Kontakt


Telefon 00800-11211200*

E-mail info@hotel.info

* Dostępny z wielu krajów i regiony za darmo, aby uzyskać więcej informacji i pełne dane kontaktowe, kliknij tutaj.
OWH

Ogólne warunki handlowe (OWH) HOTEL DE GmbH

Ogólne warunki handlowe

1. Zakres

1.1 HOTEL DE GmbH, zwana dalej „agentem”, jest czescia HRS Group bedacej wlascicielem kilku portali rezerwacyjnych. HRS Group swiadczy globalne uslugi w zakresie rezerwacji pobytów w pokojach hotelowych lub w podobnych obiektach (np. domkach letniskowych) oraz uslug podróznych, zwane dalej „zakwaterowaniem”, za pomoca www.hotel.de & www.hotel.info (zwanej dalej „portalem internetowym”) i wszelkich powiazanych z nia partnerskich witryn internetowych. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami”) dotycza wszystkich jednostek zaleznych i portali rezerwacyjnych prowadzonych przez HRS Group.

1.2 Niniejsze warunki dotycza wszystkich niewiazacych zapytan o rezerwacje oraz wiazacych rezerwacji zakwaterowania dokonanych za posrednictwem portalu internetowego prowadzonego przez agenta. W razie potrzeby rezerwacje zakwaterowania dokonywane z uzyciem portalu internetowego agenta sa realizowane za posrednictwem systemów rezerwacyjnych obslugiwanych przez partnerów agenta.

1.3 Niniejsze warunki maja zastosowanie równiez w przypadku, gdy uzytkownicy planujacy dokonanie rezerwacji zakwaterowania (dalej zwani „klientami”) sa objeci ogólnymi warunkami handlowymi stojacymi w sprzecznosci z niniejszymi warunkami. O ile nie ustalono wyraznie inaczej, takie ogólne warunki handlowe nie beda wiazace nawet w przypadku, gdy agent swiadczacy uslugi jest swiadomy warunków stosowanych przez klienta.

2. Swiadczone uslugi

2.1 Swiadczone uslugi obejmuja sporzadzenie umowy dotyczacej zakwaterowania lub uslugi podróznej i zawarcie jej bezposrednio miedzy klientem a podmiotem prowadzacym wybrane przez klienta zakwaterowanie (zwanym dalej „dostawca”) podczas procesu dokonywania rezerwacji. Wszelkie roszczenia i zobowiazania wynikajace z umowy o zakwaterowanie lub usluge podrózna dotycza bezposrednio i wylacznie klienta oraz dostawcy. Nie istnieje zadna umowa o zakwaterowanie lub usluge podrózna zawierana miedzy klientem a agentem.

2.2 Dostawca zakwaterowania nie jest agentem ani podmiotem prowadzacym inny system rezerwacyjny, lecz dostawca wybranym na partnera umownego. W przypadku dokonania za posrednictwem portalu internetowego agenta rezerwacji w co najmniej dwóch obiektach zakwaterowania agent nie wybiera ani organizuje poszczególnych obiektów — jest to obowiazek klienta. Warunki okreslone przez klienta (takie jak lokalizacja, cel, dlugosc pobytu i kategoria obiektu) sa uwzgledniane w najszerszym mozliwym zakresie podczas wyboru poszczególnych obiektów zakwaterowania dostepnych w portalu internetowym. Nie nalezy jednak wnioskowac na podstawie wyboru dokonanego przez portal internetowy, ze nie jest dostepne inne zakwaterowanie, które mogloby w wiekszym stopniu spelniac wymagania lub warunki okreslone przez klienta.

2.3 W przypadku niewykonania zobowiazan przez dostawce agent jest uprawniony (lecz nie zobowiazany) do naprawienia szkód poniesionych przez klienta w indywidualnych przypadkach w celu usprawnienia realizacji zobowiazan umownych wobec klienta. W takim przypadku klient ceduje roszczenia odszkodowawcze wobec dostawcy na rzecz agenta, aby umozliwic agentowi podjecie dzialan na rzecz uzyskania rekompensaty w zwiazku z poniesionymi wydatkami.

3. Recenzje klientów

3.1 Agent umozliwia klientowi dostep do recenzji napisanych przez strony trzecie, jak równiez do dodatkowych tresci i obrazów zwiazanych z oferowanymi uslugami, poprzez portal internetowy. Tresci te odzwierciedlaja jedynie prywatne opinie wyrazone w okreslonym czasie. Ponadto takie opinie sa uwarunkowane osobistymi oczekiwaniami i odczuciami ich autorów. Nalezy równiez uwzglednic, ze od momentu przeslania tresci lub napisania recenzji oceniane uslugi mogly ulec zmianie, np. zakwaterowanie moglo w miedzyczasie zostac zmodernizowane lub wyremontowane. Nalezy wziac pod uwage takze liczbe recenzji — jedna indywidualna opinia nie jest przewaznie równie miarodajna jak ogólne wrazenie wywolane wieksza liczba recenzji.

3.2 Agent oferuje klientowi, jak równiez stronom trzecim, mozliwosc anonimowego przesylania takich recenzji lub dodatkowych tresci i obrazów za posrednictwem portalu internetowego. Klient ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za wszelkie przeslane przez siebie tresci (np. zgloszenia/obrazy/filmy).

3.3 Klientowi oraz wszelkim stronom trzecim zabrania sie przesylania tresci za posrednictwem portalu internetowego agenta, które:

- sa niezgodne z prawda lub wprowadzaja w blad, w tym w szczególnosci niedokladnych i/lub nieobiektywnych recenzji dotyczacych zakwaterowania, pracowników obiektu, udogodnien dostepnych w miejscu zakwaterowania oraz innych warunków/wydarzen zwiazanych z zakwaterowaniem, które moglyby wplynac na decyzje innych gosci;

- sa zniewazajace, obelzywe, obrazliwe, pornograficzne, rasistowskie lub stanowia grozbe;

- naruszaja prawa wlasnosci i/lub osobiste stron trzecich badz sa z innych powodów niezgodne z prawem;

- stanowia jawna lub ukryta reklame produktów, uslug badz firm, w tym w szczególnosci recenzji pisanych w zamian za wynagrodzenie albo oceniajacych zakwaterowanie oferowane przez dostawce bedacego pracodawca klienta, lub

- zawieraja lacza lub podobne informacje/odnosniki sluzace zmianie funkcjonowania komputerów stron trzecich.

3.4 W przypadku naruszenia przez klienta niniejszych warunków przesylania tresci agent jest uprawniony do korekty lub usuniecia calej przeslanej tresci bez obowiazku powiadamiania klienta lub okreslania przyczyn.

4. Rezerwacje i proces rezerwacji

4.1 Każda rezerwacja jest przekazywana odpowiedniemu Dostawcy za pośrednictwem Agenta, który działa jako pośrednik w imieniu Klienta. Aby zapewnić bezproblemowy przebieg procesu rezerwacji, informacje przekazywane przez Klienta (np. daty pobytu czy dane kontaktowe) muszą być prawidłowe i kompletne.

4.2 Ostateczna godzina zameldowania się w obiekcie zależy od typu dokonanej rezerwacji. Opisy różnych typów rezerwacji są dostępne w ramach procesu rezerwacji i to na ich podstawie Klienta wybiera ten, który mu odpowiada. Wybrany typ rezerwacji ma określoną godzinę zameldowania, więc w przypadku spóźnienia rezerwacja zostanie anulowana. Po tym czasie Klientowi nie przysługuje zakwaterowanie.

4.3 Odsprzedaż rezerwacji zakwaterowania za pośrednictwem Agenta jest zabroniona. Dotyczy to w szczególności odsprzedaży rezerwacji zakwaterowania innym firmom w wyższej cenie. W przypadku złamania tego zapisu przez Klienta Agent zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług takiemu Klientowi w przyszłości. Ponadto zarówno Dostawca, jak i Agent, mają prawo do anulowania takiej rezerwacji. Oprócz tego Klient jest zobowiązany do uiszczenia należności z tytułu opłat za anulację i odszkodowania za dowolne straty poniesione przez Agenta i (lub) Dostawcę.

4.4 Zakwaterowanie jest rezerwowane od razu po dokonaniu rezerwacji, a rezerwacja nie wymaga potwierdzenia. Potwierdzenie rezerwacji wyświetla się na ekranie i jest również wysyłane na adres e-mail Klienta. Na życzenie Klienta może być również przesłane w skróconej formie SMS-em. Agent nie ma jednak możliwości zapewnienia ani weryfikacji odbioru potwierdzenia przesłanego pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem SMS-a. Nie ma to wpływu na ważność rezerwacji, w szczególności gdy podany został nieprawidłowy adres e-mail lub numer telefonu.

4.5 W trakcie procesu rezerwacji mogą być wyświetlane specjalne ceny, które wymagają pełnej lub częściowej płatności z góry. W takim przypadku ze szczegółowymi warunkami można się zapoznać przed sfinalizowaniem rezerwacji. Zazwyczaj tego rodzaju rezerwacji można dokonać jedynie za pośrednictwem karty kredytowej, która zostanie niezwłocznie obciążona przez Dostawcę rezerwacji zakwaterowania. Dokonując tego rodzaju rezerwacji, Klient wyraża zgodę na bezpośrednie obciążenie karty kredytowej opłatą za rezerwację lub całkowitą kwotą zawierającą dowolne podatki i opłaty wyświetlaną na ekranie rezerwacji.

Jeśli Dostawca zgadza się na wpłacenie zaliczki za zakwaterowanie z jednoczesnym zwolnieniem klienta z obowiązku płatności kartą kredytową, wówczas Dostawca jest uprawniony do anulowania rezerwacji w przypadku, gdy nie otrzyma wpłaty w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji. Ponadto brak zaliczki nie zwalania Klienta z obowiązku anulowania rezerwacji zgodnie z warunkami i uiszczenia związanych z tym kosztów anulacji.

4.6 W zależności od wybranego typu rezerwacji numer karty kredytowej i data jej ważności mogą być przechowywane jako część procesu rezerwacji. W takiej sytuacji na ekranie rezerwacji wyświetli się stosowny komunikat informujący o potrzebie zapisania numeru karty kredytowej. Tego rodzaju informacje są przekazywane wspomnianemu Dostawcy zakwaterowania i weryfikowane przed potwierdzeniem rezerwacji. Numer karty kredytowej jest dla Dostawcy gwarancją pokrycia należności z tytułu wszystkich kosztów związanych z rezerwacją zakwaterowania.

4.7 Karta kredytowa jest bezpośrednio obciążana kwotą tych kosztów w obiekcie Dostawcy. Karta musi zostać wówczas okazana Dostawcy. Moment, w którym zostaje obciążona karta kredytowa, jest określany przez warunki Dostawcy.

4.8 Karta kredytowa jest zabezpieczeniem dla Dostawcy, dzięki któremu ma on pewność, że zostaną pokryte wszelkie straty lub koszty związane z anulacją rezerwacji. Jeśli weryfikacja danych karty kredytowej nie powiedzie się lub obciążenie jej okaże się niemożliwe, Dostawca może anulować rezerwację za pośrednictwem Agenta.

4.9 Jeśli rezerwowany obiekt to hotel, przez Internet można zarezerwować maksymalnie 9 pokoi. Większą liczbę pokoi należy rezerwować za pośrednictwem usług rezerwacji grupowych Agenta, w przypadku których wymagane jest potwierdzenie. Dokonywanie kilku rezerwacji na 9 pokoi w celu zarezerwowania większej niż maksymalna dozwolona liczba pokoi jest zabronione. Klienci mający specjalne wymagania dotyczące pokoi w związku z targami, konferencjami, wydarzeniami czy rezerwacjami grupowymi (na co najmniej 10 pokoi) powinni skorzystać ze specjalnych modułów zapytań.

5. Zmiany i anulacje

5.1 W zależności od warunków Dostawcy po dokonaniu rezerwacji Klient jest zobowiązany do uiszczenia uzgodnionej ceny zakwaterowania (lub jej części), jeśli rezerwacja nie zostanie anulowana w wyznaczonym czasie lub nie zostanie ona zrealizowana bez uprzedniej anulacji. Szczegółowe warunki anulacji zależą od Dostawcy oraz typu dokonanej rezerwacji. Są one wyświetlane na oddzielnym ekranie procesu rezerwacji i wymagają akceptacji ze strony Klienta.

5.2 Aby uniknąć nieporozumień, wszystkie zmiany i anulacje muszą być dokonywane za pośrednictwem portalu internetowego Agenta (zakładka „Zmiany i anulacje”) lub telefonicznie pod numerem +49 (0)221 2077 6033. Odbiór potwierdzenia przez Agenta jest podstawą do określenia, czy dana zmiana lub anulacja została dokonana w odpowiednim czasie. Powiadomienie o zmianach i anulacjach można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@hotel.de. W takim przypadku wiadomość e-mail musi zostać odebrana przez Agenta co najmniej 24 godziny przed wygaśnięciem okresu anulacji. Okres anulacji jest zazwyczaj podawany w czasie lokalnym obowiązującym w miejscu, w którym położony jest dany obiekt zakwaterowania. Jeśli anulacja zostanie dokonana w określonym czasie i zgodnie z obowiązującymi warunkami, Klient otrzyma potwierdzenie. Stanowi ono dowód anulacji i należy je zachować. To, czy w związku z anulacją lub wprowadzeniem zmian wiążą się jakieś koszty, zależy od warunków rezerwacji i anulacji Dostawcy.

5.3 Wprowadzanie zmian w rezerwacji i jej anulowanie są możliwe w okresie anulacji określonym w obowiązujących warunkach anulacji. Wprowadzenie niektórych zmian takich jak zmniejszenie długości pobytu może jednak spowodować, że Dostawca będzie dochodził roszczeń z tytułu poniesionych strat. W przypadku rezerwacji objętych specjalnymi cenami, zawierających specjalne usługi i (lub) dokonanych w wybranych datach, a także rezerwacji dokonywanych w ostatniej chwili, bezpłatna anulacja jest często niemożliwa.

5.4 Aby zapobiec wykorzystywaniu portalu internetowego do niewłaściwych celów i oszczędzić zbędnych problemów Dostawcy z nieprawidłowymi rezerwacjami, Agent zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w pojedynczych przypadkach, gdy kontakt z Klientem przy użyciu podanych danych kontaktowych jest niemożliwy lub gdy Dostawca odmawia dokonania rezerwacji, ponieważ w przeszłości Klient często anulował rezerwacje albo wielokrotnie nie stawił się w obiekcie. W opisanych sytuacjach strony nie są zobowiązane do zapewnienia Klientowi zakwaterowania. W celu uniknięcia tego rodzaju sytuacji Klient zazwyczaj ma możliwość rezerwacji z użyciem karty kredytowej.

6. Kategorie zakwaterowania oraz informacje o zakwaterowaniu

6.1 Wszelkie informacje i opisy dotyczace zakwaterowania sa oparte na informacjach wlasnych dostawcy. Agent nie ma zadnego wplywu na tresc tych informacji i nie przejmuje zadnej odpowiedzialnosci za ich dokladnosc i kompletnosc.

6.2 Kategoria oferty zakwaterowania jest okreslana w oparciu o kategorie z systemu klasyfikacyjnego opracowanego przez agenta. Oprócz kategorii pochodzacych z innych systemów klasyfikacyjnych (okreslonych na przyklad w przepisach obowiazujacych w niektórych krajach zwiazkowych Niemiec) podstawe tego systemu stanowia przede wszystkim doswiadczenia i recenzje klientów oraz informacje od dostawców, z którymi mógl sie zapoznac agent. Klasyfikacja sluzy jedynie dostarczeniu niewiazacych informacji o standardzie i wyposazeniu zakwaterowania.

7. Ranking/pozycjonowanie obiektów oferujacych zakwaterowanie

7.1 Po zlozeniu przez klienta zapytania za posrednictwem witryny internetowej lub aplikacji w pierwszej kolejnosci wyswietlone zostanie zakwaterowanie najlepiej spelniajace szereg kryteriów (w tym stosunek jakosci do ceny, elastycznosc warunków rezerwacji, wysoki wskaznik satysfakcji klientów, zróznicowanie oferty, atrakcyjnosc wyposazenia, dodatkowe bezplatne korzysci, np. miejsca parkingowe i lacznosc Wi-Fi, wysoki wspólczynnik konwersji, szczególowy opis, duza liczba zdjec, dogodne polozenie w centrum miasta itd.).

7.2 W okresach promocyjnych niektóre obiekty oferujace zakwaterowanie moga w zamian za oplate zyskac wieksza widocznosc lub inne miejsce w rankingu obiektów. Jest to jednak zaledwie jeden z ponad 80 czynników wplywajacych na pozycjonowanie obiektu oferujacego zakwaterowanie, w zwiazku z tym sama oplata nie moze zapewnic pierwszego miejsca w rankingu. Oczywiscie klient moze uzyc filtra i uporzadkowac wyswietlane rekomendacje wedlug wlasnych kryteriów (takich jak cena za noc).

8. Ceny zakwaterowania

8.1 O ile nie okreslono inaczej w warunkach dokonywania rezerwacji, wszystkie ceny dotycza jednej nocy w danym obiekcie i, w zaleznosci od warunków rezerwacji, moga obejmowac koszty sniadania badz nie (co moze sie zmieniac w przypadku rezerwacji obejmujacej okres wielu dni). Oferta uslug dodatkowych rózni sie w zaleznosci od dostawcy i wymaga uiszczenia odrebnych oplat.

8.2 Dostawcy sa zobowiazani podawac laczna cene brutto. Informacje o cenach pochodza jednak wylacznie od dostawcy. Lokalne przepisy okreslaja wszelkie podatki i inne naleznosci naliczane w przypadku zakwaterowania za granica.

8.3 W przypadku gdy waluta wybrana przez klienta rózni sie od tej wymaganej przez dostawce, wówczas dla ulatwienia ceny przedstawiane w wynikach wyszukiwania zostana wyswietlone w walucie wybranej przez klienta. W przypadku kazdej rezerwacji obowiazuje jednak lokalna waluta okreslona w informacjach o cenie i moga wystepowac róznice wynikajace z kursu wymiany walut.

8.4 Opcja stalej aktualizacji cen oraz rezerwacje dokonane w miedzyczasie przez innych klientów za posrednictwem portalu internetowego agenta moga sporadycznie prowadzic do sytuacji, w których ceny na stronie szczególowego opisu zakwaterowania moga sie róznic od tych przedstawionych wczesniej na liscie obiektów. Wiazaca jest ostateczna cena wyswietlana klientowi przed ukonczeniem procesu rezerwacji.

9. Ochrona danych

9.1 Agent gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe klienta wylacznie w zakresie zatwierdzonym przez klienta lub dozwolonym przez przepisy prawne dotyczace gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych. Agent gromadzi, przetwarza i wykorzystuje wylacznie dane wymagane do realizacji swiadczonych przez siebie uslug, uzytkowania i obslugiwania portalu internetowego i/lub realizacji uslug oferowanych za posrednictwem portalu internetowego.

9.2 Niezaleznie od okolicznosci agent nigdy nie sprzedaje danych stronom trzecim. Dane sa przekazywane stronom trzecim wylacznie w zakresie niezbednym do dokonywania i finalizowania rezerwacji klienta u wybranego przez niego dostawcy. Obejmuje to wyraznie wszelkie dane przekazywane do podmiotów stowarzyszonych agenta na uzytek przeprowadzenia rezerwacji.

10. Działania marketingowe

10.1 Jeśli Agent otrzymał adres e-mail Klienta w procesie rezerwacji, zobowiązuje się do korzystania z niego zgodnie z zapisami w sekcji 7 (3) 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) dotyczącej reklamy elektronicznej i innych podobnych usług. W związku z tym Agent dołoży wszelkich starań, by przesyłać Klientowi materiały reklamowe dopasowane do jego zainteresowań. W dowolnym momencie Klient może wycofać zgodę na otrzymywanie reklam elektronicznych, przesyłając wiadomość e-mail na adres info@hotel.de. Nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów oprócz opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych zgodnych z obowiązującą standardową taryfą.

10.2 Oprócz tego Agent zastrzega sobie prawo do tworzenia profilów użytkowników z użyciem pseudonimów w rozumieniu sekcji 15 (3) niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (Telemediengesetz, TMG) w celach związanych z reklamą, badaniami rynku i projektowaniem portalu internetowego zgodnie z zapotrzebowaniem. W dowolnym momencie Klient może nie wyrazić zgody na utworzenie takiego profilu, przesyłając wiadomość e-mail na adres info@hotel.de.

11. Gwarancje i odpowiedzialnosc

11.1 Wszystkie informacje agenta zostaly przygotowane z najwyzsza starannoscia. Nie gwarantuje sie jednak, ze podczas gromadzenia lub przekazywania danych nie dojdzie do zadnego bledu. Zapisywanie danych, w tym ich czesci, na innych nosnikach danych w celach innych niz okreslone w niniejszym dokumencie jest dozwolone wylacznie za wyrazna zgoda agenta.

11.2 Niektóre dane opublikowane w portalu internetowym agenta sa przekazywane przez dostawców, innych klientów oraz strony trzecie. Wszyscy dostawcy, klienci oraz strony trzecie ponosza wylaczna odpowiedzialnosc za dokladnosc, kompletnosc i aktualnosc przesylanych informacji, w tym przedstawionych cen i informacji o dostepnosci. Ponadto zobowiazuje sie ich do zapewnienia, ze tresci naruszajace sytuacje prawne stron trzecich nie zostana przeslane. Agent nie jest w stanie zweryfikowac tych informacji, w zwiazku z czym nie gwarantuje dokladnosci, kompletnosci, jakosci ani legalnosci wykorzystywanych informacji.

11.3 Klient zwalnia agenta ze wszelkich roszczen przyslugujacych stronom trzecim w zwiazku z naruszeniem obowiazków okreslonych w punkcie 11.2. Klient jest ponadto zobowiazany wspierac agenta w odpieraniu takich roszczen i dostarczac w zwiazku z tym wszelkie niezbedne informacje.

11.4 Agent nie przejmuje odpowiedzialnosci za takie tresci ani za recenzje klientów, które odzwierciedlaja wylacznie osobiste opinie ich autorów. Agent nie ma zadnego wplywu na forme ani zawartosc tych recenzji, ani na identyfikator uzytkownika wykorzystany przy ich tworzeniu, w zwiazku z czym nie przejmuje zadnej odpowiedzialnosci w tym zakresie.

11.5 Klient nie ponosi zadnych oplat za dokonywanie rezerwacji zakwaterowania za posrednictwem portalu internetowego agenta. Klientowi nie przysluguja jednak zadne roszczenia zwiazane z dostepnoscia uslug agenta w okreslonym czasie i okreslonej przestrzeni. Agent nie ponosi odpowiedzialnosci za (czesciowe) zaklócenia funkcjonowania lub niedostepnosc uslug, wynikajace z prac naprawczych, konserwacyjnych lub aktualizacyjnych badz innych powodów, które pozostaja poza jego bezposrednia kontrola lub utrudniaja korzystanie uslug jedynie w nieznacznym stopniu.

11.6 Agent nie ponosi odpowiedzialnosci za sfinalizowanie procesu rezerwacji ani za bledy lub szkody spowodowane dzialaniami prowadzonymi w zwiazku ze swiadczeniem uslugi zakwaterowania przez dostawce. Agent nie sklada zadnych zapewnien w kwestii realizacji konkretnych zamówien klienta ani nie udziela zadnych gwarancji w tym zakresie.

11.7 Ponadto agent nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne szkody, niezaleznie od przyczyny prawnej, chyba ze szkody te:

- stanowia zawinione naruszenie istotnych obowiazków umownych, tj. obowiazków, które umozliwiaja przede wszystkim prawidlowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu powinien normalnie móc polegac partner umowny;

- zostaly spowodowane razacym niedbalstwem badz umyslnym dzialaniem ze strony agenta lub

- powoduja utrate zycia, konczyny lub zdrowia badz stanowia szkode w rozumieniu niemieckiej Ustawy o odpowiedzialnosci za produkty wadliwe albo innych prawnie wiazacych podstaw zobowiazan.

11.8 Jezeli zgodnie z punktem 11.7 agent dopuscil sie zawinionego naruszenia istotnych obowiazków umownych, które nie zostalo spowodowane razacym niedbalstwem lub umyslnym dzialaniem, wówczas cala odpowiedzialnosc agenta jest ograniczona do szkód i ich zakresu, których wystapienie agent mógl przewidziec w oparciu o znane mu okolicznosci wystepujace w momencie zawarcia umowy.

11.9 Roszczenia z tytulu gwarancji oraz roszczenia odszkodowawcze podlegaja terminowi przedawnienia wynoszacemu nie wiecej niz jeden rok od momentu, w którym klient dowiaduje sie o wydarzeniu powodujacym szkode. Nie dotyczy to roszczen zwiazanych ze szkodami wynikajacymi z czynu niedozwolonego.

12. Postanowienia rózne

12.1 Obowiazuje prawo niemieckie z wylaczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarów oraz kolizyjnych przepisów miedzynarodowego prawa prywatnego.

12.2 Dostep do internetowego systemu rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej jest mozliwy z uzyciem nastepujacego lacza: Online Dispute Resolution. Agent nie uczestniczy w rozstrzyganiu sporów przed organem rozstrzygajacym spory konsumenckie ani nie jest do tego zobowiazany.

12.3 Miejscem wykonania umowy jest Kolonia. Kolonia jest wyznaczonym miejscem rozstrzygania sporów dla przedsiebiorców i osób fizycznych, w przypadku których miejsce rozstrzygania sporów nie znajduje sie na terenie Niemiec. We wszelkich innych przypadkach obowiazuje ustawowe miejsce rozstrzygania sporów.

12.4 Korzystanie z portalu internetowego agenta i jego tresci jest dozwolone wylacznie w przypadku indywidualnych zapytan powiazanych z rezerwacja zakwaterowania. Zapytania automatyczne sa niedozwolone. Wszelkie dane sa chronione prawem autorskim, w zwiazku z czym zabrania sie ich powielania w dowolny sposób (w szczególnosci z uzyciem techniki zwanej „screen scrapingiem”). Zabrania sie zwlaszcza odsprzedazy danych (w tym w szczególnosci wyników wyszukiwania).

12.5 Opublikowane w niniejszej witrynie lacza do witryn internetowych innych firm (dostawców zewnetrznych) zostaly zapewnione wylacznie w interesie klienta. Po kliknieciu takiego lacza klient opusci strone agenta. Agent nie ma zadnego wplywu na tresc witryn internetowych dostawców zewnetrznych, w zwiazku z tym nie udziela zadnej gwarancji dotyczacej dokladnosci, kompletnosci i bezpieczenstwa takiej tresci.

12.6 W przypadku gdy dowolne postanowienie niniejszej umowy jest niewazne lub niewykonalne, nalezy je interpretowac w sposób zgodny z odnosnymi przepisami prawa i pokrywajacy sie w najwiekszym mozliwym stopniu z pierwotnymi intencjami stron. Nie wplywa to na pozostale postanowienia niniejszej umowy.

Liczba gwiazdek opiera się zarówno na ocenie własnej hotelu, jak i na doświadczeniach firmy HOTEL INFO i klientów HOTEL INFO. Szczegóły można znaleźć w sekcjach „Ogólne warunki handlowe”.