Kontakt


Telefon 00800-11211200*

E-mail info@hotel.info

* Dostępny z wielu krajów za darmo, aby uzyskać więcej informacji i pełne dane kontaktowe, kliknij tutaj.
OWH

Ogólne warunki handlowe (OWH) HOTEL DE GmbH

Ogólne warunki handlowe

1. Zakres

1.1 HOTEL DE GmbH, zwana dalej „agentem”, jest czescia HRS Group bedacej wlascicielem kilku portali rezerwacyjnych. HRS Group swiadczy globalne uslugi w zakresie rezerwacji pobytów w pokojach hotelowych lub w podobnych obiektach (np. domkach letniskowych) oraz uslug podróznych, zwane dalej „zakwaterowaniem”, za pomoca www.hotel.de & www.hotel.info (zwanej dalej „portalem internetowym”) i wszelkich powiazanych z nia partnerskich witryn internetowych. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami”) dotycza wszystkich jednostek zaleznych i portali rezerwacyjnych prowadzonych przez HRS Group.

1.2 Niniejsze warunki dotycza wszystkich niewiazacych zapytan o rezerwacje oraz wiazacych rezerwacji zakwaterowania dokonanych za posrednictwem portalu internetowego prowadzonego przez agenta. W razie potrzeby rezerwacje zakwaterowania dokonywane z uzyciem portalu internetowego agenta sa realizowane za posrednictwem systemów rezerwacyjnych obslugiwanych przez partnerów agenta.

1.3 Niniejsze warunki maja zastosowanie równiez w przypadku, gdy uzytkownicy planujacy dokonanie rezerwacji zakwaterowania (dalej zwani „klientami”) sa objeci ogólnymi warunkami handlowymi stojacymi w sprzecznosci z niniejszymi warunkami. O ile nie ustalono wyraznie inaczej, takie ogólne warunki handlowe nie beda wiazace nawet w przypadku, gdy agent swiadczacy uslugi jest swiadomy warunków stosowanych przez klienta.

2. Swiadczone uslugi

2.1 Swiadczone uslugi obejmuja sporzadzenie umowy dotyczacej zakwaterowania lub uslugi podróznej i zawarcie jej bezposrednio miedzy klientem a podmiotem prowadzacym wybrane przez klienta zakwaterowanie (zwanym dalej „dostawca”) podczas procesu dokonywania rezerwacji. Wszelkie roszczenia i zobowiazania wynikajace z umowy o zakwaterowanie lub usluge podrózna dotycza bezposrednio i wylacznie klienta oraz dostawcy. Nie istnieje zadna umowa o zakwaterowanie lub usluge podrózna zawierana miedzy klientem a agentem.

2.2 Dostawca zakwaterowania nie jest agentem ani podmiotem prowadzacym inny system rezerwacyjny, lecz dostawca wybranym na partnera umownego. W przypadku dokonania za posrednictwem portalu internetowego agenta rezerwacji w co najmniej dwóch obiektach zakwaterowania agent nie wybiera ani organizuje poszczególnych obiektów — jest to obowiazek klienta. Warunki okreslone przez klienta (takie jak lokalizacja, cel, dlugosc pobytu i kategoria obiektu) sa uwzgledniane w najszerszym mozliwym zakresie podczas wyboru poszczególnych obiektów zakwaterowania dostepnych w portalu internetowym. Nie nalezy jednak wnioskowac na podstawie wyboru dokonanego przez portal internetowy, ze nie jest dostepne inne zakwaterowanie, które mogloby w wiekszym stopniu spelniac wymagania lub warunki okreslone przez klienta.

2.3 W przypadku niewykonania zobowiazan przez dostawce agent jest uprawniony (lecz nie zobowiazany) do naprawienia szkód poniesionych przez klienta w indywidualnych przypadkach w celu usprawnienia realizacji zobowiazan umownych wobec klienta. W takim przypadku klient ceduje roszczenia odszkodowawcze wobec dostawcy na rzecz agenta, aby umozliwic agentowi podjecie dzialan na rzecz uzyskania rekompensaty w zwiazku z poniesionymi wydatkami.

3. Recenzje klientów

3.1 Agent umozliwia klientowi dostep do recenzji napisanych przez strony trzecie, jak równiez do dodatkowych tresci i obrazów zwiazanych z oferowanymi uslugami, poprzez portal internetowy. Tresci te odzwierciedlaja jedynie prywatne opinie wyrazone w okreslonym czasie. Ponadto takie opinie sa uwarunkowane osobistymi oczekiwaniami i odczuciami ich autorów. Nalezy równiez uwzglednic, ze od momentu przeslania tresci lub napisania recenzji oceniane uslugi mogly ulec zmianie, np. zakwaterowanie moglo w miedzyczasie zostac zmodernizowane lub wyremontowane. Nalezy wziac pod uwage takze liczbe recenzji — jedna indywidualna opinia nie jest przewaznie równie miarodajna jak ogólne wrazenie wywolane wieksza liczba recenzji.

3.2 Agent oferuje klientowi, jak równiez stronom trzecim, mozliwosc anonimowego przesylania takich recenzji lub dodatkowych tresci i obrazów za posrednictwem portalu internetowego. Klient ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za wszelkie przeslane przez siebie tresci (np. zgloszenia/obrazy/filmy).

3.3 Klientowi oraz wszelkim stronom trzecim zabrania sie przesylania tresci za posrednictwem portalu internetowego agenta, które:

— sa niezgodne z prawda lub wprowadzaja w blad, w tym w szczególnosci niedokladnych i/lub nieobiektywnych recenzji dotyczacych zakwaterowania, pracowników obiektu, udogodnien dostepnych w miejscu zakwaterowania oraz innych warunków/wydarzen zwiazanych z zakwaterowaniem, które moglyby wplynac na decyzje innych gosci;

— sa zniewazajace, obelzywe, obrazliwe, pornograficzne, rasistowskie lub stanowia grozbe;

— naruszaja prawa wlasnosci i/lub osobiste stron trzecich badz sa z innych powodów niezgodne z prawem;

— stanowia jawna lub ukryta reklame produktów, uslug badz firm, w tym w szczególnosci recenzji pisanych w zamian za wynagrodzenie albo oceniajacych zakwaterowanie oferowane przez dostawce bedacego pracodawca klienta, lub

— zawieraja lacza lub podobne informacje/odnosniki sluzace zmianie funkcjonowania komputerów stron trzecich.

3.4 W przypadku naruszenia przez klienta niniejszych warunków przesylania tresci agent jest uprawniony do korekty lub usuniecia calej przeslanej tresci bez obowiazku powiadamiania klienta lub okreslania przyczyn.

4. Rezerwacje

4.1 Agent, dzialajac jako posrednik, przekazuje w imieniu klienta wszelkie rezerwacje do odpowiedniego dostawcy. Aby zapewnic plynne przetworzenie rezerwacji, dane przekazane przez klienta (tj. termin pobytu i dane kontaktowe) musza byc dokladne i kompletne.

4.2 Najpózniejsza godzina zameldowania klienta w obiekcie oferujacym zakwaterowanie zalezy od rodzaju dokonanej rezerwacji. Podczas dokonywania rezerwacji klientowi przedstawiane sa rózne opcje, na podstawie których dokonywany jest wybór. Jezeli w ramach wybranego rodzaju rezerwacji okreslono najpózniejsza godzine zameldowania, wówczas w przypadku spóznienia ze strony klienta rezerwacja zostaje anulowana, a prawo do zakwaterowania wygasa.

4.3 Zabrania sie odsprzedazy uslugi zakwaterowania zarezerwowanej za posrednictwem agenta. Dotyczy to w szczególnosci odsprzedazy uslugi zakwaterowania stronom trzecim w wyzszej cenie. W przypadku naruszenia tego postanowienia agent zastrzega sobie prawo do odmówienia klientowi dalszego dostepu do swiadczonych przez siebie uslug. W takiej sytuacji dostawca równiez jest uprawniony do anulowania rezerwacji; oswiadczenie o anulowaniu moze zostac wydane takze przez agenta. Ponadto klient jest zobowiazany do uiszczenia oplaty za anulowanie rezerwacji oraz rekompensaty wszelkich strat poniesionych przez agenta i/lub dostawce.

4.4 Rezerwacja zakwaterowania jest dokonywana po sfinalizowaniu procesu rezerwacji i obowiazuje bez potwierdzenia rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji pojawia sie na ekranie klienta i jest wysylane do niego równiez w postaci wiadomosci e-mail, a w niektórych przypadkach równiez jako SMS. W przypadku potwierdzenia wysylanego w wiadomosci e-mail lub SMS-em agent nie moze jednak zapewnic dostarczenia ani zweryfikowac odbioru potwierdzenia. Nie wplywa to na waznosc rezerwacji; dotyczy to w szczególnosci przypadków, gdy podano nieprawidlowy adres e-mail i/lub numer telefonu.

4.5 Podczas dokonywania rezerwacji widoczne moga byc specjalne ceny, które wymagaja czesciowego lub calkowitego oplacenia z góry. W takim przypadku dokladne informacje o warunkach rezerwacji zostaja przedstawione przed sfinalizowaniem rezerwacji. Wiekszosc rezerwacji tego typu moze byc dokonana wylacznie z uzyciem karty kredytowej, która zostanie niezwlocznie obciazona kosztami zarezerwowanego zakwaterowania przez dostawce. Dokonujac takich rezerwacji, klient zgadza sie na bezposrednie obciazenie swojej karty kredytowej kwota bedaca pelna cena rezerwacji lub jej czescia, w tym wszelkimi podatkami i oplatami, wyswietlona na stronie rezerwacji.

Jesli dostawca zgadza sie na uiszczenie z góry oplaty za zakwaterowanie z jednoczesnym zwolnieniem klienta z obowiazku platnosci karta kredytowa, wówczas dostawca jest uprawniony do anulowania rezerwacji w przypadku nieotrzymania wplaty w terminie okreslonym w potwierdzeniu rezerwacji. Ponadto niedokonanie platnosci z góry nie zwalnia klienta z obowiazku stosownego odwolania rezerwacji i uiszczenia naliczonych wskutek tego kosztów anulowania.

4.6 W zaleznosci od rodzaju rezerwacji podczas procesu dokonywania rezerwacji konieczne moze byc podanie numeru oraz daty waznosci karty kredytowej. W takiej sytuacji wyrazna informacja o obowiazku podania numeru karty kredytowej jest umieszczona na stronie rezerwacji. Dane te zostaja przekazane do dostawcy zakwaterowania i podlegaja weryfikacji przed potwierdzeniem rezerwacji klienta. Podanie danych karty kredytowej klienta gwarantuje dostawcy pokrycie wszelkich kosztów zwiazanych z rezerwowanym zakwaterowaniem.

4.7 Dostawca pokrywa wszelkie koszty bezposrednio na miejscu, korzystajac z karty kredytowej klienta. Karta musi zostac przekazana dostawcy na miejscu. Termin uiszczenia oplaty zalezy od warunków dostawcy.

4.8 Karta kredytowa stanowi zabezpieczenie dla dostawcy, który moze w zwiazku z tym obciazyc ja wszelkimi kosztami anulowania rezerwacji lub poniesionych szkód. W sytuacji gdy weryfikacja danych karty kredytowej wykaze, ze sa one nieprawidlowe, lub gdy nie mozna obciazyc karty platnoscia, wówczas dostawca moze anulowac rezerwacje za posrednictwem agenta.

4.9 W przypadku internetowej rezerwacji zakwaterowania w hotelu mozliwe jest zarezerwowanie maksymalnie dziewieciu pokojów. Rezerwacje obejmujace wiecej niz dziewiec pokojów sa finalizowane w zaleznosci od oferty rezerwacji grupowych zapewnianej przez agenta; w przypadku takich rezerwacji potwierdzenia maja charakter wiazacy. Gdy wystapi koniecznosc zarezerwowania wiecej niz dziewieciu pokojów, nie ma mozliwosci podzialu na kilka rezerwacji obejmujacych maksymalnie dziewiec pokojów. Dostepne sa odrebne formularze zgloszeniowe dla klientów, którzy maja specjalne wymogi dotyczace liczby pokojów (dziesiec lub wiecej) w zwiazku z targami, konferencjami i innymi wydarzeniami oraz rezerwacjami grupowymi.

5. Zmiany i anulowania

5.1 W zaleznosci od warunków dostawcy klient jest zobowiazany do uiszczenia ustalonej oplaty za zakwaterowanie (lub jej czesci) po dokonaniu rezerwacji, jezeli anulowanie zostalo dokonane po wyznaczonym terminie lub jesli klient nie dokonal anulowania, lecz nie skorzystal z zakwaterowania. Szczególowe warunki anulowania rezerwacji zaleza od dostawcy oraz rodzaju rezerwacji i sa przedstawione oddzielnie na stronie rezerwacji przed dokonaniem akceptacji przez klienta.

5.2 W celu unikniecia nieporozumien wszelkie zmiany i anulowania musza byc dokonywane poprzez portal internetowy agenta. W tym celu klient musi przeslac wniosek bezposrednio poprzez portal internetowy agenta, wyslac wiadomosc na adres info@hotel.de lub zadzwonic pod numer +49(0)221 2077 6033. Terminowe otrzymanie wiadomosci przez agenta jest decydujace w kontekscie uznania zmiany lub anulowania rezerwacji za terminowe. Termin anulowania jest zazwyczaj oparty na czasie lokalnym obowiazujacym w miejscu, w którym znajduje sie zakwaterowanie objete rezerwacja. Jezeli anulowanie zostanie zrealizowane zgodnie z wyznaczonym terminem i odnosnymi warunkami, wygenerowane zostanie potwierdzenie anulowania. Stanowi ono dowód anulowania, w zwiazku z czym nalezy je zachowac. Ewentualne koszty anulowania sa okreslone w odnosnych warunkach dostawcy dotyczacych dokonywania i anulowania rezerwacji.

5.3 Zmiany i anulowania sa mozliwe przed uplynieciem dozwolonego okresu anulowania okreslonego w odnosnych warunkach anulowania. Dostawca moze jednak zglosic roszczenie odszkodowawcze w przypadku dokonania okreslonych zmian, np. skrócenia pobytu. Dostawcy czesto uniemozliwiaja darmowe anulowanie rezerwacji w przypadku specjalnych cen, uslug i/lub terminów badz rezerwacji dokonywanych z niewielkim wyprzedzeniem.

5.4 Aby uniknac naduzyc podczas korzystania z portalu oraz zbednych obciazen dostawcy falszywymi rezerwacjami, agent zastrzega sobie prawo do anulowania indywidualnych rezerwacji, jesli kontakt z klientem z uzyciem podanych danych kontaktowych jest niemozliwy albo jesli dostawca odrzucil rezerwacje z powodu czestych anulowan lub nieobecnosci klienta w przeszlosci. W takich przypadkach prawo do zakwaterowania wygasa. Aby uniknac takiego anulowania, klient moze jednak podac numer karty kredytowej podczas rezerwacji.

6. Kategorie zakwaterowania oraz informacje o zakwaterowaniu

6.1 Wszelkie informacje i opisy dotyczace zakwaterowania sa oparte na informacjach wlasnych dostawcy. Agent nie ma zadnego wplywu na tresc tych informacji i nie przejmuje zadnej odpowiedzialnosci za ich dokladnosc i kompletnosc.

6.2 Kategoria oferty zakwaterowania jest okreslana w oparciu o kategorie z systemu klasyfikacyjnego opracowanego przez agenta. Oprócz kategorii pochodzacych z innych systemów klasyfikacyjnych (okreslonych na przyklad w przepisach obowiazujacych w niektórych krajach zwiazkowych Niemiec) podstawe tego systemu stanowia przede wszystkim doswiadczenia i recenzje klientów oraz informacje od dostawców, z którymi mógl sie zapoznac agent. Klasyfikacja sluzy jedynie dostarczeniu niewiazacych informacji o standardzie i wyposazeniu zakwaterowania.

7. Ranking/pozycjonowanie obiektów oferujacych zakwaterowanie

7.1 Po zlozeniu przez klienta zapytania za posrednictwem witryny internetowej lub aplikacji w pierwszej kolejnosci wyswietlone zostanie zakwaterowanie najlepiej spelniajace szereg kryteriów (w tym stosunek jakosci do ceny, elastycznosc warunków rezerwacji, wysoki wskaznik satysfakcji klientów, zróznicowanie oferty, atrakcyjnosc wyposazenia, dodatkowe bezplatne korzysci, np. miejsca parkingowe i lacznosc Wi-Fi, wysoki wspólczynnik konwersji, szczególowy opis, duza liczba zdjec, dogodne polozenie w centrum miasta itd.).

7.2 W okresach promocyjnych niektóre obiekty oferujace zakwaterowanie moga w zamian za oplate zyskac wieksza widocznosc lub inne miejsce w rankingu obiektów. Jest to jednak zaledwie jeden z ponad 80 czynników wplywajacych na pozycjonowanie obiektu oferujacego zakwaterowanie, w zwiazku z tym sama oplata nie moze zapewnic pierwszego miejsca w rankingu. Oczywiscie klient moze uzyc filtra i uporzadkowac wyswietlane rekomendacje wedlug wlasnych kryteriów (takich jak cena za noc).

8. Ceny zakwaterowania

8.1 O ile nie okreslono inaczej w warunkach dokonywania rezerwacji, wszystkie ceny dotycza jednej nocy w danym obiekcie i, w zaleznosci od warunków rezerwacji, moga obejmowac koszty sniadania badz nie (co moze sie zmieniac w przypadku rezerwacji obejmujacej okres wielu dni). Oferta uslug dodatkowych rózni sie w zaleznosci od dostawcy i wymaga uiszczenia odrebnych oplat.

8.2 Dostawcy sa zobowiazani podawac laczna cene brutto. Informacje o cenach pochodza jednak wylacznie od dostawcy. Lokalne przepisy okreslaja wszelkie podatki i inne naleznosci naliczane w przypadku zakwaterowania za granica.

8.3 W przypadku gdy waluta wybrana przez klienta rózni sie od tej wymaganej przez dostawce, wówczas dla ulatwienia ceny przedstawiane w wynikach wyszukiwania zostana wyswietlone w walucie wybranej przez klienta. W przypadku kazdej rezerwacji obowiazuje jednak lokalna waluta okreslona w informacjach o cenie i moga wystepowac róznice wynikajace z kursu wymiany walut.

8.4 Opcja stalej aktualizacji cen oraz rezerwacje dokonane w miedzyczasie przez innych klientów za posrednictwem portalu internetowego agenta moga sporadycznie prowadzic do sytuacji, w których ceny na stronie szczególowego opisu zakwaterowania moga sie róznic od tych przedstawionych wczesniej na liscie obiektów. Wiazaca jest ostateczna cena wyswietlana klientowi przed ukonczeniem procesu rezerwacji.

9. Ochrona danych

9.1 Agent gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe klienta wylacznie w zakresie zatwierdzonym przez klienta lub dozwolonym przez przepisy prawne dotyczace gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych. Agent gromadzi, przetwarza i wykorzystuje wylacznie dane wymagane do realizacji swiadczonych przez siebie uslug, uzytkowania i obslugiwania portalu internetowego i/lub realizacji uslug oferowanych za posrednictwem portalu internetowego.

9.2 Niezaleznie od okolicznosci agent nigdy nie sprzedaje danych stronom trzecim. Dane sa przekazywane stronom trzecim wylacznie w zakresie niezbednym do dokonywania i finalizowania rezerwacji klienta u wybranego przez niego dostawcy. Obejmuje to wyraznie wszelkie dane przekazywane do podmiotów stowarzyszonych agenta na uzytek przeprowadzenia rezerwacji.

10. Marketing

10.1 O ile agent otrzyma adres e-mail klienta w zwiazku z rezerwacja, bedzie go wykorzystywal zgodnie z wymogami okreslonymi w § 7 ust. 3 niemieckiej Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) na uzytek przesylania cyfrowych reklam podobnych, oferowanych przez siebie uslug. Agent zawsze dazy do przesylania materialów reklamowych dostosowanych do zainteresowan klienta. Klient moze w kazdej chwili wyrazic sprzeciw wobec otrzymania reklamy cyfrowej, wysylajac wiadomosc e-mail na adres info@hotel.de i nie ponoszac zadnych kosztów innych niz koszty transmisji danych rozliczane wedlug stawki podstawowej.

10.2 Ponadto agent zastrzega sobie prawo do tworzenia profilów uzytkowników z uzyciem pseudonimów w rozumieniu § 15 ust. 3 niemieckiej Ustawy o mediach elektronicznych (Telemediengesetz, TMG) w celach zwiazanych z reklama, badaniami rynku i zapewnieniem odpowiedniej formy portalu internetowego. Klient moze w kazdej chwili wyrazic sprzeciw wobec tworzenia takiego profilu uzytkownika, wysylajac zwykla wiadomosc e-mail na adres info@hotel.de.

11. Gwarancje i odpowiedzialnosc

11.1 Wszystkie informacje agenta zostaly przygotowane z najwyzsza starannoscia. Nie gwarantuje sie jednak, ze podczas gromadzenia lub przekazywania danych nie dojdzie do zadnego bledu. Zapisywanie danych, w tym ich czesci, na innych nosnikach danych w celach innych niz okreslone w niniejszym dokumencie jest dozwolone wylacznie za wyrazna zgoda agenta.

11.2 Niektóre dane opublikowane w portalu internetowym agenta sa przekazywane przez dostawców, innych klientów oraz strony trzecie. Wszyscy dostawcy, klienci oraz strony trzecie ponosza wylaczna odpowiedzialnosc za dokladnosc, kompletnosc i aktualnosc przesylanych informacji, w tym przedstawionych cen i informacji o dostepnosci. Ponadto zobowiazuje sie ich do zapewnienia, ze tresci naruszajace sytuacje prawne stron trzecich nie zostana przeslane. Agent nie jest w stanie zweryfikowac tych informacji, w zwiazku z czym nie gwarantuje dokladnosci, kompletnosci, jakosci ani legalnosci wykorzystywanych informacji.

11.3 Klient zwalnia agenta ze wszelkich roszczen przyslugujacych stronom trzecim w zwiazku z naruszeniem obowiazków okreslonych w punkcie 11.2. Klient jest ponadto zobowiazany wspierac agenta w odpieraniu takich roszczen i dostarczac w zwiazku z tym wszelkie niezbedne informacje.

11.4 Agent nie przejmuje odpowiedzialnosci za takie tresci ani za recenzje klientów, które odzwierciedlaja wylacznie osobiste opinie ich autorów. Agent nie ma zadnego wplywu na forme ani zawartosc tych recenzji, ani na identyfikator uzytkownika wykorzystany przy ich tworzeniu, w zwiazku z czym nie przejmuje zadnej odpowiedzialnosci w tym zakresie.

11.5 Klient nie ponosi zadnych oplat za dokonywanie rezerwacji zakwaterowania za posrednictwem portalu internetowego agenta. Klientowi nie przysluguja jednak zadne roszczenia zwiazane z dostepnoscia uslug agenta w okreslonym czasie i okreslonej przestrzeni. Agent nie ponosi odpowiedzialnosci za (czesciowe) zaklócenia funkcjonowania lub niedostepnosc uslug, wynikajace z prac naprawczych, konserwacyjnych lub aktualizacyjnych badz innych powodów, które pozostaja poza jego bezposrednia kontrola lub utrudniaja korzystanie uslug jedynie w nieznacznym stopniu.

11.6 Agent nie ponosi odpowiedzialnosci za sfinalizowanie procesu rezerwacji ani za bledy lub szkody spowodowane dzialaniami prowadzonymi w zwiazku ze swiadczeniem uslugi zakwaterowania przez dostawce. Agent nie sklada zadnych zapewnien w kwestii realizacji konkretnych zamówien klienta ani nie udziela zadnych gwarancji w tym zakresie.

11.7 Ponadto agent nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne szkody, niezaleznie od przyczyny prawnej, chyba ze szkody te:

— stanowia zawinione naruszenie istotnych obowiazków umownych, tj. obowiazków, które umozliwiaja przede wszystkim prawidlowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu powinien normalnie móc polegac partner umowny;

— zostaly spowodowane razacym niedbalstwem badz umyslnym dzialaniem ze strony agenta lub

— powoduja utrate zycia, konczyny lub zdrowia badz stanowia szkode w rozumieniu niemieckiej Ustawy o odpowiedzialnosci za produkty wadliwe albo innych prawnie wiazacych podstaw zobowiazan.

11.8 Jezeli zgodnie z punktem 11.7 agent dopuscil sie zawinionego naruszenia istotnych obowiazków umownych, które nie zostalo spowodowane razacym niedbalstwem lub umyslnym dzialaniem, wówczas cala odpowiedzialnosc agenta jest ograniczona do szkód i ich zakresu, których wystapienie agent mógl przewidziec w oparciu o znane mu okolicznosci wystepujace w momencie zawarcia umowy.

11.9 Roszczenia z tytulu gwarancji oraz roszczenia odszkodowawcze podlegaja terminowi przedawnienia wynoszacemu nie wiecej niz jeden rok od momentu, w którym klient dowiaduje sie o wydarzeniu powodujacym szkode. Nie dotyczy to roszczen zwiazanych ze szkodami wynikajacymi z czynu niedozwolonego.

12. Postanowienia rózne

12.1 Obowiazuje prawo niemieckie z wylaczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarów oraz kolizyjnych przepisów miedzynarodowego prawa prywatnego.

12.2 Dostep do internetowego systemu rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej jest mozliwy z uzyciem nastepujacego lacza: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.. Agent nie uczestniczy w rozstrzyganiu sporów przed organem rozstrzygajacym spory konsumenckie ani nie jest do tego zobowiazany.

12.3 Miejscem wykonania umowy jest Kolonia. Kolonia jest wyznaczonym miejscem rozstrzygania sporów dla przedsiebiorców i osób fizycznych, w przypadku których miejsce rozstrzygania sporów nie znajduje sie na terenie Niemiec. We wszelkich innych przypadkach obowiazuje ustawowe miejsce rozstrzygania sporów.

12.4 Korzystanie z portalu internetowego agenta i jego tresci jest dozwolone wylacznie w przypadku indywidualnych zapytan powiazanych z rezerwacja zakwaterowania. Zapytania automatyczne sa niedozwolone. Wszelkie dane sa chronione prawem autorskim, w zwiazku z czym zabrania sie ich powielania w dowolny sposób (w szczególnosci z uzyciem techniki zwanej „screen scrapingiem”). Zabrania sie zwlaszcza odsprzedazy danych (w tym w szczególnosci wyników wyszukiwania).

12.5 Opublikowane w niniejszej witrynie lacza do witryn internetowych innych firm (dostawców zewnetrznych) zostaly zapewnione wylacznie w interesie klienta. Po kliknieciu takiego lacza klient opusci strone agenta. Agent nie ma zadnego wplywu na tresc witryn internetowych dostawców zewnetrznych, w zwiazku z tym nie udziela zadnej gwarancji dotyczacej dokladnosci, kompletnosci i bezpieczenstwa takiej tresci.

12.6 W przypadku gdy dowolne postanowienie niniejszej umowy jest niewazne lub niewykonalne, nalezy je interpretowac w sposób zgodny z odnosnymi przepisami prawa i pokrywajacy sie w najwiekszym mozliwym stopniu z pierwotnymi intencjami stron. Nie wplywa to na pozostale postanowienia niniejszej umowy.

Liczba gwiazdek opiera się zarówno na ocenie własnej hotelu, jak i na doświadczeniach firmy HOTEL INFO i klientów HOTEL INFO. Szczegóły można znaleźć w sekcjach „Ogólne warunki handlowe”.