Kontakt


Telefon 00800-11211200*

E-postadress info@hotel.info

* Kan nås kostnadsfritt från flera länder, klicka här för mer information och utförliga kontaktuppgifter.
Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor för HOTEL DE GmbH

Allmänna villkor

1. Omfattning

1.1 HOTEL DE GmbH, nedan kallad "agent", utgör en del av HRS Group, som äger flera bokningsportaler för resetjänster. I formen av www.hotel.de & www.hotel.info (nedan kallad "online-portal") och alla relaterade partnerwebbplatser, drivs den som en global bokningstjänst för hotellrum och jämförbara boende- och resetjänster (t.ex. semesterbostäder) nedan kallade "boende". Följande allmänna villkor (nedan kallade "villkor") för HRS Group gäller för alla dotterbolag och bokningsportalerna som de driver.

1.2 Dessa villkor gäller för såväl alla ej bindande bokningsförfrågningar som bindande bokningar av boende som sker via agentens online-portal. Boende som kan bokas genom agentens online-portal organiseras via bokningssystemet online som drivs av agentens partners, när så tillämpligt.

1.3 Dessa villkor gäller även om användaren som avser att boka boende (nedan kallad "kund") har andra villkor som inte stämmer överens med dessa villkor. Därför accepteras inte kundens villkor, även om agenten tillhandahåller tjänster samtidigt som den känner till dessa. Detta gäller förutsatt att inte annat överenskoms uttryckligen.

2. Erlagda tjänster

2.1 Tjänsterna som erläggs omfattar organisation och slutförande av ett avtal beträffande boende eller resetjänst som ingåtts direkt mellan kunden och operatören för kundens valda boende (nedan kallad "leverantör") under bokningsprocessen. Alla krav och skyldigheter som uppstår genom avtalet om boende eller resetjänst är direkt och exklusivt mellan kunden och leverantören. Det finns inte något avtal om boende eller resetjänst mellan kunden och agenten.

2.2 Leverantören av boendet är inte agenten eller operatören av ett annat bokningssystem, utan leverantören som valts till faktisk avtalspartner. Om flera boenden bokas med agentens online-portal, väljer eller organiserar inte agenten den enskilda personens boende. Detta är kundens ansvar. Villkoren som kunden specificerat (som plats, syfte, tidsperiod, kategori) tas i beräkning i största möjliga utsträckning i valet av enskilda boenden som föreslås av online-portalen. Dock ska det inte tolkas som om, baserat på online-portalens val, att det inte finns något annat boende som bättre kan uppfylla kundens begäran eller villkor.

2.3 Om leverantören brister i sina skyldigheter måste inte agenten, men har rätt att, gottgöra skadan som orsakats kunden i enskilda fall. Detta är för att underlätta ett smidigt verkställande av det avtalsenliga förhållandet för kunden. I detta fall överlåter kunden sina ersättningskrav mot leverantören till agenten, så att agenten kan ställa krav på ersättning för åsamkade kostnader.

3. Kundrecensioner

3.1 Agenten erbjuder kunden alternativet att komma åt recensioner som skrivits av tredje part, såväl som ytterligare innehåll och bilder relaterade till de erbjudna tjänsterna på online-portalen. Detta återspeglar endast en personlig åsikt i relation till en specifik tidpunkt. Dessa åsikter formas även av skribentens personliga uppfattning och förväntningar. Det bör även tas hänsyn till att tjänsterna som erbjuds kan ha ändrats sedan innehållet laddades upp eller recensionen skrevs. Till exempel kan boendet ha möblerats om eller renoverats. Antalet recensioner bör även tas i beräkning, eftersom en enskild åsikt sällan är lika meningsfull som det allmänna intrycket som ges av ett antal recensioner.

3.2 Ombudet erbjuder kunden och även tredje parter alternativet att anonymt skicka in recensioner eller ytterligare innehåll eller bilder till online-portalen. Kunden är ensamt ansvarig för allt innehåll som hen tillhandahåller (t.ex. rapporter/bilder/videor).

3.3 Kunden och eventuella tredje parter får inte ladda upp innehåll till agentens online-portal som:

- är falskt eller vilseledande, särskilt genom att skicka in felaktiga och/eller partiska recensioner av boende eller personer, nöjeslokaler och andra villkor/händelser beträffande boendet som kan inverka på beslut som tas av andra gäster.

- är nedsättande, förolämpande, stötande, hotande, pornografiskt eller rasistiskt.

- överträder tredje parts immateriella och/eller personliga rättigheter eller som på annat sätt är illegalt.

- marknadsför produkter, tjänster eller företag, öppet eller i smyg. Detta gäller särskilt genom att skicka in recensioner för vilka kunderna har erbjudits betalning eller genom att recensera boende som erbjuds av leverantörer för vilken kunden arbetar.

- omfattar länkar eller liknande information/referenser som syftar till att påverka funktionen för tredje partens datorer.

3.4 Om kunden överträder dessa villkor gällande uppladdning av innehåll har agenten rätt att ändra eller radera hela innehållet utan att meddela kunden och utan att ange skäl till detta.

4. Bokningar och reservationer

4.1 Agenten agerar som mellanhand och överför alla reservationer till respektive leverantör på kundens vägnar. Data som kunden tillhandahåller (t.ex. datum för vistelsen, kontaktuppgifter) måste vara korrekta och fullständiga för att säkerställa en smidig bokningsprocess.

4.2 Sista tid för kunden att checka in på boendet varierar beroende på bokningstyp. Olika bokningsalternativ visas i processen och väljs av kunden på denna basis. Om bokningstypen anger en tidsfrist för incheckning, kommer bokningen att avbokas om kunden kommer försent. Efter detta kan inte några ersättningskrav ställas.

4.3 Det är förbjudet att vidaresälja boende som bokats genom agenten. Detta omfattar vidareförsäljning till tredje part till ett högre pris. Agenten förbehåller sig rätten att exkludera kunder från byråns tjänster om de överträder denna bestämmelse. I dessa fall har leverantören även rätt att avboka bokningen. Detta kan även agenten göra. Kunden är vidare skyldig att betala avbokningsavgifter och återbetala eventuella förluster som åsamkats agenten och/eller leverantören.

4.4 Boendet reserveras vid bokning och är giltigt utan en bokningsbekräftelse. Bokningsbekräftelsen visas på skärmen och skickas även till kunden via e-post och, när tillämpligt, även med textmeddelande. Dock kan inte agenten säkerställa eller kontrollera mottagande av bekräftelsen när den skickats med e-post eller textmeddelande. Detta påverkar inte bokningens giltighet, utan gäller i synnerhet när en felaktig e-postadress och/eller telefonnummer har tillhandahållits.

4.5 Specialpriser kan visas under bokningsprocesser som kräver hel eller delvis förskottsbetalning. I dessa fall kan man visa de exakta villkoren innan den slutliga bokningen görs. Bokningar kan i stort sett endast ske med ett kreditkort, och leverantören kommer att debitera detta omgående för det bokade boendet. När dessa bokningar görs samtycker kunden till att en del av eller hela bokningbeloppet, däribland skatter och avgifter, som visas på bokningssidan kommer att debiteras direkt till hens kreditkort.

Om leverantören kommer överens med kunden om att betalningen i förskott för bokningen inte måste ske med kreditkort, har leverantören rätt till att avboka bokningen om den inte får förskottsbetalningen inom den period som angivits i bokningsbekräftelsen. Vidare att inte betala in förskottsbeloppet befriar inte kunden från dess skyldighet att avboka formellt samt den medföljande avbokningskostnaden.

4.6 Ett kreditkort och kreditkortets giltighetsperiod måste tillhandahållas under bokningsprocessen beroende på typ av bokning som görs. Kravet på ett tillhandahålla ett kreditkortsnummer betonas uttryckligen på bokningssidan, när tillämpligt. Denna information överförs till leverantören av boendet och kontrolleras innan kundens bokning bekräftas. Kundens kreditkort utgör en garanti för leverantören om att alla kostnader som uppstår för det bokade boendet kommer att betalas.

4.7 Leverantören gör upp betalningen direkt på plats med kundens kreditkort. Kortet måste tillhandahållas på leverantörens plats. Tiden för avräkningen av betalningen beror på leverantörens villkor.

4.8 Kreditkortet utgör en säkerhet för leverantören och därför kan leverantören debitera eventuella kostnader för avbokning eller skador på det. Om det framkommer att kreditkortinformationen är felaktig efter kontroll eller om det inte går att debitera kortet, då kan leverantören avboka bokningen genom agenten.

4.9 Om det bokade boendet är ett hotell, kan högst nio rum bokas online. Bokningar av fler än nio rum görs enligt agentens erbjudande för gruppbokningar, vars bokningsbekräftelser är bindande. Om det behövs fler än nio rum, då kan inte dessa delas in i flera bokningar med upp till nio rum per bokning. Det finns separata förfrågningsformulär för kunder med behov av specialrum för mässor, konferenser, events och gruppbokningar (tio rum eller fler).

5. Ändringar och avbokningar

5.1 Beroende på leverantörens villkor är kunden skyldig att betala det överenskomna priset för boendet (eller en del av det) efter att bokningen har gjorts om bokningen inte avbokas i tid eller om boendet inte används och kunden inte har avbokat. De detaljerade avbokningsvillkoren beror på leverantör och bokningstyp och specificeras separat på bokningssidan och accepteras av kunden.

5.2 För att undvika missförstånd ska alla ändringar och avbokningar ske på agentens online-portal. I detta syfte måste kunden göra det direkt på agentens online-portal eller skicka ett meddelande till info@hotel.de eller ringa +49(0)221 2077 6033. Det är avgörande att agenten tar emot meddelandet i god tid för att ändringen eller avbokningen ska hinnas utföras. Deadline för avbokningen gäller vanligtvis enligt den lokala tiden för det bokade boendet. En avbokningsbekräftelse tillhandahålls om avbokningen sker i tid och i enlighet med tillämpliga villkor. Den fungerar även som ett bevis på avbokningen och ska därför behållas. Leverantörens relevanta boknings- och avbokningsvillkor indikerar huruvida avbokningskostnader kommer att åsamkas.

5.3 Ändringar och avbokningar är möjliga före slutet på avbokningsperioden som är angiven i de tillämpliga avbokningsvillkoren. Men leverantören kan komma att ställa krav på ersättning om vissa ändringar görs, till exempel om vistelsen förkortas. Leverantörer exkluderar ofta fri avbokning vid specialpriser, tjänster och/eller datum eller om bokningarna sker med mycket kort varsel.

5.4 För att förhindra missbruk av online-portalen och så att leverantören inte i onödan tar emot falska bokningar, förbehåller sig agenten rätten att avboka en bokning i enskilda fall om det inte går att kontakta kunden med de kontaktuppgifter som har tillhandahållits eller om leverantören avvisar bokningen på grund av många tidigare avbokningar eller uteblivna ankomster. Det finns ingen rätt till boendet i sådana fall. För att förhindra en sådan avbokning kan kunden dock göra en bokning genom att tillhandahålla ett kreditkortnummer.

6. Boendekategorier och information om boendet

6.1 All information om och beskrivningar av boendet bygger på leverantörens egen information. Agenten har inte någon inverkan på denna information och tar inte något ansvar för att den är korrekt eller fullständig.

6.2 Boendet som erbjuds är kategoriserat enligt kategorierna i agentens egna klassificeringssystem. Utöver kategorierna i andra klassificeringssystem (exempelvis klassificeringar som måste ges enligt lag i vissa regioner/länder), bygger detta system huvudsakligen på kundernas upplevelser och recensioner samt information från leverantörer som agenten kan ha kontrollerat. Klassificeringen ger endast ej bindande information om boendets standard och vad det har att erbjuda.

7. Rankning av boende

7.1 Efter en förfrågan på webbplatsen eller appen kommer det första boendet som visas för kunden att vara det som bäst uppfyller en mängd olika kriterier (däribland prisvärde, flexibla bokningsvillkor, hög kundnöjdhet, brett utbud, bra tjänster, extra kostnadsfria förmåner som exempelvis parkering eller Wi-Fi, hög konverteringsfrekvens, ingående beskrivning och många bilder på boendet, centralt beläget, osv.).

7.2 Under kampanjperioder kan vissa boenden mot betalning synas bättre på listan. Detta är endast ett ytterligare av de fler än 80 kriterierna som påverkar ett boendes plats på listan, och endast detta är inte tillräckligt för att garantera en topprankning. Kunden kan självklart filtrera och sortera "Rekommendationslistan" enligt egna kriterier (exempelvis "pris per natt").

8. Boendepriser

8.1 Om inte annat är angivet i bokningsvillkoren gäller alla priser per natt för enskilt boende och, beroende på bokningsvillkoren, kan de omfatta eller ej frukost (detta kan också skilja sig för bokningsperioder på flera dagar). De kompletterande tjänsterna som erbjuds beror på leverantör och ska betalas separat.

8.2 Leverantörer måste visa slutgiltigt pris inklusive skatter. Men det är leverantören som ensamt tillhandahåller prisinformationen. Lokala bestämmelser fastställer vilka skatter och andra avgifter som gäller för boende utomlands.

8.3 Om valutan som valts av kunden skiljer sig från den som begärts av leverantören, då kommer priserna i sökresultaten att visas i den valda valutan för att förenkla processen. Men den lokala valutan specificerad i prisvillkoren är bindande för bokningen och det kan förekomma valutakursskillnader.

8.4 Alternativet att löpande och samtidigt uppdatera priser och bokningar gjorda av kunderna på agentens online-portal, kan ibland innebära att priserna på boendets informationssida skiljer sig från priserna som innan visades på listan med boenden. Det slutgiltiga priset som visas före bokningsprocessen avslutas, är priset som gäller för kunden.

9. Dataskydd

9.1 Agenten samlar in, handlägger och använder endast kundens personuppgifter i den utsträckning att kunden samtycker till detta eller att insamlingen, handläggningen och användningen av data är tillåten enligt lag. Agenten samlar in, handlägger och använder endast uppgifter som krävs för att tillhandahålla tjänsterna och för användning och drift av online-portalen och/eller tjänsterna som erbjuds via online-portalen.

9.2  Agenten kommer inte under några omständigheter att sälja vidare uppgifterna till tredje part. Uppgifter överförs endast till tredje part i den utsträckning det krävs för bokningar med leverantören som kunden har valt. Detta omfattar uttryckligen en överföring till agentens partners för syftet att utföra bokningen.

10. Marknadsföring

10.1 Om agenten erhåller kundens e-postadress i samband med bokningen, kommer den att användas i enlighet med kraven i avsnitt 7(3) i den tyska konkurrenslagen (UWG) i syften för elektronisk reklam för liknande tjänster som den erbjuder. Agenten kommer alltid att sträva efter att skicka reklammaterial till kunden som är anpassat efter hens intressen. Kunden kan avvisa denna typ av elektronisk reklam när som helst genom att skicka ett mejl till info@hotel.de. Detta kan göras helt utan kostnad.

10.2 Vidare förbehåller sig agenten rätten att skapa användarprofiler med pseudonymer i betydelsen av avsnitt 15(3) i den tyska lagen om tele-media (Telemediengesetz, TMG), i syfte för marknadsföring, marknadsanalys och för att säkerställa att online-portalen är korrekt uppbyggd. Kunden kan avvisa att en användarprofil skapas när som helst genom att skicka ett mejl till info@hotel.de.

11. Garanti och ansvar

11.1 Agentens information har sammanställts med största omsorg. Men det finns inte någon garanti för att inga fel uppstår vid datainsamling eller -överföring. Dataöverföringen till andra datatransportörer eller för användning i annat syfte än de som angivits här, är endast tillåtet med uttryckligt samtycke från agenten.

11.2 En del av informationen på agentens online-portal tillhandahålls av leverantörer, andra kunder och tredje part. Alla leverantörer, kunder och tredje parter är ensamt ansvariga för att informationen som de överför är korrekt, fullständig och aktuell, däribland angivna priser och tillgänglighet. Vidare säkerställer de att innehåll som överträder tredje parts juridiska ställning inte överförs. Agenten kan inte granska denna information och garanterar därför inte informationens korrekthet, fullständighet, kvalitet eller laglighet.

11.3 Kunden kommer att befria agenten från alla krav från tredje part på grund av en överträdelse av skyldigheterna angivna i 11.2. Kunden kommer även att stödja agenten i dess försvar mot sådana anspråk och ge agenten all nödvändig information.

11.4 Agenten blir inte ägare till detta innehåll eller kundrecensioner. Kundrecensioner återspeglar endast recensentens personliga åsikt. Agenten har inte något inflytande på formuläret, innehållet och användar-ID:n som används för dessa recensioner och tar därför inte något ansvar gällande detta.

11.5 Organisationen av boende genom agentens online-portal är kostnadsfritt för kunden. Samtidigt kan inte kunden göra några anspråk på den temporära tillgängligheten gällande agentens tjänster. Agenten ansvarar inte för avbrott (delvisa) i tjänsterna som beror på reparation, underhåll eller uppdatering eller av något annat skäl som den inte har direkt kontroll över eller som endast förhindrar användningen av tjänsterna i en försumbar utsträckning.

11.6 Agenten ansvarar inte för att bokningen slutförs, inte heller är den ansvarig för defekter eller skada som åsamkats i samband med leverantörens erläggande av boendetjänsten. Agenten ger inte några garantier gällande att vissa förfrågningar från kunden uppfylls.

11.7 Vidare är agentens ansvar undantaget beträffande alla skador, oavsett den juridiska orsaken, om inte skadan:

 

- beror på bristande uppfyllelse av materiella avtalsenliga skyldigheter, dvs. skyldigheter vars uppfyllande gör det möjligt att verkställa själva avtalet och vars efterlevnad avtalspartners vanligtvis ska kunna lita på.

- orsakades av grov försummelse eller med ont uppsåt från agenten.

- är i form av livshotande skada eller hälsoskada, så som fastställt i den tyska lagen om ansvar för defekta produkter eller andra juridiskt bindande ansvarsgrunder.

11.8 Om agenten är ansvarig i enlighet med paragraf 11.7 för överträdelse av materiella avtalsenliga skyldigheter, men det inte har förekommit grov försummelse eller ont uppsåt, då är agentens ansvar begränsat till den skada och utsträckning som agenten vanligtvis kan förutse i enlighet med omständigheterna som den var medveten om då avtalet ingicks.

11.9 Garantikrav och ersättningskrav är begränsade till högst ett år efter då kunden blev medveten om dessa skador. Detta gäller inte skador som uppstår genom skadeståndsgrundande handling.

12. Övrigt

12.1 Tysk lag tillämpar undantaget av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och överensstämmande av lagvalsregler för internationell privaträtt.

12.2 Man når den europeisk kommissionens online-plattform för tvistlösning på: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Agenten deltar inte, och är inte skyldig att göra det, i tvistlösningar inför en skiljenämnd för konsumenter.

12.3 Avtalet är verkställt i Köln. Köln utgör jurisdiktion för juridiska personer samt för privatpersoner som inte har en allmän jurisdiktion i Tyskland. I alla andra fall gäller den lagstadgade jurisdiktionen.

12.4 Användning av agentens online-portal och dess innehåll är endast tillåtet för enskilda förfrågningar relaterade till bokning av boende. Automatiska förfrågningar är inte tillåtna. Datamaterialet har upphovsrätt och eventuell duplicering av det (särskilt genom "scraping") är därmed förbjudet. Användning av datamaterial (som förfrågningsresultat i synnerhet) för vidareförsäljning är särskilt förbjudet.

12.5 Länkar till denna webbplats eller till andra företags (tredje partsleverantörer) webbplatser tillhandahålls endast i kundens intresse. Om kunden klickar på en sådan länk, kommer hen att lämna agentens webbplats. Agenten har inte något inflytande på innehållet på tredje partens webbplats. Därför kan inte agenten ge någon garanti gällande att tredje partens innehåll är korrekt, fullständigt eller säkert.

12.6 Om en bestämmelse i detta avtal är ogiltigt eller ej verkställbart, ska den tolkas på ett sätt som är kompatibelt med tillämplig lag och på ett sätt som i största möjliga utsträckning motsvarar parternas ursprungliga avsikt. Resten av avtalet påverkas inte av detta.

Stjärnorna bygger på en egen utvärdering av hotellet samt HOTEL INFO och HOTEL INFO -kunders erfarenheter. Information finns i allmänna försäljningsvillkor.