Contact


Telefoon 00800-11211200*

E-mail info@hotel.info
* Is vanuit veel landen gratis bereikbaar - klik hier voor meer informatie.
AV

Algemene voorwaarden (AV) van HOTEL DE GmbH

Algemene voorwaarden

1. Omvang

1.1 HOTEL DE GmbH, hierna de ‘opdrachtnemer’ genoemd, maakt deel uit van de HRS Group, die eigenaar is van verschillende boekingsportalen voor reisdiensten. In de vorm van www.hotel.de & www.hotel.info (hierna het ‘online portaal’ genoemd) en alle gerelateerde partnerwebsites, werkt het als een wereldwijde boekingsdienst voor hotelkamers en soortgelijke accomamodatie- en reisdiensten (bijv. vakantiewoningen), hierna de ‘accommodatie’ genoemd. De volgende Algemene voorwaarden (hierna de ‘AV’ genoemd) van de HRS Group zijn van toepassing op alle dochterondernemingen en boekingsportalen die ze aansturen.

1.2 Deze AV zijn van toepassing op zowel alle niet-bindende boekingsaanvragen als de bindende boekingen die voor een accommodatie worden gedaan via het online portaal van de opdrachtnemer. Een accommodatie die via het online portaal van de opdrachtnemer kan worden geboekt, wordt verwerkt via de online boekingssystemen van de partners van de opdrachtnemer, indien van toepassing.

1.3 Deze AV zijn ook van toepassing in het geval dat gebruikers die de accommodatie willen boeken (hierna de ‘klant’ genoemd) conflicterende algemene voorwaarden hebben. Deze algemene voorwaarden worden niet geaccepteerd, zelfs niet als de opdrachtnemer op de hoogte is van de voorwaarden van de klant tijdens het leveren van diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Geleverde diensten

2.1 De geleverde diensten omvatten onder andere het regelen en vastleggen van een accommodatie- of reisdienstovereenkomst die tijdens het boekingsproces rechtstreeks tussen de klant en de medewerker van de door de klant gekozen accommodatie is afgesloten (hierna de ‘leverancier’ genoemd). Alle vorderingen en plichten die voortvloeien uit de accommodatie- of reisdienstovereenkomst bestaan rechtstreeks en uitsluitend tussen de klant en de leverancier. Er is geen sprake van een accommodatie- of reisdienstovereenkomst tussen de klant en de opdrachtnemer.

2.2 De leverancier van de accommodatie is niet de opdrachtnemer of een andere medewerker van een reserveringssysteem, maar de leverancier die is gekozen als de contractuele partner. Als verschillende accommodatievoorzieningen via het online portaal van de opdrachtnemer worden geboekt, dan is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor het kiezen of regelen van de individuele accommodatievoorzieningen, dit is de verantwoordelijkheid van de klant. De door de klant gespecificeerde voorwaarden (zoals locatie, doel, duur, categorie) worden zoveel mogelijk in acht genomen bij het selecteren van individuele accommodatievoorzieningen die door het online portaal worden voorgesteld. Dit betekent echter niet dat er, naar aanleiding van de selectie van het online portaal, geen andere accommodatie is die beter aan de verzoeken of voorwaarden van de klant voldoet.

2.3 Als de leverancier zijn plichten schendt, is de opdrachtnemer niet verplicht, maar heeft in individuele gevallen het recht om een schadevergoeding te betalen voor het door de klant geleden verlies om een soepele uitvoering van de contractuele relatie voor de klant mogelijk te maken. In dit geval kan de klant compensatie van de leverancier eisen via de opdrachtnemer, zodat de opdrachtnemer een vergoeding voor de gemaakte kosten van verkrijgen.

3. Beoordelingen van klanten

3.1 De opdrachtnemer biedt de klant de mogelijkheid om beoordelingen die zijn geschreven door derden te bekijken, evenals aanvullende content en afbeeldingen met betrekking tot de diensten die in het online portaal worden aangeboden. Een beoordeling is niet meer dan een persoonlijke mening op een bepaald moment. Deze meningen worden mede gevormd door de opvattingen en verwachtingen van de schrijver. Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de aangeboden diensten veranderd kunnen zijn nadat de content is geüpload of de beoordeling is geschreven; een accommodatie kan bijvoorbeeld in de tussentijd zijn opgeknapt of gerenoveerd. Het aantal beoordelingen moet ook in overweging worden genomen, aangezien één enkele mening meestal niet zo veelzeggend is als een algemene indruk van verschillende beoordelingen.

3.2 De opdrachtnemer biedt de klant en derde partijen de mogelijkheid om anoniem zulke beoordelingen of aanvullende content en foto's op het online portaal in te dienen. Alleen de klant is verantwoordelijk voor alle content die hij/zij levert (bijv. verslagen/foto's/video's).

3.3 Het is voor de klant en derde partijen niet toegestaan om content te uploaden naar het online portaal van de opdrachtnemer

- die onjuist of misleidend is, met name door het indienen van onjuiste en/of subjectieve beoordelingen over een accommodatie, personen bij de accommodatie, vrijetijdsvoorzieningen en andere omstandigheden/gebeurtenissen bij de accommodatie die van invloed kunnen zijn op de beslissingen die andere gasten nemen;

- die minachtend, beledigend, offensief, bedreigend, pornografisch of racistisch is;

- die de eigendoms- of persoonlijke rechten van derden schendt of om een andere reden onwettig is;

- die producten, diensten of bedrijven adverteert, openlijk dan wel heimelijk; met name door het indienen van beoordelingen waarvoor de klant betaling is aangeboden, of door het beoordelen van accommodaties die worden aangeboden door leveranciers waar de klant voor werkt of

- die links of soortgelijke informatie/referenties bevatten die als doel hebben de werking van computers van derden te beïnvloeden.

3.4 Als de klant deze voorwaarden schendt bij het uploaden van content, heeft de opdrachtnemer het recht om content aan te passen of in zijn geheel te verwijderen, zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen en zonder opgave van reden.

4. Boeken en reserveringen

4.1 De opdrachtnemer, die als bemiddelaar fungeert, draagt alle reserveringen namens de klant over aan de respectieve leverancier. De door de klant geleverde gegevens, (bijv. datum van verblijf, contactgegevens) moeten correct en volledig zijn om een probleemloze verwerking van de boekingen te garanderen.

4.2 Het uiterste tijdstip waarop een klant kan inchecken in een accommodatie hangt af van het soort reservering. In het boekingsproces worden verschillende reserveringsopties weergegeven en op basis hiervan door de klant geselecteerd. Als er bij het gekozen soort reservering een uiterste inchecktijd staat vermeld, wordt de reservering geannuleerd als de klant te laat arriveert. Na dit tijdstip maakt u geen aanspraak meer op deze accommodatie.

4.3 Een accommodatie die via de opdrachtnemer is geboekt, mag niet worden verkocht. Hieronder valt met name de wederverkoop van de accommodatie aan derden voor een hogere prijs. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om klanten in de toekomst diensten te weigeren als ze deze regel overtreden. De leverancier heeft in dergelijke gevallen ook het recht om de boeking te annuleren. Ook de opdrachtnemer mag dit besluit nemen. Tevens is de klant verplicht om annuleringskosten te betalen en eventuele verliezen die door de opdrachtnemer en/of de leverancier zijn geleden terug te betalen.

4.4 De accommodatie is vanaf het moment van boeken gereserveerd en is geldig zonder een reserveringsbevestiging De reserveringsbevestiging is op het scherm te zien en wordt ook via e-mail naar de klant gestuurd en, indien van toepassing, via sms. De opdrachtnemer kan de ontvangst van de bevestiging echter niet garanderen of controleren wanneer deze via e-mail of sms wordt verstuurd. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de boeking; dit is in het bijzonder van toepassing als een onjuist e-mailadres en/of telefoonnummer wordt opgegeven.

4.5 Tijdens het boekingsproces kunnen speciale prijzen worden weergegeven, waarvoor een gedeeltelijke of volledige betaling vooraf is vereist. In dergelijke gevallen kunnen de exacte voorwaarden worden bekeken voordat er een definitieve boeking wordt gedaan. Met het oog hierop kunnen boekingen grotendeels alleen met een creditcard worden gedaan, waarop de leverancier onmiddellijk de geboekte accommodatie in rekening brengt. Wanneer de klant deze boekingen doet, gaat hij/zij ermee akkoord dat het gedeeltelijke boekingsbedrag of het volledige boekingsbedrag, inclusief belastingen en toeslagen, dat wordt weergegeven op de boekingspagina, rechtstreeks in rekening wordt gebracht op zijn/haar creditcard.

Indien de leverancier met de klant afspreekt dat de vooruitbetaling van de accommodatieprijs niet met creditcard hoeft te worden gedaan, heeft de leverancier het recht om de boeking te annuleren als de vooruitbetaling niet is ontvangen binnen de afgesproken periode zoals vermeld in de reserveringsbevestiging. Als de vooruitbetaling niet wordt gedaan, dient de klant nog steeds de boeking op de juiste wijze te annuleren en de boekingskosten te betalen.

4.6 Mogelijk moeten het creditcardnummer en de vervaldatum van de creditcard tijdens het boekingsproces worden ingevuld, afhankelijk van het soort boeking. Indien er een creditcardnummer moeten worden opgegeven, staat dit uitdrukkelijk vermeld op de boekingspagina. Deze gegevens worden overgedragen aan de leverancier van de accommodatie en gecontroleerd voordat de reservering van de klant wordt bevestigd. De creditcard van de klant dient voor de leverancier als garantie dat alle gemaakte kosten voor de geboekte accommodatie worden betaald.

4.7 De leverancier brengt de kosten in de accommodatie direct in rekening middels de creditcard van de klant. De creditcard moet in de accommodatie aan de leverancier worden overhandigd. De tijd van de verrekening is afhankelijk van de voorwaarden van de leverancier.

4.8 De creditcard dient als zekerheid voor de leverancier en de leverancier mag daarom annuleringskosten of schadevergoeding op de creditcard in rekening brengen. Als na controle van de creditcardgegevens blijkt dat deze onjuist zijn of als er geen kosten in rekening kunnen worden gebracht, kan de leverancier de boeking via de opdrachtnemer annuleren.

4.9 Als de geboekte accommodatie een hotel is, kunnen er maximaal negen kamers online worden geboekt. Reserveringen voor meer dan negen kamers worden gemaakt op basis van het aanbod van groepsboekingen van de opdrachtnemer, de reserveringsbevestigingen hiervan zijn bindend. Als er meer dan negen kamers nodig zijn, mogen die niet worden opgesplitst in verschillende boekingen van maximaal negen kamers per boeking. Er zijn aparte aanvraagformulieren beschikbaar voor klanten met speciale kamervereisten voor vakbeurzen, conferenties, evenementen en groepsboekingen (tien of meer kamers).

5. Wijzigingen en annuleringen

5.1 Afhankelijk van de voorwaarden van de leverancier is de klant verplicht om de afgesproken prijs voor een accommodatie (of een deel daarvan) te betalen als de reservering niet tijdig is geannuleerd of als de accommodatie niet wordt gebruikt en de klant niet heeft geannuleerd. De gedetailleerde annuleringsvoorwaarden variëren per leverancier en het soort boeking en worden apart gespecificeerd op de boekingspagina en geaccepteerd door de klant.

5.2 Om misverstanden te voorkomen moeten alle wijzigingen en annuleringen worden doorgevoerd in het online portaal van de opdrachtnemer. Om deze reden moet de klant wijzigingen direct in het online portaal van de opdrachtnemer doorvoeren of een bericht sturen naar info@hotel.de of bellen naar +49(0)221 2077 6033. Of de wijziging of annulering op tijd kan worden doorgevoerd, hangt ervan af of de opdrachtnemer het bericht op tijd heeft ontvangen. Voor de uiterste annuleringsmogelijkheid wordt doorgaans de plaatselijke tijd van de gereserveerde accommodatie aangehouden. Er wordt een annuleringsbevestiging aangemaakt als de annulering op tijd en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden geschiedt. Tevens dient deze als bewijs van de annulering en daarom moet de bevestiging worden bewaard. In de relevante boekings- en annuleringsvoorwaarden van de leverancier staat of er annuleringskosten in rekening worden gebracht.

5.3 Wijzigingen en annuleringen zijn toegestaan voor het einde van de annuleringsperiode die wordt beschreven in de van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden. De leverancier kan echter een schadevergoeding eisen indien er bepaalde wijzigingen zijn gedaan, bijvoorbeeld als een verblijf wordt ingekort. Leveranciers bieden vaak gratis annulering aan in het geval van speciale prijzen, diensten en/of data of als boekingen op zeer korte termijn worden gedaan.

5.4 Om misbruik van het online portaal tegen te gaan, en zodat de leverancier niet onnodig gehinderd wordt door nepreserveringen, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om individuele boekingen te annuleren indien het niet mogelijk is om met behulp van de contactgegevens contact met de klant op te nemen of als de leverancier de boeking afwijst omdat de klant in het verleden vaak heeft geannuleerd of niet is komen opdagen. In dergelijke gevallen hebt u geen recht meer op de accommodatie. Om een dergelijke annulering te voorkomen, kan de klant zijn/haar creditcardnummer opgeven bij het maken van een boeking.

6. Accommodatiecategorieën en informatie over de accommodatie

6.1 Alle informatie over en beschrijvingen van de accommodatie zijn gebaseerd op de eigen informatie van de leverancier. De opdrachtnemer heeft geen invloed op deze informatie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

6.2 De aangeboden accommodatie is ingedeeld naar de categorieën van het eigen classificatiesysteem van de opdrachtnemer. Als aanvulling op de categorieën uit andere classificatiesystemen (bijvoorbeeld de classificaties die in sommige Amerikaanse deelstaten door de wet worden voorgeschreven), is dit systeem voornamelijk gebaseerd op ervaringen en beoordelingen van klanten en informatie van leveranciers die door de opdrachtnemer zijn gecontroleerd. De classificatie biedt voornamelijk niet-bindende informatie over de standaard en kenmerken van de accommodatie.

7. Ranking/positie van de accommodatie

7.1 Als de klant via de website of de app een aanvraag heeft gedaan, is de eerste accommodatie die wordt weergegeven, de accommodatie die het best voldoet aan verschillende criteria (waaronder de prijs-kwaliteitverhouding, flexibele boekingsvoorwaarden, hoge mate van klanttevredenheid, breed aanbod, goede kenmerken, gratis aanvullende voordelen, zoals parkeerplaatsen of wifi, een hoge conversion rate, uitgebreide beschrijving en veel foto's van de accommodatie, centrale ligging, etc..).

7.2 In actieperioden kunnen sommige accommodaties, in ruil voor een toeslag, een meer zichtbare plek of een andere plek in deze lijst hebben. Dit is slechts één van de ruim 80 criteria die van invloed zijn op de accommodatie en is alleen niet voldoende om een plek bovenaan de lijst te bemachtigen. De klant kan de lijst met aanbevelingen natuurlijk filteren en sorteren op basis van zijn/haar eigen criteria (bijv. op prijs per nacht).

8. Accommodatieprijs

8.1 Tenzij in de boekingsvoorwaarden anders beschreven, worden alle prijzen per nacht per accommodatie weergegeven, en, afhankelijk van de boekingsvoorwaarden, kan deze inclusief of exclusief ontbijt zijn (dit kan ook verschillen per boekingsperiode van een aantal dagen). De bijkomstige diensten die worden aangeboden, zijn afhankelijk van de leverancier en moeten apart worden afgerekend.

8.2 Leveranciers zijn verplicht om de definitieve prijs, inclusief belastingen te laten zien. Prijsgegevens worden echter alleen door de leverancier zelf beschikbaar gesteld. Lokale bepalingen bepalen welke belastingen en andere heffingen in rekening worden gebracht voor een accommodatie in het buitenland.

8.3 Als de door de klant geselecteerde valuta niet overeenkomt met de door de leverancier gevraagde valuta, worden de prijzen voor de duidelijkheid weergegeven in de geselecteerd valuta. De lokale valuta die in de gespecificeerde prijsvoorwaarden wordt weergegeven, is echter bindend voor de boeking en er kunnen verschillen in wisselkoers zijn.

8.4 De mogelijkheid om de prijzen continu bij te werken en boekingen die ondertussen worden gedaan door andere klanten in het online portaal van de opdrachtnemer kunnen van tijd tot tijd betekenen dat de prijzen op de gedetailleerde pagina van de accommodatie afwijken van de prijzen die eerder werden weergegeven in de accommodatielijst. De uiteindelijke prijs die voor het afronden van de boeking wordt weergegeven is doorslaggevend voor de klant.

9. Gegevensbeveiliging

9.1 De opdrachtnemer verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonlijke gegevens van de klant uitsluitend voor datgene waar de klant toestemming voor geeft of voor zover een wettelijke bepaling de verzameling, verwerking en het gebruik van de gegevens toestaat. De opdrachtnemer verzamelt, verwerkt en gebruikt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het leveren van zijn diensten en het gebruik van het online portaal en/of de diensten die via het online portaal worden aangeboden.

9.2 De opdrachtnemer mag de gegevens in geen geval aan derden verkopen. Gegevens worden alleen aan derden overgedragen voor zover dit vereist is voor boekingen/reserveringen bij de door de klant gekozen leverancier. Dit omvat uitdrukkelijk alle overdrachten aan partners van de opdrachtnemer met als doel het uitvoeren van de boeking.

10. Marketing

10.1 Voor zover de opdrachtnemer het e-mailadres van de klant ontvangt met betrekking tot de boeking, zal hij het gebruiken in overeenstemming met de vereisten uit artikel 7, lid 3 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG) voor elektronische advertenties voor soortgelijke diensten als hij zelf aanbied. De opdrachtnemer doet er alles aan om de klant reclamemateriaal te sturen dat is afgestemd op zijn/haar interesses. De klant kan te allen tijde aangeven dat hij/zij geen elektronische reclames wenst te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@hotel.de zonder extra kosten behalve de normale basiskosten voor het verzenden van e-mails.

10.2 Bovendien behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om gebruikersprofielen aan te maken onder pseudoniemen binnen de betekenis van artikel 15, lid 3 van de Duitse telemedia-wet (Telemediengesetz, TMG) met als doel adverteren, marktonderzoek en het garanderen dat het online portaal naar behoren is ingericht. De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen het aanmaken van een dergelijk gebruikersprofiel door een e-mail te sturen naar info@hotel.de.

11. Garantie en aansprakelijkheid

11.1 Alle gegevens van de opdrachtnemer zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen echter geen garanties worden gegeven wat betreft fouten in de verzameling en overdracht van gegevens. De overdracht van gegevens naar andere gegevensdragers, zelf deels, of voor andere doeleinden dan die hier worden beschreven, is uitsluitend toegestaan met de uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtnemer.

11.2 Bepaalde informatie op het online portaal van de opdrachtnemer wordt aangeleverd door leveranciers, andere klanten en derde partijen. Alle leveranciers, klanten en derde partijen dragen de exclusieve verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hen geüploade informatie, waaronder de vermelde prijzen en beschikbaarheid. Bovendien garanderen ze dat content die een inbreuk op de wettelijke posities van derden niet wordt geüpload. De opdrachtnemer kan deze informatie niet controleren en biedt daarom geen garanties aangaande de juistheid, volledigheid, kwaliteit of wettelijkheid van het informatiegebruik.

11.3 De klant stelt de opdrachtnemer vrij van alle vorderingen in verband met derde partijen als gevolg van een schending van de plichten die worden vermeld in 11.2. De klant zal de opdrachtnemer tevens ondersteunen in zijn verdediging tegen dergelijke vorderingen en zal alle nodige informatie beschikbaar stellen.

11.4 De opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze content of beoordelingen van klanten. Een beoordeling van een klant moeten worden beschouwd als de persoonlijke mening van de schrijver. De opdrachtnemer heeft geen invloed op de vorm, content en de gebruikers-ID's die voor deze beoordelingen worden gebruikt en aanvaard hier daarom geen verantwoordelijkheid voor.

11.5 Het is voor de klant gratis om een accommodatie via het online portaal van de opdrachtnemer vast te leggen. De klant heeft echter geen recht op de beschikbaarheid wat betreft tijd en ruimte van de diensten van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (gedeeltelijke) onderbrekingen en downtime van de diensten als gevolg van onderhoud of updates of vanwege andere redenen die buiten zijn controle liggen of die het gebruik van de diensten minimaal belemmeren.

11.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de voltooiing van een boeking, noch voor de gebreken of schade in verband met de door de leverancier geleverde diensten met betrekking tot de accommodatie. De opdrachtnemer doet geen garanties met betrekking tot het voldoen aan bepaalde verzoeken die door de klanten worden gedaan en aanvaardt hier ook geen verantwoordelijkheid voor.

11.7 Bovendien is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten van alle schade, ongeacht de juridische oorzaak, tenzij de schade

- gebaseerd is op de opzettelijk schending van wezenlijke contractuele plichten, d.w.z. plichten waarvan in de eerste plaats de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is en waarvan de contractuele partner redelijkerwijs mag verwachten dat deze worden nageleefd;

- is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk gedrag van de opdrachtnemer of

- de vorm aanneemt van persoonlijk letsel, schade zoals gedefinieerd volgens de Duitse Wet op de aansprakelijkheid voor gebrekkige producten of andere bindende gronden voor aansprakelijkheid.

11.8 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is overeenkomstig clausule 11.7 voor de opzettelijk schending van wezenlijke contractuele plichten terwijl er geen sprake is van grove nalatigheid en opzettelijk gedrag, is de gehele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot de schade en de ernst van de schade die de opdrachtnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten in overeenstemming met de omstandigheden waarvan hij op het moment dat het overeenkomst werd gesloten op de hoogte was.

11.9 Garantieclaims en compensatieclaims verlopen één jaar nadat de klant op de hoogte is gesteld van de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Dit is niet van toepassing op vorderingen die het gevolg zijn van een onrechtmatige daad.

12. Diversen

12.1 De Duitse wet is van toepassing op de uitsluiting van de VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de regels inzake het internationale privaatrecht.

12.2 Het online portaal voor het beslechten van geschillen van de Europese Commissie is bereikbaar via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. De opdrachtnemer neemt geen deel aan processen omtrent de geschillenbeslechting voor een consumentengeschillencommissie en is hier niet toe verplicht

12.3 De plaats van uitvoering is Keulen. Keulen is de overeengekomen plek van jurisdictie voor ondernemers en mensen die niet tot de algemene jurisdictie van Duitsland behoren. In alle overige gevallen is de wettelijke jurisdictie van toepassing.

12.4 Gebruik van het online portaal van de opdrachtnemer en de bijbehorende content is alleen toegestaan voor individuele aanvragen met betrekking tot het boeken van een accommodatie. Geautomatiseerde aanvragen zijn niet toegestaan. Op het gegevensmateriaal rust auteursrecht en duplicatie hiervan (met name door middel van ‘scrapen’) is daarom verboden. Met name het gebruik van het gegevensmateriaal (zoals aanvraagresultaten in het bijzonder) voor wederverkoop is verboden.

12.5 Links naar de websites van andere bedrijven die op deze website staan, (‘externe leveranciers’) worden alleen in het belang van de klant geplaatst. Als de klant op een dergelijke link klikt, verlaat hij/zij de website van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft geen invloed op de content van de websites van externe leveranciers. De opdrachtnemer kan om die reden geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid of veiligheid van de content van deze derde partij.

12.6 Als een bepaling in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is, dient deze bepaling te worden geïnterpreteerd op een wijze die overeenkomt met het toepasselijk recht en die zo veel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke intentie van de partijen. Dit heeft geen gevolgen voor de rest van de overeenkomst.

Het aantal sterren is gebaseerd op informatie van de hotels zelf en op ervaringen van HOTEL INFO en HOTEL INFO-klanten. Raadpleeg voor meer informatie de Algemene voorwaarden.