Contact


Telefoon 00800-11211200*

E-mail info@hotel.info
* Is vanuit veel landen gratis bereikbaar - klik hier voor meer informatie.
AV

Algemene voorwaarden (AV) van HOTEL DE GmbH

HOTEL DE GmbH voert onder de adressen www.hotel.de, www.hotel.info en alle aangesloten partnersites een wereldwijde hotelreserveringsservice. Voor alle adressen en dochterondernemingen gelden de volgende deelnamevoorwaarden van HOTEL DE GmbH, hierna te noemen "Bemiddelaar".

1.  Geldigheidsgebied

  Deze Algemene boorwaarden gelden zowel voor alle vrijblijvende reserveringsaanvragen als ook voor bindende boekingen van overnachtingen of congressen via het wereldwijde reserveringssysteem van de aanbieder. De aanbieding van losse reisaanbiedingen, die u als boekingsklant via de internetsites van de aanbieder kunt boeken, vindt eventueel plaats via de door de partner van de aanbieder gebruikte onlinereserveringssystemen ("de exploitant van het reserveringssysteem").

2.  Inhoud van de dienstverlening

  Inhoud van de dienstverlening is het bemiddelen bij en het afsluiten van een overnachtings- resp. reisservice- of congresovereenkomst die tijdens een boeking rechtstreeks tussen u en het door u gekozen hotel tot stand komt. De bevestigde prijs betaalt u direct in het hotel. Alle eisen en verplichtingen die voortvloeien uit de overnachtings- resp. reisservice- of congresovereenkomst gelden rechtstreeks en uitsluitend tussen de boeker en het door hem gekozen hotel. Een accommodatiebemiddelingsovereenkomst tussen de boekende en de bemiddelaar bestaat niet.
  De bemiddelaar en evt. de exploitant van het reserveringssysteem informeert u op de websites van de bemiddelaar over een selectie van individuele reisaanbiedingen. Als u een reisaanbieding wilt boeken, dan neemt de bemiddelaar of de exploitant van het reserveringssysteem uw boekingsverzoek in behandeling. Als de bemiddelaar of de exploitant van het reserveringssysteem op de hoogte is dat de geboekte reisaanbieding beschikbaar is, dan voert de bemiddelaar of de exploitant van het reserveringssysteem de reservering bij de aanbieder uit en zendt u de boekingsbevestiging. Daarnaast geeft de bemiddelaar of de exploitant van het reserveringssysteem uw boekingsverzoek en het antwoord daarop van de aanbieder door aan de betreffende aanbieder.
  Aanbieder van de reisaanbiedingen ("Aanbieder") is niet de exploitant van het reserveringssysteem of de bemiddelaar, maar de hotelexploitant.
  Als u meerdere reisaanbiedingen via de internetsites van de bemiddelaar boekt, dan vindt selectie en samenstelling van de losse reisaanbiedingen niet plaats door de exploitant van het reserveringssysteem, maar in eigen verantwoording.
  Bij de keuze van losse door het reserveringssysteem voorgestelde reisaanbiedingen worden de door u aangegeven voorwaarden (bijv. plaats, bestemming, prijs, periode, categorie) zo goed mogelijk in acht genomen. De door het reserveringssysteem gemaakte selectie is echter niet zo te begrijpen dat er daarnaast geen andere of betere reisaanbiedingen bestaan die met uw wensen en voorwaarden overeenkomen.

3.  Overeenkomst tussen u en de aanbieder van de reisaanbieding

  Door het gebruik van het reserveringssysteem ontstaat er tussen u en de aanbieder van de betreffende reisaanbieding een accommodatieovereenkomst ("de Overeenkomst").
  De Overeenkomst komt met succesvolle afsluiting van de onlineboekingsprocedure bindend tot stand.
  De exploitant van het reserveringssysteem en de bemiddelaar geven de verklaringen tussen u en de aanbieder alleen als boodschapper door. De exploitant van het reserveringssysteem en de bemiddelaar krijgen in relatie tot u en tot de aanbieder de functie van onafhankelijke derde, en niet van partner, trustee, vertegenwoordiger of onderaannemer van u of van de aanbieder. Voor de afwikkeling van de overeenkomst zijn de exploitant van het reserveringssysteem en de bemiddelaar niet verantwoordelijk.

4.  Inhoud van de boeking

  4.1  Standaardboekingen van hotels
  Een standaardboeking wordt door het hotel in principe tot een uiterste aankomsttijd van 18.00 uur plaatselijke tijd aangehouden. Als u om 18.00 uur plaatselijke tijd nog niet bent gearriveerd, moet u mogelijk extra kosten betalen. Hiervoor dient u de aanwijzingen van het desbetreffende hotel te raadplegen bij de reserveringsdialoog. Aanspraak op overnachting kan na dit tijdstip niet meer geldend worden gemaakt. Als de aankomst pas na 18.00 uur plaatselijke tijd mogelijk is, moet de boekende het hotel meteen over de verwachte aankomsttijd informeren. Af en toe worden er ook niet-standaardreserveringen aangeboden. Gereserveerde kamers worden hier door de hotelhouder op de dag van aankomst tot een bepaalde tijd vrijgehouden. Daarna vervalt de aanspraak op de gereserveerde kamer, als u niet meteen een latere aankomsttijd met de hotelexploitant bent overeengekomen. Let op de bij de reserveringsdialoog en in uw schriftelijke reserveringsbevestiging weergegeven gedetailleerde reserveringsvoorwaarden van de hotels. Reserveringen die door creditcardgegevens worden beveiligd, moeten de hele nacht bewaard worden.
  4.2  Het bindende karakter van uw reservering, wijzigingen en annuleringen
  Afhankelijk van de voorwaarden van de aanbieder bent u na het reserveren verplicht tot betaling van het overeengekomen bedrag voor de reisdiensten (of een gedeelte daarvan) indien u uw reservering te laat hebt geannuleerd of zonder annulering geen gebruik hebt gemaakt van de reisdiensten. Als op een later tijdstip of helemaal niet wordt geannuleerd, is het hotel gerechtigd het totale bedrag, afhankelijk van het land van bestemming onder aftrek van niet gemaakte kosten in rekening te brengen.
  De gedetailleerde annuleringsvoorwaarden worden in de boekingsdialoog apart genoemd en door u geaccepteerd.
  Annuleringen moeten via het systeem van de bemiddelaar online of via het servicecenter van de bemiddelaar onder opgave van de annuleringscodes worden uitgevoerd. In geval van een annulering direct bij het hotel kan de bemiddelaar geen informatie verstrekken over mogelijke onduidelijkheden betreffende het annuleringstijdstip of de annuleringsomstandigheden die door de boekingsklant worden aangegeven.
  Speciale prijzen die aan een minimumverblijf gebonden zijn, kunnen alleen bij de volledige verblijfsduur door het hotel worden gegarandeerd. Bij vroegtijdig vertrek van de gast kan het hotel de voor het kortere verblijf geldende hogere prijs berekenen.
  Als de boekende klant een wijziging van een reeds uitgevoerde boeking wil doorvoeren (zogenaamde omboeking) en daartoe per e-mail of telefonisch contact opneemt met de aanbieder, dan is hotel info gerechtigd de persoonlijke gegevens van de klant op te slaan om de omboeking uit te voeren. De rechten van de klant op vernietiging van zijn gegevens blijven volgens de bepalingen voor gegevensbescherming van hotel info echter ongewijzigd van kracht. Als uw verblijf korter duurt dan volgens de geldige reservering was overeengekomen, behoudt het hotel zich het recht voor de desbetreffende overnachtingsprijs aan te passen aan die voor een korter verblijf.
  De reisorganisatie behoudt zich het recht voor bij reserveringen met onvolledige, twijfelachtige of ogenschijnlijk verkeerde gegevens van de boekende persoon of de reiziger de reservering zonder overleg met de boekingsklant te annuleren. Dit recht geldt ook bij boekingen van personen of registraties die in het verleden regelmatig opgevallen zijn door zgn. no shows (niet verschijnen zonder annulering) of niet (volledig) betaalde hotelrekeningen. In beide gevallen kan de boeking niet worden omgezet. Mocht na controle van de creditcardgegevens door het hotel blijken dat deze niet correct zijn of dat de kaart niet kan worden gebruikt, kan het hotel via de bemiddelaar de boeking annuleren.
  De aanbieder adviseert het afsluiten van geschikte reisverzekeringen, vooral van een annuleringskosten- en vervangendvervoersverzekering.
  4.3  Betaling met creditcard
  Bij de reservering moet u vaak uw creditcardnummer en de expiratiedatum van uw creditcard opgeven. Deze gegevens worden aan de aanbieder van de betreffende reisaanbieding doorgegeven en voor bevestiging van uw reservering gecontroleerd.
  Uw creditcard garandeert de betreffende aanbieder de betaling van alle voorkomende kosten voor de geboekte reisaanbieding. De kosten worden door de aanbieder van de reisaanbieding via uw creditcard direct ter plaatse afgerekend. De kaart moet daar aan de aanbieder worden overhandigd. Het tijdstip van de afrekening wordt bepaald op basis van de voorwaarden van de aanbieder.
  In afzonderlijke gevallen worden speciale overnachtingen weergegeven die alleen tegen vooruitbetaling worden gegarandeerd. Daarop wordt altijd expliciet gewezen in de boekingsdialoog. In deze gevallen verklaart u zich ermee akkoord dat uw creditcard met de in de boekingsdialoog aangegeven totale prijs incl. evt. belastingen en kosten meteen wordt gedebiteerd. Voor boekingswijzigingen achteraf kunnen daarom kosten worden berekend.
  Het gebruik van dit reserveringssysteem is voor u gratis.
  Als voor de reservering een creditcard wordt gevraagd, kan zonder geldige creditcard het reserveringssysteem van de exploitant van het reserveringssysteem via de bemiddelaar niet worden gebruikt.
  4.4 Hotelcategorieën en hotel-/reisinformatie
  De indeling van de aangeboden hotels in categorieën voldoet aan de internationale of bestaande nationale regels en vormt een vrijblijvende indicatie van het niveau en de voorzieningen van het hotel. Deze berust alleen op de eigen inschatting van de betreffende hotelhouder en wordt niet gecontroleerd door de bemiddelaar. Ook alle overige gegevens over het hotel en de beschrijving van de kamers berusten op eigen opgaven van de hotelhouder. De bemiddelaar heeft geen invloed op deze opgaven en stelt zich niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid ervan.
  4.5  Contractueel overeengekomen kamerprijzen
  Alle prijzen zijn actuele, voordelige dagprijzen die door de desbetreffende hotels worden opgegeven en die voor alle via het wereldwijde reserveringssysteem van de aanbieder uitgevoerde boekingen gelden.
  Voor de boekingen gelden de beste, op dat moment voordeligste dagprijzen van de aanbieder die voor de gekozen reisdatum rechtstreeks door het hotel worden geboden en in naam van het hotel wordt weergegeven. Er wordt bij de boeking automatisch rekening gehouden met de bij de aanbieder beschikbare last minute, seizoens-, weekend- of bijzondere actieprijzen.
  De prijs wordt door het hotel medegedeeld en omvat de betreffende kosten en belastingen. Voor zover belastingen en heffingen worden vermeld, gaat het om bij de prijs inbegrepen belastingen en heffingen. De hoogte van de aangegeven belastingen is voortdurend aan wijzigingen onderhevig en kan daarom alleen vrijblijvend worden opgegeven. Voor bepaalde bestemmingen kunnen plaatselijk extra kosten, zoals kuurbelasting of city tax, van toepassing zijn. De genoemde hotelprijzen gelden voor één kamer en voor één nacht, zonder andere dienstverlening. De geboden extra services zijn afhankelijk van het hotel. Een ontbijt is alleen in de kamerprijs inbegrepen als dit in de hotelbeschrijving expliciet staat aangegeven. Prijsopgaven in andere valuta's kunnen onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen en worden daarom zonder garantie en uitsluitend ter oriëntering weergegeven. De logiesovereenkomst en afrekening vinden direct in het hotel plaats.
  Als de prijzen zijn doorgestreept, betreft het reële prijzen van dezelfde kamercategorie, die binnen een periode van 30 dagen voor tot 30 dagen na de geplande verblijfsperiode worden aangeboden.
  4.6  Paspoort-, visum-, douane-, deviezen- en gezondheidsvoorschriften van de reisaanbieding
  De aanbieder bemiddelt alleen losse reisaanbiedingen en is niet op de hoogte van de details van uw reis en uw persoonlijke omstandigheden (bijv. nationaliteit). De bemiddelaar kan daarom de betreffende voorschriften voor paspoort, visum, douane, deviezen en gezondheid niet bepalen, zodat u voor de opvolging van alle eventueel in acht te nemen voorschriften zelf verantwoordelijk bent.
  4.7  Samenvatting van gelijke individuele boekingen
  Er kunnen maximaal negen kamers online worden geboekt. Reserveringen van meer dan negen kamers kunnen via de afdeling Groepsreserveringen van de aanbieder worden gedaan. De reserveringsbevestiging hiervan is bindend. Als u meer dan negen kamers wilt boeken, is het niet toegestaan deze in meerdere boekingen op te delen van maximaal negen kamers. Als u een speciale kamerbehoefte hebt, bijv. voor beurzen, congressen, evenementen en groepsboekingen (10 kamers of meer), kunt u gebruikmaken van een speciale boekingsmodule. Verder kunt u uw aanspraak op de gereserveerde reis alleen met uitdrukkelijke toestemming van de aanbieder op een ander persoon overdragen. Bij ontbrekende resp. twijfelachtige opgave van de reizende persoon/personen behoudt de bemiddelaar zich het recht voor reserveringen zonder overleg met de boekende te annuleren.
  4.8  Aanvraag, boeking en annnulering van een congres/vergadering
  Bij aanvraag via een congressite worden de geselecteerde hotels per e-mail geïnformeerd over de aanvraag van de klant. De hotels zenden de klant via de congressite overeenkomstige aanbiedingen toe. Als de aanbieding van een hotel via de site van de bemiddelaar wordt geboekt, komt met de afsluiting van de boeking een bindende overeenkomst tussen klant en hotel tot stand. In geval van een annulering moet de klant naast de bemiddelaar ook het hotel op de hoogte stellen. Een congresboeking kan bij de aanbieder uitsluitend online via de congressite of schriftelijk worden geannuleerd. Na afloop van het evenement vraagt de bemiddelaar bij het hotel een kopie van de congresrekening aan om werkelijk opgeëiste services te evalueren en statistisch weer te geven.
  4.9  Boekingen via bonusprogramma's
  De aanbieder biedt ook de mogelijkheid boekingen via bonusprogramma's van bekende partners uit te voeren. Hierbij moet de hotelboeking uitsluitend via de door de partner op deze webpagina geïntegreerde link plaatsvinden. Een korting ontvangt u ca. 6 weken na het einde van de maand waarin het vertrek in het hotel heeft plaatsgevonden. De hoogte van de korting moet bij de betreffende partner worden opgevraagd. Boekingen van hotels van de Marriott-keten zijn uitgesloten van een bonusterugbetaling. Bij een boeking via een bonusprogramma moet het lid dat de boeking doet overeenstemmen met de persoon die in het hotel verblijft. De vergoeding geldt voor het lid van het bonusprogramma plus 1 begeleider. Voor boekingen van deelnemers aan bonusprogramma’s via het servicecenter van de aanbieder kan geen bonus worden uitbetaald. Een combinatie van verschillende kortingsmodellen is evenmin mogelijk.
  4.10  Telefonische aanvragen aan het servicecenter van de aanbieder
  Voor telefonische boekingen via het servicecenter van de aanbieder moeten persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en faxnummer en zo nodig bank- of creditcardgegevens, voor zover die voor de reservering nodig zijn, worden opgegeven.
  Ten einde boekingen, annuleringen of gegevenswijzigingen te kunnen uitvoeren, wordt de klant ter identificatie om relevante gegevens gevraagd. Hiertoe is het betreffende klantnummer en in geval van een annulering de annuleringscode vereist. De bemiddelaar behoudt zich daarbij het recht voor boekingen, annuleringen of gegevenswijzigingen bij ontoereikende schriftelijke of mondelinge identificatie af te wijzen. Het uitvoeren van boekingen, annuleringen of gegevenswijzigingen in opdracht van derden is niet toegestaan.
  Voor het afsluiten van een telefonische boeking, annulering of gegevenswijziging worden de gegevens nogmaals mondeling geverifieerd. Deze verificatie en de eventueel daaruit voortvloeiende boeking, annulering of gegevenswijziging zijn voor de klant bindend en worden bij afsluiting van de mondelinge verificatie aanvaard.
  In het kader van telefonische aanvragen aan het servicecenter van de reisorganisatie accepteert de klant de algemene voorwaarden van HOTEL DE GmbH.
  De bemiddelaar kan bij overeenkomstige beschikbaarheid van de zijde van het hotel individuele boekingen buiten het systeem uitvoeren. De klant wordt hierover apart geïnformeerd en verklaart ermee akkoord te gaan dat de voor de klant bindende boeking voor het hotel pas na een schriftelijke herbevestiging door het hotel geldig wordt en aan wijzigingen kan zijn onderworpen. Groepsboekingen die via het servicecenter worden uitgevoerd, blijven ongewijzigd.

5.  Ranking / Hotellijst

  Na een zoekopdracht via de website of app worden u eerst de hotels getoond die het best voldoen aan een hoeveelheid criteria (o.a. zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding, flexibele boekingsvoorwaarden, hoge klanttevredenheid, breed en divers aanbod, goede voorzieningen, gratis extra opties zoals parkeerplaatsen of WLAN, hoge omrekenkoers, uitvoerige beschrijving en veel foto's van het hotel, centrale locatie en nog veel meer).
  In deze weergave kunnen sommige hotels in promotieperiodes tegen meerprijs meer zichtbaarheid in de ranking of een andere plaats in de ranking krijgen. Dit is slechts één van meer dan 80 criteria die invloed op het hotellisting hebben. Dit is niet voldoende voor een eerste plaats in de ranking.
  De hotellijst 'Aanbevelingen' kunt u natuurlijk ook op uw eigen criteria filteren (bijv. 'Prijs per nacht') en sorteren.

6.  Klantbeoordeling

  De klant heeft de mogelijkheid, na terugkeer van de door hem geboekte reis, een beoordeling voor het hotel af te geven. Daarbij kan de klant commentaar geven over de kwaliteit van de kamer, gehorigheid in de kamer, hygiëne, vriendelijkheid en competentie van het personeel, prijs-kwaliteitverhouding, gastronomie, sport/wellness. Deze beoordeling kan pas 7 dagen na de eerste invoer worden bewerkt. De reisorganisatie behoudt zich het recht voor beoordelingen zonder opgave van redenen te verwijderen.
  De inhoud van deze internetservice kan vertalingen bevatten die van Google afkomstig zijn of door Google ter beschikking zijn gesteld. Google en hotel info als exploitant van de website wijzen elke aansprakelijkheid, zowel expliciet als impliciet, met betrekking tot de vertalingen af. Dit omvat elke aansprakelijkheid voor de juistheid en betrouwbaarheid van de vertalingen, evenals impliciete garanties met betrekking tot de bruikbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakende karakter van de vertalingen. Voor de beperking van de aansprakelijkheid ten gunste van Google geldt allereerst de Engelse disclaimer met de volgende inhoud:
  This service may contain translations powered by Google. Google disclaims all warranties related to the translations, express or implied, including any warranties of accuracy, reliability, and any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement.

7.  Diversen

  7.1  Overname van de data
  Alle opgaven zijn met de grootste zorg samengesteld. Voor mogelijke fouten bij de gegevensregistratie of gegevensoverdracht zijn wij echter niet aansprakelijk.
  7.2  Aanwijzing voor het herroepingsrecht
  De aanmelding bij de aanbieder kan door de klanten altijd schriftelijk worden herroepen. Ook is de bemiddelaar gerechtigd, als hiervoor een belangrijke aanleiding is, de aanmelding van een klant te herroepen. De reisorganisatie behoudt zich bovendien het recht voor de accounts van klanten met onvolledige, twijfelachtige of ogenschijnlijk verkeerde gegevens zonder overleg met de klant te deactiveren. Dit recht geldt ook als de klant in het verleden vaker is opgevallen, bijvoorbeeld door regelmatige no show zonder annulering of onbetaalde facturen.

8.  Verklaring t.b.v. de gegevensbescherming

  Meer informatie vindt u hier.

9.  Uitsluiting van garantie

  Het door de bemiddelaar of exploitant van het reserveringssysteem gebruikte reserveringssysteem is voor u een gratis service. Daarom stelt de bemiddelaar of de exploitant van het reserveringssysteem zich niet aansprakelijk voor de werking en het gebruik van het systeem, met name op het gebied van onderstaande punten:
 • Voor de beschikbaarheid van het reserveringssysteem en voor de mogelijkheid reisaanbiedingen te kunnen boeken.
 • Voor het correct nakomen van de tussen u en een aanbieder van reisaanbiedingen bestaande overeenkomst, ook als deze overeenkomst met behulp van de bemiddelaar of de exploitant van het reserveringssysteem is afgesloten.
 • Voor de mogelijkheid een afgesloten overeenkomst met behulp van het reserveringssysteem of ook anderszins te kunnen wijzigen of annuleren.
 • Voor de juistheid en volledigheid van de in het reserveringssysteem aanwezige beschrijvingen van de reisaanbiedingen.

10.  Beperking van aansprakelijkheid

  10.1
  De aansprakelijkheid van de bemiddelaar of exploitant van het reserveringssysteem voor alle schade, ongeacht uit welke rechtsgrond, met inbegrip van een onrechtmatige daad, verbintenis, overeenkomst of garantie die in verband staat met een overeenkomst, is uitgesloten, in zoverre de schade niet (i) door een opzettelijke overtreding van essentiële verplichtingen in verband met de overeenkomst door de bemiddelaar of exploitant van het reserveringssysteem op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of (ii) door grove nalatigheid of opzet door de bemiddelaar of exploitant van het reserveringssysteem is veroorzaakt, bij de nakoming of ter gelegenheid van dienstverleningen.
  10.2
  Als de bemiddelaar of exploitant van het reserveringssysteem volgens nr. 10.1(i) aansprakelijk is voor de opzettelijke overtreding van belangrijke verplichtingen zonder dat er sprake is van grove nalatigheid of opzet, dan is de volledige aansprakelijkheid van de bemiddelaar of de exploitant van het reserveringssysteem beperkt tot een schade en schadeomvang, die door bemiddelaar of exploitant van het reserveringssysteem volgens de hem bij het afsluiten van de overeenkomst bekende omstandigheden kon worden voorzien. In geval van nr. 10.1(ii) bestaat geen aansprakelijkheid van de bemiddelaar of exploitant van het reserveringssysteem voor indirecte schade, schade als gevolg van onvolkomenheden of gederfde winsten.
  10.3
  Als de bemiddelaar of exploitant van het reserveringssysteem volgens nr. 10.1(ii) aansprakelijk is voor grove nalatigheid of opzet door medewerkers of gevolmachtigden die geen instellingen of leidinggevende medewerkers van de bemiddelaar of de exploitant van het reserveringssysteem zijn, is de totale aansprakelijkheid van de bemiddelaar of de exploitant van het reserveringssysteem ook beperkt tot schade of schadeomvang, die door bemiddelaar of exploitant van het reserveringssysteem volgens de hem bij het afsluiten van de overeenkomst bekende omstandigheden kon worden voorzien. In geval van nr. 10.3 bestaat geen aansprakelijkheid van de bemiddelaar of exploitant van het reserveringssysteem voor indirecte schade, schade als gevolg van onvolkomenheden of gederfde winsten
  10.4
  In geval van nr 10.2 en 10.3 is de totale aansprakelijkheid van de bemiddelaar of exploitant van het reserveringssysteem beperkt tot € 50.000. De totale garantie voor zuivere vermogensschade (in tegenstelling tot persoonlijk of materiële schade) is in deze gevallen voorts beperkt tot de waarde van dienstverleningen. Aanspraken op vergoeding verjaren uiterlijk een jaar na het tijdstip waarop u de schade hebt ervaren. Dit geldt niet voor aanspraken uit ongeoorloofde aansprakelijkheid.
  10.5
  De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor schadevergoeding volgens de betreffende voorschriften geldt ook voor mogelijke aanspraken tegen medewerkers of gevolmachtigden van de bemiddelaar of exploitant van het reserveringssysteem.

11.  Copyright

  De onderdelen van het door de bemiddelaar en de exploitant van het reserveringssyteem gebruikte reserveringssysteem zijn onderworpen aan copyright en andere beschermende rechten. Het gebruik van de websites van de bemiddelaar en evt. van het door de exploitant van het reserveringssyteem gebruikte reserveringssysteem en het daarop opgeslagen materiaal is alleen toegestaan om reserveringen via de bemiddelaar en evt. de exploitant van het reserveringssyteem uit te voeren.

12.  Toepasselijk recht

  Deze zakelijke voorwaarden en de overeenkomsten die hieraan ten grondslag liggen tussen de eindklanten en de aanbieder zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het VN-kooprecht.

13.  Bevoegde rechtbank

  De bevoegde rechtbank voor zakenmensen in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel is Neurenberg, Duitsland. Voor consumenten in de zin van § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) geldt de wettelijke rechtbank.
Het aantal sterren is gebaseerd op informatie van de hotels zelf en op ervaringen van HOTEL INFO en HOTEL INFO-klanten. Raadpleeg voor meer informatie de Algemene voorwaarden.