Yhteystiedot


Puhelin 00800-11211200*

Sähköposti info@hotel.info

* Maksuton useissa maissa ja alueet. Katso lisätietoja ja yksityiskohtaiset yhteystiedot napsauttamalla tätä .
YSE

HOTEL DE GmbH:n yleiset sopimusehdot (YSE)

Yleiset ehdot

1. Soveltamisala

1.1 HOTEL DE GmbH, johon tästä eteenpäin viitataan sanalla ”varauspalvelu”, on osa HRS-konsernia, joka omistaa useita matkailupalveluihin liittyviä varausportaaleja. www.hotel.de & www.hotel.info (johon tästä eteenpäin viitataan sanalla ”verkkoportaali”) ja kaikkien siihen liittyvien kumppanisivustojen avulla varauspalvelu tarjoaa maailmanlaajuisen varauspalvelun, jolla voi varata hotellihuoneita, niitä vastaavia muita majoitusvaihtoehtoja sekä matkailupalveluita (esimerkiksi lomakoteja), joihin viitataan tästä eteenpäin sanalla ”majoitus”. Seuraavat HRS-konsernin yleiset ehdot (joihin tästä eteenpäin viitataan sanalla ”ehdot”) koskevat kaikkia tytäryhtiöitä ja niiden tarjoamia varausportaaleja.

1.2 Nämä ehdot koskevat niin kaikkia ei-sitovia varauksiin liittyviä tiedusteluja kuin sitovia majoitusvarauksia, jotka on tehty varauspalvelun verkkoportaalin kautta. Varauspalvelun verkkoportaalin kautta varattavissa oleva majoitus järjestetään verkkovarausjärjestelmän kautta, jonka tarjoavat varauspalvelun yhteistyökumppanit (mikäli sovellettavissa).

1.3 Nämä ehdot koskevat myös tilannetta, jossa majoitusta varaamassa olevilla käyttäjillä (joihin tästä eteenpäin viitataan sanalla ”asiakas”) on keskenään ristiriidassa olevia yleisiä ehtoja. Näitä yleisiä ehtoja ei hyväksytä, vaikka varauspalvelu tarjoaa palveluita ollessaan tietoinen asiakkaan olosuhteista, ellei toisin erikseen sovita.

2. Tarjotut palvelut

2.1 Tarjottuihin palveluihin sisältyy majoitukseen tai matkailupalveluun liittyvän sopimuksen järjestäminen ja vahvistaminen. Sopimus solmitaan suoraan asiakkaan ja asiakkaan valitseman majoituksen tarjoajan (johon tästä eteenpäin viitataan sanalla ”tarjoaja”) välillä varausprosessin aikana. Kaikki korvausvaatimukset ja velvoitteet, jotka aiheutuvat majoitusta tai matkailupalvelua koskevasta sopimuksesta, ovat vain asiakkaan ja tarjoajan välisiä. Asiakkaan ja varauspalvelun välillä ei ole majoitusta tai matkailupalvelua koskevaa sopimusta.

2.2 Majoitusta ei tarjoa varauspalvelu tai jokin muu varausjärjestelmän tarjoaja vaan tarjoaja, joka on valittu sopimuskumppaniksi. Mikäli varauspalvelun verkkoportaalin kautta varataan useita majoitustiloja, varauspalvelu ei valitse tai tee järjestelyjä yksittäisiä majoitustiloja koskien, vaan tämä on asiakkaan vastuulla. Asiakkaan määrittämät olosuhteet (esimerkiksi sijainti, majoituksen tarkoitus, ajanjakso ja majoitusluokka) otetaan mahdollisimman hyvin huomioon valittaessa niitä yksittäisiä majoitustiloja, joita verkkoportaali ehdottaa asiakkaalle. Verkkoportaalin tekemän valinnan perusteella ei kuitenkaan voida tulkita, että tarjolla ei ole muita majoitusvaihtoehtoja, jotka saattaisivat sopia paremmin asiakkaan mieltymyksiin tai olosuhteisiin.

2.3 Mikäli tarjoaja ei noudata velvoitteita, varauspalvelua ei vaadita, mutta se on oikeutettu, korvaamaan asiakkaan kokeman vahingon yksittäisissä tapauksissa, jotta asiakkaan sopimuskumppanuus toimii sujuvasti. Tässä tapauksessa asiakas toimittaa tarjoajaa koskevan korvauspyyntönsä varauspalvelulle, jotta varauspalvelu voi pyrkiä hyvittämään asiakkaalle koituneet kustannukset.

3. Asiakasarviot

3.1 Varauspalvelu tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden tarkastella ulkopuolisten tahojen laatimia arvioita sekä lisäsisältöjä ja kuvia, jotka liittyvät verkkoportaalissa tarjottuihin palveluihin. Arviot kuvastavat ainoastaan henkilökohtaista mielipidettä tiettynä ajankohtana. Mielipiteisiin vaikuttavat myös kirjoittajan henkilökohtaiset havainnot ja odotukset. Käyttäjän tulee myös huomioida, että tarjotut palvelut ovat saattaneet muuttua sen jälkeen, kun lisäsisältö ladattiin palveluun tai asiakasarvio kirjoitettiin – esimerkiksi majoituspaikkaa on tällä välin saatettu kunnostaa tai uudistaa. Myös lähetettyjen arvioiden lukumäärä tulee ottaa huomioon, sillä yksi yksittäinen mielipide ei usein ole yhtä merkittävä kuin useista arvioista muodostuva yleisvaikutelma.

3.2 Varauspalvelu tarjoaa asiakkaalle ja ulkopuolisille tahoille mahdollisuuden lähettää anonyymisti verkkoportaaliin tällaisia arvioita tai lisäsisältöä ja kuvia. Asiakas on yksin vastuussa kaikesta tuottamastaan sisällöstä (esimerkiksi raporteista, kuvista tai videoista).

3.3 Asiakas ja mahdolliset ulkopuoliset tahot eivät saa ladata varauspalvelun verkkoportaaliin sisältöä, joka

- on valheellista tai harhaanjohtavaa, etenkin virheellisiä, epätarkkoja ja/tai puolueellisia arvioita, jotka koskevat majoituspaikkaa, majoituspaikassa työskenteleviä henkilöitä, majoituspaikan erityistiloja ja muita majoituspaikan olosuhteita tai tapahtumia, jotka saattavat vaikuttaa muiden vieraiden tekemiin päätöksiin

- on halventavaa, loukkaavaa, herjaavaa, uhkaavaa, seksuaalista tai rasistista

- rikkoo ulkopuolisen tahon tekijän- ja/tai omistusoikeutta tai on muuten laitonta

- mainostaa tuotteita, palveluita tai yrityksiä joko avoimesti tai peitellysti, etenkin arvioita, joiden kirjoittamisesta asiakkaalle on tarjottu korvausta, tai arvioita majoituksesta, jonka tarjoajalle asiakas työskentelee

- johon sisältyy linkkejä tai muita samankaltaisia tietoja tai viitteitä, joiden tarkoituksena on vaikuttaa ulkopuolisten tahojen tietokoneiden toimintaan.

3.4 Mikäli asiakas rikkoo näitä ehtoja ladatessaan sisältöä palveluun, varauspalvelulla on oikeus muokata sisältöä tai poistaa se kokonaan ilman, että varauspalvelun on ilmoitettava tästä asiakkaalle, ja ilman, että varauspalvelun on annettava syitä toiminnalleen.

4. Varaaminen ja varaukset

4.1 Jokainen varaus siirtyy asianmukaiselle tarjoajalle varauspalvelulta, joka toimii välittäjänä asiakkaan puolesta. Jotta varaus sujuisi kitkattomasti, on erittäin tärkeää, että asiakkaan antamat tiedot (esim. oleskelupäivämäärät ja yhteystiedot) ovat virheettömät ja täydelliset.

4.2 Myöhäisin mahdollinen ajankohta, jolloin asiakas voi kirjautua majoituspaikkaan, vaihtelee tehdyn varaustyypin mukaan. Varausprosessin aikana esitellään useita varausvaihtoehtoja, joista asiakas voi valita omiin tarpeisiinsa sopivan. Jos majoitukseen kirjautumisen määräaika on ilmoitettu valitussa varaustyypissä, varaus peruutetaan asiakkaan saapuessa myöhässä. Tämän ajan jälkeen asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia majoitusta.

4.3 Varauspalvelun kautta varatun majoituksen myyminen uudelleen on kielletty. Tähän sisältyy erityisesti majoituksen myyminen korkeammalla hinnalla kolmansille osapuolille. Varauspalvelu pidättää oikeuden jättää asiakkaan varauspalvelujen ulkopuolelle tulevaisuudessa, jos tätä määräystä rikotaan. Tarjoaja on lisäksi oikeutettu peruuttamaan varauksen tällaisissa tapauksissa, ja varauspalvelu voi myös ilmoittaa varauksen peruutuksesta. Asiakas on lisäksi velvoitettu maksamaan peruutusmaksut ja hyvitykset varauspalvelulle ja/tai tarjoajalle koituneista tappioista.

4.4 Majoitus varataan heti, kun varaus on tehty, ja varaus on voimassa ilman vahvistusta. Varausvahvistus näkyy näytössä. Se lähetetään asiakkaalle myös sähköpostilla ja pyynnöstä tekstiviestillä lyhennetyssä muodossa. Varauspalvelu ei kuitenkaan pysty vahvistamaan tai varmistamaan sähköpostilla tai tekstiviestillä lähetettyä vahvistusviestin vastaanottoa. Tämä ei vaikuta varauksen voimassaoloon; tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa on annettu virheellinen sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

4.5 Varausprosessin aikana saatetaan näyttää erityishintoja, joihin vaaditaan täydellinen tai osittainen maksu etukäteen. Näissä tapauksissa tarkat ehdot ovat nähtävissä ennen lopullisen varauksen tekemistä. Tämäntyyppinen varaus on yleensä mahdollista tehdä vain luottokortilla, jolta tarjoaja perii varatun majoituksen maksun välittömästi. Tällöin varauksen aikana asiakas hyväksyy sen, että varausnäytössä näkyvä varausmaksu tai kokonaissumma, mahdolliset verot ja lisämaksut mukaan lukien, peritään luottokortilta välittömästi.

Jos tarjoaja hyväksyy majoituksen hinnan etukäteismaksun, jota ei makseta luottokortilla, tarjoaja on oikeutettu peruuttamaan varauksen, jos se ei saa etukäteismaksua varausvahvistuksessa määritetyn ajanjakson kuluessa. Etukäteismaksun suorittamatta jättäminen ei myöskään vapauta asiakasta hänen velvollisuudestaan peruuttaa varaus asianmukaisesti ja maksaa aiheutuvat peruutusmaksut.

4.6 Valitun varaustyypin mukaan luottokortin numero ja viimeinen voimassaolopäivä saatetaan tallentaa osana varausprosessia. Varausnäytössä ilmoitetaan aina selkeästi luottokortin numeron tallennusvaatimus. Nämä tiedot siirtyvät kyseessä olevan majoituksen tarjoajalle ja vahvistetaan ennen varauksen vahvistusta. Luottokorttisi on maksutakuu varatusta majoituksesta aiheutuvista kaikista kuluista tarjoajalle.

4.7 Tarjoaja perii kulut luottokortilta paikan päällä. Kortti on tällöin esitettävä tarjoajalle. Aika, jona maksu peritään, määräytyy tarjoajan ehtojen mukaan.

4.8 Luottokortti toimii vakuutena tarjoajalle, ja tarjoaja saattaa periä siltä mahdolliset peruutusmaksut tai tappiot. Jos luottokorttitietoja tarkastettaessa ilmenee, että ne eivät ole oikein tai maksua ei voi veloittaa kortilta, tarjoaja saattaa peruuttaa varauksen varauspalvelun kautta.

4.9 Jos varattu majoitus on hotellissa, enintään yhdeksän huonetta voidaan varata kerralla. Useamman kuin yhdeksän huoneen varaus on tehtävä varauspalvelun ryhmävarauspalvelun kautta, missä tapauksessa varausvahvistus on sitova. Varattaessa useampaa kuin yhdeksää huonetta niiden jakaminen useaan erilliseen yhdeksän huoneen varaukseen ei ole sallittua. Asiakkailla on käytettävissään erityisiä tiedustelumoduuleita erityisvarauksille, kuten messuja, kokouksia, tapahtumia ja ryhmiä varten (kymmenen tai useamman huoneen varaukset).

5. Muutokset ja peruutukset

5.1 Asiakas on velvoitettu varauksen tekemisen jälkeen maksamaan sovittu hinta majoituksesta (tai sen osa), jos varausta ei peruuteta ajoissa tai majoitusta ei lunasteta tekemättä peruutusta, tarjoajan ehtojen mukaan. Tarkat peruutusehdot vaihtelevat kyseisen tarjoajan ja varaustyypin mukaan, ja ne määritellään erikseen kyseisessä varausnäytössä, jossa asiakas hyväksyy ne.

5.2 Väärinkäsitysten estämiseksi kaikki muutokset ja peruutukset on tehtävä varauspalvelun verkkoportaalissa (muutos- ja peruutusvälilehdellä) tai soittamalla numeroon +49 (0)221 2077 6033. Ilmoituksen saapuminen varauspalveluun on määräävä tekijä sille, onko muutos tai peruutus tehty ajoissa. Vaihtoehtoisesti ilmoitukset muutoksista tai peruutuksista voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@hotel.de. Tässä tapauksessa varauspalvelun on saatava sähköpostiviesti viimeistään 24 tuntia ennen peruutusjakson päättymistä. Peruutusjaksoon sovelletaan yleensä varatun majoituksen sijaintipaikan paikallista aikaa. Jos peruutus tehdään ajoissa ja ehtojen mukaisesti, lähetetään peruutusvahvistus. Näin saadaan peruutustodistus, joka on säilytettävä. Se, veloitetaanko peruutuksesta tai muutoksesta, määräytyy tarjoajan varaus- tai peruutusehtojen mukaan.

5.3 Muutokset ja peruutukset ovat mahdollisia ennen peruutusjakson päättymistä, mikä on määritetty asianmukaisissa peruutusehdoissa. Tiettyjä muutoksia tehtäessä, kuten lyhennettäessä oleskelun pituutta, tarjoaja saattaa kuitenkin pyytää korvausvaatimusta kärsimistään mahdollisista tappioista. Erityishintojen, -palvelujen ja/tai -päivien sekä hyvin lyhyellä varoitusajalla tehtyjen varausten tapauksessa tarjoajat eivät useinkaan salli maksuttomia peruutuksia.

5.4 Verkkoportaalin väärinkäytön ja virheellisistä varauksista tarjoajalle koituvien turhien ongelmien estämiseksi varauspalvelu pidättää oikeuden peruuttaa varauksen yksittäistapauksissa, jos asiakkaaseen ei voida ottaa yhteyttä annetuilla yhteystiedoilla tai tarjoaja hylkää varauksen useiden menneiden peruutusten tai paikalle saapumatta jättämisten vuoksi. Tällöin asiakkaalle ei tarvitse antaa majoitusta. Tämäntyyppisen peruutuksen estämiseksi asiakas voi kuitenkin yleensä tehdä varauksen antamalla luottokortin numeron.

6. Majoitusluokat ja majoitusta koskevat tiedot

6.1 Kaikki majoitusta koskevat tiedot ja kuvaukset perustuvat majoituksen tarjoajan omiin tietoihin. Varauspalvelu ei voi vaikuttaa näihin tietoihin eikä ole vastuussa niiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.

6.2 Tarjottu majoitus luokitellaan varauspalvelun oman luokittelujärjestelmän luokkien mukaan. Muiden luokittelujärjestelmien (esimerkiksi joidenkin osavaltioiden lainsäädännön edellyttämien luokittelujen) luokkien lisäksi tämä järjestelmä perustuu ensisijaisesti asiakkaiden kokemuksiin ja arvioihin sekä tarjoajilta saatuihin tietoihin, jotka varauspalvelu on saattanut tarkistaa. Luokittelu tarjoaa ainoastaan ei-sitovia tietoja majoituksen tasosta ja piirteistä.

7. Majoitusvaihtoehtojen paremmuusjärjestys/luettelointi

7.1 Verkkosivulla tai sovelluksessa tehdyn kyselyn jälkeen asiakkaalle näytetään ensimmäisenä se majoitusvaihtoehto, joka parhaiten vastaa erilaisia hakuehtoja (mukaan lukien hyvä vastine rahoille, joustavat varausehdot, korkea asiakastyytyväisyys, laaja palveluvalikoima, hyvät piirteet, parkkipaikkojen tai Wi-Fi-yhteyden kaltaiset maksuttomat lisäedut, korkea majoitusaste, kattava kuvaus ja useita kuvia majoituspaikasta, keskeinen sijainti jne.).

7.2 Mainoskampanjoiden aikana jokin majoitusvaihtoehto saattaa, erillisestä maksusta, olla näkyvämmin esillä tai korkeammalla sijalla tässä luettelossa. Kyseessä on vain yksi yli 80 kriteeristä, jotka vaikuttavat majoituksen sijaan luettelossa, eikä se yksin riitä takaamaan huippusijaa. Asiakas voi luonnollisesti suodattaa ja lajitella ”Suositukset”-luetteloa omien hakuehtojensa (esimerkiksi ”hinta yötä kohden”) mukaan.

8. Majoitushinnat

8.1 Jollei varausehdoissa muutoin ilmoiteta, kaikki hinnat ovat yhdelle majoitukselle yötä kohden ja varausehtojen mukaisesti saattavat sisältää aamiaisen tai olla sisältämättä sitä (tämä saattaa vaihdella myös useita päiviä käsittävän varauksen mukaan). Tarjotut liitännäispalvelut määräytyvät tarjoajan mukaan, ja niistä maksetaan erikseen.

8.2 Tarjoajilla on velvollisuus näyttää majoituksen lopullinen hinta verot mukaan lukien. Hintatiedot ovat kuitenkin vain tarjoajan itsensä julkaisemia. Paikalliset määräykset määrittävät, mitä veroja ja muita maksuja majoituksesta peritään ulkomailla.

8.3 Jos asiakkaan valitsema valuutta on eri kuin tarjoajan hyväksymä valuutta, hakutuloksissa näytettävät hinnat näytetään asiakkaan valitsemassa valuutassa selaamisen helpottamiseksi. Varauksen hintaehdoissa mainittu paikallinen valuutta on kuitenkin sitova, ja vaihtokurssierojen myötä todellinen hinta saattaa poiketa ilmoitetusta.

8.4 Mahdollisuus päivittää hintoja jatkuvasti ja muiden asiakkaiden varauspalvelun verkkoportaalissa samaan aikaan tekemät varaukset saattavat toisinaan aiheuttaa sen, että majoituspaikan tietosivulla ilmoitetut hinnat poikkeavat aiemmin majoituspaikkaluettelossa ilmoitetuista hinnoista. Asiakkaalle viimeiseksi ennen varausprosessin loppuun viemistä näytetty hinta on asiakkaalta perittävä hinta.

9. Tietosuoja

9.1 Varauspalvelu kerää, käsittelee ja käyttää asiakkaan henkilökohtaisia tietoja vain siinä määrin, kuin asiakas sen sallii tai lainsäädäntö sallii tällaisten tietojen keräämisen, käsittelyn ja käytön. Varauspalvelu kerää, käsittelee ja käyttää vain sellaisia tietoja, joita tarvitaan sen palveluiden tarjoamiseen ja verkkoportaalin ja/tai verkkoportaalissa tarjottujen palveluiden käyttämiseen ja tarjoamiseen.

9.2 Varauspalvelu ei missään olosuhteissa myy näitä tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja siirretään ulkopuolisille tahoille vain siinä määrin, kuin mitä varausten välittäminen asiakkaan valitsemalle tarjoajalle edellyttää. Tämä käsittää erityisesti kaikki tiedonsiirrot varauspalvelun yhteistyökumppaneille varauksen toteuttamista varten.

10. Markkinointi

10.1 Jos varauspalvelulle on annettu asiakkaan sähköpostiosoite varauksen yhteydessä, se voi käyttää kyseistä osoitetta Saksan sopimattomien käytäntöjen kohdan 7 (3) 3 merkityksen mukaisesti sähköisen mainonnan ja vastaavien palvelujen tarkoituksiin. Varauspalvelu pyrkii tällöin kaikin mahdollisin keinoin lähettämään asiakkaalle vain sellaista mainosmateriaalia, joka on räätälöity hänen kiinnostustensa mukaan. Asiakas voi kieltäytyä vastaanottamasta sähköisiä mainoksia milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@hotel.de ilman, että hänelle koituu tästä muita kustannuksia kuin perustariffin mukaiset tiedonsiirtokulut.

10.2 Varauspalvelu pidättää lisäksi oikeuden käyttäjäprofiilien luomiseen käyttäjänimillä Saksan telemedialain (TMG) kohdan 15 (3) merkityksen mukaisesti verkkoportaalin mainonnan sekä markkinatutkimuksen ja -suunnittelun tarkoituksiin tarpeen mukaan. Asiakas voi milloin tahansa kieltää tällaisen käyttäjäprofiilin luomisen lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen info@hotel.de.

11. Takuu ja vastuuvelvollisuus

11.1 Kaikki varauspalvelun tiedot on kerätty erittäin suurta huolellisuutta noudattaen. On kuitenkin mahdotonta antaa takuita siitä, ettei tietojen keräämisen tai siirtämisen aikana tapahdu virheitä. Tietojen siirtäminen edes osittain muille tiedonsiirtovälineille tai käyttäminen muihin tarkoituksiin kuin tässä mainittuihin on sallittua vain varauspalvelun erillisellä suostumuksella.

11.2 Jotkin varauspalvelun verkkoportaalin tiedot ovat peräisin tarjoajilta, muilta asiakkailta ja ulkopuolisilta tahoilta. Kaikki tarjoajat, asiakkaat ja ulkopuoliset tahot ovat yksin vastuussa lataamiensa tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä ja ajankohtaisuudesta, mukaan lukien mainitut hinnat ja saatavuus. Lisäksi varmistetaan, että palveluun ei ladata ulkopuolisten tahojen juridisia oikeuksia rikkovaa sisältöä. Varauspalvelu ei voi tarkistaa näitä tietoja ja ei sen vuoksi takaa niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä, laatua tai lainmukaisuutta.

11.3 Asiakas vapauttaa varauspalvelun kaikista vaateista, jotka aiheutuvat ulkopuolisista tahoista, kohdassa 11.2. ilmoitettujen velvoitteiden rikkomisen vuoksi. Asiakas myös tukee varauspalvelua sen puolustautuessa tällaisia vaateita vastaan ja tarjoaa palvelulle kaiken sen tarvitseman tiedon.

11.4 Varauspalvelulla ei ole tekijänoikeuksia tähän sisältöön tai asiakasarvioihin. Asiakasarviot heijastavat ainoastaan kirjoittajiensa henkilökohtaisia mielipiteitä. Varauspalvelu ei voi vaikuttaa näissä arvioissa käytettyihin lomakkeisiin, sisältöön tai käyttäjätunnuksiin, eikä se näin ollen ole niistä vastuussa.

11.5 Majoituksen varaaminen varauspalvelun verkkoportaalin kautta on asiakkaalle maksutonta. Samaan aikaan asiakkaalla ei kuitenkaan ole mitään vaatimuksia varauspalvelun tarjoamien palveluiden ajallista tai tilallista saatavuutta kohtaan. Varauspalvelu ei ole vastuussa (osittaisista) palvelukatkoista ja palveluiden toimimattomuudesta, jotka johtuvat korjaus-, ylläpito- tai päivitystöistä tai muista syistä, jotka eivät ole suoraan hallittavissa tai jotka estävät palveluiden käyttöä vain vähäisessä määrin.

11.6 Varauspalvelu ei ole vastuussa varauksen loppuun viemisestä, eikä se ole vastuussa vioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tarjoajan majoituspalvelun tarjoamisen yhteydessä. Varauspalvelu ei anna lupauksia asiakkaan yksittäisten pyyntöjen täyttämistä koskien eikä myöskään takaa tätä.

11.7 Tämän lisäksi varauspalvelun vastuuvelvollisuuteen ei sisälly vahinkoja, juridisesta syystä huolimatta, ellei vahinko

- perustu materiaalin sopimusperusteisten velvoitteiden rikkomiseen, eli velvoitteiden, joiden täyttäminen mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen toiminnan ja joiden noudattamiseen sopimuskumppanin tulee normaalioloissa voida luottaa

- aiheutunut varauspalvelun törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta

- aiheuta elämään, raajaan tai terveyteen kohdistuvaa vammaa tai vahinkoa, kuten tämä on määritetty Saksan viallisten tuotteiden vastuuvelvollisuudesta annetussa laissa tai muussa juridisesti sitovassa vastuusäädöksessä.

11.8 Jos varauspalvelu on vastuussa lausekkeen 11.7 mukaisesti materiaalin sopimusperusteisten velvoitteiden rikkomisesta ilman, että kyseessä on törkeä huolimattomuus tai tahallisuus, varauspalvelun koko vastuu on rajoitettu vahinkoon ja vahingon laajuuteen, jonka esiintymisen varauspalvelu voisi normaalioloissa ennakoida niiden olosuhteiden mukaan, joista se oli perillä sopimuksen tekohetkellä.

11.9 Takuuvaateet ja hyvitysvaateet on ilmoitettava enintään yhden vuoden kuluessa siitä, kun asiakas kuuli vahinkoa aiheuttaneesta tapahtumasta. Tämä ei koske vahingonkorvauksesta aiheutuvia korvausvaatimuksia.

12. Sekalaista

12.1 Saksan lainsäädäntö on voimassa, mikäli se on ristiriidassa Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavaroiden kauppaa koskevien sopimusten yleissopimuksen ja yksityisen kansainvälisen lain lainvalintasääntöjen kanssa.

12.2 Euroopan komission riitautusten verkkoratkaisualustaan pääsee seuraavan linkin kautta: Online Dispute Resolution. Varauspalvelu ei osallistu riitautusten ratkaisuoikeudenkäynteihin välimiesmenettelyn kautta, eikä sillä ole velvollisuutta toimia näin.

12.3 Oikeudenkäyntipaikka on Köln. Köln on hyväksytty lainkäyttöalueeksi liikemiehille ja henkilöille, joilla ei ole määrättyä lainkäyttöaluetta Saksassa. Kaikissa muissa tapauksissa sovelletaan lakisääteistä lainkäyttöaluetta.

12.4 Varauspalvelun verkkoportaalin ja sen sisällön käyttö on sallittu vain yksittäisille kyselyille, jotka koskevat majoituksen varaamista. Automaattisia kyselyitä ei sallita. Tietomateriaali on tekijänoikeuden suojaama, ja sen jäljentäminen millään tavalla (erityisesti ”haravoimalla”) on tämän vuoksi kiellettyä. Tietomateriaalin (erityisesti kyselytulosten) käyttö jälleenmyyntitarkoituksessa on erityisesti kielletty.

12.5 Tällä verkkosivustolla tarjotut linkit muiden yritysten (”ulkopuoliset tarjoajat”) verkkosivustoille on tarjottu vain asiakkaan hyödyksi. Jos asiakas napsauttaa tällaista linkkiä, hän poistuu varauspalvelun verkkosivustolta. Varauspalvelu ei voi vaikuttaa ulkopuolisten tarjoajien verkkosivustojen sisältöön. Tämän vuoksi varauspalvelu ei voi taata ulkopuolisen tahon sisällön oikeellisuutta, täydellisyyttä tai turvallisuutta.

12.6 Jos tämän sopimuksen määräys on virheellinen tai sitä ei voida ottaa käyttöön, kyseinen määräys on tulkittava tavalla, joka on yhteensopiva sovellettavan lain kanssa ja joka vastaa osapuolten alkuperäistä aietta mahdollisimman hyvin. Tämä ei vaikuta sopimuksen jäljellä olevaan osaan.

Tähtiluokitus perustuu hotellin omaan arvioon sekä HOTEL INFO:n ja HOTEL INFO:n asiakkaiden kokemuksiin. Lisätietoja löytyy käyttöehdoista.