Yhteystiedot


Puhelin 00800-11211200*

Sähköposti info@hotel.info

* Maksuton useissa maissa. Katso lisätietoja ja yksityiskohtaiset yhteystiedot napsauttamalla tätä .
YSE

HOTEL DE GmbH:n yleiset sopimusehdot (YSE)

Yleiset ehdot

1. Soveltamisala

1.1 HOTEL DE GmbH, johon tästä eteenpäin viitataan sanalla ”varauspalvelu”, on osa HRS-konsernia, joka omistaa useita matkailupalveluihin liittyviä varausportaaleja. www.hotel.de & www.hotel.info (johon tästä eteenpäin viitataan sanalla ”verkkoportaali”) ja kaikkien siihen liittyvien kumppanisivustojen avulla varauspalvelu tarjoaa maailmanlaajuisen varauspalvelun, jolla voi varata hotellihuoneita, niitä vastaavia muita majoitusvaihtoehtoja sekä matkailupalveluita (esimerkiksi lomakoteja), joihin viitataan tästä eteenpäin sanalla ”majoitus”. Seuraavat HRS-konsernin yleiset ehdot (joihin tästä eteenpäin viitataan sanalla ”ehdot”) koskevat kaikkia tytäryhtiöitä ja niiden tarjoamia varausportaaleja.

1.2 Nämä ehdot koskevat niin kaikkia ei-sitovia varauksiin liittyviä tiedusteluja kuin sitovia majoitusvarauksia, jotka on tehty varauspalvelun verkkoportaalin kautta. Varauspalvelun verkkoportaalin kautta varattavissa oleva majoitus järjestetään verkkovarausjärjestelmän kautta, jonka tarjoavat varauspalvelun yhteistyökumppanit (mikäli sovellettavissa).

1.3 Nämä ehdot koskevat myös tilannetta, jossa majoitusta varaamassa olevilla käyttäjillä (joihin tästä eteenpäin viitataan sanalla ”asiakas”) on keskenään ristiriidassa olevia yleisiä ehtoja. Näitä yleisiä ehtoja ei hyväksytä, vaikka varauspalvelu tarjoaa palveluita ollessaan tietoinen asiakkaan olosuhteista, ellei toisin erikseen sovita.

2. Tarjotut palvelut

2.1 Tarjottuihin palveluihin sisältyy majoitukseen tai matkailupalveluun liittyvän sopimuksen järjestäminen ja vahvistaminen. Sopimus solmitaan suoraan asiakkaan ja asiakkaan valitseman majoituksen tarjoajan (johon tästä eteenpäin viitataan sanalla ”tarjoaja”) välillä varausprosessin aikana. Kaikki korvausvaatimukset ja velvoitteet, jotka aiheutuvat majoitusta tai matkailupalvelua koskevasta sopimuksesta, ovat vain asiakkaan ja tarjoajan välisiä. Asiakkaan ja varauspalvelun välillä ei ole majoitusta tai matkailupalvelua koskevaa sopimusta.

2.2 Majoitusta ei tarjoa varauspalvelu tai jokin muu varausjärjestelmän tarjoaja vaan tarjoaja, joka on valittu sopimuskumppaniksi. Mikäli varauspalvelun verkkoportaalin kautta varataan useita majoitustiloja, varauspalvelu ei valitse tai tee järjestelyjä yksittäisiä majoitustiloja koskien, vaan tämä on asiakkaan vastuulla. Asiakkaan määrittämät olosuhteet (esimerkiksi sijainti, majoituksen tarkoitus, ajanjakso ja majoitusluokka) otetaan mahdollisimman hyvin huomioon valittaessa niitä yksittäisiä majoitustiloja, joita verkkoportaali ehdottaa asiakkaalle. Verkkoportaalin tekemän valinnan perusteella ei kuitenkaan voida tulkita, että tarjolla ei ole muita majoitusvaihtoehtoja, jotka saattaisivat sopia paremmin asiakkaan mieltymyksiin tai olosuhteisiin.

2.3 Mikäli tarjoaja ei noudata velvoitteita, varauspalvelua ei vaadita, mutta se on oikeutettu, korvaamaan asiakkaan kokeman vahingon yksittäisissä tapauksissa, jotta asiakkaan sopimuskumppanuus toimii sujuvasti. Tässä tapauksessa asiakas toimittaa tarjoajaa koskevan korvauspyyntönsä varauspalvelulle, jotta varauspalvelu voi pyrkiä hyvittämään asiakkaalle koituneet kustannukset.

3. Asiakasarviot

3.1 Varauspalvelu tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden tarkastella ulkopuolisten tahojen laatimia arvioita sekä lisäsisältöjä ja kuvia, jotka liittyvät verkkoportaalissa tarjottuihin palveluihin. Arviot kuvastavat ainoastaan henkilökohtaista mielipidettä tiettynä ajankohtana. Mielipiteisiin vaikuttavat myös kirjoittajan henkilökohtaiset havainnot ja odotukset. Käyttäjän tulee myös huomioida, että tarjotut palvelut ovat saattaneet muuttua sen jälkeen, kun lisäsisältö ladattiin palveluun tai asiakasarvio kirjoitettiin – esimerkiksi majoituspaikkaa on tällä välin saatettu kunnostaa tai uudistaa. Myös lähetettyjen arvioiden lukumäärä tulee ottaa huomioon, sillä yksi yksittäinen mielipide ei usein ole yhtä merkittävä kuin useista arvioista muodostuva yleisvaikutelma.

3.2 Varauspalvelu tarjoaa asiakkaalle ja ulkopuolisille tahoille mahdollisuuden lähettää anonyymisti verkkoportaaliin tällaisia arvioita tai lisäsisältöä ja kuvia. Asiakas on yksin vastuussa kaikesta tuottamastaan sisällöstä (esimerkiksi raporteista, kuvista tai videoista).

3.3 Asiakas ja mahdolliset ulkopuoliset tahot eivät saa ladata varauspalvelun verkkoportaaliin sisältöä, joka

– on valheellista tai harhaanjohtavaa, etenkin virheellisiä, epätarkkoja ja/tai puolueellisia arvioita, jotka koskevat majoituspaikkaa, majoituspaikassa työskenteleviä henkilöitä, majoituspaikan erityistiloja ja muita majoituspaikan olosuhteita tai tapahtumia, jotka saattavat vaikuttaa muiden vieraiden tekemiin päätöksiin

– on halventavaa, loukkaavaa, herjaavaa, uhkaavaa, seksuaalista tai rasistista

– rikkoo ulkopuolisen tahon tekijän- ja/tai omistusoikeutta tai on muuten laitonta

– mainostaa tuotteita, palveluita tai yrityksiä joko avoimesti tai peitellysti, etenkin arvioita, joiden kirjoittamisesta asiakkaalle on tarjottu korvausta, tai arvioita majoituksesta, jonka tarjoajalle asiakas työskentelee

– johon sisältyy linkkejä tai muita samankaltaisia tietoja tai viitteitä, joiden tarkoituksena on vaikuttaa ulkopuolisten tahojen tietokoneiden toimintaan.

3.4 Mikäli asiakas rikkoo näitä ehtoja ladatessaan sisältöä palveluun, varauspalvelulla on oikeus muokata sisältöä tai poistaa se kokonaan ilman, että varauspalvelun on ilmoitettava tästä asiakkaalle, ja ilman, että varauspalvelun on annettava syitä toiminnalleen.

4. Varaaminen ja varaukset

4.1 Varauspalvelu toimii välittäjänä ja siirtää kaikki varaukset asianmukaiselle tarjoajalle asiakkaan puolesta. Asiakkaan antamien tietojen (esimerkiksi oleskelupäivät ja yhteystiedot) on oltava oikein ja täydelliset, jotta varausten käsittely sujuu saumattomasti.

4.2 Myöhäisin ajankohta, jolloin asiakas voi kirjautua majoituspaikkaan, vaihtelee tehdyn varauksen tyypin mukaan. Varausprosessin aikana näytetään useita varausvaihtoehtoja, joista asiakas voi valita omiin tarpeisiinsa sopivan. Jos asiakkaan valitsema varaustyyppi määrittää tietyn aikarajan, jonka kuluessa asiakkaan on kirjauduttava majoituspaikkaan, varaus peruutetaan, mikäli asiakas saapuu myöhään. Aikarajan kuluttua asiakas ei ole oikeutettu vaatimaan majoitusta.

4.3 Varauspalvelun kautta varatun majoituksen myyminen eteenpäin on kiellettyä. Tähän sisältyy etenkin majoituksen myyminen eteenpäin ulkopuolisille tahoille asiakkaan maksamaa hintaa korkeampaan hintaan. Varauspalvelu pidättää oikeuden kieltää vastaisuudessa palvelunsa asiakkailta, mikäli he rikkovat tätä sääntöä. Tällaisissa tapauksissa myös tarjoajalla on oikeus peruuttaa varaus; varauspalvelu voi myös julkaista tämän päätöksen. Asiakkaan velvollisuutena on myös maksaa peruutusmaksut ja hyvittää kaikki varauspalvelulle ja/tai tarjoajalle koituneet tappiot.

4.4 Majoitus varataan varausprosessin yhteydessä, ja se on voimassa ilman erillistä varausvahvistusta. Varausvahvistus tulee näkyviin näytölle, ja lisäksi se lähetetään asiakkaalle sähköpostitse ja myös tekstiviestillä (mikäli sovellettavissa). Varauspalvelu ei kuitenkaan voi taata tai tarkistaa vahvistusviestin vastaanottoa, kun viesti lähetetään sähköpostitse tai tekstiviestillä. Tämä ei vaikuta varauksen voimassaoloon; kyseessä ovat erityisesti tapaukset, joissa asiakas on antanut virheellisen sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron.

4.5 Varausprosessin aikana saatetaan näyttää erikoistarjouksia, jotka edellyttävät koko hinnan tai sen osan maksamista etukäteen. Tällaisissa tapauksissa varauksen tarkat ehdot ovat tarkistettavissa ennen lopullisen varauksen tekemistä. Tällaisissa tapauksissa varaukset on myös useimmiten tehtävä luottokortilla, jolta tarjoaja veloittaa varatun majoituksen hinnan välittömästi. Tällaisia varauksia tehdessään asiakas hyväksyy, että varaussivulla näkyvä koko varaussumma tai varaussumman osa mahdolliset verot ja maksut mukaan lukien veloitetaan suoraan asiakkaan luottokortilta.

Mikäli tarjoaja sopii asiakkaan kanssa majoitushinnan etukäteismaksusta, jota ei tarvitse suorittaa luottokortilla, tarjoajalla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli tarjoaja ei saa etukäteismaksua varausvahvistuksessa määritetyn ajanjakson kuluessa. Lisäksi etukäteismaksun maksamatta jättäminen ei vapauta asiakasta varauksen järjestelmällisestä peruutuksesta ja siitä aiheutuvien peruutuskulujen maksamisesta.

4.6 Luottokortin numero ja voimassaoloaika saattaa olla tarpeen antaa varausprosessin aikana sen mukaan, minkä tyyppinen varaus tehdään. Varaussivulla on korostettuna vaatimus antaa luottokortin numero (mikäli sovellettavissa). Tiedot siirretään majoituksen tarjoajalle ja tarkistetaan, ennen kuin asiakkaan varaus vahvistetaan. Asiakkaan luottokortti toimii tarjoajalle takuuna siitä, että kaikki varatusta majoituksesta aiheutuvat kulut maksetaan.

4.7 Tarjoaja perii kustannukset suoraan asiakkaalta majoituspaikassa asiakkaan luottokortin avulla. Kortti on näytettävä tarjoajalle majoituspaikassa. Maksun ajankohta määräytyy tarjoajan ehtojen mukaan.

4.8 Luottokortti toimii takuuna tarjoajalle, ja tarjoaja voi luottokortin tietojen perusteella veloittaa asiakkaalta mahdolliset peruutusmaksut tai vahingonkorvaukset. Jos luottokortin tietojen tarkistamisen jälkeen käy ilmi, että tiedot ovat virheelliset, tai jos kortilta ei voi tehdä veloituksia, tarjoaja voi peruuttaa varauksen varauspalvelun kautta.

4.9 Jos varattava majoitus on hotellissa, enintään yhdeksän huonetta voidaan varata verkossa. Useamman kuin yhdeksän huoneen varaukset perustuvat varauspalvelun ryhmävaraustarjontaan. Tällaisten varausten vahvistukset ovat sitovia. Jos on tarpeen varata enemmän kuin yhdeksän huonetta, varausta ei voi jakaa useampaan enintään yhdeksään huonetta käsittävään varaukseen. Asiakkaalle on saatavilla erillisiä tiedustelulomakkeita erityisvarauksille, kuten messuja, konferensseja, tapahtumia ja ryhmiä varten tehtäville varauksille (kymmenen tai useamman huoneen varaukset).

5. Muutokset ja peruutukset

5.1 Tarjoajan ehtojen mukaan asiakkaalla on velvollisuus maksaa sovittu hinta majoituksesta (tai sen osasta) sen jälkeen, kun varaus on tehty, mikäli varausta ei peruuteta määrättyyn ajankohtaan mennessä tai mikäli majoitusta ei käytetä eikä asiakas ole peruuttanut varaustaan. Tarkat peruutusehdot vaihtelevat tarjoajan ja varaustyypin mukaan, ja ne määritellään erikseen varaussivulla, jolla asiakas ne hyväksyy.

5.2 Väärinkäsitysten ehkäisemiseksi kaikki muutokset ja peruutukset on tehtävä varauspalvelun verkkoportaalissa. Tätä varten asiakkaan on tehtävä ilmoitus suoraan varauspalvelun verkkoportaalissa, lähetettävä viesti osoitteeseen info@hotel.de tai soitettava numeroon +49(0)221 2077 6033. Muutoksen tai peruutuksen ajoissa ilmoittaminen määräytyy sen mukaan, vastaanottiko varauspalvelu asiakkaan viestin määräajan sisällä. Peruutuksen määräaika perustuu useimmiten varatun majoituksen paikallisaikaan. Peruutusvahvistus luodaan, mikäli peruutus suoritetaan ajoissa ja sovellettavien ehtojen mukaisesti. Se on samalla myös todiste peruutuksesta ja tulee sen vuoksi säilyttää. Tarjoajan asianmukaiset varaus- ja peruutusehdot määrittävät, peritäänkö erillisiä peruutusmaksuja.

5.3 Muutokset ja peruutukset ovat mahdollisia ennen soveltuvissa peruutusehdoissa määritetyn peruutusjakson päättymistä. Tarjoaja voi kuitenkin tehdä vahingonkorvausvaatimuksen, mikäli varaukseen tehdään tietyn kaltaisia muutoksia, kuten lyhennetään oleskeluaikaa. Mikäli kyseessä on erikoistarjous, varataan erityisiä palveluita tai ajankohta on poikkeava tai mikäli varaus tehdään hyvin lyhyellä varoitusajalla, tarjoajat eivät usein tarjoa maksutonta peruutusta.

5.4 Verkkoportaalin väärinkäytösten estämiseksi ja sen takaamiseksi, ettei tarjoaja turhaan saa suurta määrää vääriä varauksia, varauspalvelu pidättää oikeuden peruuttaa varauksen yksittäisissä tapauksissa, mikäli asiakkaaseen ei saada yhteyttä annettuja yhteystietoja käyttämällä tai mikäli tarjoaja hylkää varauksen useiden menneiden peruutusten tai paikalle saapumatta jättämisten vuoksi. Tällaisissa tapauksissa asiakkaalla ei ole oikeutta majoitukseen. Estääkseen tällaisen peruutuksen asiakas voi kuitenkin tehdä varauksen antamalla luottokorttinumeronsa.

6. Majoitusluokat ja majoitusta koskevat tiedot

6.1 Kaikki majoitusta koskevat tiedot ja kuvaukset perustuvat majoituksen tarjoajan omiin tietoihin. Varauspalvelu ei voi vaikuttaa näihin tietoihin eikä ole vastuussa niiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.

6.2 Tarjottu majoitus luokitellaan varauspalvelun oman luokittelujärjestelmän luokkien mukaan. Muiden luokittelujärjestelmien (esimerkiksi joidenkin osavaltioiden lainsäädännön edellyttämien luokittelujen) luokkien lisäksi tämä järjestelmä perustuu ensisijaisesti asiakkaiden kokemuksiin ja arvioihin sekä tarjoajilta saatuihin tietoihin, jotka varauspalvelu on saattanut tarkistaa. Luokittelu tarjoaa ainoastaan ei-sitovia tietoja majoituksen tasosta ja piirteistä.

7. Majoitusvaihtoehtojen paremmuusjärjestys/luettelointi

7.1 Verkkosivulla tai sovelluksessa tehdyn kyselyn jälkeen asiakkaalle näytetään ensimmäisenä se majoitusvaihtoehto, joka parhaiten vastaa erilaisia hakuehtoja (mukaan lukien hyvä vastine rahoille, joustavat varausehdot, korkea asiakastyytyväisyys, laaja palveluvalikoima, hyvät piirteet, parkkipaikkojen tai Wi-Fi-yhteyden kaltaiset maksuttomat lisäedut, korkea majoitusaste, kattava kuvaus ja useita kuvia majoituspaikasta, keskeinen sijainti jne.).

7.2 Mainoskampanjoiden aikana jokin majoitusvaihtoehto saattaa, erillisestä maksusta, olla näkyvämmin esillä tai korkeammalla sijalla tässä luettelossa. Kyseessä on vain yksi yli 80 kriteeristä, jotka vaikuttavat majoituksen sijaan luettelossa, eikä se yksin riitä takaamaan huippusijaa. Asiakas voi luonnollisesti suodattaa ja lajitella ”Suositukset”-luetteloa omien hakuehtojensa (esimerkiksi ”hinta yötä kohden”) mukaan.

8. Majoitushinnat

8.1 Jollei varausehdoissa muutoin ilmoiteta, kaikki hinnat ovat yhdelle majoitukselle yötä kohden ja varausehtojen mukaisesti saattavat sisältää aamiaisen tai olla sisältämättä sitä (tämä saattaa vaihdella myös useita päiviä käsittävän varauksen mukaan). Tarjotut liitännäispalvelut määräytyvät tarjoajan mukaan, ja niistä maksetaan erikseen.

8.2 Tarjoajilla on velvollisuus näyttää majoituksen lopullinen hinta verot mukaan lukien. Hintatiedot ovat kuitenkin vain tarjoajan itsensä julkaisemia. Paikalliset määräykset määrittävät, mitä veroja ja muita maksuja majoituksesta peritään ulkomailla.

8.3 Jos asiakkaan valitsema valuutta on eri kuin tarjoajan hyväksymä valuutta, hakutuloksissa näytettävät hinnat näytetään asiakkaan valitsemassa valuutassa selaamisen helpottamiseksi. Varauksen hintaehdoissa mainittu paikallinen valuutta on kuitenkin sitova, ja vaihtokurssierojen myötä todellinen hinta saattaa poiketa ilmoitetusta.

8.4 Mahdollisuus päivittää hintoja jatkuvasti ja muiden asiakkaiden varauspalvelun verkkoportaalissa samaan aikaan tekemät varaukset saattavat toisinaan aiheuttaa sen, että majoituspaikan tietosivulla ilmoitetut hinnat poikkeavat aiemmin majoituspaikkaluettelossa ilmoitetuista hinnoista. Asiakkaalle viimeiseksi ennen varausprosessin loppuun viemistä näytetty hinta on asiakkaalta perittävä hinta.

9. Tietosuoja

9.1 Varauspalvelu kerää, käsittelee ja käyttää asiakkaan henkilökohtaisia tietoja vain siinä määrin, kuin asiakas sen sallii tai lainsäädäntö sallii tällaisten tietojen keräämisen, käsittelyn ja käytön. Varauspalvelu kerää, käsittelee ja käyttää vain sellaisia tietoja, joita tarvitaan sen palveluiden tarjoamiseen ja verkkoportaalin ja/tai verkkoportaalissa tarjottujen palveluiden käyttämiseen ja tarjoamiseen.

9.2 Varauspalvelu ei missään olosuhteissa myy näitä tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja siirretään ulkopuolisille tahoille vain siinä määrin, kuin mitä varausten välittäminen asiakkaan valitsemalle tarjoajalle edellyttää. Tämä käsittää erityisesti kaikki tiedonsiirrot varauspalvelun yhteistyökumppaneille varauksen toteuttamista varten.

10. Markkinointi

10.1 Mikäli varauspalvelu saa asiakkaan sähköpostiosoitteen haltuunsa varausprosessin yhteydessä, varauspalvelu käyttää osoitetta Saksan epäreilua kilpailua koskevan lain (UWG) osion 7(3) vaatimusten mukaisesti tarjoamiensa samankaltaisten palveluiden sähköiseen mainontaan. Varauspalvelu pyrkii aina lähettämään asiakkaalle mainoksia, jotka on räätälöity hänen mielenkiinnon kohteidensa mukaan. Asiakas voi milloin tahansa kieltää sähköisen mainonnan lähettämisen lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen info@hotel.de ilman, että hänelle koituu tästä muita kustannuksia kuin normaalihintaiset tiedonsiirtokulut.

10.2 Lisäksi varauspalvelu pidättää oikeuden luoda käyttäjäprofiileja peitenimillä Saksan televiestintää koskevan lain (Telemediengesetz, TMG) osion 15(3) mukaisesti mainontaa ja markkinatutkimuksia varten sekä sen varmistamiseksi, että verkkoportaali toimii asianmukaisesti. Asiakas voi milloin tahansa kieltää tällaisen käyttäjäprofiilin luomisen lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen info@hotel.de.

11. Takuu ja vastuuvelvollisuus

11.1 Kaikki varauspalvelun tiedot on kerätty erittäin suurta huolellisuutta noudattaen. On kuitenkin mahdotonta antaa takuita siitä, ettei tietojen keräämisen tai siirtämisen aikana tapahdu virheitä. Tietojen siirtäminen edes osittain muille tiedonsiirtovälineille tai käyttäminen muihin tarkoituksiin kuin tässä mainittuihin on sallittua vain varauspalvelun erillisellä suostumuksella.

11.2 Jotkin varauspalvelun verkkoportaalin tiedot ovat peräisin tarjoajilta, muilta asiakkailta ja ulkopuolisilta tahoilta. Kaikki tarjoajat, asiakkaat ja ulkopuoliset tahot ovat yksin vastuussa lataamiensa tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä ja ajankohtaisuudesta, mukaan lukien mainitut hinnat ja saatavuus. Lisäksi varmistetaan, että palveluun ei ladata ulkopuolisten tahojen juridisia oikeuksia rikkovaa sisältöä. Varauspalvelu ei voi tarkistaa näitä tietoja ja ei sen vuoksi takaa niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä, laatua tai lainmukaisuutta.

11.3 Asiakas vapauttaa varauspalvelun kaikista vaateista, jotka aiheutuvat ulkopuolisista tahoista, kohdassa 11.2. ilmoitettujen velvoitteiden rikkomisen vuoksi. Asiakas myös tukee varauspalvelua sen puolustautuessa tällaisia vaateita vastaan ja tarjoaa palvelulle kaiken sen tarvitseman tiedon.

11.4 Varauspalvelulla ei ole tekijänoikeuksia tähän sisältöön tai asiakasarvioihin. Asiakasarviot heijastavat ainoastaan kirjoittajiensa henkilökohtaisia mielipiteitä. Varauspalvelu ei voi vaikuttaa näissä arvioissa käytettyihin lomakkeisiin, sisältöön tai käyttäjätunnuksiin, eikä se näin ollen ole niistä vastuussa.

11.5 Majoituksen varaaminen varauspalvelun verkkoportaalin kautta on asiakkaalle maksutonta. Samaan aikaan asiakkaalla ei kuitenkaan ole mitään vaatimuksia varauspalvelun tarjoamien palveluiden ajallista tai tilallista saatavuutta kohtaan. Varauspalvelu ei ole vastuussa (osittaisista) palvelukatkoista ja palveluiden toimimattomuudesta, jotka johtuvat korjaus-, ylläpito- tai päivitystöistä tai muista syistä, jotka eivät ole suoraan hallittavissa tai jotka estävät palveluiden käyttöä vain vähäisessä määrin.

11.6 Varauspalvelu ei ole vastuussa varauksen loppuun viemisestä, eikä se ole vastuussa vioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tarjoajan majoituspalvelun tarjoamisen yhteydessä. Varauspalvelu ei anna lupauksia asiakkaan yksittäisten pyyntöjen täyttämistä koskien eikä myöskään takaa tätä.

11.7 Tämän lisäksi varauspalvelun vastuuvelvollisuuteen ei sisälly vahinkoja, juridisesta syystä huolimatta, ellei vahinko

– perustu materiaalin sopimusperusteisten velvoitteiden rikkomiseen, eli velvoitteiden, joiden täyttäminen mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen toiminnan ja joiden noudattamiseen sopimuskumppanin tulee normaalioloissa voida luottaa

– aiheutunut varauspalvelun törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta

– aiheuta elämään, raajaan tai terveyteen kohdistuvaa vammaa tai vahinkoa, kuten tämä on määritetty Saksan viallisten tuotteiden vastuuvelvollisuudesta annetussa laissa tai muussa juridisesti sitovassa vastuusäädöksessä.

11.8 Jos varauspalvelu on vastuussa lausekkeen 11.7 mukaisesti materiaalin sopimusperusteisten velvoitteiden rikkomisesta ilman, että kyseessä on törkeä huolimattomuus tai tahallisuus, varauspalvelun koko vastuu on rajoitettu vahinkoon ja vahingon laajuuteen, jonka esiintymisen varauspalvelu voisi normaalioloissa ennakoida niiden olosuhteiden mukaan, joista se oli perillä sopimuksen tekohetkellä.

11.9 Takuuvaateet ja hyvitysvaateet on ilmoitettava enintään yhden vuoden kuluessa siitä, kun asiakas kuuli vahinkoa aiheuttaneesta tapahtumasta. Tämä ei koske vahingonkorvauksesta aiheutuvia korvausvaatimuksia.

12. Sekalaista

12.1 Saksan lainsäädäntö on voimassa, mikäli se on ristiriidassa Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavaroiden kauppaa koskevien sopimusten yleissopimuksen ja yksityisen kansainvälisen lain lainvalintasääntöjen kanssa.

12.2 Euroopan komission riitautusten verkkoratkaisualustaan pääsee seuraavan linkin kautta: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Varauspalvelu ei osallistu riitautusten ratkaisuoikeudenkäynteihin välimiesmenettelyn kautta, eikä sillä ole velvollisuutta toimia näin.

12.3 Oikeudenkäyntipaikka on Köln. Köln on hyväksytty lainkäyttöalueeksi liikemiehille ja henkilöille, joilla ei ole määrättyä lainkäyttöaluetta Saksassa. Kaikissa muissa tapauksissa sovelletaan lakisääteistä lainkäyttöaluetta.

12.4 Varauspalvelun verkkoportaalin ja sen sisällön käyttö on sallittu vain yksittäisille kyselyille, jotka koskevat majoituksen varaamista. Automaattisia kyselyitä ei sallita. Tietomateriaali on tekijänoikeuden suojaama, ja sen jäljentäminen millään tavalla (erityisesti ”haravoimalla”) on tämän vuoksi kiellettyä. Tietomateriaalin (erityisesti kyselytulosten) käyttö jälleenmyyntitarkoituksessa on erityisesti kielletty.

12.5 Tällä verkkosivustolla tarjotut linkit muiden yritysten (”ulkopuoliset tarjoajat”) verkkosivustoille on tarjottu vain asiakkaan hyödyksi. Jos asiakas napsauttaa tällaista linkkiä, hän poistuu varauspalvelun verkkosivustolta. Varauspalvelu ei voi vaikuttaa ulkopuolisten tarjoajien verkkosivustojen sisältöön. Tämän vuoksi varauspalvelu ei voi taata ulkopuolisen tahon sisällön oikeellisuutta, täydellisyyttä tai turvallisuutta.

12.6 Jos tämän sopimuksen määräys on virheellinen tai sitä ei voida ottaa käyttöön, kyseinen määräys on tulkittava tavalla, joka on yhteensopiva sovellettavan lain kanssa ja joka vastaa osapuolten alkuperäistä aietta mahdollisimman hyvin. Tämä ei vaikuta sopimuksen jäljellä olevaan osaan.

Tähtiluokitus perustuu hotellin omaan arvioon sekä HOTEL INFO:n ja HOTEL INFO:n asiakkaiden kokemuksiin. Lisätietoja löytyy käyttöehdoista.