Kontakt


Telefon  00800-11211200*

E-mail  info@hotel.info

* Kan nås gratis fra mange lande og regioner, for yderligere informationer og udførlige kontaktdetaljer klik her.
GFB

Generelle forretningsbetingelser (GFB) for HOTEL DE GmbH

Generelle vilkår og betingelser

1. Omfang

1.1 HOTEL DE GmbH, herefter kaldet 'agenten', er en del af HRS Group, som ejer flere bookingportaler til rejsetjenester. I form af www.hotel.de & www.hotel.info (herefter kaldet 'onlineportal') og alle relaterede partnerwebsteder driver den en global bookingtjeneste for hotelværelser og sammenlignelige indkvarterings- og rejsetjenester (f.eks. sommerhuse), herefter kaldet 'indkvartering'. Følgende generelle vilkår og betingelser (herefter kaldet 'GTC'er') for HRS Group gælder for alle datterselskaber og bookingportaler, som den driver.

1.2 Disse GTC'er gælder både for alle uforpligtende forespørgsler om reservationer og bindende reservationer foretaget på indkvartering via agentens onlineportal. Indkvartering, der kan reserveres via agentens onlineportal, er arrangeret via de onlinebookingsystemer, der drives af agentens partnere, hvor det er relevant.

1.3 Disse GTC'er gælder også, hvis brugere, der agter at reservere indkvartering (herefter kaldet 'kunden'), har generelle vilkår og betingelser, der er i konflikt. Disse generelle vilkår og betingelser accepteres ikke, selv om agenten tilbyder tjenester og samtidigt er opmærksom på kundens betingelser, medmindre det udtrykkeligt er aftalt på anden vis.

2. Leverede tjenester

2.1 De leverede tjenester omfatter arrangering og indgåelse af en aftale om indkvarterings- eller rejsetjeneste, der skabes direkte mellem kunden og operatøren af kundens valgte indkvartering (herefter kaldet 'leverandøren') i løbet af bookingprocessen. Alle krav og forpligtelser, der opstår som følge af aftalen om indkvarterings- eller rejsetjenesten findes direkte og udelukkende mellem kunden og leverandøren. Der foreligger ingen aftale om indkvarterings- eller rejsetjeneste mellem kunden og agenten.

2.2 Leverandøren af indkvartering er ikke agent eller en anden bookingsystemoperatør, men den leverandør der er valgt som den kontraherende partner. Hvis der reserveres flere indkvarteringsfaciliteter ved hjælp af agentens onlineportal, vælger eller arrangerer agenten ikke de enkelte indkvarteringsfaciliteter. Dette er kundens ansvar. De betingelser, der er angivet af kunden (for eksempel sted, formål, periode, kategori), tages i betragtning så vidt som muligt i valget af individuelle indkvarteringsfaciliteter, der foreslås af onlineportalen. Det skal imidlertid ikke fortolkes, baseret på valget fra onlineportalen, at der ikke er anden indkvartering, der bedre kunne imødekomme kundens anmodninger eller betingelser.

2.3 Hvis leverandøren misligholder sine forpligtelser, er det ikke pålagt agenten, men denne er berettiget til, at råde bod på den skade, kunden har lidt, i enkeltstående tilfælde for at gøre en gnidningsløs afvikling af kontraktforholdet lettere for kunden. I dette tilfælde indberetter kunden sit krav om kompensation mod leverandøren til agenten, så agenten kan tilstræbe erstatning for de afholdte udgifter.

3. Kundeanmeldelser

3.1 Agenten giver kunden mulighed for at få adgang til anmeldelser skrevet af tredjeparter såvel som yderligere indhold og billeder vedrørende de tilbudte tjenester på onlineportalen. Disse afspejler blot en personlige mening knyttet til et bestemt tidspunkt. Disse meninger er også præget af forfatterens personlige opfattelse og forventninger. Der bør også tages hensyn til, at de tilbudte tjenester kan have ændret sig, siden indholdet blev lagt ud eller anmeldelsen skrevet, f.eks. indkvartering har fået nye møbler eller er blevet renoveret i mellemtiden. Antallet af indsendte anmeldelser skal også tages i betragtning, da en enkelt mening ofte ikke er så meningsfuld som et generelt indtryk fra en række anmeldelser.

3.2 Agenten giver kunden og endvidere tredjeparter mulighed for anonymt at indsende sådanne anmeldelser eller yderligere indhold og billeder på onlineportalen. Kunden alene er ansvarlig for alt indhold, som vedkommende giver (f.eks. rapporter/billeder/videoer).

3.3 Kunden og tredjeparter har ikke tilladelse til at overføre indhold til agentens onlineportal

- der er falsk eller misvisende, især ved at indsende unøjagtige og/eller ikke objektive anmeldelser af indkvartering, personer på stedet, fritidsfaciliteter og andre forhold/begivenheder på stedet, der kan påvirke beslutninger, som træffes af andre gæster

- der er nedsættende, fornærmende, stødende, truende, pornografisk eller racistisk

- der krænker tredjeparters ejendom og/eller personlige rettigheder eller på anden måde er ulovligt

- der annoncerer for produkter, tjenester eller virksomheder, enten åbent eller skjult, især ved at indsende anmeldelser, som kunden er tilbudt betaling for, eller ved at anmelde indkvartering, der tilbydes af leverandører, som kunden arbejder for eller

- der indeholder links eller lignende oplysninger/referencer, som tjener til at påvirke funktionen af tredjeparts computere.

3.4 Hvis kunden overtræder disse betingelser for overførsel af indhold, er agenten berettiget til at ændre eller helt slette indhold uden at underrette kunden og uden at angive årsager.

4. Booking og reservationer

4.1 Alle reservationer videregives til den respektive leverandør via agenten, der fungerer som mellemled på vegne af kunden. For at sikre, at bookingen foregår uden problemer, er det derfor vigtigt, at oplysningerne, der angives af kunden (f.eks. opholdets datoer og kontaktoplysninger), er korrekte og udførlige.

4.2 Det senest mulige tidspunkt, hvor kunden kan tjekke ind på opholdsstedet, varierer alt efter typen af reservation, der er foretaget. De forskellige reservationsmuligheder er beskrevet i løbet af bookingproceduren og vælges af kunden med udgangspunkt i denne. Hvis en deadline for indtjekning er beskrevet i den valgte reservationstype, annulleres den pågældende reservation i tilfælde af forsinket ankomst. Herefter har kunden ingen ret til krav på ophold.

4.3 Videresalg af den reservation, der er booket hos agenten, er forbudt. Dette omfatter især videresalg af ophold til tredjeparter til en højere pris. Agenten forbeholder sig retten til at udelukke kunden fra fremtidige bureautjenester, hvis denne betingelse overtrædes. Desuden har leverandøren ret til at annullere bookingen i disse tilfælde, mens agenten også kan erklære, at bookingen er annulleret. Derudover er kunden forpligtet til at betale afbestillingsgebyr og kompensation for agentens og/eller leverandørens eventuelle tab.

4.4 Opholdet reserveres, så snart der foretages en booking, og reservationen er gyldig uden bekræftelse. Bekræftelsen på bookingen vises på skærmen og sendes endvidere til kunden pr. e-mail og i en forkortet udgave som SMS, hvis kunden anmoder om dette. Agenten kan dog ikke garantere eller verificere modtagelsen af bekræftelsen, som er sendt pr. e-mail eller SMS. Gyldigheden af bookingen påvirkes ikke af dette. Dette gælder især, hvis der angives en forkert e-mailadresse eller et forkert telefonnummer.

4.5 I løbet af bookingprocessen vises der muligvis særlige priser, der skal betales fuldt ud eller delvist på forhånd. I disse tilfælde kan de nøjagtige vilkår ses, før den endelige booking træder i kraft. En booking af denne type kan som regel kun foretages med kreditkort, som vil blive debiteret øjeblikkeligt af leverandøren af det bookede ophold. I løbet af en booking af denne type accepterer kunden, at bookinggebyret eller det samlede beløb, herunder afgifter eller gebyrer, der vises på bookingskærmbilledet, skal debiteres direkte på kreditkortet.

Hvis leverandøren accepterer en forskudsbetaling af prisen for opholdet, som ikke betales med kreditkort, er leverandøren berettiget til at annullere bookingen, hvis forskudsbetalingen ikke modtages inden for den periode, der er angivet i bekræftelsen på bookingen. Desuden fritager eventuel manglende forskudsbetaling ikke kunden for sin forpligtelse til at afbestille bookingen korrekt og betale de medfølgende afbestillingsudgifter.

4.6 Alt efter hvilken type booking der vælges gemmes kreditkortnummeret og -udløbsdatoen muligvis i forbindelse med udførelsen af bookingproceduren. På bookingskærmbilledet gøres der altid udtrykkeligt opmærksom på, at et kreditkortnummer gemmes. Disse oplysninger videregives til leverandøren af det pågældende ophold og vil blive verificeret inden bekræftelsen af bookingen. Dit kreditkort er en garanti for betaling til leverandøren for alle udgifter i forbindelse med det bookede ophold.

4.7 Udgifterne vil blive trukket direkte fra dit kreditkort af leverandøren på stedet. Kortet skal fremvises til leverandøren på det pågældende sted. Tidspunktet for debiteringen afhænger af leverandørens betingelser.

4.8 Kreditkortet fungerer som leverandørens sikkerhed, og leverandøren kan debitere kortet for alle udgifter eller tab som følge af afbestilling. Hvis verificeringen af kreditkortoplysningerne viser, at de ikke er korrekte, eller at kortet ikke kan debiteres, kan leverandøren annullere bookingen via agenten.

4.9 Hvis opholdet er på et hotel, kan der højst bookes ni værelser online. Reservationer af flere end ni værelser skal foretages ved hjælp af agentens bookingtjenester for grupper, og bookingbekræftelsen er bindende for disse. En opdeling af behovet for mere end ni værelser i flere bookinger med højst ni værelser i hver er ikke tilladt. Kunden kan benytte særlige forespørgselsmoduler vedrørende særlige krav til værelser i forbindelse med messer og møder, arrangementer og gruppebookinger (10 værelser eller derover).

5. Ændringer og afbestillinger

5.1 Alt efter leverandørens betingelser er kunden forpligtet til at betale den aftalte pris for opholdet (eller en del af denne), når reservationen er foretaget, hvis reservationen ikke afbestilles i rette tid, eller hvis opholdet ikke benyttes, uden at kunden afbestiller. De detaljerede afbestillingsbetingelser afhænger af den pågældende leverandør og reservationstypen, og de angives særskilt på den relevante reservationsside og accepteres af kunden.

5.2 For at undgå misforståelser skal alle ændringer og afbestillinger foretages via agentens internetportal (fanen "Rediger og afbestil") eller på telefonnummer +49 (0)221 2077 6033. Agentens modtagelse af meddelelsen er definitiv for afgørelsen af, hvorvidt en ændring eller afbestilling er foretaget rettidigt. Alternativt kan en meddelelse om ændringer og afbestillinger sendes via e-mail til info@hotel.de. I så tilfælde skal e-mailen være modtaget af agenten senest 24 timer inden afbestillingsperiodens udløb. Afbestillingsperioden er som regel angivet i lokal tid på stedet for det reserverede ophold. Hvis afbestillingen foretages i rette tid og i henhold til betingelserne, får kunden tilsendt en bekræftelse på afbestillingen. Denne bekræftelse bruges som dokumentation for afbestillingen, og kunden skal derfor beholde denne. Leverandørens betingelser for booking eller afbestilling afgør, hvorvidt der opkræves et gebyr for afbestillingen eller ændringen.

5.3 Ændringer og afbestillinger kan foretages før afbestillingsperiodens udløb, som er angivet i de relevante betingelser for afbestilling. I tilfælde af visse ændringer, som f.eks. en reduktion af opholdets varighed, kan leverandøren dog fremsætte krav vedrørende eventuelle tab. I tilfælde af særlige priser, tjenester og/eller datoer samt for bookinger med meget kort varsel tillader leverandører ofte ikke gratis afbestilling.

5.4 For at forhindre misbrug af internetportalen og for at undgå at give leverandøren problemer med forkerte bookinger forbeholder agenten sig ret til at annullere en reservation på individuel basis, hvis kunden ikke kan kontaktes ved hjælp af de angivne kontaktoplysninger, eller hvis leverandøren afviser bookingen på grund af hyppige tidligere afbestillinger eller udeblivelser. Der er ingen krav om at give kunden ophold i disse tilfælde. For at undgå en annullering af denne type kan kunden imidlertid oplyse et kreditkortnummer på bookingtidspunktet.

6. Kategorier af indkvartering og oplysninger om indkvarteringen

6.1 Alle oplysninger om og beskrivelser af indkvarteringen er baseret på leverandørers egne oplysninger. Agenten har ingen indflydelse på disse oplysninger og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.

6.2 Den tilbudte indkvartering er kategoriseret baseret på kategorierne i agentens eget klassifikationssystem. Ud over kategorierne i andre klassifikationssystemer (f.eks. klassifikationerne foreskrevet ved lov i visse forbundsstater) er dette system primært baseret på kunders oplevelser og anmeldelser samt oplysninger fra leverandører, som agenten kan have kontrolleret. Klassifikationen giver blot ikke-bindende oplysninger om indkvarteringens standard og faciliteter.

7. Placering/anførelse af indkvartering

7.1 Efter en forespørgsel på webstedet eller i appen vil den første indkvartering, der vises for kunden, være den indkvartering, der bedst opfylder en række kriterier (herunder valuta for pengene, fleksible reservationsbetingelser, højt niveau af kundetilfredshed, bred vifte af tilbud, gode faciliteter, gratis yderligere fordele som for eksempel parkeringspladser eller Wi-Fi, høj omsætningshastighed, omfattende beskrivelse og mange billeder af indkvarteringen, central beliggenhed osv.).

7.2 I tilbudsperioder kan nogle indkvarteringssteder, mod et gebyr, få en mere synlig placering eller en anden placering på denne liste. Det er blot et af mere end 80 kriterier, der berører anførelsen af indkvartering, og er ikke alene nok til at sikre en topplacering. Kunden kan selvfølgelig filtrere og sortere listen med 'anbefalinger' efter sine egne kriterier (for eksempel 'pris pr. overnatning').

8. Priser på indkvartering

8.1 Med mindre andet fremgår af reservationsbetingelserne, er alle priser pr. overnatning for hver enkelt indkvartering og kan, afhængigt af reservationsbetingelserne, være med eller uden morgenmad (dette kan også variere for en reservationsperiode på flere dage). De supplerende tjenester, der tilbydes, afhænger af leverandøren og skal betales separat.

8.2 Leverandører er forpligtet til at vise den endelige pris inklusive skatter og afgifter. Men prisoplysninger gøres udelukkende tilgængelige af leverandøren selv. Lokale bestemmelser afgør, hvilke skatter og andre afgifter der afholdes for ophold i udlandet.

8.3 Hvis den valuta, der vælges af kunden, er forskellig fra den valuta, der ønskes af leverandøren, vises priserne i søgeresultaterne i den valgte valuta af hensyn til orientering. Den lokale valuta, der er angivet i prisbetingelserne, er dog bindende for reservationen, og der kan være kursdifferencer.

8.4 Muligheden for at opdatere priser løbende og reservationer foretaget af andre kunder i mellemtiden på agentens onlineportal kan undertiden betyde, at priserne på indkvarteringens detaljerede side adskiller sig fra de priser, der tidligere er vist på indkvarteringslisten. Den endelige pris, der angives inden afslutning af reservationsprocessen, er afgørende for kunden.

9. Beskyttelse af personlige oplysninger

9.1 Agenten indsamler, behandler og bruger kun kundens personlige data i det omfang, at kunden accepterer dette, eller at en lovbestemmelse tillader indsamling, behandling og anvendelse af dataene. Agenten indsamler, behandler og bruger kun data, der er nødvendige for levering af dennes tjenester samt brug og drift af onlineportalen og/eller de tjenester, der tilbydes på onlineportalen.

9.2 Agenten sælger under ingen omstændigheder dataene til tredjeparter. Data overføres kun til tredjeparter i det omfang, det er nødvendigt for bookinger/reservationer hos leverandøren, som kunden vælger. Dette omfatter udtrykkeligt enhver overførsel til agentens affiliates med henblik på at udføre reservationen.

10. Marketing

10.1 Hvis agenten har modtaget kundens e-mailadresse i forbindelse med bookingen, skal vedkommende bruge denne i henhold til bestemmelserne i afsnit 7 (3) 3 i den tyske lovgivning om urimelig brug vedrørende elektronisk markedsføring og lignende tjenester. Desuden skal agenten så vidt muligt sende kunden markedsføringsmaterialer, der er tilpasset vedkommendes interesser. Kunden kan når som helst nægte at acceptere elektronisk markedsføring ved at sende en e-mail til info@hotel.de uden at skulle betale andre udgifter end kommunikationsudgifter i henhold til den grundlæggende tarif.

10.2 Desuden forbeholder agenten sig ret til at oprette brugerprofiler under pseudonymer i henhold til afsnit 15 (3) i den tyske lovgivning om telemedier (TMG) med henblik på annoncering, markedsresearch og design af internetportalen i overensstemmelse med krav. Kunden kan til enhver tid afvise oprettelsen af en sådan brugerprofil ved at sende en e-mail til info@hotel.de.

11. Garanti og ansvar

11.1 Alle agentens oplysninger er blevet kompileret med største omhu. Men der kan ikke garanteres for fejl i forbindelse med dataindsamling eller -overførsel. Overførsel af data til andre datamedier, selv delvist, eller brug til andre formål end dem, der er fastsat her, er kun tilladt med udtrykkelig godkendelse fra agenten.

11.2 Nogle af oplysningerne på agentens onlineportal leveres af leverandører, andre kunder og tredjeparter. Alle leverandører, kunder og tredjeparter bærer det fulde ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af de oplysninger, som de overfører, herunder de angivne priser og tilgængelighed. De sørger endvidere for, at indhold, der krænker tredjeparters retsstilling, ikke overføres. Agenten kan ikke gennemgå disse oplysninger og giver derfor ingen garanti for nøjagtighed, fuldstændighed, kvalitet eller lovlighed af informationsanvendelse.

11.3 Kunden skal friholde agenten fra alle krav fra tredjeparter som følge af en overtrædelse af forpligtelserne i henhold til 11.2. Kunden skal også støtte agenten i dennes forsvar mod sådanne krav og levere alle fornødne oplysninger i den henseende.

11.4 Agenten tager ikke ejerskab af dette indhold eller kundeanmeldelser. Kundeanmeldelser afspejler snarere blot forfatternes personlige mening. Agenten har ingen indflydelse på form, indhold og bruger-id'er, der bruges til disse anmeldelser, og påtager sig derfor intet ansvar i denne forbindelse.

11.5 Arrangeringen af indkvartering via agentens onlineplatform er gratis for kunden. Samtidigt har kunden imidlertid ikke noget krav på den temporale og geografiske tilgængelighed af agentens tjenester. Agenten er ikke ansvarlig for (delvise) afbrydelser og nedetid af tjenesterne pga. reparation, vedligeholdelse eller opdateringsarbejde eller af andre årsager, som denne ikke kan styre direkte, eller som kun hindrer brugen af tjenesterne i uvæsentligt omfang.

11.6 Agenten er ikke ansvarlig for gennemførelse af en reservation og er heller ikke ansvarlig for fejl eller skader, der opstår i forbindelse med leverandørens levering af indkvarteringstjenesten. Agenten giver ingen forsikringer med hensyn til imødekommelse af særlige anmodninger fra kunden og garanterer heller intet i denne forbindelse.

11.7 Agentens ansvar fraskrives desuden for alle skader, uanset den juridiske årsag, medmindre skaden

- er baseret på culpable overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, dvs. forpligtelser, hvis opfyldelse gør den fornødne afvikling af aftalen mulig i første instans, og hvis overholdelse kontraktpartneren normalt bør kunne stole på

- skyldtes grov uagtsomhed eller forsæt fra agentens side eller

- har form af skader på liv, lemmer eller helbred, skader som defineret af den tyske lov om ansvar for defekte produkter eller andre juridisk bindende ansvarsgrundlag.

11.8 Hvis agenten er ansvarlig i henhold til paragraf 11.7 for culpable overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser i fravær af grov uagtsomhed og forsæt, er agentens samlede ansvar begrænset til skaden og omfanget af skaden, hvis forekomst agenten typisk kunne forudse i overensstemmelse med de omstændigheder, på hvilke denne var opmærksom på tidspunktet for indgåelse af kontrakten.

11.9 Garantikrav og erstatningskrav spærres tidsmæssigt senest ét år efter det tidspunkt, hvor kunden får kendskab til den skadevoldende begivenhed. Dette gælder ikke for erstatning, der måtte opstår inden for erstatningsret.

12. Øvrigt

12.1 Tysk lovgivning finder anvendelse på udelukkelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb og lovvalgsregler i international privatret.

12.2 Der er adgang til EU-kommissionens onlineplatform til bilæggelse af tvister via nedenstående link: Online Dispute Resolution.Agenten deltager ikke i sager om bilæggelse af tvister hos en forbrugervoldgiftsinstans og er heller ikke forpligtet til det.

12.3 Opfyldelsesstedet er Køln. Køln er aftalt som værnetinget for forretningspersoner og personer, der ikke har et generelt værneting i Tyskland. Det lovmæssige værneting gælder i alle andre tilfælde.

12.4 Brug af agentens onlineportal og dens indhold er kun tilladt for individuelle forespørgsler i forbindelse med reservation af indkvartering. Automatiske forespørgsler er ikke tilladt. Datamaterialet er ophavsretligt beskyttet, og enhver duplikering deraf (især ved hjælp af 'scraping') er derfor forbudt. Brug af datamaterialet (for eksempel forespørgselsresultater især) til videresalg er i særdeleshed forbudt.

12.5 Links på dette websted til andre virksomheders (tredjepartsleverandørers) websteder er indsat udelukkende i kundens interesse. Hvis kunden klikker på et sådant link, forlader vedkommende agentens websted. Agenten har ingen indflydelse på indholdet af tredjepartsleverandørers websteder. Agenten kan derfor ikke garantere for dette tredjepartsindholds nøjagtighed, fuldstændighed eller sikkerhed.

12.6 Hvis en bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse fortolkes på en måde, der er forenelig med gældende lovgivning, og der bedst muligt svarer til parternes oprindelige hensigt. Resten af bestemmelsen påvirkes ikke deraf.

Stjernene er udtryk for hotellets egen vurdering samt for de erfaringer, som HOTEL INFO og HOTEL INFO-kunderne har gjort sig. Nærmere oplysninger kan ses i de almindelige forretningsbetingelser.