Kontakt


Telefon  00800-11211200*

E-mail  info@hotel.info

* Kan nås gratis fra mange lande, for yderligere informationer og udførlige kontaktdetaljer klik her.
GFB

Generelle forretningsbetingelser (GFB) for HOTEL DE GmbH

Generelle vilkår og betingelser

1. Omfang

1.1 HOTEL DE GmbH, herefter kaldet 'agenten', er en del af HRS Group, som ejer flere bookingportaler til rejsetjenester. I form af www.hotel.de & www.hotel.info (herefter kaldet 'onlineportal') og alle relaterede partnerwebsteder driver den en global bookingtjeneste for hotelværelser og sammenlignelige indkvarterings- og rejsetjenester (f.eks. sommerhuse), herefter kaldet 'indkvartering'. Følgende generelle vilkår og betingelser (herefter kaldet 'GTC'er') for HRS Group gælder for alle datterselskaber og bookingportaler, som den driver.

1.2 Disse GTC'er gælder både for alle uforpligtende forespørgsler om reservationer og bindende reservationer foretaget på indkvartering via agentens onlineportal. Indkvartering, der kan reserveres via agentens onlineportal, er arrangeret via de onlinebookingsystemer, der drives af agentens partnere, hvor det er relevant.

1.3 Disse GTC'er gælder også, hvis brugere, der agter at reservere indkvartering (herefter kaldet 'kunden'), har generelle vilkår og betingelser, der er i konflikt. Disse generelle vilkår og betingelser accepteres ikke, selv om agenten tilbyder tjenester og samtidigt er opmærksom på kundens betingelser, medmindre det udtrykkeligt er aftalt på anden vis.

2. Leverede tjenester

2.1 De leverede tjenester omfatter arrangering og indgåelse af en aftale om indkvarterings- eller rejsetjeneste, der skabes direkte mellem kunden og operatøren af kundens valgte indkvartering (herefter kaldet 'leverandøren') i løbet af bookingprocessen. Alle krav og forpligtelser, der opstår som følge af aftalen om indkvarterings- eller rejsetjenesten findes direkte og udelukkende mellem kunden og leverandøren. Der foreligger ingen aftale om indkvarterings- eller rejsetjeneste mellem kunden og agenten.

2.2 Leverandøren af indkvartering er ikke agent eller en anden bookingsystemoperatør, men den leverandør der er valgt som den kontraherende partner. Hvis der reserveres flere indkvarteringsfaciliteter ved hjælp af agentens onlineportal, vælger eller arrangerer agenten ikke de enkelte indkvarteringsfaciliteter. Dette er kundens ansvar. De betingelser, der er angivet af kunden (for eksempel sted, formål, periode, kategori), tages i betragtning så vidt som muligt i valget af individuelle indkvarteringsfaciliteter, der foreslås af onlineportalen. Det skal imidlertid ikke fortolkes, baseret på valget fra onlineportalen, at der ikke er anden indkvartering, der bedre kunne imødekomme kundens anmodninger eller betingelser.

2.3 Hvis leverandøren misligholder sine forpligtelser, er det ikke pålagt agenten, men denne er berettiget til, at råde bod på den skade, kunden har lidt, i enkeltstående tilfælde for at gøre en gnidningsløs afvikling af kontraktforholdet lettere for kunden. I dette tilfælde indberetter kunden sit krav om kompensation mod leverandøren til agenten, så agenten kan ///tilstræbe erstatning for de afholdte udgifter.

3. Kundeanmeldelser

3.1 Agenten giver kunden mulighed for at få adgang til anmeldelser skrevet af tredjeparter såvel som yderligere indhold og billeder vedrørende de tilbudte tjenester på onlineportalen. Disse afspejler blot en personlige mening knyttet til et bestemt tidspunkt. Disse meninger er også præget af forfatterens personlige opfattelse og forventninger. Der bør også tages hensyn til, at de tilbudte tjenester kan have ændret sig, siden indholdet blev lagt ud eller anmeldelsen skrevet, f.eks. indkvartering har fået nye møbler eller er blevet renoveret i mellemtiden. Antallet af indsendte anmeldelser skal også tages i betragtning, da en enkelt mening ofte ikke er så meningsfuld som et generelt indtryk fra en række anmeldelser.

3.2 Agenten giver kunden og endvidere tredjeparter mulighed for anonymt at indsende sådanne anmeldelser eller yderligere indhold og billeder på onlineportalen. Kunden alene er ansvarlig for alt indhold, som vedkommende giver (f.eks. rapporter/billeder/videoer).

3.3 Kunden og tredjeparter har ikke tilladelse til at overføre indhold til agentens onlineportal

- der er falsk eller misvisende, især ved at indsende unøjagtige og/eller ikke objektive anmeldelser af indkvartering, personer på stedet, fritidsfaciliteter og andre forhold/begivenheder på stedet, der kan påvirke beslutninger, som træffes af andre gæster

- der er nedsættende, fornærmende, stødende, truende, pornografisk eller racistisk

- der krænker tredjeparters ejendom og/eller personlige rettigheder eller på anden måde er ulovligt

- der annoncerer for produkter, tjenester eller virksomheder, enten åbent eller skjult, især ved at indsende anmeldelser, som kunden er tilbudt betaling for, eller ved at anmelde indkvartering, der tilbydes af leverandører, som kunden arbejder for eller

- der indeholder links eller lignende oplysninger/referencer, som tjener til at påvirke funktionen af tredjeparts computere.

3.4 Hvis kunden overtræder disse betingelser for overførsel af indhold, er agenten berettiget til at ændre eller helt slette indhold uden at underrette kunden og uden at angive årsager.

4. Booking og reservationer

4.1 Agenten, der fungerer som ///formidler, overfører alle reservationer til den pågældende leverandør på kundens vegne. Data leveret af kunden (f.eks. dato for ophold, kontaktoplysninger) skal være nøjagtige og fuldstændige for at sikre problemfri behandling af reservationer.

4.2 Det seneste tidspunkt, hvor kunden skal tjekke ind på indkvarteringsstedet, varierer afhængigt af reservationstypen. Forskellige reservationsmuligheder vises i bookingprocessen og vælges af kunden på dette grundlag. Hvis den valgte type reservation angiver en tidsfrist for indtjekning, annulleres reservationen, hvis kunden ankommer for sent. Der kan ikke kræves indkvartering efter dette tidspunkt.

4.3 Det er forbudt at videresælge indkvartering reserveret via agenten. Det omfatter især videresalg af indkvartering til tredjeparter til højere priser. Agenten forbeholder sig retten til at udelukke kunder fra bureauets tjenester i fremtiden, hvis de overtræder denne bestemmelse. Leverandøren er endvidere berettiget til i sådanne tilfælde at annullere reservationen. Agenten kan også udstede denne erklæring. Kunden er også forpligtet til at betale afbestillingsgebyrer og godtgøre tab, som agenten og/eller leverandøren har pådraget sig.

4.4 Indkvarteringen reserveres ved booking og er gyldig uden en reservationsbekræftelse. Reservationsbekræftelsen vises på skærmen og sendes også til kunden via e-mail og, hvor det er relevant, endvidere via sms. Men agenten kan ikke sikre eller kontrollere modtagelse af bekræftelsen, når den sendes via e-mail eller sms. Dette påvirker ikke reservationens gyldighed. Det gælder især, hvis der er angivet en forkert e-mailadresse og/eller telefonnummer.

4.5 Særlige priser kan blive vist under bookingprocessen, der kræver delvis eller hel forudbetaling. I sådanne tilfælde kan de nøjagtige betingelser gennemgås, inden den endelige reservation foretages. Reservationer kan stort set kun foretages i den forbindelse med et kreditkort, hvorpå leverandøren med det samme trækker beløbet for den reserverede indkvartering. Når disse reservationer foretages, accepterer kunden, at det delvise reservationsbeløb eller samlede reservationsbeløb, inklusive skatter og afgifter, der vises på bookingsiden, debiteres vedkommendes kreditkort direkte.

Hvis leverandøren er enig med kunden om en forudbetaling på indkvarteringsprisen, der ikke behøver at blive erlagt med kreditkort, er leverandøren berettiget til at annullere reservationen, hvis denne ikke modtager forudbetalingen inden for den periode, der er angivet i reservationsbekræftelsen. Derudover friholder manglende forudbetaling ikke kunden fra behørig afbestilling af reservationen og betaling af de tilknyttede omkostninger ved afbestilling.

4.6 Et kreditkortnummer og kreditkortets gyldighedsperiode skal muligvis angives i bookingprocessen afhængigt af reservationstypen. Kravet om at angive et kreditkortnummer er udtrykkeligt fremhævet på reservationssiden, hvor det er relevant. Disse oplysninger overføres til leverandøren af indkvarteringen og kontrolleres, inden kundens reservation bekræftes. Kundens kreditkort garanterer for leverandøren, at alle omkostninger til den reserverede indkvartering vil blive betalt.

4.7 Leverandøren afregner omkostningerne direkte på stedet ved hjælp af kundens kreditkort. Kortet skal forelægges leverandøren på stedet. Tidspunktet for afregning afhænger af leverandørens betingelser.

4.8 Kreditkortet tjener som sikkerhed for leverandøren, og leverandøren kan derfor trække alle udgifter ved annullering eller ///erstatning på det. Hvis det viser sig efter kontrol af kreditkortoplysningerne, at de er forkerte, eller hvis beløb ikke kan trækkes på kortet, kan leverandøren annullere reservationen via agenten.

4.9 Hvis den reserverede indkvartering er et hotel, kan der højst reserveres 9 værelser online. Reservationer af mere end 9 værelser foretages baseret på agentens tilbud om gruppereservationer, for hvilke reservationsbekræftelserne er bindende. Hvis mere end 9 værelser er påkrævet, kan disse ikke opdeles i flere reservationer på op til ni værelser hver især. Separate forespørgselsformularer er tilgængelige for kunden til at imødekomme særlige krav om værelser i forbindelse med messer, konferencer, begivenheder og gruppereservationer (10 værelser eller mere).

5. Ændringer og afbestillinger

5.1 Afhængigt af leverandørens betingelser er kunden forpligtet til at betale den aftalte pris for indkvarteringen (eller en del deraf), efter at reservationen er foretaget, hvis reservationen ikke afbestilles rettidigt, eller hvis indkvarteringen ikke anvendes, og kunden ikke har afbestilt. De detaljerede afbestillingsbetingelser afhænger af leverandøren og reservationstypen og angives særskilt på reservationssiden og accepteres af kunden.

5.2 For at undgå misforståelser skal alle ændringer og afbestillinger foretages på agentens onlineportal. Til dette formål skal kunden foretage en indsendelse direkte på agentens onlineportal eller sende en meddelelse til info@hotel.de eller ringe til +49(0)221 2077 6033. Agentens rettidige modtagelse af meddelelsen er afgørende for ændringens eller afbestillingens betimelighed. Afbestillingsfristen er generelt baseret på lokal tid for den reserverede indkvartering. En bekræftelse på afbestilling produceres, hvis afbestillingen udføres til tiden og efter de gældende betingelser. Den fungerer også som bevis for afbestillingen og skal derfor bevares. Leverandørens relevante betingelser for reservation og afbestillinger angiver, om der påløber omkostninger ved afbestilling.

5.3 Ændringer og afbestillinger er mulige inden udgangen af afbestillingsperioden, der er anført i de gældende afbestillingsbetingelser. Leverandøren kan imidlertid gøre et krav om erstatning gældende, hvis der foretages visse ændringer, f.eks. hvis et ophold gøres kortere. Leverandører udelukker ofte gratis afbestilling i tilfælde af specielle priser, tjenester og/eller datoer, eller hvis reservationer foretages med meget kort varsel.

5.4 For at forhindre misbrug af onlineportalen og således, at leverandøren ikke belastes unødigt af falske reservationer, forbeholder agenten sig retten til at annullere en reservation i konkrete tilfælde, hvis det ikke er muligt at kontakte kunden via de angivne kontaktoplysninger, eller hvis leverandøren afviser reservationen på grund af tidligere hyppige afbestillinger eller manglende fremmøde. Der er ikke ret til indkvartering i sådanne tilfælde. For at forhindre en sådan annullering kan kunden imidlertid foretage en reservation ved at angive et kreditkortnummer.

6. Kategorier af indkvartering og oplysninger om indkvarteringen

6.1 Alle oplysninger om og beskrivelser af indkvarteringen er baseret på leverandørers egne oplysninger. Agenten har ingen indflydelse på disse oplysninger og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.

6.2 Den tilbudte indkvartering er kategoriseret baseret på kategorierne i agentens eget klassifikationssystem. Ud over kategorierne i andre klassifikationssystemer (f.eks. klassifikationerne foreskrevet ved lov i visse forbundsstater) er dette system primært baseret på kunders oplevelser og anmeldelser samt oplysninger fra leverandører, som agenten kan have kontrolleret. Klassifikationen giver blot ikke-bindende oplysninger om indkvarteringens standard og faciliteter.

7. Placering/anførelse af indkvartering

7.1 Efter en forespørgsel på webstedet eller i appen vil den første indkvartering, der vises for kunden, være den indkvartering, der bedst opfylder en række kriterier (herunder valuta for pengene, fleksible reservationsbetingelser, højt niveau af kundetilfredshed, bred vifte af tilbud, gode faciliteter, gratis yderligere fordele som for eksempel parkeringspladser eller Wi-Fi, høj omsætningshastighed, omfattende beskrivelse og mange billeder af indkvarteringen, central beliggenhed osv.).

7.2 I tilbudsperioder kan nogle indkvarteringssteder, mod et gebyr, få en mere synlig placering eller en anden placering på denne liste. Det er blot et af mere end 80 kriterier, der berører anførelsen af indkvartering, og er ikke alene nok til at sikre en topplacering. Kunden kan selvfølgelig filtrere og sortere listen med 'anbefalinger' efter sine egne kriterier (for eksempel 'pris pr. overnatning').

8. Priser på indkvartering

8.1 Med mindre andet fremgår af reservationsbetingelserne, er alle priser pr. overnatning for hver enkelt indkvartering og kan, afhængigt af reservationsbetingelserne, være med eller uden morgenmad (dette kan også variere for en reservationsperiode på flere dage). De supplerende tjenester, der tilbydes, afhænger af leverandøren og skal betales separat.

8.2 Leverandører er forpligtet til at vise den endelige pris inklusive skatter og afgifter. Men prisoplysninger gøres udelukkende tilgængelige af leverandøren selv. Lokale bestemmelser afgør, hvilke skatter og andre afgifter der afholdes for ophold i udlandet.

8.3 Hvis den valuta, der vælges af kunden, er forskellig fra den valuta, der ønskes af leverandøren, vises priserne i søgeresultaterne i den valgte valuta af hensyn til orientering. Den lokale valuta, der er angivet i prisbetingelserne, er dog bindende for reservationen, og der kan være kursdifferencer.

8.4 Muligheden for at opdatere priser løbende og reservationer foretaget af andre kunder i mellemtiden på agentens onlineportal kan undertiden betyde, at priserne på indkvarteringens detaljerede side adskiller sig fra de priser, der tidligere er vist på indkvarteringslisten. Den endelige pris, der angives inden afslutning af reservationsprocessen, er afgørende for kunden.

9. Beskyttelse af personlige oplysninger

9.1 Agenten indsamler, behandler og bruger kun kundens personlige data i det omfang, at kunden accepterer dette, eller at en lovbestemmelse tillader indsamling, behandling og anvendelse af dataene. Agenten indsamler, behandler og bruger kun data, der er nødvendige for levering af dennes tjenester samt brug og drift af onlineportalen og/eller de tjenester, der tilbydes på onlineportalen.

9.2 Agenten sælger under ingen omstændigheder dataene til tredjeparter. Data overføres kun til tredjeparter i det omfang, det er nødvendigt for bookinger/reservationer hos leverandøren, som kunden vælger. Dette omfatter udtrykkeligt enhver overførsel til agentens ///affiliates med henblik på at udføre reservationen.

10. Marketing

10.1 ///For så vidt at agenten modtager kundens e-mailadresse i forbindelse med reservationen, vil denne bruge den i overensstemmelse med kravene i paragraf 7(3) i den tyske konkurrencelov (UWG) med henblik på elektronisk annoncering for lignende tjenester, der tilbydes. Agenten bestræber sig altid på at sende kunden annoncemateriale, der er skræddersyet til vedkommendes interesser. Kunden kan til enhver tid afvise at modtage elektronisk annoncering ved at sende en e-mail til info@hotel.de uden at skulle betale andre omkostninger end transmissionsudgifterne til almindelige satser.

10.2 Agenten forbeholder sig derudover retten til at oprette brugerprofiler under pseudonymer inden for betydningen af paragraf 15(3) i den tyske lov om telemedier (Telemediengesetz, TMG) med henblik på annoncering, markedsundersøgelser og for at sikre, at onlineportalen er opbygget hensigtsmæssigt. Kunden kan til enhver tid afvise oprettelse af en sådan brugerprofil ved at sende en enkel e-mail til info@hotel.de.

11. Garanti og ansvar

11.1 Alle agentens oplysninger er blevet kompileret med største omhu. Men der kan ikke garanteres for fejl i forbindelse med dataindsamling eller -overførsel. Overførsel af data til andre datamedier, selv delvist, eller brug til andre formål end dem, der er fastsat her, er kun tilladt med udtrykkelig godkendelse fra agenten.

11.2 Nogle af oplysningerne på agentens onlineportal leveres af leverandører, andre kunder og tredjeparter. Alle leverandører, kunder og tredjeparter bærer det fulde ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af de oplysninger, som de overfører, herunder de angivne priser og tilgængelighed. De sørger endvidere for, at indhold, der krænker tredjeparters retsstilling, ikke overføres. Agenten kan ikke gennemgå disse oplysninger og giver derfor ingen garanti for nøjagtighed, fuldstændighed, kvalitet eller lovlighed af informationsanvendelse.

11.3 Kunden skal friholde agenten fra alle krav fra tredjeparter som følge af en overtrædelse af forpligtelserne i henhold til 11.2. Kunden skal også støtte agenten i dennes forsvar mod sådanne krav og levere alle fornødne oplysninger i den henseende.

11.4 Agenten tager ikke ejerskab af dette indhold eller kundeanmeldelser. Kundeanmeldelser afspejler snarere blot forfatternes personlige mening. Agenten har ingen indflydelse på form, indhold og bruger-id'er, der bruges til disse anmeldelser, og påtager sig derfor intet ansvar i denne forbindelse.

11.5 Arrangeringen af indkvartering via agentens onlineplatform er gratis for kunden. Samtidigt har kunden imidlertid ikke noget krav på den ///temporale og geografiske tilgængelighed af agentens tjenester. Agenten er ikke ansvarlig for (delvise) afbrydelser og nedetid af tjenesterne pga. reparation, vedligeholdelse eller opdateringsarbejde eller af andre årsager, som denne ikke kan styre direkte, eller som kun hindrer brugen af tjenesterne i uvæsentligt omfang.

11.6 Agenten er ikke ansvarlig for gennemførelse af en reservation og er heller ikke ansvarlig for fejl eller skader, der opstår i forbindelse med leverandørens levering af indkvarteringstjenesten. Agenten giver ingen forsikringer med hensyn til imødekommelse af særlige anmodninger fra kunden og garanterer heller intet i denne forbindelse.

11.7 Agentens ansvar fraskrives desuden for alle skader, uanset den juridiske årsag, medmindre skaden

- er baseret på ///culpable overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, dvs. forpligtelser, hvis opfyldelse gør den fornødne afvikling af aftalen mulig i første instans, og hvis overholdelse kontraktpartneren normalt bør kunne stole på

- skyldtes grov uagtsomhed eller forsæt fra agentens side eller

- har form af skader på liv, lemmer eller helbred, skader som defineret af den tyske lov om ansvar for defekte produkter eller andre juridisk bindende ansvarsgrundlag.

11.8 Hvis agenten er ansvarlig i henhold til paragraf 11.7 for ///culpable overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser ///i fravær af grov uagtsomhed og forsæt, er agentens samlede ansvar begrænset til skaden og omfanget af skaden, hvis forekomst agenten typisk kunne forudse i overensstemmelse med de omstændigheder, på hvilke denne var opmærksom på tidspunktet for indgåelse af kontrakten.

11.9 Garantikrav og erstatningskrav ///spærres tidsmæssigt senest ét år efter det tidspunkt, hvor kunden får kendskab til den ///skadevoldende begivenhed. Dette gælder ikke for erstatning, der måtte opstår ///inden for erstatningsret.

12. Øvrigt

12.1 Tysk lovgivning finder anvendelse på udelukkelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb og lovvalgsregler i international privatret.

12.2 Der er adgang til EU-kommissionens onlineplatform til bilæggelse af tvister via nedenstående link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.Agenten deltager ikke i sager om bilæggelse af tvister hos en forbrugervoldgiftsinstans og er heller ikke forpligtet til det.

12.3 Opfyldelsesstedet er Køln. Køln er aftalt som værnetinget for forretningspersoner og personer, der ikke har et generelt værneting i Tyskland. Det lovmæssige værneting gælder i alle andre tilfælde.

12.4 Brug af agentens onlineportal og dens indhold er kun tilladt for individuelle forespørgsler i forbindelse med reservation af indkvartering. Automatiske forespørgsler er ikke tilladt. Datamaterialet er ophavsretligt beskyttet, og enhver duplikering deraf (især ved hjælp af 'scraping') er derfor forbudt. Brug af datamaterialet (for eksempel forespørgselsresultater især) til videresalg er i særdeleshed forbudt.

12.5 Links på dette websted til andre virksomheders (tredjepartsleverandørers) websteder er indsat udelukkende i kundens interesse. Hvis kunden klikker på et sådant link, forlader vedkommende agentens websted. Agenten har ingen indflydelse på indholdet af tredjepartsleverandørers websteder. Agenten kan derfor ikke garantere for dette tredjepartsindholds nøjagtighed, fuldstændighed eller sikkerhed.

12.6 Hvis en bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse fortolkes på en måde, der er forenelig med gældende lovgivning, og der bedst muligt svarer til parternes oprindelige hensigt. Resten af bestemmelsen påvirkes ikke deraf.

Stjernene er udtryk for hotellets egen vurdering samt for de erfaringer, som HOTEL INFO og HOTEL INFO-kunderne har gjort sig. Nærmere oplysninger kan ses i de almindelige forretningsbetingelser.