Super 8 Manchester

33 Paradise Street, 37355 Manchester, USA
Hvad dette hotel kan tilbyde:
På dette 2-stjernede hotel overnatter gæsterne på i alt 62 værelser. Selvfølgelig tilbyder...
For dette hotel foreligger der endnu ikke nogen gæsteevalueringer.
Dine rejsedata:
Værelse
Personer
Ankomst
Afrejse
Kontroller tilgængelighed

Hotelbeskrivelse Super 8 Manchester

På dette 2-stjernede hotel overnatter gæsterne på i alt 62 værelser. Selvfølgelig tilbyder hotellet ikke-ryger-værelser (angiv dit ønske ved online-reserveringen).

Yderligere informationer om hotellet
Åbnet:1991
Check-in-tid:15:00:00
Check-ud-tid:11:00:00
Kan du lide dette hotel?
Så sæt det på din favoritliste.

Hotellets placering

Adresse
33 Paradise Street, 37355 Manchester, USA
Beliggenhed
Downtown, Expressway
Afstandsoplysninger (km)
  • Lufthavn
96,6

Hotellets faciliteter

  • Værelser i alt: 62
  • ComplementaryBreakfast

Værelsets faciliteter

  • Ikke-ryger-værelse
Hotelevalueringer
For dette hotel foreligger der ingen gæsteevalueringer.
Stjernene er udtryk for hotellets egen vurdering samt for de erfaringer, som hotel.info og hotel.info-kunderne har gjort sig. Nærmere oplysninger kan ses i de almindelige forretningsbetingelser.