Park Hotel Tokyo

1-7-1 Higashi Shimbashi, Minato-ku, 105-7227 Tokio, Japan
Hvad dette hotel kan tilbyde:
Dette 4-stjernede hotel med sine 273 værelser er et hotel til dem, der stiller høje krav.
Sidste reservation blev foretaget for mere end 3 dage siden fra Tyskland.
Dine rejsedata:
Værelse
Personer
Ankomst
Afrejse
Kontroller tilgængelighed

Hotelbeskrivelse Park Hotel Tokyo

Dette 4-stjernede hotel med sine 273 værelser er et hotel til dem, der stiller høje krav.
Kan du lide dette hotel?
Så sæt det på din favoritliste.

Hotellets placering

Adresse
1-7-1 Higashi Shimbashi, Minato-ku, 105-7227 Tokio, Japan

Hotellets faciliteter

  • Værelser i alt: 273

Accepterede betalinger med kreditkort

  • MasterCard
  • AmericanExpress
  • Visa
  • DinersClub
  • JapanCreditBureau
Hotelevalueringer

Kun evalueringer foretaget af gæster

Evaluering foretages først efter ophold på hotellet

Autentiske evalueringer - fra gæst til gæst


I alt: 35 evalueringer, deraf med kommentar: 18 evalueringer
8,7 / 10
Gennemsnitlig evaluering
af alle hotelgæster
100%
af alle hotelgæster
vil anbefale dette hotel til deres venner
Evalueringsfilter:
8,9 / 10
Værelseskvalitet
8,8 / 10
Værelseslydstyrke
9,3 / 10
Renlighed
7,7 / 10
Pris-/ydelsesforhold
8,8 / 10
Personalets venlighed og kompetence
Stjernene er udtryk for hotellets egen vurdering samt for de erfaringer, som hotel.info og hotel.info-kunderne har gjort sig. Nærmere oplysninger kan ses i de almindelige forretningsbetingelser.