Morgans New York

237 Madison Avenue, 10016 New York, USA
Hvad dette hotel kan tilbyde:
We would like to happily welcome you to the Morgans New York.
Sidste reservation blev foretaget for mere end 3 dage siden fra Frankrig.
Dine rejsedata:
Værelse
Personer
Ankomst
Afrejse
Kontroller tilgængelighed

Hotelbeskrivelse Morgans New York

We would like to happily welcome you to the Morgans New York.

Kan du lide dette hotel?
Så sæt det på din favoritliste.

Hotellets placering

Adresse
237 Madison Avenue, 10016 New York, USA
Hotelevalueringer

Kun evalueringer foretaget af gæster

Evaluering foretages først efter ophold på hotellet

Autentiske evalueringer - fra gæst til gæst


I alt: 3 evalueringer, deraf med kommentar: 1 evalueringer
7,0 / 10
Gennemsnitlig evaluering
af alle hotelgæster
66%
af alle hotelgæster
vil anbefale dette hotel til deres venner
Evalueringsfilter:
7,7 / 10
Værelseskvalitet
6,3 / 10
Værelseslydstyrke
8,7 / 10
Renlighed
5,3 / 10
Pris-/ydelsesforhold
7,0 / 10
Personalets venlighed og kompetence