Miro Hotel

Alameda Mazarredo 77, 48009 Bilbao, Spanien
Hvad dette hotel kan tilbyde:
Dette hotel er et hotel til høje krav (4 stjerner)....
Sidste reservation blev foretaget for mere end 3 dage siden fra Frankrig.
Dine rejsedata:
Værelse
Personer
Ankomst
Afrejse
Kontroller tilgængelighed

Hotelbeskrivelse Miro Hotel

Dette hotel er et hotel til høje krav (4 stjerner).
Kan du lide dette hotel?
Så sæt det på din favoritliste.

Hotellets placering

Adresse
Alameda Mazarredo 77, 48009 Bilbao, Spanien
Hotelevalueringer

Kun evalueringer foretaget af gæster

Evaluering foretages først efter ophold på hotellet

Autentiske evalueringer - fra gæst til gæst


I alt: 15 evalueringer, deraf med kommentar: 8 evalueringer
7,9 / 10
Gennemsnitlig evaluering
af alle hotelgæster
93%
af alle hotelgæster
vil anbefale dette hotel til deres venner
Evalueringsfilter:
8,3 / 10
Værelseskvalitet
7,2 / 10
Værelseslydstyrke
8,5 / 10
Renlighed
6,9 / 10
Pris-/ydelsesforhold
8,4 / 10
Personalets venlighed og kompetence