Michelangelo Hotel

Via Scarlatti 33, 20124 Milan, Italien
Hvad dette hotel kan tilbyde:
Dette hotel er et hotel til høje krav (4 stjerner)....
Sidste reservation blev foretaget for mere end 3 dage siden fra Japan.
Dine rejsedata:
Værelse
Personer
Ankomst
Afrejse
Kontroller tilgængelighed

Hotelbeskrivelse Michelangelo Hotel

Dette hotel er et hotel til høje krav (4 stjerner).
Kan du lide dette hotel?
Så sæt det på din favoritliste.

Hotellets placering

Adresse
Via Scarlatti 33, 20124 Milan, Italien
Hotelevalueringer

Kun evalueringer foretaget af gæster

Evaluering foretages først efter ophold på hotellet

Autentiske evalueringer - fra gæst til gæst


I alt: 28 evalueringer, deraf med kommentar: 7 evalueringer
7,6 / 10
Gennemsnitlig evaluering
af alle hotelgæster
89%
af alle hotelgæster
vil anbefale dette hotel til deres venner
Evalueringsfilter:
7,1 / 10
Værelseskvalitet
8,2 / 10
Værelseslydstyrke
8,1 / 10
Renlighed
7,1 / 10
Pris-/ydelsesforhold
7,6 / 10
Personalets venlighed og kompetence