Hotel Posada Real Pascual

Calle la Iglesia, 3, 49696 Santa Maria de la Vega, Spanien
Hvad dette hotel kan tilbyde:
Hotellet opfylder høje krav og er derfor klassificeret med 4 stjerner....
Dine rejsedata:
Værelse
Personer
Ankomst
Afrejse
Kontroller tilgængelighed

Hotelbeskrivelse Hotel Posada Real Pascual

Hotellet opfylder høje krav og er derfor klassificeret med 4 stjerner.
Kan du lide dette hotel?
Så sæt det på din favoritliste.

Hotellets placering

Adresse
Calle la Iglesia, 3, 49696 Santa Maria de la Vega, Spanien
Hotelevalueringer

Kun evalueringer foretaget af gæster

Evaluering foretages først efter ophold på hotellet

Autentiske evalueringer - fra gæst til gæst


I alt: 5 evalueringer, deraf med kommentar: 4 evalueringer
9,7 / 10
Gennemsnitlig evaluering
af alle hotelgæster
100%
af alle hotelgæster
vil anbefale dette hotel til deres venner
Evalueringsfilter:
9,6 / 10
Værelseskvalitet
9,6 / 10
Værelseslydstyrke
9,6 / 10
Renlighed
9,6 / 10
Pris-/ydelsesforhold
10,0 / 10
Personalets venlighed og kompetence