Hotel-Lohmann

Mecklenbecker Straße 347, 48163 Münster, Tyskland
Hvad dette hotel kan tilbyde:
Hvis en lav pris betyder mere for dig end høj komfort, vil du befinde dig godt på denne hotel....
Sidste reservation blev foretaget for 20 timer siden fra Tyskland
Dine rejsedata:
Værelse
Personer
Ankomst
Afrejse
Kontroller tilgængelighed

Hotelbeskrivelse Hotel-Lohmann

Hvis en lav pris betyder mere for dig end høj komfort, vil du befinde dig godt på denne hotel.
Kan du lide dette hotel?
Så sæt det på din favoritliste.

Hotellets placering

Adresse
Mecklenbecker Straße 347, 48163 Münster, Tyskland
Hotelevalueringer

Kun evalueringer foretaget af gæster

Evaluering foretages først efter ophold på hotellet

Autentiske evalueringer - fra gæst til gæst


I alt: 267 evalueringer, deraf med kommentar: 123 evalueringer
7,4 / 10
Gennemsnitlig evaluering
af alle hotelgæster
89%
af alle hotelgæster
vil anbefale dette hotel til deres venner
Evalueringsfilter:
6,1 / 10
Værelseskvalitet
7,1 / 10
Værelseslydstyrke
7,7 / 10
Renlighed
7,6 / 10
Pris-/ydelsesforhold
8,4 / 10
Personalets venlighed og kompetence