Hotel Agora Saint Germain

42, rue des Bernardins, 75005 Paris, Frankrig
Hvad dette hotel kan tilbyde:
Hotellet er klassificeret som 3-stjernet hotel....
Sidste reservation blev foretaget for mere end 3 dage siden fra Tyskland.
Dine rejsedata:
Værelse
Personer
Ankomst
Afrejse
Kontroller tilgængelighed

Hotelbeskrivelse Hotel Agora Saint Germain

Hotellet er klassificeret som 3-stjernet hotel.
Kan du lide dette hotel?
Så sæt det på din favoritliste.

Hotellets placering

Adresse
42, rue des Bernardins, 75005 Paris, Frankrig
Hotelevalueringer

Kun evalueringer foretaget af gæster

Evaluering foretages først efter ophold på hotellet

Autentiske evalueringer - fra gæst til gæst


I alt: 3 evalueringer, deraf med kommentar: 2 evalueringer
6,9 / 10
Gennemsnitlig evaluering
af alle hotelgæster
100%
af alle hotelgæster
vil anbefale dette hotel til deres venner
Evalueringsfilter:
6,0 / 10
Værelseskvalitet
7,0 / 10
Værelseslydstyrke
8,7 / 10
Renlighed
4,7 / 10
Pris-/ydelsesforhold
8,0 / 10
Personalets venlighed og kompetence