Hospitality Home (Bed and Breakfast)

7A/2 Channa Market Karol Bagh, 110005 New Delhi, Indien
Hvad dette hotel kan tilbyde:
Hvis du søger efter et komfortabelt hotel, er dette 3-stjernede hotel det helt rigtige....
Sidste reservation blev foretaget for mere end 3 dage siden fra Nigeria.
Dine rejsedata:
Værelse
Personer
Ankomst
Afrejse
Kontroller tilgængelighed

Hotelbeskrivelse Hospitality Home (Bed and Breakfast)

Hvis du søger efter et komfortabelt hotel, er dette 3-stjernede hotel det helt rigtige.
Kan du lide dette hotel?
Så sæt det på din favoritliste.

Hotellets placering

Adresse
7A/2 Channa Market Karol Bagh, 110005 New Delhi, Indien
Hotelevalueringer

Kun evalueringer foretaget af gæster

Evaluering foretages først efter ophold på hotellet

Autentiske evalueringer - fra gæst til gæst


I alt: 1 evalueringer, deraf med kommentar: 0 evalueringer
4,2 / 10
Gennemsnitlig evaluering
af alle hotelgæster
0%
af alle hotelgæster
vil anbefale dette hotel til deres venner
Evalueringsfilter:
5,0 / 10
Værelseskvalitet
3,0 / 10
Værelseslydstyrke
5,0 / 10
Renlighed
5,0 / 10
Pris-/ydelsesforhold
3,0 / 10
Personalets venlighed og kompetence