Elvis Guesthouse Budapest

Rakoczi Ut 61, 1081 Budapest, Ungarn
Hvad dette hotel kan tilbyde:
Hvis en lav pris betyder mere for dig end høj komfort, vil du befinde dig godt på denne...
Sidste reservation blev foretaget for mere end 3 dage siden fra Italien.
Dine rejsedata:
Værelse
Personer
Ankomst
Afrejse
Kontroller tilgængelighed

Hotelbeskrivelse Elvis Guesthouse Budapest

Hvis en lav pris betyder mere for dig end høj komfort, vil du befinde dig godt på denne hotel.
Kan du lide dette hotel?
Så sæt det på din favoritliste.

Hotellets placering

Adresse
Rakoczi Ut 61, 1081 Budapest, Ungarn
Hotelevalueringer

Kun evalueringer foretaget af gæster

Evaluering foretages først efter ophold på hotellet

Autentiske evalueringer - fra gæst til gæst


I alt: 22 evalueringer, deraf med kommentar: 14 evalueringer
7,9 / 10
Gennemsnitlig evaluering
af alle hotelgæster
86%
af alle hotelgæster
vil anbefale dette hotel til deres venner
Evalueringsfilter:
7,0 / 10
Værelseskvalitet
8,0 / 10
Værelseslydstyrke
6,6 / 10
Renlighed
8,5 / 10
Pris-/ydelsesforhold
9,2 / 10
Personalets venlighed og kompetence
Stjernene er udtryk for hotellets egen vurdering samt for de erfaringer, som hotel.info og hotel.info-kunderne har gjort sig. Nærmere oplysninger kan ses i de almindelige forretningsbetingelser.