Comfort Inn South

4849 S. Laura, 67216 Wichita, USA
Hvad dette hotel kan tilbyde:
Hvis en lav pris betyder mere for dig end høj komfort, vil du befinde dig godt på denne...
For dette hotel foreligger der endnu ikke nogen gæsteevalueringer.
Dine rejsedata:
Værelse
Personer
Ankomst
Afrejse
Kontroller tilgængelighed

Hotelbeskrivelse Comfort Inn South

Hvis en lav pris betyder mere for dig end høj komfort, vil du befinde dig godt på denne hotel.
Kan du lide dette hotel?
Så sæt det på din favoritliste.

Hotellets placering

Adresse
4849 S. Laura, 67216 Wichita, USA
Hotelevalueringer
For dette hotel foreligger der ingen gæsteevalueringer.
Stjernene er udtryk for hotellets egen vurdering samt for de erfaringer, som hotel.info og hotel.info-kunderne har gjort sig. Nærmere oplysninger kan ses i de almindelige forretningsbetingelser.