Bally's Las Vegas

3645 Las Vegas Boulevard South, 89109 Las Vegas, USA
Hvad dette hotel kan tilbyde:
Dette 5-stjernede hotel har i alt 2814 luksuriøst indrettede værelser.
Sidste reservation blev foretaget for 23 timer siden fra Tyskland
Dine rejsedata:
Værelse
Personer
Ankomst
Afrejse
Kontroller tilgængelighed

Hotelbeskrivelse Bally's Las Vegas

Dette 5-stjernede hotel har i alt 2814 luksuriøst indrettede værelser.

Yderligere informationer om hotellet
Receptionstider:
Dagligt
24 timer
Kan du lide dette hotel?
Så sæt det på din favoritliste.

Hotellets placering

Adresse
3645 Las Vegas Boulevard South, 89109 Las Vegas, USA
Afstandsoplysninger (km)
  • Lufthavn
3,2

Hotellets faciliteter

  • Værelser i alt: 2814

Accepterede betalinger med kreditkort

  • MasterCard
  • AmericanExpress
  • Visa
  • DinersClub
  • JapanCreditBureau
Hotelevalueringer

Kun evalueringer foretaget af gæster

Evaluering foretages først efter ophold på hotellet

Autentiske evalueringer - fra gæst til gæst


I alt: 40 evalueringer, deraf med kommentar: 23 evalueringer
7,7 / 10
Gennemsnitlig evaluering
af alle hotelgæster
85%
af alle hotelgæster
vil anbefale dette hotel til deres venner
Evalueringsfilter:
7,4 / 10
Værelseskvalitet
7,7 / 10
Værelseslydstyrke
8,2 / 10
Renlighed
8,1 / 10
Pris-/ydelsesforhold
7,1 / 10
Personalets venlighed og kompetence
Stjernene er udtryk for hotellets egen vurdering samt for de erfaringer, som hotel.info og hotel.info-kunderne har gjort sig. Nærmere oplysninger kan ses i de almindelige forretningsbetingelser.