hotel.info HI GmbH - logo  
 
 
   

Generelle forretningsbetingelser

hotel.de AG, driver under adressene www.hotel.de, www.hotel.info og alle tilsluttede partnersider en verdensomspennende hotellreservasjonstjeneste. hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info France S.A.R.L., hotel.info Pte. Ltd. og hotel.info reservas hoteleiras Ltda. er datterselskaper av hotel.de AG. For alle adresser og datterselskap gjelder de følgende deltakerbetingelsene til hotel.de AG, som i det følgende blir kalt for «formidleren».

1.  Gyldighetsområde

  Disse generelle forretningsbetingelsene gjelder så vel for alle uforpliktende reservasjonsforespørsler som for forpliktende bestillinger av overnattinger eller møter via de verdensomspennende reservasjonssystemene til formidleren. Formidlingen av enkelte reiseytelser, som du som bestillingskunde kan bestille via internettsiden til formidleren skjer hhv. via online-reservasjonssystemene («reservasjonssystemdriveren») til partneren til formidleren.


2.  Innholdet i tjenesteytelsen

  Innholdet i tjenesteytelsen omfatter formidlingen og avslutningen av innkvarterings- hhv. reiseytelse- eller møtekontrakten, som kommer i stand under bestillingen mellom deg og det fra deg valgte hotellet. Den bekreftete prisen betales direkte til hotellet. Samtlige krav eller forpliktelser som resulterer ut i fra innkvarterings- hhv. reiseytelse- eller møtekontrakten består omgående og utelukkende mellom deg som bestiller og det fra deg valgte hotellet. Det består ingen kontraktsforhold om innkvarteringsmellom den som bestiller og formidleren.

  Formidleren samt reservasjonssystemdriveren informerer deg på nettsidene til formidleren om et utvalg av enkelte reiseytelser. Hvis du vil bestille en reiseytelse, tar formidleren eller reservasjonssystemdriveren imot bestillingsforespørselen. Hvis det er kjent for formidleren eller reservasjonssystem at den bestilte reiseytelsen er tilgjengelig, foretar formidleren eller reservasjonssystemdriveren reservasjonen hos tilbyderen og sender deg bestillingsbekreftelsen. Ellers sender formidleren eller reservasjonssystemdriveren bestillingsforespørselen din til den gjeldende tilbyderen samt svaret til tilbyderen på dette.

  Tilbyderen av reiseytelsene («Tilbyder») er ikke reservasjonssystemdriveren eller formidleren, men hotelldriveren.
  Hvis du bestiller flere reiseytelser via internettsiden til formidleren, skjer valg av enkelte reiseytelser og sammensetningen av de enkelte reiseytelsene ikke gjennom reservasjonssystemdriveren, men på eget ansvar.

  Ved valg av enkelte reiseytelser som foreslås av reservasjonssystemet overholdes dine angitte krav (f. eks. sted, mål, pris, tidsrom, kategori) så godt som mulig. Valget som reservasjonssystemet gir deg skal endog ikke forstås slik, at det ved siden av disse ikke finnes andre eller bedre reiseytelser som kan tilsvare ønskene eller kravene dine.


3.  Kontrakt mellom deg og tilbyderen av reiseytelsen

  Gjennom bruken av reservasjonssystemet inngår du en innkvarteringskontrakt mellom deg og tilbyderen av den gjeldende reiseytelsen («Kontrakten»).

  Den forpliktende kontrakten trer i kraft ved vellykket avslutning av online-bestillingsprosessen.

  Reservasjonssystemdriveren og formidleren fungerer kun som budsender av erklæringene mellom deg og tilbyderen. Reservasjonssystemdriveren og formidleren opptrer i forholdet mellom deg og tilbyderen i kraft av uavhengig tredjeperson, og ikke som partner, bestyrer, representant eller underentreprenør for deg eller tilbyderen. Reservasjonssystemdriveren og formidleren er ikke ansvarlig for avslutningen av kontrakten.


4.  Innholdet i bestillingen
  4.1  Standardbestilling av hoteller

  Standardbestillingen opprettholdes av hotellet som regel inntil klokken 18:00 lokaltid. Hvis du ikke ankommer innen klokken 18:00 lokaltid kan det hende at du må betale et gebyr, og her må du være oppmerksom på informasjonen fra det gjeldende hotellet under bestillingsdialogen. Etter dette har du ikke lengre krav på innkvartering. Hvis ankomsten først kan skje etter klokken 18:00 lokaltid, må den bestillende direkte informere hotellet om forventet ankomsttid. I enkelte tilfeller tilbys det også ikke-standard bestillinger. Rom som er blitt reservert, holdes ledige på ankomstdagen av hotelldriveren inntil et bestemt klokkeslett. Deretter mister du kravet på det reserverte rommet, så lenge du ikke har avtalt en senere ankomst direkte med hotelldriveren. Derfor må du ta hensyn til detaljene om bestillingsbetingelsene under bestillingsdialogen samt i den skriftlige bestillingsbekreftelsen fra hotellene. Bestillinger som garanteres gjennom kredittkortopplysninger skal opprettholdes hele natten.

  4.2 Forpliktelsen ved din reservasjon, endringer og avbestillinger

  Avhengig av tilbyders betingelser er du forpliktet til å betale avtalt pris for reiseytelsen (eller en del av beløpet) etter reservasjonen dersom du ikke avbestiller i tide eller ikke har benyttet deg av reiseytelsen uten avbestilling. Hvis du avbestiller på et senere tidspunkt eller ikke det hele tatt, kan hotellet gjøre krav på hele reiseprisen, avhengig av reiseland i samsvar med loven for landet, og med fratrekk av innsparte kostnader.

  De detaljerte avbestillingsbetingelsene oppgis separat i bestillingsdialogen, og må aksepteres av deg.

  Avbestillinger må skje online via formidlersystemet eller via formidlerens servicesenter med angivelse av avbestillingskoden. Hvis du avbestiller direkte til hotellet, kan formidleren ikke gi noen opplysninger eller avklaring ved eventuelle uoverensstemmelser med hensyn til tidspunktet for avbestillingen eller om andre avbestillingsbetingelser er overholdt.

  Spesialpriser som er bundet til minsteopphold, kan kun gis fra hotellet ved den fulle oppholdstiden. Ved tidligere avreise av gjesten kan hotellet belaste deg for det kortere oppholdet med en tilsvarende høyere pris.

  Hvis bestillingskunden ønsker en endring av en bekreftet bestilling (såkalt ombestilling) og tar kontakt med formidleren via E-post eller telefon, har hotellet lov til å lagre personlige data om kunden for å gjennomføre ombestillingen. Kundens rett til å kreve at egne persondata blir slettet i henhold til hotel.infos retningslinjer for personvernberøres ikke av dette. Ved en forkortelse av oppholdstiden i forhold til den gyldige reservasjonen forebeholder hotellet seg rettigheten til å anpasse den gjeldende overnattingsprisen, i henhold til den kortere oppholdstiden.

  Formidleren forebeholder seg retten til å avbestille reservasjonen uten samråd med bestillingskunden ved reservasjoner med ufullstendige, tvilsomme eller åpenbart feil opplysninger fra den bestillende eller reisende. Denne retten består også ved bestillinger fra personer eller registreringer som tidligere har gjort seg bemerket med såkalte NoShows (ikke-ankomst uten avbestilling) eller ikke/ufullstendig betalte hotellregninger. I begge tilfellene kan det ikke gjøres krav på gjeninnsetting av bestillingen.

  Formidleren anbefaler tegning av en egnet reiseforsikring, spesielt en avbestillingsforsikring og/eller erstatningsreiseforsikring.

  4.3  Betaling med kredittkort

  Ved reservasjoner må du ofte angi kredittkortnummeret og gyldighetstiden til kredittkortet. Disse informasjonene sendes videre til tilbyderen av den gjeldende reiseytelsen og kontrolleres før bekreftelsen av reservasjonen.

  Kredittkortet garanterer den gjeldende tilbyderen betalingen av påfallende kostnader for den bestilte reiseytelsen. Kostnadene beregnes av tilbyderen av reiseytelsen via kredittkortet direkte på stedet. Kortet må vises fram til tilbyderen på stedet. Tidspunktet for avregningen avgjøres av vilkårene fra tilbyderen.

  I enkelte tilfeller vises det spesielle overnattingspriser som bare gis ved forhåndsbetaling. Det henvises spesielt på dette i bestillingsdialogen. I slike tilfeller erklærer du at du er inneforstått med at den totale summen inkl. evt. skatt og gebyrer som nevnt i bestillingsdialogen belastes kredittkortet omgående. Ved slike bestillinger kan det beregnes et gebyr for endringer som blir gjort på et senere tidspunkt.

  Bruken av dette reservasjonssystemet er gratis.

  Hvis du blir avkrevet et kredittkort for reservasjonen, kan reservasjonssystemet til reservasjonssystemdriveren via formidleren ikke benyttes uten gyldig kredittkort.

  4.4  Hotellkategorier og hotell-/reiseinformasjoner

  Inndelingen av hoteller som tilbys i de forskjellige kategoriene tilsvarer den internasjonale eller gjeldende nasjonale vanlige bruken, og gir en uforpliktende henvisning om standard og innredning til hotellet. Den beror alene på den egne vurderingen av hotelldriveren og kontrolleres ikke av formidleren. Også alle øvrige informasjoner om hotellene og beskrivelsen av rommene er basert på egne opplysninger fra hotelldriveren. Formidleren har ingen innflytelse på disse opplysningene, og tar intet ansvar for deres riktighet eller fullstendighet.

  4.5  Rompriser i henhold til kontrakten

  Alle prisene er aktuelle, billige dagspriser, som vises i navnet til de gjeldende hotellene og er gyldige for alle bestillinger via det verdensomspennende reservasjonssystemet til formidleren.

  Bestillingen skjer alltid til den beste, aktuelt billigste dagsprisen til formidleren, som for den valgte reisedatoen leveres direkte fra hotellet og vises i navnet til hotellet. Tilgjengelige Last-Minute-, sesong-, helge- eller spesielle kampanjepriser tas automatisk hensyn til ved bestillingen.

  Prisen meddeles via hotellet og er inkludert aktuelle skatter og gebyrer. Hvis det angis skatter eller gebyrer dreier det seg om skatter og gebyrer som er inkludert i prisen. Satsen for den angitte skatten eller avgiften er underlagt stadige endringer og kan derfor kun angis uforpliktende. For bestemte reisemål kan det i tillegg påløp lokale kostnader som f. eks. kurskatt (turistskatt), city tax. Nevnte hotellpriser gjelder for ett rom og en natt, uten ekstraytelser. Tilbudte ekstraytelser er avhengig av hotellet. Frokost er kun inkludert i romprisen hvis dette angis spesielt i hotellbeskrivelsen. Prisangivelser i annen valuta kan være utsatt for svingninger i vekslingskursen, og vises derfor uten garanti og er utelukkende til orientering. Innkvarteringskontrakten og avregningen skjer direkte med hotellet.

  Priser som er strøket over viser reelle priser for samme romkategori som blir tilbudt i et tidsrom på 30 dager før eller 30 dager etter det planlagte oppholdstidsrommet.

  4.6 Pass-, visum-, toll-, valuta- og helseforskrifter for reiseytelsen

  Formidleren formidler kun enkelte reiseytelser og er ikke informert over detaljer til reisen din og dine personlige forhold (f. eks. statsborgerskap). Formidleren kan av denne grunnen ikke fastslå de vedkommende pass-, visum-, toll-, valuta- og helseforskriftene, slik at du selv er ansvarlig for å overholde alle eventuelle vedkommende forskrifter.

  4.7 Sammenslåing av like enkeltbestillinger

  Hvis det gjennom tidsmessig påfølgende eller parallelt utførte enkeltbestillinger fra en kunde eller en kundegruppe oppstår en gruppebestilling, har hotellet eller formidleren retten til å samle enkeltbestillingene til en gruppebestilling og endre bestillings- eller avbestillingskravene. Hvis personen som bestiller ikke godtar disse kravene, har hotellet eller formidleren retten til å annullere bestillingen. Videre kan du kun overlate ditt krav på den reserverte reiseytelsen til en annen person med eksplisitt samtykke fra tilbyderen. Ved manglende hhv. tvilsom angivelse av personen(e) som reiser, forebeholder formidleren seg retten til å annullere reservasjonen uten samråd med personen som bestiller.

  4.8  Forespørsel, bestilling eller avbestilling av et møte

  Ved forespørsler via møtesiden blir de utvalgte hotellene informert om kundespørsmål via E-post. Hotellene tilsender så kunden tilsvarende tilbud via møtesiden. Hvis tilbudet fra et hotell bestilles via formidlersiden, trer det i kraft en forpliktende kontrakt mellom kunden og hotellet ved avslutningen av bestillingen. I tilfelle av en avbestilling må kunden informere både formidleren og hotellet. En bestilling av et møte kan kun avbestilles hos formidleren online via møteområdet eller skrfitlig. Etter slutten av arrangementet forlanger formidleren en kopi av regningen til arrangementet fra hotellet, for å analysere de faktiske ytelsene som ble tatt i bruk og for å fremstille dem statistisk.

  4.9  Bestilling via bonusprogram

  Formidleren tilbyr også muligheten å foreta bestillinger via bonusprogram til kjente partnere. Da må hotellbestillingen utelukkende utføres via linken som er integrert på nettsiden til partneren. En godtgjørelse følger ca. 6 uker etter slutten på den måneden avreisen fra hotellet fant sted. Verdien av godtgjørelsen forespørres hos den tilsvarende partneren. Bestillinger av hotell i Marriott-kjeden er utelukket fra bonustilbakebetalingen. Ved en bestilling via et bonusprogram må medlemmet som bestillende person stemme overens med personen som reiser. Godtgjørelsen gis for bonusprogram medlemmet pluss en ledsager. For bestillinger av bonusprogram deltakere via servicesenteret til formidleren kan det ikke utbetales bonus. En kombinasjon av forskjellige rabattmodeller er heller ikke mulig.

  4.10  Telefoniske forespørsler til servicesenteret til formidleren

  For telefoniske reservasjoner via servicesenteret er det nødvendig å registrere seg. For å gjøre dette må du angi personlig data som navn, adresse, E-post adresse hhv. faksnummer samt evt. bankforbindelse eller kredittkortdata, såfremt disse er nødvendige for gjennomføringen av reservasjonen.

  Med en telefonisk registrering gjennom servicesenteret til formidleren godtar kunden de generelle forretningsbetingelsene til hotel.de AG.

  For å kunne gjennomføre reservasjoner, avbestillinger eller endringer av data blir kunden autentisert med hjelp av spørsmål om relevante data. For dette trengs det gjeldende kundenummeret og i tilfelle av en avbestilling en avbestillingskode. Formidleren forebeholder seg retten til å avvise reservasjoner, avbestillinger eller endringer av data ved utilstrekkelig skriftlig eller muntlig autentisering. Gjennomføringen av bestillinger, avbestillinger eller endringer av data i oppdrag av en tredjeperson er ikke tillatt.

  Før avslutningen av en telefonisk reservasjon, avbestilling eller endring av data følger en gjentatt muntlig sammenligning av data. Denne sammenligningen av data samt reservasjonen, avbestillingen eller endringen av data som resulterer ut i fra dette, er kunden forpliktet til og blir anerkjent med avslutningen av den muntlige sammenligningen av data.

  Formidleren kan foreta enkelte bestillinger utenfor systemet ved tilsvarende tilgjengelighet på hotellsiden. Kunden informeres om dette og forklarer seg inneforstått med at den for kunden bindende reservasjonen av hotellet først etter en gjentatt skriftlig bekreftelse gjennom hotellet har gyldighet og kan underligge endringer. Gruppebestillinger som utføres via servicesenteret påvirkes ikke av dette.


5.  Kundevurdering

  Kunden har etter hjemreisen fra den bestilte reisen muligheten til å avgi en vurdering av hotellet. Her kan kunden gi vurdering av romkvaliteten, støynivå på rommet, renslighet, vennlighet og kompetansen til personellet, forholdet mellom prisen og ytelsen, gastronomien, sport/velvære. Denne vurderingen kan kun redigeres innen 3 dager etter den første angivelsen. Formidleren forebeholder seg retten til å slette vurderinger uten angivelse av grunn.


6.  Diverse

  6.1  Overtagelse av data

  Alle angivelser er blitt satt sammen med størst mulig omhu. Likevel kan det ikke tas ansvar for eventuelle feil ved registreringen av data.

  6.2 Opplysninger om tilbakekallingsretten

  Registreringen hos formidleren kan tilbakekalles skriftlig til enhver tid. Også formidleren har retten til å tilbakekalle registreringen til en kunde når skjellig grunn foreligger. Formidleren forebeholder seg dessuten retten til å deaktivere kontoer til kunder med ufullstendig, tvilsomme eller åpenbart feilaktig data uten samråd med kunden. Denne retten består også hvis kunden tidligere har gjort seg bemerket i form av f. eks. flere uteblivelser uten avbestilling eller ubetalte regninger.


7.  Forklaringer til personvernet
8.  Utelukkelse av garantien

  Reservasjonssystemet som drives av formidleren eller reservasjonssystemdriveren er en service som er gratis for deg. Av denne grunnen gir formidleren eller driveren av reservasjonssystemet ingen garanti for driften og bruken av reservasjonssystemet, spesielt når det gjelder følgende punkt:

  • For tilgjengeligheten til reservasjonssystemet og for muligheten å bestille reiseytelser via reservasjonssystemet.
  • For den riktige oppfyllelsen av kontrakten som består mellom deg og tilbyderen av reiseytelser, også hvis denne kontrakten ble avsluttet med hjelp av reservasjonssystemet som drives av formidleren eller reservasjonssystemdriveren.
  • For muligheten til å avslutte en kontrakt med hjelp av reservasjonssystemet eller muligheten til endringer og avbestillinger.
  • For riktighet og fullstendighet av beskrivelsen av reiseytelsene som finnes i reservasjonssystemet.

9.  Ansvarsbegrensning
  9.1

  Ansvaret til formidleren eller driveren av reservasjonssystemet utelukkes for alle skader, uansett rettslig grunn, innbefattet ulovlig handling, kvasikontrakt forpliktelser, kontrakt eller garanti, såfremt skadene ikke (i) skjer gjennom skyldig brudd av kontrakts vesentlige plikter gjennom formidleren eller driveren av reservasjonssystemet på en måte som truer hensikten til kontrakten, eller (ii) gjennom grov uaktsomhet eller ble forårsaket med forsett av formidleren eller driveren av reservasjonssystemet, i oppfyllelse eller ved anledning av tjenesteytelsene.

  9.2

  Hvis formidleren eller driveren av reservasjonssystemet har ansvaret etter nr. 9.1(i) for det skyldige bruddet på kardinalplikten, uten at det foreligger grov uaktsomhet eller forsett, er det totale ansvaret til formidleren eller driveren av reservasjonssystemet innskrenket til slike skader og slikt skadeomfang, som dens inntreden formidleren eller driveren av reservasjonssystemet typisk kunne forutse etter omstendighetene som var kjent for dem ved kontrakt avslutningen. I tilfelle av denne nr. 9.1(ii). består det intet ansvar for formidleren eller driveren av reservasjonssystemet for umiddelbare skader, skader som følge av mangler eller tapt gevinst.

  9.3

  Hvis formidleren eller driveren av reservasjonssystemet har ansvaret etter nr. 9.1(ii) for grov uaktsomhet eller forsett fra medarbeidere og representanter, som ikke er rådgivende organer eller ledende ansatte til formidleren eller driveren av reservasjonssystemet, er det totale ansvaret også innskrenket til slike skader og skadeomfang, som dens inntreden formidleren eller driveren av reservasjonssystemet typisk kunne forutse etter omstendighetene som var kjent for dem ved kontraktsavslutningen. I tilfelle av denne nr. 9.3. består det intet ansvar for formidleren eller driveren av reservasjonssystemet for umiddelbare skader, skader som følge av mangler eller tapt gevinst.

  9.4

  I tilfelle av nr. 9.2. og 9.3. er det totale ansvaret til formidleren eller driveren av reservasjonssystemet begrenset til 50 000 EURO. Det totale ansvaret på rene formueskader (i motsetning til person- eller materielle skader) er i disse tilfellene videre begrenset til verdien av tjenesteytelsene. Skadeserstatningskrav foreldes senest ett år etter tidspunktet da du fikk vite om den skadevoldende hendelsen. Dette gjelder ikke for krav fra ulovlig ansvar.

  9.5

  Utelukkelsen eller begrensingen av skadeerstatningsansvaret i henhold til ovenstående forskrifter gjelder også for eventuelle krav mot medarbeidere eller representanter til formidleren eller driveren av reservasjonssystemet.


10.  Copyright

  Bestanddelene til reservasjonssystemet som drives av formidleren og hhv. driveren av reservasjonssystemet underligger opphavsretten og videre verneretter. Bruken av nettsiden til reservasjonssystemet som drives av formidleren og hhv. driveren av reservasjonssystemet og det materialet som lagres der er kun tillatt for å foreta reservasjoner via formidleren og hhv. driveren av reservasjonssystemet.


11.  Anvendelig rett

  Forretningsbetingelsene og kontraktene som legges til grunn mellom sluttkunden og formidleren forvaltes av rettssystemet i forbundsrepublikken Tyskland under utelukkelse av UN-kjøperetten.


12.  Verneting

  Verneting for næringsdrivende etter handelsloven er Nürnberg, Tyskland. For forbrukere etter § 13 BGB (Norges lover NL) gjelder det rettslige vernetinget.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号