HOTEL DE GmbH - logo  
 
 
   

Üldised äritingimused (AGB)

hotel.de AG haldab aadressidel www.hotel.de, www.hotel.info ja kõigil ühendatud partnersaitidel ülemaailmset hotellide reserveerimisteenust. hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info France S.A.R.L., hotel.info Pte. Ltd. ja hotel.info reservas hoteleiras Ltda. on hotel.de AG tütarfirmad. Kõigile aadressidele ja tütarfirmadele kehtivad hotel.de AG, alljärgnevalt "Vahendaja", järgmised osalemistingimused.

1.  Kehtivusala

  Need üldised äritingimused kehtivad niihästi kõigi mittesiduvate reserveerimist puudutavate päringute kui ööbimiste või konverentside siduva broneerimise kohta vahendaja ülemaailmsete reserveerimissüsteemide kaudu. Üksikuid reisiteenuseid, mida klient võib broneerida vahendaja veebisaitide kaudu, vahendatakse vajadusel vahendaja partnerite ("reserveerimissüsteemi haldaja") poolt hallatavate online-reserveerimissüsteemide kaudu.


2.  Teenuse sisu

  Teenuse sisuks on majutuslepingu, reisiteenuse lepingu või konverentsilepingu sõlmimine, mis sõlmitakse broneerimise käigus vahetult teie ja teie poolt väljavalitud hotelli vahel. Kinnitatud hinna tasute Te vahetult hotellis. Kõik majutuslepingust, reisiteenuste või konverentsilepingust tulenevad nõuded ja kohustused rakenduvad vahetult ja eranditult broneerija ning tema poolt valitud hotelli vahel. Majutuslepingulist suhet broneerija ning vahendaja vahel ei ole.

  Vahendaja ning (vajadusel) reserveerimissüsteemi haldaja teavitavad Teid vahendaja veebisaitidel üksikute reisiteenuste valimise kohta. Kui soovite mõnd reisiteenust broneerida, võtab vahendaja või reserverimissüsteemi haldaja Teie broneerimistaotluse vastu. Kui vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja teab, et broneeritud reisiteenus on saadaval, siis teostab vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja pakkuja juures reserveerimise ja edastab Teile broneerimiskinnituse. Vastasel korral edastab vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja Teie broneerimistaotluse vastavale pakkujale ning pakkuja vastuse taotlusele.

  Reisiteenuste pakkujaks („Pakkuja“) ei ole reserveerimissüsteemi haldaja ega vahendaja, vaid hotelli käitaja.
  Kui broneerite vahendaja veebisaitidelt mitu reisiteenust, ei vii üksikute reisiteenuste valikut ja kokkupanekut läbi mitte reserveerimissüsteemi haldaja, vaid see toimub omal vastutusel.

  Üksikute, reserveerimissüsteemi poolt soovitatud reisiteenuste valimisel võetakse võimalust m ööda arvesse Teie poolt nimetatud tingimusi (nt koht, sihtmärk, hind, ajavahemik, kategooria). Kuid reserveerimissüsteemi poolt tehtud valikut ei tohi mõista selliselt, nagu ei oleks selle kõrval teisi või paremaid reisiteenuseid, mis võiksid vastata Teie soovidele või tingimustele.


3.  Leping Teie ja reisiteenuse pakkuja vahel

  Reserveerimissüsteemi kasutamine paneb aluse Teie ja vastava reisiteenuse pakkuja vahelisele majutuslepingule („leping“).

  Leping jõustub siduvalt online-broneerimisprotsessi eduka lõpetamisega.

  Reserveerimissüsteemi haldaja ja vahendaja edastavad vaid käskjalana sõnumeid Teie ja pakkuja vahel. Reserveerimissüsteemi haldaja ja vahendaja tegutsevad Teie ning pakkuja suhtes sõltumatu kolmanda osapoolena ning mitte Teie või pakkuja partneri, usaldusisiku, esindaja või allettevõtjana. Lepingu sõlmimise eest reserveerimissüsteemi haldaja ja vahendaja ei vastuta.


4.  Broneeringu sisu
  4.1 Hotellide standardbroneeringud

  Standardbroneering säilib hotellis põhimõtteliselt kuni kella 18.00 kohaliku aja järgi. Kui kohalesaabumist ei toimu kuni kella 18.00 kohaliku aja järgi, võidakse nõuda tasu, selles osas tuleb broneerimisdialoogi ajal jälgida vastava hotelli märkusi. Seejärel ei ole enam õigust nõuda majutamist. Kui saabumine on võimalik alles pärast kella 18.00 kohaliku aja järgi, peab broneerija koheselt teatama hotellile oma eeldatava saabumisaja. Üksikjuhtudel pakutakse ka ebastandardseid broneeringuid. Sel juhul jätab hotelli haldaja reserveeritud toad saabumispäeval teatud kindla kellaajani vabaks. Seejärel kaotab õigus reserveeritud toale kehtivuse, kui Te ei ole kohe hotelli haldajaga hilisema saabumisaja osas kokku leppinud. Palun jälgige selles osas hotelli üksikasjalikke broneerimistingimusi, mis kuvatakse broneerimisdialoogi ajal või sisalduvad kirjalikus broneeringukinnituses. Krediitkaardi andmetega kinnitatud broneeringute kehtivus tuleb säilitada kogu öö.

  4.2 Reserveeringu siduvus, muudatused ja tühistamised

  Olenevalt pakkuja tingimustest olete Te pärast reserveerimist kohustatud tasuma reisiteenuse eest kokkulepitud hinna (või osa sellest), kui Te ei tühistanud oma reserveeringut õigeaegselt või ei kasutanud reisiteenust, kuid jätsite selle tühistamata. Kui tühistamine toimub pärast tähtaja möödumist või ei tühistata üldse, võib hotell seaduse järgi riigist olenevalt esitada arve kogu reisihinna ulatuses, arvates sellest maha tegemata jäänud kulutused.

  Üksikasjalikud tühistamistingimused on broneerimisdialoogis eraldi ära toodud ja Te nõustute nendega.

  Tühistamine tuleb läbi viia veebis vahendaja süsteemi kaudu või vahendaja teeninduskeskuse kaudu, esitades tühistamiskoodi. Kui tühistatakse vahetult hotellis, ei saa vahendaja anda infot võimalike ebakõlade osas, mis puudutavad tühistamise ajahetke või tühistamise fakti broneerija poolt.

  Erihindu, mis on seotud teatud minimaalse viibimisajaga, võib hotell pakkuda vaid täispika kohalviibimise korral. Kui külaline lahkub enneaegselt, võib hotell lühema kohalviibimise eest nõuda vastavalt kõrgemat hinda.

  Kui broneeringu teinud klient soovib juba tehtud broneeringut muuta ja astub selleks e-kirja või telefoni teel vahendajaga ühendusse, on portaalil hotel.de õigus salvestada kliendi isikuandmed, et broneeringu muutmine läbi viia. See ei puuduta kliendi õigust oma andmete kustutamisele vastavalt andmekaitsemäärustele hotelinfo-Datenschutzbestimmungen. Kui hotellis viibimise aeg on võrreldes kehtiva reserveeringuga lühem, jätab hotell endale õiguse viia vastav ööbimishind vastavusse lühema kohalviibimisajaga.

  Kui broneeriva või reisiva isiku andmed on ebatäielikud, kahtlased või ilmselt valed, jätab vahendaja endale õiguse tühistada reserveering ilma broneerinud kliendiga konsulteerimata. Sama õigus kehtib ka selliste isikute või registreerimiste puhul, kes on varem sageli silma torganud nn NoShow'dega (mitte kohalesaabumine ilma broneeringut tühistamata) või tasumata/mittetäielikult tasutud hotelliarvetega. Mõlemal juhul ei ole õigust broneeringu rakendamisele.

  Vahendaja soovitab sõlmida sobivad reisikindlustused, eriti reisi ärajäämise kindlustuse ja/või asendusreisikindlustuse.

  4.3 Krediitkaardiga tasumine

  Reserveerimise käigus küsitakse Teilt sageli krediitkaardi numbit ja kehtivusaega. Need andmed edastatakse vastava reisiteenuse pakkujale ja neid kontrollitakse enne Teie reserveeringu kontrollimist.

  Teie krediitkaart tagab vastavale pakkujale kõigi broneeritud reisiteenusega seotud kulude tasumise. Reisiteenuse pakkuja debiteerib Teie krediitkaarti vahetult kohapeal. Kaart tuleb seal esitada pakkujale. Arveldamise ajahetk sõltub pakkuja tingimustest.

  Üksikjuhtudel kuvatakse spetsiaalseid ööbimishindu, mis kehtivad vaid ettemaksu korral. Sellele osundatakse broneerimisdialoogis sõnaselgelt. Sel juhul nõustute Te, et Teie krediitkaardilt debiteeritakse kohe broneerimisdialoogi käigus nimetatud koguhind koos võimalike maksude ja lõivudega. Seetõttu võidakse hilisemate broneeringumuutuste eest nõuda tasu.

  Selle reserveerimissüsteemi kasutamine on teie jaoks tasuta.

  Kui krediitkaarti nõutakse reserveerimiseks, ei saa reserveerimissüsteemi haldaja reserveerimissüsteemi vahendaja kaudu ilma kehtiva krediitkaardita kasutada.

  4.4 Hotellide kategooriad ja info hotellide/reiside kohta

  Pakutud hotellide jaotamine hotellideks vastab rahvusvaheliselt või konreetses riigis tavapärasele ning kajastab mittesiduval viisil hotelli standardit ja varustustaset. See põhineb ainuüksi vastava hotelli haldaja enesehinnangul. Vahendaja seda ei kontrolli. Ka kogu muu info hotellide kohta ja tubade kirjeldused põhinevad hotelli haldaja andmetel. Vahendaja neid andmeid ei mõjuta ega vastuta nende õigsuse ja täielikkuse eest.

  4.5 Lepingus kokkulepitud toahinnad

  Kõik hinnad on aktuaalsed soodsad päevahinnad, mida näidatakse vastavate hotellide nimel ning mis kehtivad kõigile vahendaja ülemaailmse reserveerimissüsteemi kaudu tehtud broneeringutele.

  Broneerimine toimub vahendaja parima, hetkel kehtiva soodsaima päevahinnaga, mis on valitud reisikuupäevaks saadud vahetult hotellilt ning mida kuvatakse hotelli nimel. Vahendaja käsutuses olevaid viimase minuti, hooaja, nädalalõpu või spetsiaalseid kampaaniahindu arvestatakse broneerimisel automaatselt.

  Hinna teatab hotell ja see sisaldab vastavaid makse ning lõive. Kui esitatakse maksud ja lõivud, on tegemist hinnas sisalduvate maksude ja lõivudega. Maksude suurus võib pidevalt muutuda, mistõttu saab seda esitada vaid mittesiduvana. Teatud sihtkohtade puhul võivad lisanduda täiendavad kohalikud maksed, nt kuurordimaks, linnamaks. Nimetatud hotellihinnad kehtivad ühe toa ja ühe öö kohta ilma muude teenusteta. Pakutavad muud teenused sõltuvad konkreetsest hotellist. Hommikusöök sisaldub toahinnas vaid juhul, kui see on hotelli kirjelduses eraldi ära märgitud. Teistes vääringutes toodud andmed hinna kohta võivad kursimuutuste tõttu muutuda, mistõttu need esitatakse ilma garantiita ning vaid orientiiriks. Majutusleping ja arveldamine toimuvad vahetult hotellis.

  Läbikriipsustatud hindade puhul on tegemist sama kategooria tubade reaalsete hindadega, mida pakutakse ajavahemikus 30 päeva enne või 30 päeva pärast kavatsetud külastusaega.

  4.6 Reisiteenuse passi-, viisa-, tolli-, valuuta- ja tervishoiueeskirjad

  Vahendaja vahendab vaid üksikuid reisiteenuseid ega ole teadlik Teie reisi üksikasjadest või Teie isiklikust olukorrast (nt kodakondsus). Seetõttu ei ole vahendajal võimalik teha kindlaks pädevaid passi-, viisa-, tolli-, valuuta- ja tervishoiueeskirju, nii et asjaomastest eeskirjadest kinnipidamise eest vastutate Te ise.

  4.7 Ühesuguste üksikbroneeringute koondamine

  Kui mõne kliendi või klientide grupi ajaliselt üksteisele järgnevatest või paralleelselt tehtud üksikbroneeringutest moodustub grupibroneering, on hotellil või vahendajal õigus üksikbroneeringud grupibroneeringuks kokku võtta ning muuta broneerimis- ja tühistamistingimusi. Kui broneerija ei aktsepteeri uusi tingimusi, on hotellil või vahendajal õigus broneeringud tühistada. Lisaks võite Te oma reserveeritud reisiteenuse kasutusõiguse teisele isikule edasi anda vaid pakkuja otsesõnalise nõusoleku korral. Kui puuduvad andmed reisiva(te) isiku(te) kohta või kui need on kahtlased, jätab vahendaja endale õiguse tühistada reserveeringud ilma broneerijaga konsulteerimata.

  4.8 Konverentsi puudutav päring, konverentsi broneerimine ja tühistamine

  Kui päring esitatakse konverentsilehelt, informeeritakse valitud hotelle e-kirjaga kliendi päringust. Hotellid saadavad kliendile konverentsilehekülje kaudu vastavaid pakkumisi. Kui hotelli pakkumine broneeritakse vahendaja saitide kaudu, tähendab broneerimise lõpuleviimine siduvat lepingut kliendi ja hotelli vahel. Tühistamise korral peab klient lisaks vahendajale informeerima ka hotelli. Konverentsibroneeringu tühistamine on võimalik vahendaja kaudu ainult online-konverentsialas või kirjalikult. Pärast ürituse lõppu saab vahendaja hotellilt konverentsiarve koopia, mille alusel analüüsib tegelikult kasutatud teenuseid ja kajastab neid statistiliselt.

  4.9 Broneeringud boonusprogrammide kaudu

  Vahendaja pakub ka võimalust broneerida nimekate partnerite boonusprogrammide kaudu. Seejuures tuleb hotell broneerida eranditult partneri veebisaidile integreeritud lingi kaudu. Hüvitamine toimub u. 6 nädalat pärast selle kuu lõppu, mil toimus hotellist lahkumine. Hüvitise suurust tuleb küsida vastavalt partnerilt. Marriott-keti hotellide broneeringute puhul boonuse tagasimaksmist ei toimu. Boonusprogrammi kaudu broneerides peab broneerija olema sama isik, kes kohale sõidab. Hüvitist makstakse boonusprogrammi liikmele ning teda saatvale ühele isikule. Kui boonusprogrammist osavõtjad broneerivad vahendaja teeninduskeskuse kaudu, ei ole võimalik boonust välja maksta. Samuti ei ole võimalik erinevate allahindlusmudelite kombineerimine.

  4.10 Telefonipäringud vahendaja teeninduskeskusele

  Et broneerida telefoni teel teeninduskeskusest, on vajalik registreerumine. Selleks tuleb esitada isikuandmed nagu nimi, aadress, e-posti aadress või faksinumber ning vajadusel pangaühendus või krediitkaardi andmed, kui neid on vaja reserveeringu läbiviimiseks.

  Registreerudes telefoni teel vahendaja teeninduskeskuses, nõustub klient firma hotel.de AG üldiste äritingimustega.

  Reserveerimiseks, tühistamiseks või andmete muutmiseks autenditakse klient, küsides temalt vastavaid andmeid. Selleks on vaja vastavat kliendinumbrit ning tühistamise korral tühistamiskoodi. Seejuures jätab vahendaja endale õiguse keelduda ebapiisava kirjaliku või suulise autentimise korral reserveerimisest, tühistamisest või andmete muutmisest. Broneerimine, tühistamine või andmete muutmine kolmandate isikute ülesandel ei ole lubatud.

  Enne telefoni teel reserveerimist, tühistamist või andmete muutmist toimub veelkordne suuline andmete sünkroniseerimine. See andmete sünkroniseerimine ning sellest tulenev reserveerimine, tühistamine või andmete muutmine on kliendi jaoks siduv ning suulise andmete sünkroniseerimise lõpuleviimine tähendab kliendipoolset tunnustust sellele.

  Kui hotelli saidil on vabu kohti, võib vahendaja teha üksikbroneerimisi väljaspool süsteemi. Klienti informeeritakse sellest eraldi ning klient nõustub, et kliendi jaoks siduv reserveerimine omandab hotelli jaoks kehtivuse alles pärast hotellipoolset veelkordset kirjalikku kinnitust ning et seda võidakse muuta. See ei puuduta teeninduskeskuse kaudu tehtud grupiviisilisi broneeringuid.


5.  Klientide hinnang

  Klient võib pärast broneeritud reisilt tagasipöördumist anda hotellile hinnangu. Seejuures võib klient anda infot toa kvaliteedi kohta, mürataseme kohta toas, puhtuse, personali sõbralikkuse ja pädevuse, hinna ja kvaliteedi suhte, gastronoomia, spordi/ wellness'i kohta. Seda hinnangut saab redigeerida ainult 3 päeva jooksul arvates esmakordsest sisestamisest. Vahendaja jätab endale õiguse kustutada hinnanguid põhjuseid esitamata.


6.  Mitmesugust

  6.1 Andmete ülevõtmine

  Kõik andmed koostatakse väga hoolikalt. Kuid võimalike vigade eest andmete talletamisel või ülekandmisel ei ole võimalik vastutada.

  6.2 Märkusi tühistamisõiguse kohta

  Vahendaja juures registreerumise võib klient igal ajal kirjalikult tühistada. Ka vahendajal on õigus kaalukate põhjuste olemasolul kliendi registreerumine tühistada. Lisaks jätab vahendaja endale õiguse deaktiveerida ebatäielike, küsitavate või ilmselt valede andmetega kliendikontod ilma kliendiga konsulteerimata. See õigus on vahendajal ka siis, kui klient on minevikus sageli silma torganud, jättes nt korduvalt broneeringut tühistamata kohale saabumata või arved maksmata.


7.  Selgitusi andmekaitse kohta
8.  Garantiist lahtiütlemine

  Vahendaja või reserveerimissüteemi haldaja reserveerimissüsteem on Teie jaoks tasuta teenus. Seetõttu ei võta vahendaja ega reserveerimissüsteemi haldaja endale vastutust reserveerimissüsteemi haldamise ja kasutamise eest, eriti mitte seoses järgmiste punktidega:

  • reserveerimissüsteemi kasutatavus ning võimalus broneerida reserveerimissüsteemi kaudu reisiteenuseid.
  • Teie ja reisiteenuste pakkuja vahelise lepingu nõuetekohane täitmine, isegi siis mitte, kui see leping sõlmiti vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja poolt hallatava reserveerimissüsteemi abil.
  • võimalus muuta või tühistada sõlmitud lepingut reserveerimissüsteemi abil või muul viisil.
  • reserveerimissüsteemis sisalduvate kirjelduste või reisiteenuste õigsus ja täielikkus.

9.  Vastutuse piiramine
  9.1

  Vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja vastutus kõigi kahjude eest, olenemata õiguslikust alusest, sh lubamatu tegu, kvaasilepinguline kohustus, leping või garantii, on välistatud, v.a. juhul, kui kahju põhjuseks on (i) lepingu seisukohalt oluliste kohustuste süüline mittetäitmine vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja poolt viisil, mis ohustab lepingu eesmärki, või (ii) vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja jäme hooletus või tahtlus teenuste täitmisel või osutamisel.

  9.2

  Kui vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja vastutab vastavalt nr-le 9.1(i) põhikohustuste süülise vigastamise eest, ilma et tegemist oleks jämeda hooletuse või tahtlusega, on vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja kogu vastutus piiratud selliste kahjudega ja kahjude ulatusega, mille tekkimist võis vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja talle lepingut sõlmides teadaolevate asjaolude juures ette näha. Nr-s 9.1(ii) toodud juhtudel ei vastuta vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja kaudsete kahjude, põhjuslike kahjude ega saamata jäänud tulu eest.

  9.3

  Kui vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja vastutab vastavalt nr-le 9.1(ii) töötajate või volitatud isikute jämeda hooletuse või tahtluse eest, kusjuures töötajate või volitatud isikute puhul ei ole tegemist vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja juhtorganite või juhtivtöötajatega, on vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja koguvastutus samuti piiratud selliste kahjude ning sellise kahjude ulatusega, mille tekkimist võis vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja talle lepingut sõlmides teadaolevate asjaolude juures ette näha. Nr-s 9.3. toodud juhtudel ei vastuta vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja kaudsete kahjude, põhjuslike kahjude ega saamata jäänud tulu eest.

  9.4

  Nr-s 9.2. ja 9.3. toodud juhtudel piirdub vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja koguvastutus 50 000 euroga. Koguvastutus puhtalt rahalise kahju eest (vastupidiselt isiku- või varakahjule) on neil juhtudel ulatuslikumalt piiratud teenuste väärtusega. Kahju hüvitamise nõuded aeguvad hiljemalt üks aasta pärast hetke, mil Te kahjustavast sündmusest teada saite. See ei kehti lepinguvälisest kahjust tulenevate nõuete kohta.

  9.5

  Kahjude eest vastutamise välistamine või piiramine vastavalt eelpooltoodud eeskirjadele kehtib ka vahendaja või reserveerimissüsteemi haldaja töötajate või volitatud isikute vastu suunatud võimalike nõuete kohta.


10.  Autoriõigus

  Vahendaja ja vajadusel reserveerimissüssteemi haldaja poolt hallatava reserveerimissüsteemi komponentidele laieneb autoriõigus ja muud omandiõigused. Vahendaja veebisaitide ja vajadusel reserveerimissüsteemi haldaja poolt hallatava reserveerimissüsteemi ning seal talletatud materjalide kasutamine on lubatud vaid reserveeringute teostamiseks vahendaja ja vajadusel reserveerimissüsteemi haldaja reserveerimissüsteemi kaudu.


11.  Kohalduv õigus

  Käesolevatele äritingimustele ja nende aluseks olevatele lepingutele lõppkliendi ning vahendaja vahel laieneb Saksamaa Liitvabariigi õigus, välistades CISG-i.


12.  Jurisdiktsioon

  Kaupmehed (selle mõiste kaubanduskoodeksis sätestatud tähenduses) kuuluvad Nürnbergi, Saksamaa kohtualluvusse. Tarbijad (selle mõiste tsiviilkoodeksi §-s 13 sätestatud tähenduses) kuuluvad seadusega ettenähtud kohtu alluvusse.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号