Kontakt


Telefon  00800-11211200*

E-mail  info@hotel.info

* Kan nås gratis fra mange lande, for yderligere informationer og udførlige kontaktdetaljer klik her.
GFB

Generelle forretningsbetingelser (GFB) for HOTEL DE GmbH

HOTEL DE GmbH driver under www.hotel.de, www.hotel.info og alle tilsluttede partnersites en verdensomspændende hotel-reserveringsservice. For alle adresser og datterselskaber gælder nedenstående forretningsbetingelser for HOTEL DE GmbH, efterfølgende kaldt "formidler".

1.  Gyldighedsområde

  Nærværende Generelle forretningsbetingelser gælder både for alle uforpligtende reserveringsforespørgsler og for bindende bookinger af overnatninger eller konferencer via formidlerens verdensomspændende reserveringssystemer. Formidlingen af de enkelte rejseydelser, du som booking-kunde kan booke via formidlerens internet-websites, foretages evt. via de af formidlerens partnere drevne online-reserveringssystemer ("reserveringssystem-udbyder").

2.  Serviceydelsens indhold

  Serviceydelsens indhold er formidling og indgåelse af en overnatnings- eller rejseserviceydelses- eller konferenceaftale, der under en booking indgås direkte mellem dig og det hotel, du har valgt. Du betaler den bekræftede pris direkte på hotellet. Alle krav og forpligtelser, der opstår fra overnatnings- eller rejseserviceydelses- eller konferenceaftalen indgås umiddelbart og udelukkende mellem booking-kunden og det valgte hotel. Der består ikke et overnatningsaftaleforhold mellem bookingkunden og formidleren.
  Formidleren samt evt. reserveringssystemets administrator informerer på formidlerens websites om udvalg af de enkelte rejseydelser. Hvis du vil booke en rejseydelse, modtager formidleren eller reserveringssystemets administrator din bookinganmodning. Er formidleren eller reserveringssystemets administrator bekendt med, at den bookede rejseydelse er tilgængelig, foretager formidleren eller reserveringssystemets administrator reserveringen hos udbyderen og sender en bookingbekræftelse til dig. Ellers sender formidleren eller reserveringssystemets administrator din bookinganmodning til den pågældende udbyder og udbyderens svar til dig.
  Det er ikke reserveringssystemets administrator eller formidleren, men hotellet, der er rejseydelsernes udbyder ("Udbyder").
  Bookes flere rejseydelser via formidlerens internetsider, foretages udvalg og sammensætning af de enkelte rejseydelser ikke via reserveringssystem-administratoren, men på eget ansvar.
  Ved udvalget af enkelte af de rejseydelser, reserveringssystemet foreslår, tages så vidt som mulig hensyn til de angivne betingelser (f.eks. sted, destination, pris, tidsrum, kategori). Det valg, reserveringssystemet træffer, skal dog ikke forstås således, at der derudover ikke findes andre eller bedre rejseydelser, der kunne svare til dine ønsker og betingelser.

3.  Aftale mellem dig og rejseydelsens udbyder

  Gennem brug af reserveringssystemet indgås der en overnatningskontrakt mellem dig og udbyderen af den pågældende udbyder ("aftalen").
  Aftalen indgås ved korrekt afslutning af online-bookingen.
  Reserveringssystemets administrator og formidleren optræder kun som bud for erklæringerne mellem dig og udbyderen. Reserveringssystemets administrator og formidleren handler i forholdet til dig og til udbyderen som uafhængig tredjemand og ikke som partner, betroet, repræsentant eller underleverandør af dig eller udbyderen. Hverken reserveringssystemets administrator eller formidleren er ansvarlig for aftalens afvikling.

4.  Bookingens indhold

  4.1 Standard-bookinger af hoteller
  Hotellet opretholder standard-bookingen principielt til kl. 18:00 lokal tid. Ved udeblivelse til kl. 18:00 kan der opstå gebyrer, herved skal alle oplysninger fra det pågældende hotel iagttages under bookingdialogen. Et krav på logering består derefter ikke længere. Kan ankomsten først finde sted efter kl. 18:00 lokal tid, skal hotellet informeres direkte om den forventede ankomsttid af bookingkunden Nogle gange tilbydes også ikke-standard-bookinger. Reserverede værelser friholdes her af hotellet på ankomstdagen til et bestemt tidspunkt. Derefter forfalder dit krav på det reserverede værelse, hvis ikke der er aftalt en senere ankomst med hotellet. Bemærk de detaljerede bookingbetingelser for hotellet, der vises under bookingforløbet samt i din skriftlige bookingbekræftelse . Bookinger, der skal sikres via angivelse af et kreditkort, skal opretholdes hele natten.
  4.2 Bindende reservering, ændringer eller afbestillinger
  Alt efter udbyderens betingelser er du efter din reservering forpligtet til at betale den aftalte pris for rejseydelsen (eller et delbeløb), hvis du ikke rettidigt afbestiller din reservering eller ikke har gjort brug af rejseydelsen uden afbestilling. Hvis der afbestilles senere eller slet ikke, kan hotellet opkræve hele rejsens pris minus de ydelser, der ikke fandt sted, alt efter rejselandets lovkrav.
  De detaljerede afbestillingsbetingelser angives separat i bookingvinduet og skal accepteres af dig.
  Afbestillinger skal gennemføres online eller via formidler-servicecenteret under angivelse af afbestillingskoden. Ved en afbestilling direkte på hotellet kan formidleren ikke oplyse om eventuelle uoverensstemmelser med henblik på afbestillingstidspunktet eller selve afbestillingen gennem bookingkunden.
  Specialpriser, der er knyttet til et mindsteophold, kan hotellet kun yde, når opholdet svarer til dette mindsteophold. Ved afrejsen før tid kan hotellet beregne en tilsvarende højere pris for det kortere ophold.
  Ønsker bookingkunden en ændring af en allerede udført booking (såkaldt ombooking), og kontakter han i den forbindelse formidleren via e-mail eller telefon, så er hotelinfo berettiget til at gemme kundens persondata for at udføre ombookingen. Kundens rettigheder i forbindelse med en sletning af disse data iht. hotelinfo-datasikkerhedsforskrifterne berøres ikke heraf. Ved en forkortelse af opholdets varighed iht. gyldig reservering forbeholder hotellet sig en tilpasning af den pågældende overnatningspris, der svarer til den forkortede opholdstid.
  Ved reservering med ufuldstændige, tvivlsomme eller øjensynligt forkerte data om den bookende eller rejsende person forbeholder formidleren sig retten til at annullere reservering uden aftale med bookingkunden. Denne rettighed består også ved bookinger af personer eller registreringer, der i fortiden flere gange har gjort sig bemærket med såkaldte NoShows (ikke fremmødt uden afbestilling) eller ikke/ikke fuldstændigt betalte hotelregninger. I begge tilfælde består ingen krav til at udføre bookingerne. Hvis hotellets kontrol af kreditkortinformationerne viser, at disse ikke er korrekte, eller at kortet ikke kan debiteres, kan hotellet kontakte formidleren og afbestille reservationen.
  Formidleren anbefaler at tegne en egnet rejseforsikring, især en afbestillings- og/eller erstatningsrejseforsikring.
  4.3 Betaling med kreditkort
  Ved reservering skal du ofte angive dit kreditkortnummer og kortets gyldighedstidsrum. Disse oplysninger videregives til udbyderen af den pågældende rejseydelser og kontrolleres før bekræftelsen af din reservering.
  Dit kreditkort garanterer den pågældende udbyder betaling af alle opståede omkostninger for den bookede rejseydelse. Omkostningerne afregnes af rejseydelsens udbyder direkte på stedet via dit kreditkort. Kortet skal fremlægges for udbyderen på stedet. Afregningstidspunktet retter sig efter udbyderens betingelser.
  I enkelte tilfælde vises specielle overnatningspriser, der kun gælder ved forudbetaling. Der henvises udtrykkeligt til det i bookingproceduren. I disse tilfælde erklærer du dig indforstået med, at dit kreditkort straks debiteres med den i bookingproceduren angivne samlede pris inkl. skatter og gebyrer. For efterfølgende bookingændringer kan der beregnes et gebyr.
  Brugen af dette registreringssystemet er gratis for dig.
  Hvis der kræves et kreditkort til reserveringen, kan reserveringssystemet via denne formidler ikke bruges uden gyldigt kreditkort.
  4.4 Hotel-kategorier og hotel-rejseinformationer
  Opdelingen af de udbudte hoteller i kategorier svarer til den internationale eller pågældende nationale brug og giver en uforpligtende henvisning til hotellets standard og udstyr. Den baserer udelukkende på hotellets selvvurdering og kontrolleres ikke af formidleren. Også andre informationer vedrørende hotellerne og værelsernes beskrivelser baserer på hotellets egne oplysninger. Formidleren har ingen indflydelse på disse oplysninger og er ikke ansvarlig for korrekthed og fuldstændighed.
  4.5 Aftalte værelsespriser
  Alle priser er aktuelle, billige dagspriser, der vises for det pågældende hotel, og som gælder for alle bookinger, der gennemføres via formidlerens globale reserveringssystem.
  Bookingerne foretages til den bedste aktuelt billigste dagspris, der til den valgte rejsedato leveres af hotellet direkte og vises i hotellets navn. De hos formidleren tilgængelige last-minute-, sæson-, weekend- eller særlige aktionspriser beregnes automatisk ved booking.
  Prisen oplyses af hotellet og indeholder de relevante skatter og afgifter. For så vidt der er angivet skatter og afgifter, er der tale om skatter og afgifter, der er indeholdt i prisen. Størrelsen på de angivne skatter ændres løbende og kan derfor kun angives vejledende. For særlige destinationer kan der desuden være tale om lokale afgifter, f.eks. kurafgift, city tax m.m. De angivne hotelpriser gælder pr. værelse og nat, uden ekstraydelser. De tilbudte ekstraydelser afhænger af det pågældende hotel. Morgenmad er kun inkluderet i prisen, hvis dette er udtrykkeligt nævnt i hotelbeskrivelsen. Prisangivelser i andre valutaer kan være underlagt valutakurssvingninger, hvorfor oplysningerne kun er vejledende. Overnatningsaftalen og afregningen foregår direkte med hotellet.
  Ved de overstregede priser drejer det sig om priser i den samme værelseskategori, der tilbydes i et tidsrum fra 30 dage før til 30 dage efter tidsrummet for det planlagte ophold.
  4.6 Pas-, visum-, told-, valuta- og helseforskrifter vedrørende rejseydelsen
  Formidleren formidler de enkelte rejseydelser og er ikke informeret om din rejses detaljer og dine personlige forhold (f.eks. statsborgerskab). Formidleren kan derfor ikke fastslå de relevante pas-, visum-, valuta- og sundhedsforskrifter, således at du er ansvarlig for overholdelsen af de forskrifter, der evt. skal overholdes.
  4.7  Samling af ens enkeltbookinger
  Der kan maksimalt reserveres ni værelser online. Reservationer af flere end ni værelser skal ske via formidlerens gruppeafdeling, hvis reservationsbekræftelse er bindende. I tilfælde af, at der ønskes flere end ni værelser, er det ikke tilladt at opdele disse værelser i flere reservationer af maksimalt ni værelser. Hvis der i forbindelse med messer, konferencer, arrangementer og gruppereservationer er behov for flere værelser (ti værelser eller flere), skal du benytte dig af de særlige forespørgselsmoduler. Desuden kan du kun overføre dit krav vedrørende den reserverede rejseydelse til en anden person med udbyderens udtrykkelige samtykke. Ved manglende eller tvivlsomme oplysninger af de(n) rejsende person(er) forbeholder formidleren sig retten til at annullere reservationer uden aftale med reservationskunden.
  4.8 Forespørgsel, booking og afbestilling af en konference.
  Ved forespørgsel via en konferenceside informeres de udvalgte hoteller via e-mail. Hotellerne sender kunden de tilsvarende tilbud via konferencesiden. Bookes et hoteltilbud via formidlerens internetsider, indgås ved bookingen en bindende aftale mellem kunden og hotellet. Ved en afbestilling skal kunden ud over formidleren også informere hotellet. En konferencebooking kan kun afbestilles hos formidleren via konferenceområdet eller skriftligt. Efter at konferencen er afsluttet, kræver formidleren hos hotellet en fakturakopi af konferencefakturaen for at evaluere den reelt brugte ydelse og fremstille den statistisk.
  4.9 Bookinger via bonusprogrammer
  Formidleren giver også mulighed for at foretage bookinger via bonusprogrammer fra kendte partnere. Her skal hotelbookingen udelukkende ske via linket på partnerens websites. En tilbagebetaling sker ca. 6 uger efter den sidste dag i den måned, hvor afrejsen fra hotellet fandt sted. Tilbagebetalingens størrelse skal forespørges hos den pågældende partner. Bookinger af hoteller i Marriott-kæden er undtaget fra bonustilbagebetalinger. Ved en booking via et bonusprogram skal medlemmet, som bestiller, være identisk med den tilrejsende person. Tilbagebetalingen ydes for bonusprogram-medlemmet plus en ledsager. For bookinger af bonusprogram-deltagere via formidlerens servicecenter kan der ikke udbetales bonus. En kombination af forskellige rabatmodeller er heller ikke mulig.
  4.10  Telefoniske forespørgsler til formidlerens servicecenter
  I tilfælde af reserveringer via telefon, der foretages hos formidlerens servicecenter, skal personlige oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse eller faxnummer samt evt. bankdata eller kreditkortinformation oplyses, såfremt disse oplysninger er nødvendige for gennemførslen af reserveringen.
  For at kunne gennemføre reserveringer, afbestillinger eller dataændringer autentificeres kunden ved at spørge efter relevante data. Hertil kræves det pågældende kundenummer samt afbestillingskoden ved en evt. afbestilling. Formidleren forbeholder sig i den forbindelse retten til at afvise reserveringer, afbestillinger eller dataændringer ved utilstrækkelig skriftlig eller mundtlig autentificering. Det er ikke tilladt at gennemføre bookinger, afbestillinger eller dataændringer for tredje personer.
  Inden en telefonisk reservering, afbestilling eller dataændring gennemføres, gennemgås alle data mundtligt igen. Denne datakontrol samt den evt. resulterende reservering, afbestilling eller dataændring er bindende for kunden og anerkendes med afslutning af den mundtlige gennemgang af data.
  I forbindelse med enhver telefonisk forespørgsel til formidlerens service-center accepterer kunden HOTEL DE GmbHs generelle forretningsbetingelser.
  Formidleren kan ved tilsvarende tilgængelighed på hotelsiden foretage enkelte bookinger uden for systemet. Kunden informeres separat og erklærer sig indforstået i, at den for kunden bindende reservering for hotellet først bliver gyldig efter en yderligere skriftlig bekræftelse fra hotellet, og at der kan forekomme ændringer. Gruppebookinger, der gennemføres via servicecenteret, berøres ikke heraf.

5.  Kundeevalueringer

  Efter den reserverede rejse er afsluttet, har kunden mulighed for at indsende en hotelevaluering. Her kan kunden evaluere værelseskvalitet, værelseslydstyrke, rengøring, personalets venlighed og kompetence, pris-/ydelses-forhold, gastronomi, sport/wellness. Denne evaluering kan kun redigeres 7 dage efter første indtastning. Formidleren forbeholder sig retten til at slette evalueringen uden at skulle begrunde dette.
  Indholdet i denne internetservice kan indeholde oversættelser, der stammer fra og stilles til rådighed af Google. Google og hotelinfo, som ejer af siden, fraskriver sig ethvert ansvar samt udtrykkelige eller stiltiende garantier i forbindelse med disse oversættelser. Dette omfatter ethvert ansvar for rigtigheden og pålideligheden samt enhver stiltiende garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder. I forbindelse med ansvarsfraskrivelsen til fordel for Google gælder primært den engelsksprogede disclaimer med følgende indhold:
  This service may contain translations powered by Google. Google disclaims all warranties related to the translations, express or implied, including any warranties of accuracy, reliability, and any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement.

6.  Blandet

  6.1 Overførsel af data
  Alle oplysninger er samlet med største omhu. Vi hæfter dog ikke for fejl ved dataregistrering eller dataoverførsel.
  6.2 Oplysninger vedrørende fortrydelsesretten
  Kunden kan altid skriftligt tilbagekalde tilmeldingen hos formidleren. Også formidleren er berettiget til at tilbagekalde kundens registrering af vigtige årsager. Formidleren forbeholder sig desuden retten til at deaktivere kundekonti med ufuldstændige, tvivlsomme eller åbenlyst forkerte data uden at aftale dette med kunden. Denne rettighed består også, hvis kunden tidligere flere gange har gjort sig bemærket ved ikke at møde op uden afbestilling eller ved ikke at betale regninger.

7.  Forklaringer til datasikkerheden

  For yderligere informationer klik her.

8.  Garantibegrænsning

  Reserveringssystemet, der drives af formidleren eller reserveringssystemets administrator, er en gratis service til dig. Derfor kan formidleren eller reserveringssystemets administrator ikke garantere for drift og brug af reserveringssystemer, især ikke for følgende punkter:
 • For reserveringssystemets tilgængelighed og for muligheden at kunne booke rejseydelser via reserveringssystemet.
 • For en korrekt opfyldelse af den mellem dig og en udbyder af rejseydelser indgåede aftale, selv om denne aftale er indgået ved hjælp af reservesystemet, der administreres af formidleren eller reserveringssystemets administrator.
 • For muligheden for at kunne ændre eller annullere en aftale, der er indgået ved hjælp af reserveringssystemet eller på anden vis.
 • For korrektheden og fuldstændigheden af de i reserveringssystemet indeholdte beskrivelser af rejseydelserne.

9.  Ansvarsbegrænsning

  9.1
  Formidlerens eller reserveringssystemadministratorens ansvar for alle skader, lige meget af hvilken retsårsag, inklusive ulovlig handling, aftalelignende forpligtelse, aftale eller garanti er udelukket, såfremt skaderne ikke (i) er opstået pga. en culpøs misligholdelse fra formidlerens eller reserveringssystemadministratorens side eller (ii) gennem grov uagtsomhed fra formidlerens eller reserveringssystemadministratorens side under opfyldelse eller ved serviceydelsen.
  9.2
  Hæfter formidleren eller reserveringssystemets administrator iht. § 9.1 (i) for den culpøse misligholdelse af vigtig pligter, uden at der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt, er hele formidlerens eller reserveringssystemadministratorens ansvar begrænset til sådanne skader og et sådant skadesomfang, hvis indtræden formidleren eller reserveringssystemets administrator typisk kunne forudsige efter de ved indgåelse af aftalen kendte omstændigheder. I tilfælde af denne nr. 9.1(ii). hæfter formidleren eller reserveringssystemets administrator ikke for indirekte skader, mangelfølgeskader eller tabt fortjeneste.
  9.3
  Hæfter formidleren eller reserveringssystemets administrator iht. § 9.1 (ii) for grov uagtsomhed eller forsæt fra medarbejdere eller fuldmægtige, der ikke er formidlerens eller reserveringssystemadministratorens organer eller ledende medarbejdere iht. §. 9.1(ii), er formidlerens eller reserveringssystemadministratorens hele ansvar ligeledes begrænset på sådanne skader eller et sådant skadesomfang, formidleren eller reserveringssystemets administrator typisk kunne forudse efter de ved indgåelse af aftalen kendte omstændigheder. I tilfælde af denne § 9.3 hæfter formidleren eller reserveringssystemets administrator ikke for indirekte skader, mangelfølgeskader eller tabt fortjeneste
  9.4
  I tilfælde af nr. 9.2. og 9.3. er hele formidlerens eller reserveringssystemadministratorens ansvar begrænset til EUR 50.000. Det samlede ansvar for rene formueskader (i modsætning til personskader og skader på genstande) er i disse tilfælde stort set begrænset til tjenesteydelsens værdi. Erstatningskrav forælder senest et år efter det tidspunkt, hvor du har fået kendskab til skadeshændelsen. Dette gælder ikke for krav fra ulovlig hæftelse.
  9.5
  Udelukkelsen eller begrænsning af skadeserstatningsansvaret iht. overstående forskrifter gælder også for eventuelle krav mod formidlerens eller reserveringssystemadministratorens medarbejder eller fuldmægtige.

10.  Ophavsret

  Bestanddelene i det af formidleren og evt. af reserveringssystemadministratoren drevne reserveringssystem er underlagt ophavsretten og andre ejendomsrettigheder. Brugen af formidlerens websites og evt. af reserveringssystemadministratorens reserveringssystem og det materiale, der er gemt der, er kun tilladt for at foretage reserveringer via formidleren og evt. reserveringssystemets administrator.

11.  Gældende lovgivning

  Nærværende forretningsbetingelser og de aftaler mellem slutkunden og formidleren, der ligger til grund, er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland under udelukkelse af FN-købeloven.

12.  Værneting

  Værneting for erhvervsdrivende iht tysk handelslov (HGB) er Nürnberg, Tyskland. For forbrugere iht. tysk købelov ( § 13 BGB) gælder lovens værneting.
Stjernene er udtryk for hotellets egen vurdering samt for de erfaringer, som HOTEL INFO og HOTEL INFO-kunderne har gjort sig. Nærmere oplysninger kan ses i de almindelige forretningsbetingelser.