HOTEL DE GmbH logotipas  
 
 
   

Bendrosios verslo sąlygos (AGB)

Bendrovė „hotel.de AG“, valdydama www.hotel.de, www.hotel.info, kartu su visomis prisijungusiomis partnerių svetainėmis visame pasaulyje teikia viešbučių užsakymo paslaugas. „hotel.info HI GmbH“, „hotel.info reservas hoteleras S. L.“, „hotel.info hotel booking Ltd.“, „hotel.info Italia S. r. l.“, „hotel.info France S. A. R. L.“, „hotel.info Pte. Ltd.“ ir „hotel.info reservas hoteleiras Ltda. “ yra „hotel.de AG“ dukterinės bendrovės. Visų adresų ir dukterinių bendrovių atžvilgiu galioja toliau išdėstytos bendrovės „hotel.de AG“, čia toliau vadinamos „tarpininke“, dalyvavimo sąlygos.

1.  Galiojimo sritis

  Šios bendrosios verslo sąlygos galioja visoms neprivalomoms užklausoms dėl užsakymo, taip pat visiems privalomiems nakvynės arba konferencijų užsakymams per pasaulines tarpininkės užsakymo sistemas. Tarpininkavimas teikiant atskiras kelionių paslaugas, kurias kaip užsakantis klientas galite užsakyti per tarpininkės interneto svetaines, vykdomas per tarpininkės partnerių valdomas užsakymo internetu sistemas (per „užsakymo sistemų valdytojus“).


2.  Paslaugos turinys

  Paslaugą sudaro tarpininkavimas ir sutarties dėl apgyvendinimo bei kelionės paslaugų ar konferencijų tarp Jūsų ir Jūsų pasirinkto viešbučio, sudarymas. Patvirtintą kainą mokėsite pačiame viešbutyje. Visi apgyvendinimo ir kelionės paslaugų arba konferencijų sutartimi pagrįsti reikalavimai ir įsipareigojimai galioja tik tarp užsakymą pateikiančio asmens ir jo pasirinkto viešbučio. Jokių sutartimi dėl apgyvendinimo pagrįstų santykių tarp užsakymą pateikiančio asmens ir tarpininkės nėra.

  Tarpininkė, taip pat (jei reikia) užsakymo sistemos valdytoja tarpininkės interneto svetainėse informuoja Jus apie atskirų kelionės paslaugų pasirinkimą. Jei pateikiate kelionės paslaugos užsakymą, Jūsų užsakymą priima tarpininkė arba užsakymo sistemos valdytojas. Jei tarpininkė arba užsakymo sistemos valdytojas žino, kad yra užsakyta kelionės paslauga, jis (ji) rezervuoja ją iš paslaugą teikiančio subjekto ir perduoda Jums užsakymo patvirtinimą. Kitais atvejais tarpininkė arba užsakymo sistemos valdytojas perduoda Jūsų užsakymą atitinkamam paslaugos teikėjui, taip pat atitinkamą jo atsakymą Jums.

  Kelionės paslaugų teikėjas („teikėjas“) – tai ne užsakymo sistemos valdytojas ar tarpininkė, o viešbučio valdytojas.
  Jei kelias kelionės paslaugas užsakote tarpininkės interneto puslapiuose, atskiras kelionės paslaugas parenka ir sudaro ne užsakymo sistemos valdytojas, tai atliekama vadovaujantis savo atsakomybe.

  Parenkant atskiras užsakymo sistemos pasiūlytas kelionės paslaugas, kaip įmanoma labiau atsižvelgiama į Jūsų nurodytas sąlygas (pvz., vietą, kelionės tikslą, kainą, laikotarpį, kategoriją). Vis dėlto užsakymo sistemos atliktas parinkimas nereiškia, kad nėra kitų ar geresnių kelionės paslaugų, kurios atitiktų Jūsų pageidavimus arba sąlygas.


3.  Jūsų ir kelionės paslaugos teikėjo sutartis

  Kai naudojatės užsakymo sistema, su atitinkamos kelionės paslaugos teikėju sudarote sutartį dėl apgyvendinimo („sutartį“).

  Sutartis įsigalioja, kai sėkmingai įvykdomas užsakymas internetu.

  Užsakymo sistemos valdytojas ir tarpininkė tik perduoda Jūsų ir paslaugos teikėjo tarpusavio paaiškinimus. Užsakymo sistemos valdytojas ir tarpininkė Jūsų bei paslaugos teikėjo atžvilgiu yra nepriklausomi tretieji asmenys, o ne Jūsų arba paslaugos teikėjo partneriai, patikėtiniai, atstovai arba subrangovai. Užsakymo sistemos valdytojas ir tarpininkė nėra atsakingi už sutarties vykdymą.


4.  Užsakymo turinys
  4.1. Standartiniai viešbučių užsakymai

  Iš esmės viešbutis standartinį užsakymą saugo iki 18.00 val. vietos laiku. Neatvykus iki 18.00 val. vietos laiku, gali tekti mokėti tam tikrą mokestį; žiūrėkite viešbučio nurodymus užsakymo lange. Pavėlavus reikalavimas apgyvendinti nebegalioja. Jei užsakymą pateikęs asmuo gali atvykti tik po 18.00 val. vietos laiku, jis turi informuoti viešbutį apie numatomą savo atvykimo laiką. Atskirais atvejais siūloma teikti ir nestandartinius užsakymus. Viešbučio valdytojas rezervuotus kambarius atvykimo dieną saugo neužimtus iki tam tikros valandos. Po to netenkate teisės į rezervuotą kambarį, jeigu su viešbučio valdytoju nesate susitarę dėl vėlesnio atvykimo laiko. Vykdydami užsakymo procedūrą, taip pat pateikdami savo užsakymo patvirtinimą raštu, laikykitės paskelbtų išsamių viešbučio užsakymo sąlygų. Užsakymai, garantuojami nurodžius kreditinę kortelę, turi galioti visą naktį.

  4.2. Jūsų užsakymo, pakeitimų ir atšaukimų galiojimas

  Priklausomai nuo paslaugas siūlančio subjekto sąlygų, atlikę rezervaciją turite sumokėti sutartą kainą už kelionės paslaugą (arba jos dalį), jei laiku neatšaukėte savo rezervacijos arba nepasinaudojote kelionės paslauga jos neatšaukę. Jei atšaukiama vėliau arba visai neatšaukiama, priklausomai nuo šalyje galiojančių teisės aktų viešbutis gali ne tik išskaityti atitinkamas išlaidas, bet ir pareikalauti sumokėti visą kelionės kainą.

  Išsamios atšaukimo sąlygos paprastai atskirai išdėstomos užsakymo lange, o Jūs turite patvirtinti su jomis sutinkantis (-i).

  Užsakymai turi būti atšaukiami internetu per tarpininkės sistemą arba tarpininkės klientų aptarnavimo centrą, nurodžius atšaukimo kodą. Atšaukimo tiesiogiai viešbutyje atveju tarpininkė negali pateikti informacijos apie bet kokius nesutarimus dėl atšaukimo laiko arba užsakymą pateikusio kliento nurodytų faktinių atšaukimo aplinkybių.

  Specialias kainas, susijusias su minimaliu buvimo laiku, viešbutis gali garantuoti tik išbuvus visą užsakytą laiką. Svečiui išvykus anksčiau, viešbutis užmokestį už trumpesnį buvimą gali apskaičiuoti taikydamas aukštesnį tarifą.

  Jei klientas nori pakeisti jau patvirtintą užsakymą (atlikti vadinamąjį užsakymo pakeitimą) ir el. paštu arba telefonu susisiekia su tarpininke, hotel.de turi teisę išsaugoti kliento asmens duomenis, kad galėtų pakeisti užsakymą. Tai neapima kliento teisių panaikinti jo duomenis pagal hotelinfo nuostatas dėl duomenų apsaugos. Sutrumpinus buvimo laiką, nurodytą galiojančiame užsakyme, viešbutis pasilieka teisę taikyti atitinkamą tarifą už nakvynę, kuri atitinka sutrumpintą buvimo laiką.

  Jei užsakant pateikiami neišsamūs, abejotini arba akivaizdžiai neteisingi užsakančio arba atvykstančio asmens duomenys, tarpininkė pasilieka teisę atšaukti užsakymą nepranešusi apie tai jį pateikusiam klientui. Ši teisė galioja ir tada, kai užsakymus pateikia asmenys arba registuoti subjektai, dėl kurių pastebėta, kad praeityje jie dažnai nepasirodydavo (neatvykdavo neatšaukę užsakymo) arba neapmokėdavo ar ne visiškai apmokėdavo viešbučių sąskaitas. Abiem atvejais negalioja teisė keisti užsakymą.

  Tarpininkė rekomenduoja įsigyti tinkamą kelionės draudimą, ypač išlaidų kompensavimo neįvykus kelionei ir (arba) pakaitinės kelionės draudimą.

  4.3. Atsiskaitymas kreditine kortele

  Užsakydami dažnai turite nurodyti savo kreditinės kortelės numerį ir galiojimo laiką. Šie duomenys perduodami atitinkamos kelionės paslaugos teikėjui ir patikrinami prieš patvirtinant Jūsų užsakymą.

  Jūsų kreditinė kortelė garantuoja atitinkamam paslaugos teikėjui, kad padengsite visas su užsakyta kelionės paslauga susijusias išlaidas. Kelionės paslaugos teikėjas išlaidas nuo Jūsų kreditinės kortelės nuskaitys tiesiogiai vietoje. Atvykę į užsakytą vietą kortelę turite pateikti paslaugos teikėjui. Nuskaitymo laikas priklauso nuo paslaugos teikėjo sąlygų.

  Atskirais atvejais nurodomi specialūs nakvynės tarifai, garantuojami tik mokant iš anksto. Ši informacija atskirai nurodoma užsakymo lange. Tokiais atvejais turite nurodyti, kad sutinkate, jog nuo Jūsų kortelės bus nuskaityta užsakymo lange patvirtinta visa kaina su mokesčiais ir rinkliavomis. Todėl už papildomus užsakymo pakeitimus gali būti nustatytas tam tikras mokestis.

  Užsakymo sistema galite naudotis nemokamai.

  Jeigu užsakymui pateikti privaloma turėti kreditinę kortelę, be galiojančios kreditinės kortelės negalėsite per tarpininkę naudotis užsakymo sistemos valdytojo sistema.

  4.4. Viešbučių kategorijos ir informacija apie viešbutį ir (ar) kelionę

  Siūlomų viešbučių skirstymas į kategorijas atitinka tarptautines ir nacionalines tradicijas ir be jokių įpareigojimų nurodo viešbučio standartą bei infrastruktūrą. Skirstymas į kategorijas pagrįstas tik atitinkamo viešbučio valdytojo savarankišku įvertinimu, kurio tarpininkė netikrina. Visa kita informacija apie viešbučius ir kambarių aprašymas taip pat pagrįsti viešbučių valdytojų pateiktais duomenimis. Tarpininkė negali daryti jokios įtakos šiems duomenims ir neprisiima atsakomybės už jų teisingumą ar išsamumą.

  4.5. Sutartinės kambarių kainos

  Visos kainos – tai aktualios, mažiausios dienos kainos, skelbiamos atitinkamų viešbučių vardu ir galiojančios visiems pasaulinėje tarpininkės užsakymo sistemoje pateiktiems užsakymams.

  Užsakymai pateikiami laikantis geriausios, tarpininkės skelbiamos mažiausios dienos kainos, kurią pasirinktai kelionės datai nurodo pats viešbutis ir kuri skelbiama viešbučio vardu. Pateikiant užsakymą, automatiškai atsižvelgiama į tarpininkės turimas paskutinės minutės, sezono, savaitgalio arba ypatingas akcijų kainas.

  Kainas praneša viešbutis ir jos paprastai nurodomos su atitinkamais mokesčiais bei rinkliavomis. Jeigu taikomi mokesčiai ir rinkliavos, tai tokie mokesčiai ir rinkliavos įskaičiuojami į kainą. Nurodytų mokesčių dydis nuolat keičiamas, todėl jie skelbiami be įpareigojimų. Tam tikrose kelionės vietose gali būti nustatyti kiti įprasti vietos mokesčiai, pavyzdžiui, kurorto mokestis, miesto mokestis. Nurodytos viešbučių kainos galioja vienam kambariui ir vienai nakvynei be papildomų paslaugų. Siūlomos papildomos paslaugos priklauso nuo atitinkamo viešbučio. Pusryčiai į kambario kainą įskaičiuojami tik tada, kai tai aiškiai nurodoma viešbučio tarifų aprašyme. Kainoms, nurodytoms kita valiuta, gali daryti įtaką keitimo kurso svyravimai, todėl jos negarantuojamos ir yra tik orientacinės. Sutartis dėl apgyvendinimo ir atsiskaitymas vykdomi tiesiogiai su viešbučiu.

  Nubrauktos kainos – tai tos pačios kategorijos kambarių tikrosios kainos, siūlomos 30 dienų prieš ir po suplanuoto viešnagės laiko.

  4.6. Su kelionės paslauga susijusios pasų, vizų, muitų, užsienio valiutų ir sanitarijos taisyklės

  Tarpininkė tarpininkauja tik teikiant atskiras paslaugas ir neturi informacijos apie Jūsų kelionės detales ir su Jumis susijusius dalykus (pavyzdžiui, pilietybę). Taigi tarpininkė negali nustatyti specialaus pasų, vizų, muitų, užsienio valiutų ir sanitarijos taisyklių, todėl už visų privalomų reikalavimų laikymąsi esate atsakingi patys.

  4.7. Vienodų atskirai pateiktų užsakymų sujungimas

  Jeigu klientas vieną po kito laiko atžvilgiu pateikia atskirus užsakymus arba parengia juos vienu metu ar klientų grupė pateikia grupinį užsakymą, viešbutis arba tarpininkė turi teisę atskirus užsakymus sujungti į vieną bendrą užsakymą bei pakeisti užsakymo ir atšaukimo sąlygas. Jeigu užsakantis asmuo nesutinka su naujosiomis sąlygomis, viešbutis arba tarpininkė turi teisę užsakymą atšaukti. Teisę į užsakytą kelionės paslaugą kitam asmeniui galite perleisti tik gavę aiškų paslaugos teikėjo sutikimą. Jeigu nėra atvykstančio (-ų) asmens (-ų) duomenų arba jie klaidingi, tarpininkė pasilieka teisę atšaukti užsakymus nepranešusi apie tai užsakančiam asmeniui.

  4.8. Užklausa dėl konferencijos, jos užsakymas ir atšaukimas

  Pateikus užklausą per konferencijų puslapį, pasirinkti viešbučiai apie kliento užklausą informuojami elektroniniu paštu. Per konferencijų puslapį viešbučiai pateikia klientui atitinkamus pasiūlymus. Jei viešbučio pasiūlymas užsakomas tarpininkės puslapiuose, pabaigus užsakymą įsigalioja privaloma sutartis tarp kliento ir viešbučio. Atšaukimo atveju klientas be tarpininkės taip pat privalo informuoti viešbutį. Konferencijos užsakymas, pateiktas tarpininkei, gali būti atšauktas tik internetu per konferencijų sritį arba raštu. Pasibaigus renginiui, tarpininkė pareikalauja viešbučio pateikti sąskaitos už konferenciją kopijos, kad galėtų įvertinti ir pateikti paslaugų, kuriomis iš tiesų buvo naudotasi, statistinius duomenis.

  4.9. Užsakymai per premijų programas

  Tarpininkė siūlo galimybę užsakymus pateikti per žinomų partnerių premijų programas. Atitinkamai viešbučio užsakymas turi būti pateiktas tik per partnerio interneto svetainėse integruotą saitą. Grąžinimas atliekamas maždaug per 6 savaites po mėnesio, kurį asmuo (-enys) išvyko iš viešbučio, pabaigos. Grąžinamos sumos dydžio reikia teirautis atitinkamo partnerio. Už „Marriott“ tinklo viešbučių užsakymus premijos negrąžinamos. Kai užsakymas pateikiamas per premijų programą, narys kaip užsakantis asmuo turi būti ir atvykstantis asmuo. Pinigų grąžinimas garantuojamas premijų programos nariui ir jį lydinčiam asmeniui. Jeigu premijų programos dalyviai užsakymą pateikia per tarpininkės klientų aptarnavimo centrą, premija negali būti išmokėta. Įvairių nuolaidų modelių derinimas taip pat vargu ar įmanomas.

  4.10. Tarpininkės klientų aptarnavimo centrui telefonu pateikiamos užklausos

  Jei norite užsakymus telefonu pateikti per klientų aptarnavimo centrą, būtina užsiregistruoti. Tam reikia nurodyti asmeninius duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas arba fakso numeris, taip pat (prireikus) banko duomenys arba kreditinės kortelės duomenys, jeigu jų reikia užsakymui atlikti.

  Klientas, telefonu registruodamasis per tarpininkės klientų aptarnavimo centrą, patvirtina, kad sutinka su bendrovės „hotel.de AG“ bendrosiomis verslo sąlygomis.

  Kliento tapatybė nustatoma paprašius pateikti susijusius duomenis, kad jis galėtų teikti užsakymus, keisti juos arba savo duomenis. Tam reikalingas atitinkamas kliento numeris, o atšaukimo atveju – atšaukimo kodas. Tarpininkė pasilieka teisę atmesti užsakymus, atšaukimus arba duomenų keitimus, jei pateiktų duomenų nepakanka tapatybei raštu arba žodžiu nustatyti. Draudžiama teikti užsakymus, juos atšaukti arba keisti duomenis trečiųjų asmenų nurodymu.

  Prieš užbaigiant telefonu pateikiamą užsakymą, jį atšaukiant arba keičiant duomenis, duomenys dar kartą suderinami žodžiu. Šis duomenų suderinimas, taip pat po to atliekamas užsakymas, atšaukimas arba duomenų keitimas yra privalomi klientui ir pripažįstami užbaigus duomenų suderinimą žodžiu.

  Esant galimybei užsakyti per viešbučio puslapį, tarpininkė atskirus užsakymus gali priimti ir ne sistemoje. Klientas apie tai informuojamas atskirai ir privalo sutikti, kad klientą įpareigojantis viešbučio užsakymas įsigalios tik dar kartą jį viešbučiui patvirtinus raštu, ir jį bus galima keisti. Ši nuostata negalioja grupiniams užsakymams, pateikiamiems per klientų aptarnavimo centrą.


5.  Klientų vertinimas

  Klientas, grįžęs iš savo užsakytos kelionės, gali pateikti viešbučio vertinimą. Jis turi pateikti duomenis apie kambario kokybę, garsą kambaryje, švarą, darbuotojų draugiškumą ir kompetenciją, kainos ir kokybės santykį, maitinimą, sporto ir (arba) sveikatingumo paslaugas. Šį vertinimą galima redaguoti tik 3 dienas po to, kai jis pirmą kartą įvedamas. Tarpininkė pasilieka teisę vertinimus pašalinti nenurodydama priežasčių.


6.  Įvairi informacija

  6.1. Duomenų perėmimas

  Visi duomenys renkami itin atidžiai. Vis dėlto neprisiimama atsakomybė už kokias nors klaidas reistruojant arba perduodant duomenis.

  6.2. Nurodymas dėl teisės atšaukti

  Pranešimą tarpininkei klientas gali bet kada atšaukti raštu. Tarpininkė taip pat turi teisę dėl svarios priežasties atšaukti kliento pranešimą. Taip pat tarpininkė pasilieka teisę nepranešusi deaktyvuoti klientų sąskaitas, jei jose yra neišsamūs, abejotini arba akivaizdžiai klaidingi duomenys. Ši teisė taip pat išlieka, kai dėl kliento praeityje pastebėta, jog jis, pavyzdžiui, dažnai neatvykdavo neatšaukęs užsakymo arba neapmokėdavo sąskaitų.


7.  Paaiškinimai apie duomenų apsaugą
8.  Garantijos išimtis

  Tarpininkės arba užsakymo sistemos valdytojo valdoma užsakymo sistema – tai nemokama paslauga Jums. Todėl tarpininkė arba užsakymo sistemos valdytojas neteikia jokios garantijos dėl užsakymo sistemos valdymo ir naudojimo, ypač dėl:

  • užsakymo sistemos preinamumo ir galimybės per užsakymo sistemą užsakyti kelionės paslaugą;
  • tinkamo Jūsų ir kelionės paslaugos teikėjo sutarties vykdymo, net jei ši sutartis sudaryta naudojantis tarpininkės ir užsakymo sistemos valdytojo valdoma užsakymo sistema;
  • galimybės sudarytą sutartį keisti arba atšaukti per užsakymo sistemą ar kitu būdu;
  • užsakymo sistemoje pateikiamų kelionės paslaugų aprašymų teisingumo ir išsamumo.

9.  Atsakomybės apribojimas
  9.1.

  Tarpininkės arba užsakymo sistemos valdytojo atsakomybė neapima bet kokios žalos (nesvarbu, dėl kokios teisinės priežasties padarytos), taip pat neteisėtų veiksmų, sutartį primenančių įsipareigojimų, sutarties arba garantijos, jei žalą sukėlė ne (i) neteisėtas esminių sutartyje nustatytų pareigų pažeidimas tokiu būdu, kuris kelia grėsmę sutarties tikslui, arba (ii) didelis tarpininkės ar užsakymo sistemos valdytojo aplaidumas ar neteisėti sumanymai vykdant arba teikiant paslaugas.

  9.2.

  Jei tarpininkė arba užsakymo sistemos valdytojas pagal 9.1. (i) punkto nuostatas atsako už neteisėtą svarbiausių pareigų pažeidimą, nors nėra nustatyta didelio aplaidumo arba neteisėtų sumanymų, visa tarpininkės arba užsakymo sistemos valdytojo atsakomybė apribojama iki tokios žalos ir jos masto, kokį susidarysiant sutarties sudarymo aplinkybėmis galėtų numatyti tarpininkė arba užsakymo sistemos valdytojas. Šio 9.1. (ii) punkto atvejais tarpininkė arba užsakymo sistemos valdytojas neprisiima atsakomybės už vidutinio masto žalą, dėl žalos susidariusius trūkumus arba negautą pelną.

  9.3.

  Jei pagal 9.1. (ii) punktą tarpininkė arba užsakymo sistemos valdytojas atsako už didelį darbuotojų arba įgaliotų asmenų, kurie nepriklauso tarpininkės arba užsakymo sistemos valdytojo organizacijai ir nėra vadovaujantys jų darbuotojai, aplaidumą arba neteisėtus sumanymus, visa tarpininkės arba užsakymo sistemos valdytojo atsakomybė taip pat apribojama iki tokios žalos ir jos masto, kokį susidarysiant sutarties sudarymo aplinkybėmis galėtų numatyti tarpininkė arba užsakymo sistemos valdytojas. Šio 9.3. punkto atvejais tarpininkė arba užsakymo sistemos valdytojas neprisiima atsakomybės už vidutinio masto žalą, dėl žalos susidariusius trūkumus arba negautą pelną.

  9.4.

  9.2. ir 9.3. punktų atvejais visa tarpininkės arba užsakymo sistemos valdytojo atsakomybė apribojama iki 50 000 eurų. Visa atsakomybė tik už turtinę žalą (priešingai nei asmenims padarytos žalos arba materialinės žalos atveju) šiais atvejais apribojama iki paslaugų vertės. Pretenzijos dėl žalos atlyginimo galioja ne ilgiau kaip vienerius metus po to, kai Jums nutiko žalos padaręs įvykis. Ši nuostata negalioja pretenzijoms dėl neteisėtos atsakomybės.

  9.5.

  Atsakomybės už žalos atlyginimą netaikymas arba apribojimas pagal esamus reikalavimus galioja ir atitinkamoms pretenzijoms, kurios pareiškiamos tarpininkės arba užsakymo sistemos valdytojo darbuotojams ar įgaliotiems asmenims.


10.  Autoriaus teisės

  Tarpininkės ir (prireikus) užsakymo sistemos valdytojo valdomos užsakymo sistemos dalys saugomos autoriaus ir kitų apsaugos teisių. Tarpininkės interneto puslapius ir (prireikus) užsakymo sistemos valdytojo valdomą užsakymo sistemą bei joje išsaugotus duomenis naudoti leidžiama tik tada, kai per tarpininkę ir (prireikus) užsakymo sistemos valdytoją norima pateikti užsakymą.


11.  Taikoma teisė

  Šioms verslo sąlygoms ir pagal jas sudarytoms sutartims tarp galutinio kliento ir tarpininkės taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo ir pardavimo sutarčių.


12.  Ginčų nagrinėjimo vieta

  Verslo ginčų nagrinėjimo vieta pagal Prekybos kodekso (vok. santrumpa – HGB) nuostatas yra Niurnbergas (Vokietija). Vartotojams pagal Civilinio kodekso (vok. santrumpa – BGB) 13 straipsnio nuostatas galioja įstatyme apibrėžta ginčų nagrinėjimo vieta.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号