HOTEL DE GmbH - סמליל  
 
 
   

תנאים עסקיים כלליים (AGB)

hotel.de AG מפעילה דרך האתרים www.hotel.de‏, www.hotel.info ואתרי-השותפים המקושרים האחרים שירות הזמנת מלונות כלל-עולמי. hotel.info HI GmbH,‏ hotel.info reservas hoteleras S.L.,‏ hotel.info hotel booking Ltd.,‏ hotel.info Italia S.r.l., hotel.info Pte. Ltd., hotel.info France S.A.R.L. ו-hotel.info reservas hoteleiras Ltda. הן חברות-בת של hotel.de AG. תנאי החברות של hotel.de AG (להלן "המתווכת") המובאים להלן תקפים לגבי כל הכתובות וחברות-הבת.

1.  תחום התוקף

  התנאים העסקיים הכלליים הנ"ל תקפים הן לגבי כל הפניות הלא-מחייבות בנוגע להזמנות והן לגבי כל ההזמנות המחייבות של לינות או כנסים דרך מערכות ההזמנות כלל-עולמיות של המתווכת. התיווך של שירותי נסיעות נפרדים, שבתור לקוחות מזמינים תוכלו להזמין אותם דרך אתרי האינטרנט של המתווכת, מתבצע, אם רלוונטי, דרך מערכות ההזמנות המקוונות המופעלות על ידי שותפיה של המתווכת (להלן "מפעיל מערכת ההזמנות").


2.  תוכן השירותים

  תוכן השירותים הוא התיווך והכניסה לתוקף של חוזה לקבלת שירותי לינה, חוזה נסיעות או כנסים אשר נוצר במהלך ביצוע ההזמנה ישירות ביניכם לבין המלון שהנכם בוחרים. את המחיר המאושר יש לשלם ישירות במלון. כל הדרישות וההתחייבויות אשר נובעות מן החוזה לקבלת שירותי לינה, נסיעות או כנסים נוצרות באופן ישיר ובלעדי בין מבצע ההזמנה לבין המלון שהוא בוחר. יחסים חוזיים לקבלת שירותי לינה אינם נוצרים בין מבצע ההזמנה לבין המתווכת.

  המתווכת, ובמקרים הרלוונטיים מפעיל מערכת ההזמנות, יעדכנו אתכם דרך אתר האינטרנט של המתווכת לגבי מבחר שירותי נסיעות נפרדים. אם הנכם מעוניינים להזמין שירות נסיעות, המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות ידאגו לטפל בבקשת ההזמנה שלכם. אם ידוע למתווכת או למפעיל מערכת ההזמנות ששירות הנסיעות המוזמן הנו זמין, המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות יעבירו את ההזמנה למציע וימסרו לכם את אישור ההזמנה. אחרת, המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות יעבירו את בקשת ההזמנה שלכם למציע הרלוונטי וימסרו לכם את תשובת המציע לבקשה.

  מציע שירותי הנסיעות ("המציע") הוא אינו המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות, אלא מפעיל המלון.
  אם הנכם מזמינים דרך אתר האינטרנט של המתווכת מספר שירותי נסיעות שונים, בחירת שירותי הנסיעות הנפרדים והשילוב ביניהם אינם מבוצעים על ידי מפעיל מערכת ההזמנות, אלא נעשים באחריותכם הבלעדית.

  בתהליך הבחירה של שירותי נסיעות נפרדים המוצעים על ידי מערכת הזמנות כלשהי יילקחו בחשבון ככל האפשר התנאים המוצבים על ידיכם (למשל, מיקום, יעד, מחיר, תקופה, קטגוריה). עם זאת, הבחירה הנעשית על ידי מערכת ההזמנות לא תתפרש כאילו אין בנמצא שירותי נסיעות אחרים או טובים יותר שיכולים היו להתאים לבקשותיכם או לתנאים שהצבתם.


3.  החוזה ביניכם לבין מציע שירות הנסיעות

  באמצעות השימוש במערכת ההזמנות נוצר ביניכם לבין המציע של שירות הנסיעות הרלוונטי חוזה לקבלת שירותי לינה ("החוזה").

  החוזה נכנס לתוקפו עם סיום תהליך ביצוע ההזמנה המקוונת.

  המתווכת ומפעיל מערכת ההזמנות מתפקדים אך ורק כערוץ להעברת מסרים ביניכם לבין המציע. המתווכת ומפעיל מערכת ההזמנות מתפקדים כצדדים שלישיים בלתי-תלויים שלכם ושל המציע - ולא כשותפים, נאמנים, נציגים או קבלני-משנה שלכם או של המציע. המתווכת ומפעיל מערכת ההזמנות אינם אחראים על עריכת החוזה.


4.  תוכן ההזמנה
  4.1  הזמנה סטנדרטית של מלון

  המלון ישאיר באופן עקרוני הזמנות סטנדרטיות בתוקף עד לשעה 18:00 לפי אזור הזמן שלו.. במקרה של אי-הגעה עד לשעה 18:00 לפי אזור הזמן של המלון עלול להיגבות תשלום נוסף, ומשום כך יש לשים לב במהלך דו-שיח ההזמנה להערות של המלון הרלוונטי. משעה זו ואילך לא תתקיים עילה חוקית לקבלת שירותי הלנה. אם ההגעה יכולה להיעשות רק אחרי השעה 18:00 לפי אזור הזמן של המלון, מבצע ההזמנה מחויב להודיע ישירות למלון מהו זמן ההגעה המשוער. מעת לעת מוצעות גם הזמנות לא-סטנדרטיות. במקרים אלו, החדרים המוזמנים יישמרו על ידי מפעיל המלון עד לשעה מסוימת ביום ההגעה. לאחר מכן תאבד עילתכם על החדר המוזמן, אם לא תתאמו ישירות עם מפעיל המלון את ההגעה המאוחרת. בנוגע לכך, שימו לב לתנאי ההזמנה המפורטים של המלון אשר מוצגים במהלך דו-שיח ההזמנה ומופיעים באישור ההזמנה הכתוב שקיבלתם. הזמנות שאבטחתן נעשית באמצעות מסירה של פרטי כרטיס אשראי חייבות להישאר בתוקף כל הלילה.

  4.2  ההתחייבויות הכרוכות בהזמנה, שינויים וביטולים

  בהתאם לתנאים של מציע השירות תחויבו לאחר ההזמנה בתשלום המחיר שעליו הוסכם עבור שירות הנסיעות (או חלק ממנו) אם לא תבטלו את ההזמנה בזמן או אם לא תשתמשו בשירות הנסיעות, אך מבלי לבטל אותו. אם הביטול מבוצע מאוחר יותר או אינו מבוצע כלל, המלון רשאי לגבות את המחיר המלא של הנופש, בכפוף לחוק החל במדינה המתוירת ולאחר הפחתת ההוצאות שלא מומשו.

  תנאי הביטול המפורטים מופיעים בנפרד בדו-שיח ההזמנה ומאושרים על ידיכם.

  ביטולים חייבים להתבצע דרך המערכת המקוונת של המתווכת או דרך מוקד השירות שלה, על ידי מסירת קוד הביטול. במקרה של ביטול שנעשה ישירות במלון, המתווכת לא תוכל למסור מידע על סתירות פוטנציאליות ביחס למועד הביטול או ליסוד העובדתי של הביטול שנעשה דרך הלקוח המזמין.

  המלון יוכל להבטיח את המחירים המיוחדים הכרוכים בשהייה מינימלית רק במקרה של שהייה למלוא הזמן. במקרה של עזיבה מוקדמת של האורח, המלון יוכל לגבות מחיר גבוה יותר, בהתאם למשך השהייה שהתקצר.

  אם ירצה הלקוח המזמין לבצע שינוי בהזמנה קיימת (מה שמכונה "שינוי הזמנה") ולשם כך ייצור עם המתווכת קשר בדוא"ל או בטלפון, תהיה hotel.de רשאית לשמור את הפרטים האישיים של הלקוח על מנת להוציא לפועל את שינוי ההזמנה. זכות הלקוח למחוק את נתוניו, על פי תקנות הגנת הנתונים של hotelinfo לא תיפגע כתוצאה מכך. במקרה של קיצור משך השהייה במסגרת הזמנה תקפה, המלון שומר לעצמו את הזכות להתאים את מחיר ההתארחות למשך השהייה המקוצר.

  המתווכת שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנות שבהן פרטי האדם המבצע או הנוסע הנם חלקיים, מוטלים בספק או שגויים באופן גלוי לעין, מבלי להודיע על כך ללקוח המזמין. זכות זו נותרת בעינה גם במקרה של הזמנות המתקבלות מבני-אדם או מחשבונות-לקוח אשר ניסיון העבר מראה שלעתים קרובות הגיעו למצב NoShows (אי-הגעה ללא ביטול) או שחשבונות המלון שבהם הם חויבו לא שולמו או שולמו באופן חלקי. בשני המקרים לא תוקנה הזכות לשנות את ההזמנה.

  המתווכת ממליצה על רכישת ביטוח נסיעות מתאים, במיוחד כזה הכולל החזר עלויות נסיעה ו/או נסיעה חלופית.

  4.3  תשלום באמצעות כרטיס אשראי

  לעתים קרובות תידרשו למסור במהלך ההזמנה את מספר כרטיס האשראי שלכם ואת מועד תום תוקפו. נתונים אלו יועברו אל המציע של שירות הנסיעות הרלוונטי ויאומתו לפני אישור ההזמנה המבוצעת.

  באמצעות כרטיס האשראי שלכם מקבל המציע הרלוונטי ערובה לתשלום כל העלויות שכרוכות בשירות הנסיעות. כרטיס האשראי שלכם יחויב על ידי המציע בעלויות של שירות הנסיעות ישירות באתר. שם תידרשו להציג את הכרטיס בפני המציע . מועד התשלום ייקבע על פי התנאים של המציע.

  במקרים חריגים יוצגו מחירי לינה מיוחדים, שיהיו תקפים רק במקרה של תשלום מראש. בדו-שיח ההזמנה תינתן הודעה מפורשת על כך. במקרים אלו הנכם מסכימים לחיוב מידי של כרטיס האשראי שלכם במחיר הכולל שמוצג בדו-שיח ההזמנה, לרבות מסים ועמלות פוטנציאליים. לכן, ייתכן כי ייגבה תשלום נוסף עבור שינויי הזמנה שיבוצעו לאחר מכן.

  השימוש במערכת הזמנות זו אינו כרוך בתשלום.

  אם נדרש כרטיס האשראי לצורך ביצוע ההזמנה, לא ניתן יהיה להשתמש דרך המתווכת במערכת ההזמנות של מפעיל מערכת ההזמנות ללא כרטיס אשראי תקף.

  4.4  קטגוריות מלונות ומידע על מלונות/נסיעות

  חלוקת המלונות המוצעים לקטגוריות תואמת את השימוש המקובל במישור הבינלאומי או במדינה הרלוונטית, והיא נותנת מושג לגבי הסטנדרט של המלון והריהוט הקיים בו. היא מבוססת אך ורק על התיאור המתקבל ממפעיל המלון הרלוונטי, אשר אינו מאומת על ידי המתווכת. כל שאר הפרטים על המלונות, וכן תיאורי החדרים, מבוססים גם הם על נתונים שמוזנים על ידי מפעיל המלון עצמו. למתווכת אין כל השפעה על נתונים אלו, ולא תוטל עליה כל אחריות לנכונותם ולשלמותם.

  4.5  מחירי חדרים שעליהם מוסכם בחוזה

  כל המחירים הנם מחירים-ליום עכשוויים ומשתלמים, אשר מוצגים בשמם של המלונות הרלוונטיים ותקפים לגבי כל ההזמנות המבוצעות דרך מערכת ההזמנות הכלל-עולמית של המתווכת.

  ההזמנות מבוצעות במחיר-ליום הטוב, העדכני והמשתלם ביותר של המתווכת, אשר נשלח בהתאם לתקופה הנבחרת ישירות על ידי המלון ומוצג בשמו. מחירי הדקה האחרונה, המחירים בעונה ובסופי שבוע ומחירי המבצע המיוחדים שניתנים להשגה דרך המתווכת נלקחים אוטומטית בחשבון במסגרת ההזמנה.

  המחיר נמסר מהמלון והוא כולל את המסים והתשלומים הרלוונטיים. במקרה שמצוינים מסים ותשלומים, מדובר במסים ובתשלומים הכלולים במחיר. גובה המסים המצוינים כפוף לשינוי מתמיד ועל כן ניתן לציינו אך ורק באורח לא מחייב. ביעדים מסוימים ייתכן שייכנסו לתוקף חיובים נוספים האופייניים למקום, כמו למשל מסי-ספא או מסים עירוניים. מחירי המלונות המצוינים תקפים לחדר אחד וללילה אחד, ללא שירותים נלווים. השירותים הנלווים המוצעים תלויים במלון הספציפי. ארוחות בוקר כלולות במחיר החדר רק אם הדבר מצוין מפורשות בתיאור המלון. מחירים המופיעים במטבעות אחרים עשויות להיות נתונים לתנודות שמקורן בשערי החליפין והם מוצגים, משום כך, בלא אחריות ולצורך התמצאות בלבד. החוזה לקבלת שירותי לינה, וכן התשלום, יבוצעו ישירות עם המלון.

  המחירים המחוקים הם המחירים הראליים של חדרים מאותה קטגוריה המוצעים בטווח של 30 יום לפני או 30 יום אחרי תקופת השהייה המתוכננת.

  4.6  התקנות של שירות הנסיעות באשר לדרכונים, ויזות, מכס, מט"ח ובריאות

  המתווכת מציעה תיווך של שירותי נסיעות נפרדים בלבד, והיא אינה מעודכנת לגבי פרטי הנסיעה שלכם ומצבכם האישי (למשל, האזרחות שלכם). מסיבה זו אין המתווכת יכולה לקבוע את התקנות הרלוונטיות לגבי דרכונים, ויזות, מכס, מט"ח ובריאות, כך שהאחריות לשמירה על כל התקנות החלות שלהן יש להישמע מוטלת אך ורק עליכם.

  4.7  צירוף של הזמנות נפרדות זהות

  אם נוצרת הזמנה קבוצתית כתוצאה מהזמנות עוקבות שמבוצעות בזו אחר זו או מהזמנות נפרדות שנעשות במקביל, על ידי לקוח אחד או על ידי קבוצת לקוחות, המלון או המתווכת רשאים לאגד את ההזמנות הנפרדות לכדי הזמנה קבוצתית ולשנות בהתאם לכך את תנאי ההזמנה והביטול. אם מבצע ההזמנה אינו מסכים לתנאים החדשים, המלון או המתווכת רשאים לבטל את ההזמנות. בנוסף לכך, את הזכאות לקבל את שירות הנסיעות שהוזמן תוכלו להעביר לאדם אחר רק בהסכמתו המפורשת של המציע. המתווכת שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנות שבהן פרטי האנשים הנוסעים שגויים או מוטלים בספק, מבלי להודיע על כך ללקוח המזמין.

  4.8  פניות בנוגע לכנס והזמנה או ביטול כנס

  במקרה של פנייה דרך עמוד הכנסים, המלונות הנבחרים יעודכנו בדוא"ל לגבי פניית הלקוח. המלונות ישלחו ללקוח את ההצעות המתאימות דרך עמוד הכנסים. אם ההצעה של אחת המלונות מוזמנת דרך האתר של המתווכת, עם סיום ההזמנה נוצר בין הלקוח לבין המלון חוזה מחייב. במקרה של ביטול מחויב הלקוח לעדכן את המלון ואת המתווכת כאחד. ניתן לבטל אצל המתווכת הזמנה של כנס אך ורק בכתב או באופן מקוון, באזור הכנסים. לאחר סיום האירוע, המתווכת מבקשת מן המלון העתק קבלה של חשבון הכנס על מנת לבצע הערכה של השירותים שבהם נעשה שימוש בפועל וניתוח סטטיסטי שלהם.

  4.9  ביצוע הזמנות דרך תוכניות בונוסים

  המתווכת מציעה גם את האפשרות לבצע הזמנות דרך תוכניות בונוסים של שותפים ידועים. לשם כך חייבת הזמנת המלון להיעשות אך ורק דרך הקישור שהוטמע על ידי השותף באתר האינטרנט שלו. החזר התשלום יתקבל כעבור כ-6 שבועות מסוף החודש שבו חל מועד עזיבת המלון. את גובה התשלום המוחזר יש לברר דרך השותף הרלוונטי. הזמנת מלונות מרשת Marriott אינה מזכה בהחזר תשלום עבור המענק. בביצוע הזמנה במסגרת תוכנית הבונוסים, החבר, בתור האדם המזמין, חייב להיות זהה לאדם הנוסע. להחזר התשלום יהיו זכאים החבר בתוכנית הבונוסים וכן אדם מלווה נוסף. לא ניתן יהיה לשלם בונוס בגין הזמנות אשר נעשות דרך מוקד השירות של המתווכת על ידי לקוחות החברים בתוכנית הבונוסים. כמו כן, אין אפשרות לשלב בין מודלים שונים של הנחות.

  4.10  פניות טלפוניות למוקד השירות של המתווכת

  על מנת לבצע הזמנות טלפוניות דרך מוקד השירות הכרחי להירשם לאתר. ברישום יש להזין פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל או מספר פקס וכן, אם רלוונטי, פרטי חשבון הבנק או כרטיס האשראי, במקרה שאלו נחוצים לצורך ביצוע ההזמנה.

  בעצם ההרשמה הטלפונית דרך מוקד השירות של המתווכת מסכים הלקוח לתנאים העסקיים הכלליים של hotel.de AG.

  על מנת לאפשר ללקוח לבצע הזמנות, ביטולים או שינויי פרטים, זהותו תאומת באמצעות שאלות לגבי פרטים רלוונטיים. לצורך כך יהיה צורך במספר הלקוח המתאים, ובמקרה של ביטול גם בקוד הביטול. המתווכת שומרת לעצמה בתוך כך את הזכות לסרב לבצע הזמנות, ביטולים או שינויי פרטים במקרה של אימות בכתב או בעל-פה שאינם משביעי רצון. חל איסור על ביצוע הזמנות, ביטולים או שינויי פרטים בשמו של צד שלישי.

  לפני השלמתם של הזמנה, ביטול או שינוי פרטים אשר נעשים טלפונית תבוצע הקראה קולית חוזרת של הנתונים לצורך אימות. הקראת נתונים זו וכן, במקרים הרלוונטיים, ההזמנה, הביטול או שינוי הפרטים שיושלמו בעקבותיה יחשבו כמחייבות את הלקוח ועם סיום הקראת הנתונים הקולית ייחשב הוא כמי שהסכים להן.

  במקרה של זמינות באתר האינטרנט של המלון, המתווכת עשויה לבצע הזמנות נפרדות מחוץ למערכת. הלקוח יקבל על כך הודעה מפורשת, והוא מסכים בזאת לכך שהזמנת-המלון המחייבת כפופה לשינויים ושהיא תיכנס לתוקפה רק לאחר שיתקבל אישור חוזר בכתב מן המלון. הזמנות קבוצתיות שייעשו דרך מוקד השירות לא יושפעו כתוצאה מכך.


5.  דירוג על ידי לקוחות

  עם חזרתו מן הנסיעה שהוזמנה על ידיו תינתן ללקוח האפשרות לשלוח דירוג של המלון. במסגרתו יוכל הלקוח להזין פרטים על איכות החדרים, הרעש בחדרים, רמת הניקיון, האדיבות והמקצועיות של הצוות, יחס עלות-תועלת, גסטרונומיה וספורט/שלומוּת. ניתן יהיה לערוך דירוג זה רק כעבור 3 ימים ממועד פרסומו הראשון. המתווכת שומרת לעצמה את הזכות למחוק דירוגים מבלי לנמק את החלטתה לעשות כן.


6.  שונות

  6.1  מסירת נתונים

  כל הפרטים לוקטו במאמץ רב. עם זאת לא ניתן לקחת אחריות על שגיאות פוטנציאליות ברכישת נתונים או בהעברתם.

  6.2  הערה לגבי זכות ההתחרטות

  הלקוח יכול להגיש תמיד בקשה בכתב לביטול הרשמתו אצל המתווכת. גם המתווכת רשאית לבטל את הרשמתו של לקוח במקרה שישנה סיבה מוצדקת לכך. בנוסף שומרת לעצמה המתווכת את הזכות להשבית חשבונות לקוח שפרטיהם חלקיים, מוטלים בספק או שגויים באופן גלוי לעין מבלי להודיע על כך ללקוח. זכות זו תישמר למתווכת גם כאשר ניסיון העבר יראה כי הלקוח התנהג לעתים קרובות באופן מעורר-חשד, כמו למשל במקרה של אי-הגעה שוב ושוב ללא ביטול או אי-תשלום חשבונות.


7.  הבהרות בנוגע להגנת נתונים
8.  ייזהר הקונה (Caveat emptor)

  מערכת ההזמנות אשר מופעלת על ידי המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות מוצעת לכם בחינם. משום כך, המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות אינם לוקחים כל אחריות על הפעלת מערכת ההזמנות והשימוש בה, ובפרט לא על הנקודות הבאות:

  • על זמינות מערכת ההזמנות ועל האפשרות להזמין שירותי נסיעות דרך מערכת ההזמנות.
  • על מימושו כהלכה של החוזה אשר נכנס לתוקף ביניכם לבין מציע שירותי נסיעות כלשהו, גם אם חוזה זה נוצר בעזרתה של מערכת הזמנות המופעלת על ידי המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות.
  • על האפשרות לשנות או לבטל חוזה אשר הושלם בעזרת מערכת ההזמנות או בכל דרך אחרת.
  • על נכונותם ושלמותם של תיאורי שירותי הנסיעות הכלולים במערכת ההזמנות.

9.  הגבלת אחריות
  9.1

  לא תוטל על המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות אחריות לנזקים באשר הם, בלא תלות בעילה המשפטית - לרבות פעולות לא-מורשות, התחייבויות כמו-חוזיות, חוזה או ערבות - כל עוד הנזקים אינם נובעים (א) מהפרה ברת-אשמה של ההתחייבויות החוזיות המהותיות על ידי המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות באורח המסכן את מטרת ההסכם; או (ב) מהתרשלות פושעת או מפעולה בזדון של המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות, במסגרת המימוש או מתן השירותים.

  9.2

  אם תוטל על המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות אחריות בכפוף לסעיף 9.1 (א) בגין פגיעה ברת-אשמה בהתחייבות מהותית, בלא לעורר כל התרשלות פושעת או מפעולה בזדון, תוגבל מלוא האחריות של המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות לנזקים מעין אלו ולנזקים בהיקף כזה, שהמתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות יכולים היו לצפותם מראש בנסיבות שהיו ידועות בעת השלמת החוזה, עקב היותם טיפוסיים. במקרים המשתייכים לסעיף 9.1 (ב) לא תוטל כל אחריות על המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות בגין נזקים עקיפים, נזקים תוצאתיים או הפסדי רווח.

  9.3

  אם תוטל על המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות אחריות בכפוף לסעיף 9.1 (ב) בגין התרשלות פושעת או פעולה בזדון של עובדים או קבלנים אשר אינם גופים המשתייכים למתווכת או למפעיל מערכת ההזמנות או עובדים בכירים שלהן, תוגבל מלוא האחריות של המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות לנזקים מעין אלו ולנזקים בהיקף כזה, שהמתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות יכולים היו לצפותם מראש בנסיבות שהיו ידועות בעת השלמת החוזה, עקב היותם טיפוסיים. במקרים המשתייכים לסעיף 9.3 לא תוטל כל אחריות על המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות בגין נזקים עקיפים, נזקים תוצאתיים או הפסדי רווח.

  9.4

  במקרים מסוג 9.2. ו-9.3 מוגבלת החבות הכוללת אשר מוטלת על המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות ל-50,000 אירו. החבות הכוללת בגין הפסדים כספיים טהורים (לעומת נזק לבני-אדם או לרכוש) מוגבלת במקרים אלו אף יותר, לסכום השירותים שניתנו בלבד. תוקפן של תביעות נזיקין יפקע לכל המאוחר שנה מן המועד שבו נודע על גרימת הנזק. הדבר אינו תקף במקרה של תביעות הנובעות מחבות בגין פעולות לא-מורשות.

  9.5

  החרגַת או הגבלת החבות בגין נזקים בהתאם לכללים הנזכרים למעלה, תקפות גם לגבי תביעות פוטנציאליות נגד עובדים או קבלנים של המתווכת או מפעיל מערכת ההזמנות.


10.  זכויות יוצרים

  המרכיבים של מערכת ההזמנות המופעלת על ידי המתווכת או, במקרים הרלוונטיים, על ידי מפעיל מערכת ההזמנות, מוגנים על ידי זכויות יוצרים וחוקי הגנה נוספים. השימוש באתרי האינטרנט של המתווכת וכן, במקרים הרלוונטיים, במערכת ההזמנות המופעלת על ידי מפעיל מערכת ההזמנות ובחומרים השמורים בה, מותר רק למטרת ביצוע הזמנות דרך המתווכת וכן, אם רלוונטי, דרך מפעיל מערכת ההזמנות.


11.  החוק החל

  תנאים עסקיים אלו והחוזים שביסוד ההתקשרות בין לקוח הקצה לבין המתווכת כפופים לחוקי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, תוך החרגַת חוקי הרכישה של האו"ם.


12.  סמכות שיפוטית

  הסמכות השיפוטית החלה על אנשי-מסחר, כפי בהתאם להגדרה המופיעה ב-HGB (ספר חוקי המסחר הגרמני) היא נירנברג, גרמניה. סמכות שיפוטית זו תקפה גם לגבי צרכנים, כמוגדר בסעיף 13 § של ה-BGB (ספר החוקים האזרחי הגרמני).ICP-Licence: 沪ICP备10026152号