İletişim


Telefon 00800-11211200*

E-posta  info@hotel.info

* Birçok ülkeden ücretsiz ulaşılabilir, diğer bilgiler ve ayrıntılı iletişim bilgileri için lütfen buraya tıklayın.
GÇK

HOTEL DE GmbH Genel çalışma koşulları (GÇK)

HOTEL DE GmbH www.hotel.de, www.hotel.info ve tüm bağlı ortaklık siteleri altında dünya çapında bir otel rezervasyon servisi işletmektedir. Tüm adresler ve yan kuruluşlar için HOTEL DE GmbH şirketinin (bundan sonra "aracı" olarak anılacak) aşağıdaki katılım koşulları geçerlidir.

1.  Geçerlilik alanı

  İşbu genel çalışma şartları, hem aracının dünya çapındaki rezervasyon sistemleri üzerinden yapılan bağlayıcı olmayan bütün rezervasyon başvuruları, hem de bağlayıcı konaklama ya da toplantı rezervasyonları için geçerlidir. Rezervasyon yaptıran müşteri olarak aracının İnternetteki web siteleri üzerinden yararlanabileceğiniz seyahat hizmetlerinin aracılığı, gerekirse aracının ortakları tarafından işletilen online rezervasyon sistemleri üzerinden yapılır ("rezervasyon sistemi işletmecisi").

2.  Hizmetin içeriği

  Hizmetin içeriği, bir rezervasyon yapılırken doğrudan sizinle seçtiğiniz otel arasında meydana gelen bir konaklama, seyahat hizmeti ya da toplantı sözleşmesi konusunda aracılık yapılması ve sözleşmenin akdedilmesidir. Onaylanan fiyat tarafınızdan, otelde doğrudan ödenir. Konaklama, seyahat hizmetleri ya da toplantı sözleşmesinden doğan her türlü hak ve yükümlülük doğrudan doğruya ve yalnızca yer ayırtan kişi ve seçtiği otel arasında geçerlidir. Rezervasyon yaptıran kişi ile aracı arasında bir konaklama sözleşmesi ilişkisi bulunmamaktadır.
  Aracı veya rezervasyon sistemi işletmecisi aracının web sitelerinde seçeceğiniz her bir seyahat hizmeti üzerinden sizi bilgilendirir. Bir seyahat hizmetini ayırtmak istiyorsanız aracı ya da rezervasyon sistemi işletmecisi rezervasyon talebini kabul edecektir. Aracı ya da rezervasyon sistemi işletmecisi, ayırtılan seyahat hizmetinin kullanılabilir durumda olduğunu biliyorsa, aracı ya da rezervasyon sistemi işletmecisi tedarikçiye rezervasyonu yaptırır ve size rezervasyon teyidini iletir. Aksi halde aracı ya da rezervasyon sistemi işletmecisi rezervasyon başvurunuzu ilgili tedarikçiye ve tedarikçinin konuyla ilgili yanıtını da size iletir.
  Seyahat hizmetlerinin tedarikçisi ("tedarikçi"), rezervasyon sistemi işletmecisi ya da aracı değil, otel işletmecisidir.
  Aracının İnternet sitelerini kullanarak birden fazla seyahat hizmeti için rezervasyon yaptırırsanız, her bir seyahat hizmetinin seçimi ve düzenlemesi rezervasyon sistemi işletmecisi tarafından değil, kendi sorumluluğunuzda gerçekleştirilir.
  Rezervasyon sistemi tarafından önerilen belli seyahat hizmetlerinin seçiminde sizin belirttiğiniz şartlar (örneğin şehir, hedef, fiyat, dönem, kategori) mümkün olduğu kadar dikkate alınır. Ancak rezervasyon sistemi tarafından yapılan seçim, bunun yanında isteklerinize ya da şartlarınıza uygun olabilecek başka ya da daha iyi seyahat hizmetleri olmadığı şeklinde algılanmamalıdır.

3.  Seyahat hizmeti tedarikçisi ile sizin aranızdaki anlaşma

  Rezervasyon sisteminin kullanılmasıyla, ilgili seyahat hizmeti tedarikçisi ile sizin aranızda bir konaklama sözleşmesi meydana gelir ("sözleşme").
  Sözleşme, online rezervasyon işleminin başarıyla tamamlanmasının ardından bağlayıcı olarak meydana gelir.
  Rezervasyon sistemi işletmecisi ve aracı yalnızca köprü olarak tedarikçi ile sizin aranızdaki beyanları iletir. Rezervasyon sistemi işletmecisi ve aracı sizinle ve tedarikçiyle ilişkilerinde bağımsız üçüncü kişiler olarak faaliyet gösterir, sizin ya da tedarikçinin ortağı yeddi emini, temsilcisi ya da taşeronu olarak faaliyet göstermez. Sözleşmenin uygulamasından rezervasyon sistemi işletmecisi ve aracı sorumlu değildir.

4.  Rezervasyonun içeriği

  4.1  Otellerde standart rezervasyonlar
  Standart yer ayırtma işlemi genel olarak yerel saatle saat 18.00'e kadar muhafaza edilir. Yerel saatle 18.00'e kadar giriş yapılmaması halinde, bir ücret tahakkuk edebilir, bununla ilgili olarak rezervasyon diyaloğu sırasında söz konusu otelin açıklamaları okunmalıdır. Bu saatten sonra müşteriyi yerleştirme zorunluluğu yoktur. Giriş yerel saatle ancak saat 18.00'den sonra yapılabiliyorsa, doğrudan yer ayırtan kişi otele tahmini giriş zamanını bildirmek zorundadır. Belli durumlarda standart olmayan rezervasyon seçenekleri de sunulmaktadır. Bu durumda ayırtılan otel odaları otel işletmecisi tarafından giriş tarihinde belli bir saate kadar boş tutulur. Eğer doğrudan otel işletmecisine daha geç giriş yapacağınızı bildirmediyseniz, bu saatten sonra ayırtılan odayla ilgili haklarınız ortadan kalkar. Bununla ilgili olarak lütfen yer ayırtma diyaloğu ve yazılı rezervasyon teyidiniz sırasında görüntülenen otele ait detaylı yer ayırtma koşullarını okuyun. Kredi kartı bilgisi verilerek kesinleştirilen rezervasyonların bütün gece muhafaza edilmesi zorunludur.
  4.2  Rezervasyonunuzun bağlayıcılığı, değişiklikler ve iptaller
  Rezervasyonunuzu zamanında iptal etmemeniz ya da iptal etmeksizin seyahat hizmetinden yararlanmamanız durumunda, hizmet verenin şartlarına bağlı olarak, rezervasyonu yaptıktan sonra seyahat hizmeti için kararlaştırılan fiyatın tamamını (ya da bu bir kısmını) ödemekle yükümlü olursunuz. Rezervasyon daha geç bir saatte iptal edilirse ya da hiç iptal edilmezse, otel seyahat edilen ülkenin yasalarına uygun olarak tasarrufta bulunulan masrafları düşerek seyahat ücretinin tamamını fatura edebilir.
  Detaylı iptal koşulları genelde rezervasyon diyaloğunda ayrı olarak belirtilir ve tarafınızdan kabul edilir.
  İptaller, aracı sistemi üzerinden online olarak ya da iptal kodu belirtilerek, aracı Servis Merkezi üzerinden gerçekleştirilmelidir. Doğrudan otelde iptal işlemi yapılması durumunda, aracı, yer ayırtan müşterinin iptal işlemini yaptırdığı tarih ya da iptal gerekçesi konusunda meydana gelebilecek anlaşmazlıklarla ilgili bilgi veremez.
  Belli bir asgari konaklama süresine bağlı olan özel fiyatlar otel tarafından yalnızca konaklama süresinin tamamı kullanıldığında uygulanabilir. Konuğun erken ayrılması durumunda, otel kısaltılan konaklamaya uygun olarak daha yüksek bir fiyat uygulayabilir.
  Rezervasyon yaptıran müşteri, daha önce yapılmış bir rezervasyonda değişiklik (diğer adıyla rezervasyon değişikliği) yaptırmak istiyorsa ve bunun için e-posta ya da telefon yoluyla aracıyla bağlantı kurarsa, hotelinfo rezervasyon değişikliğini yapmak için müşterinin kişisel verilerini kaydetme hakkına sahiptir. Müşterinin, hotelinfo veri gizliliği şartları uyarınca verilerini sildirme hakkı bundan etkilenmez. Konaklama süresinin yapılan rezervasyona göre kısalması halinde, otel ilgili konaklama ücretinde, kısaltılan konaklama süresine karşılık gelen bir ayarlama yapma hakkını saklı tutar.
  Aracı, yer ayırtan ya da seyahat eden kişi tarafından eksik, kuşkulu ya da açıkça yanlış bilgilerle yapılan rezervasyonlarda, rezervasyon yaptıran müşteriyle görüşmeden rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar. Bu hak, geçmişte sıkça NoShows olarak bilinen durumlarla (rezervasyon iptal edilmeden giriş yapılmaması) ya da otel faturalarının ödenmemesiyle/eksik ödenmesiyle dikkat çeken kişilerin rezervasyonları ya da kayıtları için de geçerlidir. Her iki durumda da rezervasyonun uygulanması hakkı söz konusu değildir. Kredi kartı verilerinin kontrolünün otel üzerinden sağlandığı durumda, veriler doğru değilse ve kart borçlandırılabilir değilse otel aracı üzerinden rezervasyonu iptal edebilir.
  Aracı, uygun seyahat sigortalarının, özellikle seyahatten cayma masrafı ve/veya yedek seyahat sigortası yaptırılmasını tavsiye eder.
  4.3  Kredi kartıyla ödeme
  Rezervasyonlarda sıkça kredi kartı numaranızı ve kredi kartınızın geçerlilik süresini belirtmeniz gerekir. Bu bilgiler ilgili seyahat hizmetinin tedarikçisine iletilir ve rezervasyonunuz teyit edilmeden önce kontrol edilir.
  Kredi kartınız, ilgili tedarikçiye, ayırtılan seyahat hizmetiyle ilgili olarak ortaya çıkan tüm masrafların ödeneceğini garanti eder. Masraflar, seyahat hizmetinin tedarikçisi tarafından kredi kartınızdan doğrudan yerinde tahsil edilir. Kartın tedarikçiye ibraz edilmesi gerekir. Hesap kesim tarihi tedarikçinin şartlarına göre belirlenir.
  Münferit durumlarda, yalnızca peşin ödeme karşılığında verilen özel konaklama fiyatları gösterilir. Buna rezervasyon diyaloğunda açıkça işaret edilir. Böyle durumlarda, rezervasyon diyaloğunda gösterilen toplam fiyatın olası vergiler ve harçlar dahil olmak üzere kredi kartınızdan hemen çekilmesini kabul edersiniz. Bu nedenle sonradan yapılacak rezervasyon değişikliklerinde bir ücret fatura edilebilir.
  Bu rezervasyonunun kullanımı sizin için ücretsizdir.
  Eğer rezervasyon için bir kredi kartı talep edilirse, rezervasyon sistemi işletmecisinin rezervasyon sistemi, geçerli bir kredi kartı olmadan aracının üzerinden kullanılamaz.
  4.4  Otel kategorileri ve otel/seyahat bilgileri
  Teklif edilen otelleri kategorilere ayırma işlemi, uluslararası ya da ulusal düzeydeki alışılageldik uygulamaya göre yapılır ve otelin standardı ve donanımıyla ilgili bağlayıcı olmayan bir açıklamada bulunur. Yalnızca ilgili otel işletmecisinin kendi değerlendirmesine dayanır ve aracı tarafından kontrol edilmez. Otellerle ilgili tüm diğer bilgiler ve oda tanıtımları da otel işletmecilerinin verdiği bilgilere dayanır. Aracı bu bilgilere etki edemez ve bunların doğru ve eksiksiz olduğu konusunda sorumluluk üstlenmez.
  4.5  Sözleşmeyle kararlaştırılan oda fiyatları
  Bütün fiyatlar, söz konusu otel adına görüntülenen güncel, uygun günlük fiyatlardır ve aracının dünya çapındaki rezervasyon sistemi üzerinden yapılan rezervasyonlar için geçerlidir.
  Rezervasyonlar, seçilen seyahat tarihinde doğrudan otel tarafından verilen ve otel adına görüntülenen, aracıya ait en uygun, bu tarihte geçerli olan en düşük günlük fiyatla yapılır. Aracı tarafından sunulabilen son dakika (last minute), sezon, hafta sonu ya da özel kampanya fiyatları, rezervasyonda otomatik olarak dikkate alınır.
  Fiyat otel tarafından bildirilir ve ilgili vergileri ve ücretleri içerir. Vergiler ve ücretler belirtilmişse, bunlar fiyatın içerisinde olan vergiler ve ücretlerdir. Belirtilen vergilerin tutarı sürekli değişir ve bu nedenle yalnızca bağlayıcı olmayan bilgi olarak belirtilir. Belli seyahat hedefleri için, örneğin kaplıca vergisi, şehir vergisi gibi ek yerel ücretler alınabilir. Söz konusu otel fiyatları bir oda ve bir gece için,ek hizmetler hariç olmak üzere geçerlidir. Sunulan ek hizmetler ilgili otele bağlıdır. Kahvaltı, ancak otelin tanıtımında özel olarak belirtilmişse oda fiyatına dahildir. Başka bir para biriminde verilen fiyat bilgileri döviz kuru dalgalanmalarından etkilenebilir ve bu nedenle sorumluluk kabul edilmeksizin ve yalnızca yönlendirme amacıyla verilmektedir. Konaklama sözleşmesi ve fatura doğrudan otelde hazırlanır.
  Üzeri çizilmiş olan fiyatlar, aynı oda kategorisi için, planlanan konaklama döneminin 30 gün öncesinden 30 gün sonrasına kadar sunulan reel fiyatlardır.
  4.6  Seyahat hizmetinin pasaport, vize, gümrük, döviz ve sağlık kuralları
  Aracı yalnızca münferit seyahat hizmetlerine aracılık eder ve seyahatinizin ayrıntıları ve kişisel durumunuz hakkında (örneğin uyruğunuz) bilgi sahibi değildir. Bu nedenle aracı ilgili pasaport, vize, gümrük, döviz ve sağlık kurallarını belirleyemez, dolayısıyla dikkate alınması gereken tüm olası kurallara uyulmasından siz sorumlusunuz.
  4.7  Aynı münferit rezervasyonların bir araya toplanması
  En fazla dokuz oda için çevrimiçi rezervasyon yaptırılabilir. Dokuzdan fazla oda için rezervasyonlar, rezervasyon onayına tabi olup aracıların grup departmanı üzerinden yapılır. Dokuzdan fazla odaya ihtiyaç duyulması halinde bunlar her biri en fazla dokuz oda içeren birden fazla rezervasyona bölünemez. Fuarlardaki, toplantılardaki, etkinliklerdeki ve grup rezervasyonlarındaki özel oda ihtiyacı için (10 oda veya üzeri) özel başvuru modülleri hizmetinizdedir. Bunun yanında rezerve edilen seyahat hizmetiyle ilgili haklarınızı ancak satıcının kesin onayıyla başka kişilere devredebilirsiniz. Seyahat eden kişiyle ilgili eksik ya da kuşkulu bilgiler verilmesi durumunda, aracı rezervasyon yapan kişiyle görüşmeden rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar.
  4.8  Bir toplantı için başvuru, rezervasyon ve iptal
  Toplantı sayfası üzerinden yapılan başvurularda, seçilen oteller e-posta yoluyla müşterinin başvurusu hakkında bilgilendirilir. Oteller müşteriye toplantı sayfası üzerinden uygun teklifleri gönderir. Bir otelin sunduğu teklif, aracının sayfaları üzerinden ayırtılırsa, rezervasyonun yaptırılmasıyla birlikte müşteri ile otel arasında bağlayıcı bir sözleşme meydana gelir. İptal durumunda müşteri aracının yanında otele de bilgi vermelidir. Bir toplantı rezervasyonu aracı tarafından yalnızca online olarak toplantı alanı üzerinden ya da yazılı yoldan iptal edilebilir. Etkinlik sona erdikten sonra aracı, yararlanılan hizmetleri değerlendirmek ve istatistiksel olarak görüntülemek için otelden toplantı faturasının bir kopyasını ister.
  4.9  Bonus programları üzerinden rezervasyon
  Aracı aynı zamanda tanınmış ortakların bonus programları üzerinden rezervasyon yaptırma olanağı da sunmaktadır. Bu durumda otel rezervasyonu yalnızca ortakların web sitesine entegre edilen link üzerinden yapılmalıdır. Para iadesi, müşterinin otelden ayrıldığı ayın sonundan yaklaşık 6 hafta sonra gerçekleştirilir. Para iadesinin tutarı ilgili ortaktan öğrenilir. Mariott oteller zinciriyle ilgili rezervasyonlar için bonus geri ödemesi yapılmaz. Bir bonus programı üzerinden yapılan rezervasyonlarda, rezervasyon yaptıran üye ile otele giriş yapan kişi aynı olmalıdır. Para iadesi, bonus programı üyesi artı bir refakatçi için geçerlidir. Bonus programı katılımcılarının, aracıya ait servis merkezi üzerinden yer ayırtması durumunda bonus ödenemez. Çeşitli indirim modellerinin birleştirilmesi de mümkün değildir.
  4.10  Aracının Servis Merkezine telefonla yaptığı başvurular
  Aracının Servis Merkezi üzerinden telefonla yapılan rezervasyonlarda isim, adres, e-posta adresi veya faks numarası gibi kişisel bilgiler ve de rezervasyonun gerçekleştirilebilmesi için gerekli olduğu durumlarda banka bilgileri veya kredi kartı bilgileri gereklidir.
  Rezervasyonları, iptalleri ya da bilgi değişikliklerini gerçekleştirebilmek için önemli bilgiler sorgulanarak müşterinin kimliği doğrulanır. Bunun için geçerli müşteri numarasına ve iptal durumunda iptal koduna ihtiyaç vardır. Burada aracı, yazılı ya da sözlü kimlik doğrulamasının yetersiz olması durumunda rezervasyonları, iptalleri ya da bilgi değişikliklerini reddetme hakkını saklı tutar. Rezervasyonların, iptallerin ya da bilgi değişikliklerinin üçüncü kişiler adına yapılması yasaktır.
  Telefonda yaptırılan bir rezervasyonun, iptalin ya da bilgi değişikliğinin tamamlanmasından önce tekrar sözlü bir bilgi karşılaştırması yapılır. Bu bilgi karşılaştırmasının yanı sıra duruma göre bu şekilde meydana gelen rezervasyonlar, iptaller ya da bilgi değişiklikleri müşteri açısından bağlayıcıdır ve sözlü bilgi karşılaştırmasının tamamlanmasıyla birlikte kabul edilmiş olur.
  Müşteri, aracıya ait Servis Merkezi üzerinden telefonla yaptığı başvurular kapsamında HOTEL DE GmbH şirketinin Genel Çalışma Koşullarını kabul etmiş olur.
  Aracı, otelde boş oda olması durumunda, sistem dışından münferit rezervasyonlar yaptırabilir. Müşteriye bu konuda özel olarak bilgi verilir ve müşteri, kendisi açısından bağlayıcı olan rezervasyonun ancak otel tarafından tekrar yazılı olarak teyidinden sonra geçerli hale geleceğini ve değişikliklere tabi olabileceğini kabul ettiğini beyan eder. Servis Merkezi üzerinden yapılan grup rezervasyonları bundan etkilenmez.

5.  Müşteri değerlendirmesi

  Müşteri, rezervasyon yaptırdığı seyahatten döndüğünde, bir otel değerlendirmesi yapma imkanına sahiptir. Burada müşteri oda kalitesi, odadaki gürültü, temizlik, personelin güleryüzlülüğü ve yetkinliği, fiyat/hizmet orantısı, gastronomi, spor/wellness ile ilgili bilgiler verebilir. Bu değerlendirme, ilk girişten itibaren yalnızca 7 gün içerisinde değiştirilebilir. Aracı, değerlendirmeleri gerekçe göstermeden silme hakkını saklı tutar.
  Bu internet servisinin içeriğinde Google tarafından yapılmış ya da sağlanmış çeviriler bulunabilir. Web sitesinin işletmecisi olarak Google ve hotelinfo, çeviriler hakkındaki her türlü sorumluluğu, açık veya zımni tüm teminatları reddeder. Doğruluk ve güvenilirlik ve de kullanıma uygunluk, belirli bir amaca uygunluk ve üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmemesi ile ilgili her türlü zımni teminatlar da buna dahildir. Google lehine olan sorumluluk feragatlerinde öncelikli olarak aşağıdaki içeriğe sahip İngilizce feragatname geçerlidir:
  This service may contain translations powered by Google. Google disclaims all warranties related to the translations, express or implied, including any warranties of accuracy, reliability, and any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement.

6.  Diğer konular

  6.1  Verilerin devralınması
  Bütün bilgiler büyük bir titizlikle bir araya getirilmiştir. Ancak verilerin toplanması ya da aktarımı sırasında meydana gelen hatalar için sorumluluk kabul edilmez.
  6.2  Cayma hakkıyla ilgili açıklama
  Aracı tarafından yapılan kayıt, müşteri tarafından her zaman yazılı olarak iptal edilebilir. Aracı da önemli bir sebep yüzünden müşterinin kaydını iptal etme hakkına sahiptir. Aracı ayrıca, eksik, şüpheli ya da açıkça yanlış bilgiler içeren katılımcı hesaplarını müşteriyle görüşmeden kapatma hakkını saklı tutar. Müşteri geçmişte örneğin defalarca rezervasyonunu iptal ettirmeyerek giriş yapılmamaya sebep olmuşsa ya da faturalarını ödemeyerek sıkça dikkat çektiyse, bu hak yine mevcuttur.

7.  Veri gizliliği ile ilgili açıklamalar

  Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

8.  Garanti muafiyeti

  Aracı ya da rezervasyon sistemi işletmecisi tarafından işletilen rezervasyon sistemi size ücretsiz verilen bir hizmettir. Bu nedenle aracı ya da rezervasyon sistemi işletmecisi rezervasyon sisteminin işletilmesi ve kullanımı, özellikle de aşağıdaki noktalarla ilgili olarak hiçbir garanti üstlenmez:
 • Rezervasyon sisteminin kullanılabilir durumda olması ve rezervasyon sistemi üzerinden seyahat hizmetleri ayırtma olanağı için.
 • Sizinle seyahat hizmetleri tedarikçisi arasında bulunan sözleşmenin (bu sözleşme aracı ya da rezervasyon sistemi işletmecisi tarafından işletilen rezervasyon sistemi yardımıyla yapılmış olsa bile) kurallara uygun olarak yerine getirilmesi için.
 • Yapılmış bir sözleşmeyi rezervasyon sistemi yardımıyla ya da başka şekillerde değiştirme ya da iptal etme olanağı için.
 • Rezervasyon sisteminin içerdiği seyahat hizmeti tanıtımlarının doğruluğu ve eksiksizliği için.

9.  Sorumluluk sınırlaması

  9.1
  Aracı ya da rezervasyon sistemi işletmecisi, hangi hukuki nedenle olursa olsun, izinsiz eylemler, sözleşmeden doğan yükümlülük, sözleşme ya da garanti dahil olmak üzere hiçbir zarar için sorumluluk kabul etmez. Aşağıdaki zarar durumları bu kuralın dışındadır: (i) Sözleşme açısından önemli olan yükümlülüklerin aracı ya da rezervasyon sistemi işletmecisi tarafından, sözleşmenin amacını tehlikeye sokacak şekilde kusurlu olarak ihlal edilmesi ya da (ii) zararın, hizmetler yerine getirilirken ya da hizmetler vesilesiyle, aracının ya da rezervasyon sistemi işletmecisinin ihmali ya da kastı sonucu meydana gelmesi.
  9.2
  Aracı ya da rezervasyon sistemi işletmecisi no. 9.1 (i) uyarınca kaba ihmal ya da kasıt söz konusu olmadığı halde başlıca yükümlülüklerin ihlal edilmesinden sorumluysa, aracının ya da rezervasyon sistemi işletmecisinin sorumluluğunun tamamı, aracının ya da rezervasyon sistemi işletmecisinin, sözleşme akdinden sonra kendisince bilinen koşullara göre tipik olarak ortaya çıkabileceğini öngörebileceği türden zararlarla ya da zarar kapsamlarıyla sınırlıdır. Bu 9.1(ii) durumlarında aracının ya da rezervasyon sistemi işletmecisinin dolaylı zararlar, eksiklikten kaynaklanan ikincil zararlar ya da kaybedilen kazançla ilgili sorumluluğu yoktur.
  9.3
  Aracı ya da rezervasyon sistemi işletmecisi no. 9.1(ii) uyarınca, aracının ya da rezervasyon sistemi işletmecisinin bir parçası ya da yönetici personeli olmayan çalışanların ya da görevlilerin ihmalinden ya da kastından sorumluysa, aracının ya da rezervasyon sistemi işletmecisinin toplam sorumluluğu yine aracının ya da rezervasyon sistemi işletmecisinin sözleşme akdinden sonra kendilerince bilinen koşullara göre ortaya çıkabileceğini öngörebileceği türden zararlarla ya da zarar kapsamlarıyla sınırlıdır. Bu no. 9.3. durumlarında, aracının ya da rezervasyon sistemi işletmecisinin dolaylı zararlar, eksiklikten kaynaklanan ikincil zararlar ya da kaybedilen kazançla ilgili sorumluluğu yoktur
  9.4
  No. 9.2. ve 9.3. durumlarında aracının ya da rezervasyon sistemi işletmecisinin toplam sorumluluğu 50.000 EURO ile sınırlıdır. Salt mali zararlar (kişisel ya da maddi hasarların aksine) için bu durumlarda büyük ölçüde hizmetlerin değeriyle sınırlıdır. Zarar tazmin hakları, zarara yol açan olaydan haberdar olduğunuz tarihten en geç bir yıl sonra zamanaşımına uğrar. Bu kural izin verilmeyen sorumluluklardan kaynaklanan talepler için geçerli değildir.
  9.5
  Zarar tazminatı sorumluluğundan yukarıdaki kurallara göre muafiyet ya da sınırlama, aracının ya da rezervasyon sistemi işletmecisinin personeline ya da görevlilerine yönelik olası talepler için de geçerlidir.

10.  Copyright

  Aracı ve duruma göre rezervasyon sistemi işletmecisi tarafından işletilen rezervasyon sisteminin bileşenleri telif hukukuna ve diğer koruma kanunlarına tabidir. Aracı ve duruma göre rezervasyon sistemi işletmecisi tarafından işletilen rezervasyon sisteminin web sitelerinin ve burada kayıtlı olan malzemelerin kullanılmasına ancak aracı ya da rezervasyon sistemi işletmecisi aracılığıyla rezervasyon yaptırılması amacıyla izin verilir.

11.  Yürürlükteki hukuk

  Bu çalışma koşulları ve bunların temelini oluşturan, son kullanıcı ile aracı arasındaki sözleşmeler Almanya Federal Cumhuriyeti hukukuna tabidir ve BM Satın Alma Hukuku geçerli değildir.

12.  Yetkili mahkeme

  Ticaret kanunu uyarınca işletmeler için Nürnberg (Almanya) mahkemeleri yetkilidir. Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 13. maddesi uyarınca tüketiciler için kanunla belirlenen mahkemeler yetkilidir.
Yıldızlar otelin HOTEL INFO ve HOTEL INFO müşterilerinin deneyimlerine göre yapılmış bir değerlendirmeyi göstermektedir. Daha fazla bilgiye SSS ve genel koşullar bölümünden ulaşabilirsiniz.