HOTEL DE GmbH - Logo  
 
 
   

Condiţii Comerciale Generale (CGA)

hotel.de AG administrează prin intermediulwww.hotel.de, www.hotel.info, precum şi prin toate paginile de internet partenere conectate, un serviciu mondial de rezervare hotelieră. hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info Pte. Ltd., hotel.info France S.A.R.L. şi hotel.info reservas hoteleiras Ltda. sunt filiale ale hotel.de AG. Pentru toate adresele şi filialele sunt valabile următoarele condiţii de participare ale hotel.de AG, numit în cele ce urmează "Intermediar".

1.  Domeniu de valabilitate
  Aceste Condiţii Comerciale Generale sunt valabile atât pentru toate solicitările neobligatorii de rezervare, cât şi pentru rezervările obligatorii de nopţi de cazare sau conferinţe prin intermediul sistemelor mondiale de rezervare ale intermediarului. Intermedierea unor servicii turistice individuale pe care le puteţi rezerva în calitate de client care face rezervări prin intermediul paginilor de internet ale intermediarului, se realizează, după caz, prin intermediul sistemelor de rezervare online administrate de către partenerii intermediarului („operatorul sistemului de rezervare”).

2.  Conţinutul prestărilor de servicii

  Prestările de servicii constă din intermedierea şi încheierea unui contract de cazare, respectiv de servicii turistice sau de conferinţă, care se încheie în timpul rezervării în mod direct între dumneavoastră şi hotelul ales de dumneavoastră. Preţul confirmat se plăteşte de către dumneavoastră direct în hotel. Toate pretenţiile şi obligaţiile care rezultă din contractul de cazare, respectiv de servicii turistice sau de conferinţă, există direct şi exclusiv între persoana care rezervă şi hotelul ales de aceasta. Nu există un raport contractual de cazare între persoana care face rezervarea şi intermediar.

  Intermediarul precum şi, dacă este necesar, operatorul sistemului de rezervări, vă informează pe paginile de internet ale intermediarului cu privire la selecţia serviciilor turistice individuale. Dacă doriţi să rezervaţi un serviciu turistic, atunci intermediarul sau operatorul sistemului de rezervări primeşte cererea dumneavoastră de rezervare. Dacă intermediarul sau operatorul sistemului de rezervări cunoaşte faptul că este disponibil serviciul turistic căutat, atunci intermediarul sau operatorul sistemului de rezervări realizează rezervarea la ofertant şi vă transmite dumneavoastră o confirmare a rezervării. Pe lângă aceasta, intermediarul sau operatorul sistemului de rezervări transmit cererea de rezervare către ofertantul respectiv, precum şi răspunsul ofertantului.

  Ofertantul serviciilor turistice („ofertant“) nu este operatorul serviciilor de rezervare sau intermediarul, ci operatorul hotelului.
  Dacă rezervaţi mai multe servicii turistice prin intermediul paginilor de internet ale intermediarului, atunci selectarea şi administrarea serviciilor turistice individuale nu se realizează de către operatorul sistemului de rezervare, ci în regie proprie.

  La selectarea serviciilor turistice individuale propuse de către sistemul de rezervare sunt luate în considerare condiţiile indicate de dumneavoastră (de exemplu localitate, destinaţie, preţ, perioadă, categorie) cât mai exact posibil. Selecţia realizată de către sistemul de rezervare nu trebuie totuşi înţeleasă ca şi cum nu ar mai exista alte servicii turistice sau servicii turistice mai bune care ar putea corespunde dorinţelor sau condiţiilor dumneavoastră.


3.  Contract între dumneavoastră şi ofertantul serviciilor turistice

  Prin utilizarea sistemului de rezervare între dumneavoastră şi ofertantul serviciilor turistice respective se încheie un contract de cazare („contractul“).

  Contractul devine obligatoriu odată cu încheierea cu succes a procesului de rezervare online.

  Operatorul sistemului de rezervare şi intermediarul transmit numai ca mesager declaraţiile dintre dumneavoastră şi ofertantul dumneavoastră. Operatorul sistemului de rezervare şi intermediarul activează ca parte terţă independentă în raportul dintre dumneavoastră şi ofertant, şi nu ca partener, mandatar, reprezentat sau subcontractant între dumneavoastră şi ofertant. Operatorul sistemului de rezervare şi intermediarul nu sunt responsabili pentru desfăşurarea contractului.


4.  Conţinutul rezervării
  4.1  Rezervări standard ale hotelurilor
  ᅠRezervarea standard se menţine de către hotel în principal până la ora 18:00, ora locală. În cazul nesosirii până la ora 18:00, ora locală, se poate percepe o taxă, în acest sens trebuie respectate indicaţiile hotelului respectiv din timpul dialogului rezervării. După aceea, nu mai există pretenţii la cazare. Dacă sosirea poate avea loc abia după ora 18:00, ora locală, atunci hotelul trebuie informat direct de persoana care rezervă referitor la ora presupusă de sosire. În mod izolat se oferă şi rezervări care nu sunt standard. Camerele rezervate sunt ţinute libere aici de către operatorul hotelului în ziua sosirii până la o anumită oră. Ulterior, pretenţia dumneavoastră asupra camerei rezervate nu mai este valabilă, decât dacă conveniţi direct cu operatorul hotelului o sosire mai târzie. Vă rugăm să aveţi în vedere suplimentar condiţiile de rezervare detaliate ale hotelului indicate în timpul dialogului rezervării, precum şi în confirmarea în scris a rezervării dumneavoastră. Rezervările care sunt asigurate prin precizarea unei cărţi de credit trebuie menţinute întreaga noapte.

  4.2  Obligativitatea rezervării dumneavoastră, modificări şi anulări
  În funcţie de condiţiile ofertantului, după rezervarea dumneavoastră sunteţi obligaţi să plătiţi preţul convenit pentru serviciile turistice (sau o parte din sumă), dacă nu v-aţi anulat la timp rezervarea sau dacă nu aţi recurs la serviciile turistice fără să le fi anulat. Dacă se realizează anularea la o dată ulterioară sau dacă nu se anulează deloc, hotelul poate factura întregul preţ al sejurului, în funcţie de legislaţia din ţara de destinaţie, prin deducerea cheltuielilor economisite.

  Condiţiile detaliate de anulare se menţionează separat în dialogul de rezervare şi se acceptă de dumneavoastră.

  Anulările trebuie realizate online prin sistemul intermediarilor sau prin Service Center al intermediarilor, precizând codul de anulare. În cazul unei anulări direct la hotel, intermediarul nu poate comunica anumite inadvertenţe referitor la momentul anulării sau starea anulării de către clientul care a făcut rezervarea.

  Preţurile speciale care depind de o durată minimă de şedere, se pot acorda de către hotel numai în cazul unei durate complete a sejurului. În cazul plecării timpurii a oaspetelui, hotelul poate calcula un preţ mai ridicat în conformitate cu perioada mai redusă a sejurului.

  În cazul în care clientul care face rezervarea doreşte o modificare a unei rezervări deja confirmate (aşa numita schimbare a rezervării) şi ia legătura prin e-mail sau telefonic cu intermediarul, atunci hotel.de are dreptul de a salva datele personale ale clientului şi de a realiza schimbarea rezervării. Drepturile clientului de a-şi şterge datele conform prevederilor de protecţie a datelor ale hotelinfo rămân nemodificate. În cazul unei reduceri a duratei sejurului conform rezervării valabile, hotelul îşi rezervă o adaptare a preţului respectiv pentru o noapte, care corespunde duratei reduse a sejurului.

  Intermediarul îşi rezervă dreptul să anuleze rezervarea în cazul unor rezervări cu date incomplete, îndoielnice sau aparent false ale persoanei care face rezervarea sau ale persoanei care călătoreşte, fără a cere acordul clientului care a făcut rezervarea. Acest drept există şi în cazul rezervărilor ale persoanelor sau înregistrărilor, care au fost catalogate în trecut foarte des ca fiind NoShows (persoane care nu s-au prezentat la hotel fără anulare) sau cu facturi hoteliere neplătite/plătite parţial. În amble cazuri nu există niciun drept pentru modificarea rezervării.

  Intermediarul recomandă încheierea unor asigurări adecvate de călătorie, în special a unei asigurări pentru returnarea costurilor de călătorie şi / sau a unei asigurări pentru acordarea unui sejur alternativ.

  4.3  Plata cu cartea de credit
  Pentru rezervare trebuie să indicaţi deseori numărul şi perioada de valabilitate a cărţii dumneavoastră de credit. Aceste informaţii sunt transmise către ofertantul serviciilor turistice corespunzătoare şi verificate înainte de confirmarea rezervării dumneavoastră.

  Cartea dumneavoastră de credit garantează respectivului ofertant plata tuturor costurilor pentru serviciile turistice rezervate. Costurile sunt calculate direct la nivel local de către ofertantul serviciilor turistice prin intermediul cărţii dumneavoastră de credit. Cartea trebuie să fie prezentată acolo ofertantului. Momentul facturării diferă în funcţie de condiţiile ofertantului.

  În situaţii individuale sunt afişate preţurile speciale pentru cazare care sunt acordate numai contra unei plăţi în avans. Asupra acestui fapt se atrage atenţia în mod explicit în dialogul de rezervare. În aceste cazuri vă declaraţi de acord cu debitarea imediată a cărţii dumneavoastră de credit cu preţul total indicat în dialogul de rezervare, inclusiv eventualele taxe şi impozite. Din acest motiv, pentru modificările ulterioare ale rezervării se poate calcula o taxă.

  Utilizarea acestui sistem de rezervare este gratuită pentru dumneavoastră.

  Atunci când cartea de credit este solicitată pentru rezervare, sistemul de rezervare al operatorului sistemului nu se poate utiliza cu ajutorul intermediarului fără o carte de credit valabilă.

  4.4  Categorii de hoteluri şi informaţii cu privire la hotel/călătorie
  Repartizarea hotelurilor oferite pe categorii corespunde modului internaţional sau naţional standard de clasificare şi oferă o indicaţie obligatore asupra standardului şi asupra dotărilor hotelului. Aceasta se bazează numai pe o evaluare proprie a operatorului hotelului respectiv şi nu este verificată de către intermediar. De asemenea, toate celelalte informaţii cu privire la hoteluri şi descrierea camerelor se bazează numai pe informaţiile proprii ale operatorului hotelului. Intermediarul nu are nicio influenţă asupra acestor informaţii şi nu preia nicio răspundere pentru corectitudine şi completitudine.

  4.5  Preţuri convenite contractual pentru camere
  ᅠToate preţurile sunt preţurile zilnice actuale şi avantajoase care sunt afişate în numele hotelului respectiv şi care sunt valabile pentru toate rezervările realizate prin intermediul sistemului mondial de rezervare al intermediarului.

  Rezervările se realizează la preţul zilnic cel mai bun, cel mai favorabil în prezent al intermediarului, care este furnizat direct de către hotel pentru data selectată de călătorie şi este afişat în numele hotelului. Preţurile disponibile la intermediar last minute, sezoniere, de sfârşit de săptămână sau preţurile speciale de ofertă sunt luate în considerare în mod automat în momentul rezervării.

  Preţul se comunică de către hotel şi conţine impozitele şi taxele aferente. Dacă se menţionează impozitele şi taxele, este vorba de impozitele şi taxele incluse în preţ. Valoarea impozitelor indicate este supusă modificărilor permanente şi, de aceea, poate fi menţionată numai fără caracter obligatoriu. Pentru anumite destinaţii se pot percepe taxe suplimentare, obişnuite la nivel local, de exemplu taxe de cură, taxă de oraş. Preţurile indicate pentru hoteluri sunt valabile pentru o cameră şi pentru o noapte, fără servicii suplimentare. Serviciile suplimentare oferite depind de hotelul respectiv. Un mic dejun este inclus în preţul camerei doar în cazul în care acest lucru este specificat separat în descrierea hotelului. Informaţiile de preţ în alte valute pot fi supuse oscilaţiilor de curs valutar şi, de aceea, sunt afişate fără garanţie şi exclusiv în scop orientativ. Contractul de cazare şi facturarea se realizează direct cu hotelul.

  În cazul preþurilor tãiate cu o linie este vorba de preþuri reale ale aceleiaºi categorii de camerã, care se oferã într-o perioadã cu 30 de zile înainte, respectiv pânã la 30 de zile dupã perioada planificatã a sejurului.

  4.6  Prescripţii cu privire la paşaport, viză, trecerea frontierei, devize şi sănătate ale serviciilor turistice
  Intermediarul reprezintă doar o interfaţă pentru anumite servicii turistice şi nu este informat cu privire la detaliile călătoriei dumneavoastră şi nici asupra raporturilor dumneavoastră personale (de exemplu naţionalitatea). Din acest motiv, intermediarul nu poate determina prevederile valabile cu privire la paşaport, viză, vamă, valută şi normele de sănătate, astfel încât dumneavoastră sunteţi singurul responsabil pentru respectarea tuturor regulilor care trebuie luate în considerare.

  4.7  Sinteza rezervărilor identice individuale
  ᅠDacă datorită rezervărilor individuale succesive temporal sau executate în paralel, realizate de către un client sau de un grup de clienţi, rezultă o rezervare de grup, atunci hotelul sau intermediarul are dreptul de a rezuma rezervările individuale într-o rezervare de grup şi să modifice condiţiile de rezervare şi de anulare. Dacă noile condiţii nu sunt aceeptate de persoana care face rezervări, hotelul sau intermediarul are dreptul de a anula rezervările. În continuare, puteţi transfera serviciile turistice unei alte persoane numai cu acordul explicit al ofertantului Intermediarul îşi rezervă dreptul să anuleze rezervarea în cazul unor date lipsă, respectiv îndoielnice ale turistului/turiştilor, fără a cere acordul clientului care a făcut rezervarea.

  4.8  Solicitarea, rezervarea şi anularea unei conferinţe
  În cazul unei solicitări prin intermediul paginii de conferinţe, hotelurile selectate sunt informate prin intermediul serviciului de poştă electronică cu privire la cererile de ofertă ale clienţilor. Hotelurile trimit clientului oferte corespunzătoare pe pagina de conferinţe. În cazul în care oferta unui hotel este rezervată prin intermediul unor pagini ale intermediarului, odată cu încheierea rezervării se realizează şi un contract obligatoriu între client şi hotel. În cazul unei anulări, clientul trebuie să informeze, pe lângă intermediar, şi hotelul. O rezervare pentru o conferinţă se poate anula în cazul unui intermediar în mod exclusiv online, prin intermediul zonei de conferinţe sau prin corespondenţă scrisă. La finalul manifestării, intermediarul solicită hotelului o copie a facturii pentru conferinţă pentru a evalua şi a prezenta statistic serviciile efectiv utilizate.

  4.9  Rezervări prin programele cu bonusuri
  ᅠIntermediarul oferă de asemenea posibilitatea de a efectua rezervări prin programele cu bonusuri ale unor parteneri renumiţi. Pentru aceasta, rezervarea hotelieră trebuie să se realizeze exclusiv prin intermediul link-ului integrat la partener pe paginile de internet ale acestuia. O rambursare are loc în decursul a cca. 6 săptămâni după încheierea lunii, în care a avut loc plecarea, în hotel. Valoarea rambursării trebuie solicitată de la partenerul corespunzător. Rezervările la hotelurile lanţului Marriott sunt excluse din rambursarea bonusului. În cazul unei rezervări printr-un program cu bonus, membrul ca şi persoana care face rezervarea trebuie să corespundă cu persoana care soseşte la hotel. Rambursarea este acordată pentru membrul programului cu bonus, plus un însoţitor. În cazul rezervărilor ale participanţilor la programul cu bonus prin Service Center-ul intermediarului, nu se poate plăti niciun bonus. O combinaţie a diferitelor modele de reducere este de asemenea puţin posibilă.

  4.10  Solicitări telefonice la Service Center-ul intermediarului
  ᅠPentru rezervări telefonice prin intermediul Service Center-ului este necesară o înregistrare. Pentru aceasta sunt necesare datele personale, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, respectiv numărul de fax, precum şi, dacă este cazul, datele bancare sau datele cărţii de credit, atât timp cât acestea sunt necesare pentru realizarea rezervării.

  Odată cu înregistrarea telefonică prin Service Center-ul intermediarului, clientul acceptă condiţiile comerciale generale ale hotel.de AG.

  Pentru a putea realiza rezervări, anulări sau modificări de date, clientul se autentifică prin solicitarea datelor relevante. Pentru aceasta este necesar numărul de client corespunzător, precum şi codul de anulare în cazul unei anulări. Intermediarul îşi rezervă dreptul de a refuza rezervări, anulări sau modificări ale datelor în cazul unei autentificări scrise sau verbale insuficiente. Realizarea rezervărilor, anulărilor sau modificărilor de date prin intermediul unei terţe persoane nu este permisă.

  Înainte de încheierea unei rezervări, anulări sau modificări telefonice a datelor are loc încă o dată compararea verbală a datelor. Această comparare a datelor, precum şi, dacă este cazul, rezervarea, anularea sau modificarea datelor care rezultă în urma acesteia sunt obligatorii pentru client şi se acceptă odată cu încheierea comparării verbale a datelor.

  Intermediarul poate întreprinde rezervări individuale în afara sistemului în cazul unei disponibilităţi corespunzătoare din partea hotelului. Clientul este informat separat despre aceasta şi se declară de acord ca rezervarea obligatorie pentru client să devină valabilă abia după confirmarea în scris a hotelului şi să poată fi supusă modificărilor. Rezervările în grup, care sunt realizate prin Service Center, nu sunt afectate de această prevedere.

5.  Evaluarea clientului

  Clientul are posibilitatea de a face o evaluare a hotelului, după întoarcerea din călătoria rezervată de acesta. Astfel, clientul poate da indicaţii cu privire la calitatea camerei, zgomotul din cameră, curăţenie, amabilitate şi competenţa personalului, raportul preţ-servicii, gastronomie, sport/wellness. Această evaluare se poate edita numai pentru 3 zile după prima introducere. Intermediarul îşi rezervă dreptul de a şterge evaluările, fără precizarea motivelor.

6.  Diverse

  6.1  Preluarea datelor
  Toate datele au fost redactate cu cea mai mare grijă. Totuşi nu ne asumăm responsabilitatea pentru posibilele erori la redactarea datelor sau transmiterea datelor.

  6.2  Indicaţie privind dreptul de revocare
  Înregistrarea la intermediar poate fi revocată de client oricând în scris. Intermediarul este, de asemenea, împuternicit să anuleze înregistrarea unui client dintr-un motiv important. În plus, intermediarul îşi rezervă dreptul să dezactiveze conturile clientului cu date incomplete, îndoielnice sau aparent false ale persoanei care face rezervarea sau ale persoanei care călătoreşte, fără a cere acordul clientului. Acest drept există şi dacă clientul a ieşit în evidenţă în trecut foarte des, de exemplu sub forma neprezentărilor la hotel în mod repetat fără anulare sau sub forma facturilor neplătite.


7.  Clarificări privind protecţia datelor
8.  Excluderea responsabilităţii

  Sistemul de rezervare administrat de către intermediar sau de către operatorul sistemului de rezervare este un serviciu gratuit pentru dumneavoastră. Din acest motiv, intermediarul sau operatorul sistemului de rezervare nu preia nicio responsabilitate pentru funcţionarea şi utilizarea sistemului de rezervare, în special pentru următoarele puncte:

  • Pentru disponibilitatea sistemului de rezervare şi pentru posibilitatea de a putea rezerva servicii turistice prin intermediul sistemului de rezervare.
  • Pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului existent între dumneavoastră şi un ofertant de servicii turistice, chiar şi atunci când acest contract a fost încheiat cu ajutorul sistemului de rezervare deservit de către intermediar sau de către operatorul sistemului de rezervare.
  • Pentru posibilitatea de a putea modifica sau anula un contract încheiat cu ajutorul sistemului de rezervare sau în alte moduri.
  • Pentru corectitudinea şi integritatea descrierilor serviciilor turistice conţinute în sistemul de rezervare.

9.  Limitarea răspunderii
  9.1
  Răspunderea intermediarului sau a operatorului sistemului de rezervare pentru toate pagubele, indiferent din ce temei juridic, inclusiv modul nepermis de acţiune, responsabilitatea quasi-contractuală, contract sau garanţie, este exclusă, în măsura în care paguba nu (i) a fost cauzată printr-o încălcare din culpă a obligaţiilor contractuale importante de către intermediar sau de către operatorul sistemului de rezervare într-un mod care pune în pericol obiectul contractului, sau (ii) printr-o neglijenţă grosolană sau cu intenţie din partea intermediarului sau a operatorului sistemului de rezervare la îndeplinirea sau cu ocazia prestării de servicii.

  9.2
  Dacă intermediarul sau operatorul sistemului de rezervare îşi asumă responsabilitatea în conformitate cu nr. 9.1(i) pentru încălcarea din culpă a unor obligaţii cardinale, fără să existe o neglijenţă grosolană sau o rea-intenţie, întreaga responsabilitate a intermediarului sau a operatorului sistemului de rezervare este limitată la astfel de pagube şi la un astfel de nivel al pagubelor, a căror apariţie ar fi putut fi prevăzută în mod normal de către intermediar sau de către operatorul sistemului de rezervare în conformitate cu condiţiile cunoscute acestuia la încheierea contractului. În situaţiile prevăzute la acest număr 9.1(ii). nu există nicio responsabilitate din partea intermediarului sau a operatorului sistemului de rezervare pentru pagubele directe, pagubele rezultate în urma deficienţelor sau veniturile nerealizate.

  9.3
  Dacă intermediarul sau operatorul sistemului de rezervare îşi asumă responsabilitatea în conformitate cu nr. 9.1(ii) pentru o neglijenţă grosolană sau cu intenţie a angajaţilor sau persoanelor responsabile, care nu sunt organe sau angajaţi cu funcţie de conducere ai intermediarului sau ai operatorului sistemului de rezervare, întreaga responsabilitate a intermediarului sau a operatorului sistemului de rezervare este limitată la astfel de pagube şi la un astfel de nivel al pagubelor, a căror apariţie ar fi putut fi prevăzută în mod normal de către intermediar sau de către operatorul sistemului de rezervare în conformitate cu condiţiile cunoscute acestuia la încheierea contractului. În situaţiile prevăzute la acest număr 9.3 nu există nicio responsabilitate din partea intermediarului sau a operatorului sistemului de rezervare pentru pagubele directe, pagubele rezultate în urma deficienţelor sau veniturile nerealizate.

  9.4
  În situaţiile de la numerele 9.2 şi 9.3 întreaga răspundere a intermediarului sau a operatorului sistemului de rezervare este limitată la 50.000 de EURO. Întreaga răspundere pentru pagubele strict patrimoniale (spre deosebire de vătămările corporale sau de pagubele materiale) este limitată în aceste cazuri în general la valoarea serviciilor. Pretenţiile de acordare a unor despăgubiri se prescriu cel târziu la un an după momentul în care aţi aflat despre evenimentul care a produs paguba. Acest lucru nu este valabil pentru pretenţiile rezultate din modul nepermis de acţiune.

  9.5
  Excluderea sau limitarea responsabilităţii pentru despăgubiri în conformitate cu prescripţiile existente este valabilă şi pentru eventualele pretenţii faţă de angajaţi sau persoane responsabile ale intermediarului sau ale operatorului sistemului de rezervare.


10.  Drept de autor

  Componentele sistemului de rezervare deservit de către intermediar şi, în anumite situaţii, de către operatorul sistemului de rezervare, sunt supuse prevederilor dreptului de autor şi altor drepturi suplimentare de protecţie a proprietăţii intelectuale. Utilizarea paginilor de internet ale intermediarului şi, după caz, utilizarea sistemului de rezervare deservit de către operatorul sistemului de rezervare şi a materialelor salvate acolo este permisă numai pentru a realiza rezervări cu ajutorul intermediarului şi, după caz, cu ajutorul operatorului sistemului de rezervare.

11.  Legislaţie aplicabilă

  Prezentele condiţii comerciale şi contractele care stau la baza acestora între clientul final şi intermediar sunt supuse legislaţiei Republicii Federale Germania cu exceptarea dreptului ONU privind achiziţiile.

12.  Instanţa competentă

  Instanţa competentă pentru comercianţi în sensul Codului comercial German (HGB) este Nürnberg, Germania. Pentru consumatori, în sensul art. 13 din legea germană BGB, este valabilă instanţa competentă legală.


ICP-Licence: 沪ICP备10026152号