HOTEL DE GmbH - Logo  
 
 
   

Opći uvjeti poslovanja (OUP)

hotel.de AG važi na www.hotel.de, www.hotel.info i svim priključenim partnerskim stranicama servisa za rezervacije hotela u cijelom svijetu. A hotel.info HI GmbH, a hotel.info reservas hoteleras S.L., a hotel.info hotel booking Ltd., a hotel.info Italia S.r.l., a hotel.info France S.A.R.L., a hotel.info Pte. Ltd. és a hotel.info reservas hoteleiras Ltda. su poduzeća kčeri poduzeća hotel.de AG. Za sve adrese i poduzeća kčeri važe sljedeći uvjeti sudjelovanja poduzeća hotel.de AG, u daljnjem tekstu „Posrednik"

1.  Područje važenja

  Ovi Opći uvjeti poslovanja važe ne samo za sve neobvezujuće upite za rezervacije nego i za obvezujuće rezervacije noćenja ili sastanaka putem Posrednikovog sustava za rezervacije u cijelom svijetu. Posredovanje pojedinih usluga putovanja, koje možete rezervirati kao klijent za rezervacije putem internetskih web stranica Posrednika slijedi po potrebi preko online sustava za rezervacije koje vode partneri Posrednika („korisnici sustava za rezervacije").


2.  Sadržaj usluge

  Sadržaj usluge je posredovanje i zaključivanje ugovora o smještaju odnosno o uslugama putovanja ili o sastancima, koji se izvršava tijekom rezervacije neposredno između Vas i hotela kojeg ste izabrali. Potvrđenu cijenu plaćate izravno u hotelu. Svi zahtjevi i obveze koji rezultiraju iz ugovora o smještaju odnosno uslugama putovanja ili o sastancima postoje neposredno i isključivo između klijenta koji rezervira i hotela kojeg je on izabrao. Odnos prema ugovoru o smještaju između klijenta koji rezervira i Posrednika ne postoji.

  Posrednik kao i po potrebi korisnik sustava za rezervacije informiraju Vas na web stranicama Posrednika o izboru pojedinih usluga putovanja. Kada biste željeli rezervirati jednu uslugu putovanja, onda Posrednik ili operator sustava za rezervacije primaju Vaš zahtjev za rezervaciju. Ako je Posredniku ili operatoru sustava za rezervacije poznato, da je rezervirana usluga putovanja na raspolaganju, onda Posrednik ili operator sustava za rezervacije izvrši rezervaciju kod ponuditelja i dostavlja Vam potvrdu o rezervaciji. Inače Posrednik ili operator sustava za rezervaciju šalju Vaš zahtjev za rezervaciju na dotičnog ponuditelja kao i odgovor ponuditelja na to.

  Ponuditelj usluga putovanja („ponuditelj") nije operator sustava za rezrevaciju ili Posrednik nego operator hotela.
  Ako rezervirate više usluga putovanja putem internetskih stranica Posrednika, onda izbor i sastavljanje pojedinih usluga putovanja ne podešava operator sustava za rezervaciju nego obavljate Vi na vlastitu odgovornost.

  Prilikom odabira pojedinih usluga putovanja koje je predložio sustav za rezervaciju, uzet će se u obzir, koliko je moguće, uvjeti koje ste Vi naveli (npr. mjesto, odredište, cijena, razdoblje, kategorija). Izbor kojeg je izabrao sustav za rezervaciju ne treba ipak tako razumjeti kao da pored njega nema drugih ili boljih usluga putovanja, koje bi mogle odgovarati Vašim željama ili uvjetima.


3.  Ugovor između Vas i ponuditelja usluga putovanja

  Uporabom sustava za rezervaciju ostvaruje se između Vas i ponuditelja dotične usluge putovanja ugovor o smještaju („ugovor").

  Ugovor se ostvaruje s uspješnim zaključivanjem online-postupka rezervacije.

  Operator sustava za rezervaciju i Posrednik dostavljaju samo kao glasnik očitovanja između Vas i ponuditelja Operator sustava za rezervaciju i Posrednik djeluju u odnosu prema Vama i ponuditelju kao neovisna Treća osoba, a ne kao partner, fiducijar, predstavnik ili podugovaratelj Vaš ili ponuditeljev. Za realizaciju ugovora nisu odgovorni operator sustava za rezervaciju i Posrednik.


4.  Sadržaj rezervacije
  4.1  Standardne rezervacije hotela

  Standardnu rezervaciju održava hotel načelno do 18 sati po lokalnom vremenu. U slučaju nedolaska do 18 sati po lokalnom vremenu može biti potrebno plaćanje pristojbe, pri tom se mora paziti na napomene dotičnoga hotela tijekom dijaloga za rezervacije. Pravo na smještaj potom više ne postoji. Ako dolazak može uslijediti tek nakon 18 sati po lokalnom vremenu, klijent koji rezervira mora izravno informirati hotel o predviđenom vremenu dolaska. Pojedinačno se također ne nude standardne rezervacije. Rezervirane sobe čuva ovdje operator hotela na dan dolaska do određenog vremena. Nakon toga istječe Vaše pravo na rezerviranu sobu, ako niste izravno s operatorom hotela dogovorili kasniji dolazak Molimo pazite k tome na detaljne uvjete rezervacije hotela prikazane tijekom dijaloga za rezervacije kao i u Vašoj pismenoj potvrdi rezervacije. Rezervacije, koje su osigurane navodom kreditne kartice, moraju se sačuvati cijelu noć.

  4.2  Obveza Vaše rezervacije, promjena i poništenja

  Ovisno o uvjetima ponuditelja, Vi ste nakon rezervacije obvezni platiti dogovorenu cijenu usluge putovanja (ili dio iznosa), ako pravovremeno ne poništite rezervaciju ili ako ste odabrali uslugu putovanja bez poništenja. Ako se ne poništi do kasnijeg roka ili se uopće ne poništi, hotel može zaračunati ukupnu cijenu putovanja, ovisno o zemlji putovanja prema zakonu odbivši ušteđene troškove.

  Detaljni uvjeti poništenja odvojeno se navode u dijalogu za rezervacije a Vi ih prihvaćate.

  Poništenja se moraju provoditi putem Posrednikovog sustava ili Posrednikovog servisnog centra uz navod koda za storniranje. U slučaju poništenja izravno kod hotela, Posrednik ne može dati informacije za moguće neusklađenosti oko roka poništenja ili činjeničnog stanja poništenja od strane klijenta za rezervacije.

  Posebne cijene, koje su vezane na minimalni boravak, hotel može jamčiti samo kod punog trajanja boravka. Prilikom prijevremenog odlaska gosta hotel može obračunati povišenu cijenu sukladno skraćenom boravku.

  Ako klijent za rezervacije želi promjenu već aktivirane rezervacije (tzv. preinaku rezervacije) i za to putem e-pošte ili telefonom stupi u kontakt s Posrednikom, hotel.de ima pravo pohraniti osobne podatke klijenta da bi se provela preinaka rezervacije. Prava klijenta na brisanje njegovih podataka prema hotelinfo-Datenschutzbestimmungen ostaju nepromijenjena. Prilikom skraćivanja trajanja boravka prema važećoj rezervaciji hotel si pridržava pravo prilagodbe dotične cijene noćenja, koja odgovara skraćenom trajanju boravka.

  Posrednik pridržava pravo da kod rezervacija s nepotpunim, sumnjivim ili očigledno pogrešnim podatcima osobe koja rezervira ili putuje poništi rezervaciju bez razgovora s klijentom za rezervaciju. Ovo pravo postoji također kod rezervacija osoba ili registracija, koje su se u prošlosti češće primjećivale s tzv. NoShows (nedolazak bez poništenja) ili neplaćenim/nepotpuno plaćenim hotelskim računima. U oba slučaja ne postoji pravo na provedbu rezervacije.

  Posrednik preporučuje zaključivanje odgovarajućih osiguranja rezervacije, posebno osiguranje troškova otkazivanja putovanja i/ili osiguranje naknade za troškove putovanja.

  4.3  Plaćanje kreditnom karticom

  Prilikom rezerviranja često morate navoditi broj Vaše kreditne kartice i vrijeme valjanosti Vaše kreditne kartice. Ovi podaci dostavljaju se ponuditelju dotične usluge putovanja te se provjeravaju prije potvrde Vaše rezervacije.

  Vaša kreditna kartica jamči dotičnom ponuditelju plaćanje svih nastalih troškova za rezerviranu uslugu putovanja. Troškove obračunava ponuditelj usluge putovanja preko Vaše kreditne kartice izravno na licu mjesta. Kartica se tamo mora predočiti ponuditelju. Trenutak obračuna prilagođava se prema uvjetima ponuditelja.

  U pojedinačnim slučajevima prikazuju se posebne cijene za noćenja, koje se jamče samo uz plaćanje unaprijed. Na to se izrazito upozorava u dijalogu za rezervacije. U tim slučajevima morate biti suglasni da se Vaša kreditna kartica odmah tereti s iskazanom ukupnom cijenom u dijalogu za rezervacije uključivši eventualne poreze i pristojbe. Za naknadne promjene rezervacija može se stoga obračunati pristojba.

  Uporaba sustava za rezervacije za Vas je besplatna.

  Ako se traži kreditna kartica za rezerviranje, bez važeće kreditne kartice ne može se koristiti sustav za rezervacije korisnika sustava preko Posrednika.

  4.4  Kategorije hotela i informacije o hotelu/putovanju

  Podjela ponuđenih hotela u kategorije odgovara međunarodnoj ili aktualnoj nacionalnoj uobičajenoj uporabi te daje neobvezujuću informaciju o standardu i opremi hotela. Ona se isključivo temelji na samoprocjeni dotičnog operatora hotela a Posrednik ju ne provjerava. Sve ostale informacije o hotelu i opis soba temelje se na vlastitim podatcima hotelskog operatora. Posrednik nema utjecaja na te podatke i ne preuzima nikakvu odgovornost za ispravnost i potpunost.

  4.5  Ugovorom dogovorene cijene

  Sve cijene su aktualne, povoljne dnevne cijene, koje se prikazuju u ime dotičnoga hotela i koje vrijede za sve rezervacije koje su provedene preko globalnog sustava za rezervacije Posrednika.

  Rezervacije slijede po trenutačno najboljoj, aktualno najpovoljnijoj dnevnoj cijeni Posrednika, koju daje izravno hotel za izabrani datum putovanja i koja se prikazuje u ime hotela. Last-Minute cijene, sezonske cijene i cijene za vikend ili posebne akcijske cijene automatski se uzimaju u obzir tijekom rezervacije.

  Cijena se priopćava putem hotela i sadrži aktualne poreze i pristojbe. Ukoliko se navode porezi i pristojbe, radi se o porezima i pristojbama sadržanima u cijeni. Visina navedenih poreza podvrgnuta je stalnim promjenama i stoga se može navesti samo kao neobvezujuća. Za određena odredišta mogu se plaćati dodatni lokalno uobičajeni porezi kao npr. boravišne pristojbe, city tax. Navedene hotelske cijene važe za jednu sobu i za jednu noć, bez dodatnih usluga. Ponuđene dodatne usluge ovise o dotičnom hotelu. Doručak je samo onda sadržan u cijeni sobe, ako je to posebno navedeno u opisu hotela. Cijene navedene u ostalim valutama mogu podlijegati promjenama deviznog tečaja i stoga se prikazuju bez jamstva i isključivo za orijentaciju. Ugovor o smještaju i prekid slijede izravno s hotelom.

  Kod precrtanih cijena radi se o realnim cijenama jednake kategorije soba, koje se nude u razdoblju od 30 dana prije odnosno 30 dana nakon planiranog razdoblja boravka.

  4.6  Propisi o putovnici, vizi, carinski, devizni i zdravstveni propisi usluge putovanja

  Posrednik posreduje samo pojedine usluge putovanja i nije informiran o pojedinostima Vašega putovanja i Vašim osobnim odnosima (npr. o državljanstvu). Zbog toga Posrednik ne može potvrditi mjerodavne propise o putovnici, vizi, carinske, devizne i zdravstvene propise, tako da ste sami odgovorni za pridržavanje svih propisa koji se eventualno moraju poštivati.

  4.7  Povezivanje istih pojedinačnih rezervacija

  Ako se kroz privremeno uzastopne ili paralelno aktivirane pojedinačne rezervacije od strane jednog klijenta ili grupe klijenata stvori grupna rezervacija, hotel ili Posrednik ima pravo da sve pojedinačne rezervacije poveže u jednu grupnu rezervaciju te da modificira uvjete rezervacije i poništenja. Ako klijent koji rezervira ne prihvaća nove uvjete, hotel ili Posrednik ima pravo poništiti rezervacije. Nadalje svoje pravo na rezerviranu uslugu putovanja možete ustupiti drugoj osobi samo uz izričito odobrenje ponuditelja. Kod pogrešnog odnosno sumnjivog podatka osobe(a) koja putuje Posrednik si pridržava pravo da stornira rezervacije bez razgovora s klijentom koji rezervira.

  4.8  Upit za sastanak, rezervacija i poništenje

  Prilikom upita o stranici za sastanke izabrani hoteli informiraju se putem e-pošte o upitu klijenta. Hoteli dostavljaju klijentu odgovarajuće podatke o stranici za sastanke. Ako se ponuda hotela rezervira preko stranica Posrednika, ostvaruje se sa zaključivanjem rezervacije obvezujući ugovor između klijenta i hotela. U slučaju poništenja klijent mora informirati pored Posrednika i hotel. Rezervacija za sastanak može se kod Posrednika poništiti isključivo online preko Prostora za sastanke ili pismenim putem. Nakon završetka skupa Posrednik traži kod hotela kopiju računa za sastanak, da bi se izvršene usluge vrednovale i statistički prikazale.

  4.9  Rezervacije putem bonus programa

  Posrednik pruža mogućnost da se aktiviraju rezervacije putem bonus programa uglednih partnera. Pri tom rezervacija hotela mora uslijediti isključivo putem veze koja je kod partnera integrirana na njegovim web stranicama. Povrat novca slijedi ca. 6 tjedana po završetku mjeseca, u kojem je uslijedio odlazak u hotelu. O visini povrata mora se raspitati kod odgovarajućeg partnera. Rezervacije hotela lanca Marriott isključene su iz vraćanja bonusa. Pri rezervaciji putem bonus programa mora osoba koja rezervira podudarati s osobom koja dolazi. Povrat novca jamči se za člana bonus programa plus jednoj pratećoj osobi. Za rezervacije sudionika bonus programa putem Service Center Posrednika može se isplatiti bonus. Kombinacija različitih modela rabata također je rijetko moguća.

  4.10  Telefonski upiti upućeni Service Center Posrednika

  Za telefonske rezervacije putem Service Center potrebna je registracija. Za to treba navesti osobne podatke kao ime, adresu, adresu elektroničke pošte odnosno broj telefaksa kao i po potrebi bankovnu vezu ili podatke o kreditnoj kartici, ako su potrebni za provedbu rezervacije.

  Telefonskom registracijom putem Service Center Posrednika klijent prihvaća opće uvjete poslovanja poduzeća hotel.de AG.

  Da bi se mogla provesti rezervacija poništenje ili promjena podataka, klijent se autentificira pomoću ispitivanja o relevantnim podatcima. U tu svrhu treba aktualni broj klijenta kao i u slučaju poništenja kod za poništenje. Posrednik si pri tom pridržava pravo da u slučaju nedovoljnne pismene ili usmene autentifikacije odbije rezervacije, poništenja ili promjene podataka. Nije dopuštena provedba rezervacija, poništenja ili promjena podataka po nalogu Treće osobe.

  Prije zaključivanja telefonske rezervacije, poništenja ili promjene rezervacije slijedi ponovno usmeno usklađivanje podataka. Ovo usklađivanje podataka kao i rezervacija, poništenje ili promjena podataka, koji po potrebi iz toga rezultiraju, obvezni su za klijenta i priznaju se sa zaključivanjem usmenog usklađivanja podataka.

  Posrednik može pri odgovarajućoj raspoloživosti izvršiti na hotelskoj stranici pojedinačne rezervacije izvan sustava. O tome se klijent posebno informira i izjavljuje da je suglasan s time, da rezervacija hotela, koja je obvezna za klijenta, postaje valjana tek nakon ponovne pismene povratne potvrde od strane hotela te se može podvrći promjenama. Time se ne diraju grupne rezervacije koje se provode putem Servisnog centra.


5.  Ocjena klijenta

  Klijent ima mogućnost, da nakon povratka s putovanja koje je rezervirao ocijeni hotel. Pri tom klijent može dati podatke o kvaliteti sobe, sobnoj jakosti zvuka, čistoći, ljubaznosti i kompetentnosti osoblja, odnosu cijene i uskuge, gastronomijiji, sportu/wellnessu. Ovo ocjenjivanje može se urediti samo za tri dana nakon prvog unošenja. Posrednik pridržava pravo brisanja ocjena bez navođenja razloga.


6.  Različito

  6.1  Preuzimanje podataka

  Svi podatci sastavljeni su s velikom brižljivošću. Za slučajne pogreške prilikom unosa podataka ili prijenosa podataka ne može se međutim preuzeti odgovornost.

  6.2  Upućivanje na pravo opoziva

  Klijent može uvijek pismeno opozvati prijavu kod Posrednika. Također i posrednik ima pravo da kod važnog razloga opozove prijavu klijenta. Posrednik osim toga pridržava pravo da bez razgovora deaktivira klijentov račun s nepotpunim, sumnjivim ili očigledno pogrešnim podatcima. Ovo pravo postoji također, ako je klijent u prošlosti češće bio uočljiv npr. po nakupljenim nedolsacima bez poništenja ili neplaćenim računima.


7.  Objašnjenja o zašiti podataka
8.  Isključenje jamstva

  Sustav rezervacija koji uporabljuju Posrednik i operator sustava za rezervacije za Vas je besplatan servis. Zbog toga Posrednik ili operator sustava za rezervacije ne preuzima jamstvo za rad i uporabu sustava za rezervacije, posebno ne za sljedeće točke:

  • Za raspoloživost sustava za rezervacije i za mogućnost rezervacije usluga putovanja putem sustava za rezervacije.
  • Za propisno ispunjavanje postojećeg ugovora između Vas i ponuditelja usluga putovanja, iako je ovaj ugovor sklopljen pomoću sustava za rezervacije kojeg vode Posrednik ili operator sustava za rezerviranje.
  • Postoji mogućnost da se zaključi ugovor uz pomoć sustava za rezervacije ili se isti može promijeniti ili poništiti.
  • Za ispravnost i potpunost opisa usluga putovanja, koji su sadržani u sustavu za rezervacije.

9.  Ograničenje odgovornosti
  9.1

  Odgovornost Posrednika ili operatora sustava za rezervacije za sve štete, svejedno iz kojega razloga, uklj. nedozvoljene radnje, kvaziugovorne obveze, ugovor ili jamstvo, je isključeno, ukoliko štete nisu (1) prouzročene kažnjivom povredom ugovorno bitnih obveza od strane Posrednika ili operatora sustava za rezervacije na jedan način, koji ugrožava svrhu ugovora ili (ii) grubim nemarom ili namjerom od strane Posrednika ili operatora sustava za rezervacije, u izvršenju ili okolnostima usluga.

  9.2

  Odgovara ili Posrednik ili operator sustava za rezervacije prema Br. 9.1 (i) za kažnjivu povredu glavnih obveza a da ne postoj grubi nemar ili namjera, čitavo jamstvo Posrednika ili operatora sustava za rezervacije ograničeno je na takve štete i takav obim šteta, čiji je nastup Posrednik ili operator sustava za rezervacije tipično mogao predvidjeti prema okolnostima njemu poznatima prilikom sklapanja ugovora. U slučajevima ovoga br. 9.1 (ii) ne postoji odgovornost Posrednika ili operatora sustava za rezervacije za posredne štete, posljedične štete zbog nedostataka ili izmakle dobiti.

  9.3

  Odgovara ili Posrednik ili operator sustava za rezervacije prema br. 9.1 (ii) za grubi nemar ili namjeru suradnika ili opunomoćenika, koji nisu organi ili rukovodeći zaposlenici Posrednika ili operatora sustava za rezervacije, sva odgovornost Posrednika ili operatora sustava za rezervacije isto tako je ograničeno na takve štete i jedan takav obim šteta, čiji je početak Posrednik ili operator sustava za rezervacije tipično mogao predvidjeti prema okolnostima njemu poznatima pri sklapanju ugovora. U slučajevima ovoga br. 9.3 ne postoji odgovornost Posrednika ili operatora sustava za rezervacije za posredne štete, posljedične štete zbog nedostataka ili izmakle dobiti.

  9.4

  U slučajevima br. 9.2 i 9.3 sva je odgovornost Posrednika ili operatora sustava za rezervacije ograničeno na 50.000 EUR. Sva odgovornost za čistu novčanu štetu (za razliku od osobne štete ili materijalne štete) u tim je slučajevima detaljnije ograničena na vrijednost usluge. Zahtjevi za naknadu štete zastarjevaju najkasnije za jednu godinu nakon trenutka u kojem ste Vi saznali o događaju koji nanosi štetu. To ne važi za zahtjeve iz nedozvoljene odgovornosti.

  9.5

  Isključenje ili ograničenje odgovornosti za naknadu štete prema postojećim propisima važi također za moguće zahtjeveprema suradnicima ili opunomoćenicima Poserdnika ili operatora sustava za rezervacije.


10.  Autorska prava

  Sastavni dijelovi sustava za rezervacije s kojim rade Posrednik i po potrebi operator sustava za rezervacije podliježu autorskom pravu i ostalim pravima zaštite. Uporaba web stranica Posrednika i po potrebi sustava za rezervacije s kojim radi operator sustava za rezervacije i tamo pohranjenim materijalima dopušteno je samo za izvršavanje rezerviranja preko Posrednika i po potrebi operatora sustava za rezervacije.


11.  Pravo koje se primjenjuje

  Ovi uvjeti poslovanja i temeljni ugovori između krajnjeg kupca i Posrednika podliježu pravu savezne Republike Njemačke isključujući UN-pravo o prodaji robe.


12.  Nadležnost suda

  Nadležni sud za trgovce u smislu Trgovačkog zakonika je Nürnberg, Njemačka. Za kupce u smislu članka 13 Građanskog zakonika važi zakonsko sjedište suda.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号