Yhteystiedot


Puhelin 00800-11211200*

Sähköposti info@hotel.info

* Maksuton useissa maissa. Katso lisätietoja ja yksityiskohtaiset yhteystiedot napsauttamalla tätä .
YSE

HOTEL DE GmbH:n yleiset sopimusehdot (YSE)

HOTEL DE GmbH ylläpitää maailmanlaajuista hotellinvarauspalvelua osoitteissa www.hotel.de, www.hotel.info ja kaikilla liitetyillä kumppanisivustoilla. Seuraavat HOTEL DE GmbH:n, jatkossa "Palvelun välittäjä", osallistumisehdot koskevat kaikkia osoitteita ja tytäryhtiöitä.

1.  Voimassaolo

  Nämä yleiset sopimusehdot koskevat kaikkia Palvelun välittäjän maailmanlaajuisen varausjärjestelmän kautta tehtyjä sitoumuksettomia varauskyselyjä ja sitovia hotellihuoneiden tai kokouspalvelujen varauksia. Yksittäisten matkapalvelujen välittäminen varausasiakkaille tapahtuu Palvelun välittäjän internetsivujen kautta tai tarvittaessa Palvelun välittäjän kumppanien ylläpitämien online-varausjärjestelmien ("Varausjärjestelmän tarjoaja") kautta.

2.  Palvelun sisältö

  Palvelu kattaa majoitus- tai matkapalvelusopimuksen tai kokoussopimuksen välittämisen ja solmimisen varaajan ja hänen valitsemansa hotellin välille välittömästi varauksen aikana. Vahvistettu hinta maksetaan suoraan hotellille. Kaikki majoitus- tai matkapalvelu- tai kokoussopimuksesta syntyvät vaatimukset ja velvoitteet syntyvät välittömästi ja ainoastaan varaajan ja tämän valitseman hotellin välille. Varaajan ja Palvelun välittäjän välillä ei ole majoitussopimussuhdetta.
  Palvelun välittäjä sekä mahdollinen varausjärjestelmän tarjoaja tiedottavat Palvelun välittäjän verkkosivuilla yksittäisten matkapalveluiden valikoimasta. Jos sinä asiakkaana haluat varata matkapalvelun, Palvelun välittäjä tai varausjärjestelmän tarjoaja ottaa varauspyynnön vastaan. Jos Palvelun välittäjällä tai varausjärjestelmän tarjoajalla on tiedossa, että varattu matkapalvelu on käytettävissä, Palvelun välittäjä tai varausjärjestelmän tarjoaja suorittaa varauksen Palvelun tarjoajalta ja lähettää sinulle varausvahvistuksen. Muussa tapauksessa Palvelun välittäjä tai varausjärjestelmän tarjoaja välittävät varauspyyntösi kyseiselle Palvelun tarjoajalle sekä Palvelun tarjoajan vastauksen tähän.
  Matkapalvelujen tarjoaja ("Palvelun tarjoaja") ei ole varausjärjestelmän tarjoaja tai Palvelun välittäjä, vaan hotellinpitäjä.
  Jos varaat Palvelun välittäjän Internet-sivuston kautta useampia matkapalveluja, yksittäisten matkapalvelujen valinta ja kokoaminen ei tapahdu varausjärjestelmän tarjoajan toimesta vaan omalla vastuulla.
  Varausjärjestelmän ehdottamia yksittäisiä matkapalveluita valittaessa pyritään ilmoittamasi ehdot (esim. paikka, kohde, hinta, ajankohta, kategoria) huomioimaan mahdollisimman hyvin. Varausjärjestelmän tekemää valintaa ei kuitenkaan tule ymmärtää niin, ettei sen lisäksi olisi olemassa muita tai parempia matkapalveluita, jotka saattaisivat vastata toiveitasi tai ehtojasi.

3.  Sinun ja matkapalvelun tarjoajan välinen sopimus

  Varausjärjestelmän käytön myötä sinun ja kyseisen matkapalvelun tarjoajan välille syntyy majoitussopimus ("Sopimus").
  Sopimus syntyy sitovasti, kun online-varaustapahtuma on suoritettu onnistuneesti.
  Varausjärjestelmän tarjoaja ja Palvelun välittäjä toimivat ainoastaan viestinvälittäjinä sinun ja Palvelun tarjoajan välillä. Varausjärjestelmän tarjoaja ja Palvelun välittäjä toimivat suhteessa sinuun ja Palvelun tarjoajaan puolueettomana kolmantena osapuolena, eivät sinun tai Palvelun tarjoajan kumppanina, edunvalvojana, edustajana tai alihankkijana. Varausjärjestelmän tarjoaja ja Palvelun välittäjä eivät vastaa sopimuksen toimeenpanosta.

4.  Varauksen sisältö

  4.1  Hotellien normaalivaraukset
  Normaalivaraus on hotellissa voimassa yleensä kello 18:00 saakka paikallista aikaa. Jos varaaja ei saavu hotelliin kello 18:00 mennessä paikallista aikaa, hänen maksettavakseen saattaa koitua kuluja. Nämä kulut on eritelty tarkemmin varausvaiheessa kulloisenkin hotellin kohdalla. Tämän ajankohdan jälkeen hotelli ei ole enää velvollinen järjestämään majoitusta. Jos saapuminen on mahdollista vasta kello 18:00 jälkeen paikallista aikaa, varaajan on ilmoitettava todennäköinen saapumisaikansa suoraan hotellille. Yksittäin tarjotaan myös muita kuin normaalivarauksia. Tällöin hotellinpitäjä pitää varatut huoneet varattuina tulopäivänä tiettyyn kellonaikaan asti. Sen jälkeen oikeutta varattuun huoneeseen ei ole, ellet ole sopinut hotellinpitäjän kanssa myöhäisemmästä saapumisesta. Huomioi hotellin yksityiskohtaiset varausehdot, jotka ilmoitetaan varauksen aikana ja kirjallisessa varausvahvistuksessa. Luottokortin numerolla vahvistetut varaukset on pidettävä voimassa koko yön.
  4.2  Varauksen, muutosten ja peruutusten sitovuus
  Tehtyäsi varauksen olet palveluntarjoajan ehtojen mukaan velvollinen maksamaan matkapalvelusta sovitun hinnan (tai osahinnan), jos et peruuta varaustasi ajoissa tai jos et käytä matkapalvelua, mutta et ole peruuttanut sitä. Jos varaus peruutetaan myöhemmin tai sitä ei peruuteta lainkaan, hotellilla on oikeus veloittaa koko matkan hinta, matkustusmaan lainsäädännön mukaisesti säästyneillä kuluilla vähennettynä.
  Yksityiskohtaiset peruutusehdot ilmoitetaan varausdialogissa erikseen ja hyväksytään varauksen yhteydessä.
  Peruutukset on suoritettava Palvelun välittäjän online-järjestelmässä tai Palvelun välittäjän palvelunumerossa ilmoittamalla annettu peruutuskoodi. Jos peruutus tehdään suoraan hotellille, Palvelun välittäjä ei voi antaa varausasiakkaalle mitään tietoja peruutusajankohdasta tai peruutustapahtumasta mahdollisissa epäselvissä tilanteissa.
  Hotelli voi myöntää vähimmäisoleskeluun sidotun erikoishinnan vain, kun oleskelun kestoehto täyttyy. Jos asiakas poistuu hotellista aikaisemmin, hotelli voi velottaa lyhennetystä oleskelusta vastaavasti korkeamman hinnan.
  Jos varausasiakas haluaa muuttaa jo tehtyä varausta (niin kutsuttu varauksen muutos) ja hän ottaa tämän vuoksi yhteyttä Palvelun välittäjään sähköpostitse tai puhelimitse, hotelinfo:llä on oikeus tallentaa asiakkaan henkilökohtaiset tiedot varauksen muutoksen suorittamista varten. Tämä ei vaikuta hotelinfo:n tietosuojamääräysten mukaiseen asiakkaan oikeuteen pyytää tietojensa poistamista. Mikäli voimassa olevan varauksen mukaista oleskeluaikaa halutaan lyhentää, hotelli pidättää oikeuden kulloisenkin yöpymishinnan sovittamiseen lyhempää oleskeluaikaa vastaavaksi.
  Palvelun välittäjä on oikeutettu perumaan varauksen sopimatta tästä erikseen varausasiakkaan kanssa, jos varaajan tai matkustavan henkilön tiedot ovat puutteelliset, epäilyttävät tai selvästi väärät. Tämä oikeus koskee myös sellaisten henkilöiden suorittamia varauksia tai rekisteröintejä, jotka ovat aiemmin useampaan otteeseen jättäneet saapumatta varaamaansa hotelliin peruuttamatta varaustaan (ns. NoShows) tai jättäneet hotellilaskunsa kokonaan tai osittain maksamatta. Kummassakaan tapauksessa varausta ei ole mahdollista siirtää. Jos hotelli huomaa luotokorttitietojen tarkistamisen yhteydessä, että tiedot ovat virheellisiä tai kortilta ei voida veloittaa maksua, hotelli voi peruuttaa varauksen välittäjän kautta.
  Palvelun välittäjä suosittelee soveltuvien matkavakuutusten ottamista, erityisesti vakuutusta matkan peruutuksesta aiheutuvien kustannusten ja/tai korvaavan matkan varalle.
  4.3  Maksaminen luottokortilla
  Varausta tehdessäsi sinun on usein ilmoitettava luottokortin numero ja luottokortin voimassaoloaika. Nämä tiedot välitetään kyseisen matkapalvelun tarjoajalle ja tarkistetaan ennen varauksen vahvistamista.
  Luottokortti toimii kyseiselle Palvelun tarjoajalle takuuna kaikkien varatusta matkapalvelusta koituvien kustannusten maksusta. Matkapalvelun tarjoaja veloittaa kustannukset luottokortilta suoraan paikan päällä. Kortti on tuolloin esitettävä Palvelun tarjoajalle. Veloituksen ajankohta riippuu Palvelun tarjoajan ehdoista.
  Yksittäistapauksissa ilmoitetaan erikoisyöpymishintoja, jotka ovat varattavissa ainoastaan etumaksulla. Tästä ilmoitetaan erikseen varausdialogissa. Tällaisissa tapauksissa sinun on ilmoitettava hyväksyväsi, että luottokortiltasi veloitetaan välittömästi varausdialogissa ilmoitettu kokonaishinta sekä mahdolliset verot ja maksut. Jälkikäteen tehtävistä varauksen muutoksista saatetaan siksi veloittaa maksu.
  Varausjärjestelmän käyttö on sinulle maksutonta.
  Jos varaukseen vaaditaan luottokortti, varausjärjestelmän tarjoajan varausjärjestelmää ei voi käyttää Palvelun välittäjän kautta ilman voimassa olevaa luottokorttia.
  4.4  Hotellikategoriat ja hotelli- ja matkatiedot
  Tarjolla olevien hotellien jaottelu kategorioihin vastaa kansainvälistä tai kyseisen maan yleistä käytäntöä ja antaa sitoutumattoman kuvan hotellin tasosta ja palveluista. Se perustuu yksinomaan kyseisen hotellinpitäjän omaan arviointiin, eikä Palvelun välittäjä tarkasta sitä. Myös kaikki muut hotelleja koskevat tiedot ja huoneiden kuvaukset perustuvat hotellin pitäjän itse antamiin tietoihin. Palvelun välittäjä ei voi vaikuttaa näihin tietoihin millään tavalla, eikä vastaa niiden oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.
  4.5  Sopimuksellisesti sovitut huonehinnat
  Kaikki hinnat ovat ajankohtaisia, edullisia päivän hintoja, jotka näytetään kyseisen hotellin nimissä ja jotka koskevat kaikkia Palvelun välittäjän maailmanlaajuisen varausjärjestelmän kautta tehtyjä varauksia.
  Varaukset tehdään kulloinkin parhaaseen, sillä hetkellä edullisimpaan Palvelun välittäjän päivän hintaan, jonka hotelli antaa valitulle matka-ajankohdalle suoraan ja joka esitetään hotellin nimissä. Palvelun välittäjän käytössä olevat Last Minute-, kausi-, viikonloppu- tai erityistarjoushinnat huomioidaan varausta tehtäessä automaattisesti.
  Hinnan ilmoittaa hotelli, ja se sisältää kulloisetkin verot ja maksut. Ilmoitetut verot ja maksut sisältyvät kokonaishintaan. Ilmoitettujen verojen suuruus saattaa vaihdella jatkuvasti, ja siksi ne voidaan ilmoittaa ainoastaan sitoumuksetta. Tietyissä kohteissa voi lisäksi joutua maksamaan ylimääräisiä paikallisia maksuja, kuten matkailumaksun (Kurtaxe, city tax). Mainitut hotellihinnat koskevat yhtä huonetta ja yhtä yötä, ilman oheispalveluja. Tarjottavat oheispalvelut riippuvat kyseisestä hotellista. Aamiainen sisältyy huoneen hintaan vain, jos se on ilmoitettu erikseen hotellikuvauksessa. Muissa valuutoissa ilmoitetut hintatiedot saattavat muuttua kurssivaihteluiden takia. Siksi ne ilmoitetaan sitoumuksetta, ja ne ovat ainoastaan suuntaa antavia. Majoitussopimuksen solmiminen ja laskutus tapahtuu suoraan hotellin kanssa.
  Yliviivatut hinnat ovat todellisia, saman huonekategorian hintoja, jotka ovat käytettävissä ajanjaksolla, joka alkaa 30 päivää ennen suunniteltua oleskeluajankohtaa tai päättyy 30 päivää sen jälkeen.
  4.6  Matkapalvelun passi-, viisumi-, tulli-, valuutta- ja terveysmääräykset
  Palvelun välittäjä välittää ainoastaan yksittäisiä matkapalveluita, eikä tällä ole tietoa sinun matkasi ja henkilökohtaisten olosuhteittesi (esim. kansalaisuuden) yksityiskohdista. Palvelun välittäjä ei siksi voi määritellä voimassa olevia passi-, viisumi-, tulli-, valuutta- ja terveysmääräyksiä, joten sinun on itse vastattava kaikkien mahdollisesti huomioon otettavien määräysten noudattamisesta.
  4.7  Samanlaisten yksittäisvarausten yhdistäminen
  Verkossa voi varata enintään yhdeksän huonetta. Jos haluat varata enemmän kuin yhdeksän huonetta, sinun on otettava yhteyttä palvelun välittäjän ryhmämatkojen järjestäjään, joka voi tehdä sitovan varausvahvistuksen. Jos sinun on varattava yli yhdeksän huonetta, varauksen jakaminen useampaan yksittäiseen, enintään yhdeksän huonetta käsittävään varaukseen ei ole sallittua. Jos tarvitset erityistilanteita, kuten messuja, kokouksia, muita tilaisuuksia tai ryhmävarauksia varten useampia huoneita (kymmenen huonetta tai enemmän), voit tehdä tarjouspyynnön erityisen tarjouspyyntömoduulin kautta. Lisäksi voit siirtää varaamasi matkapalvelun toiselle henkilölle vain palveluntarjoajan nimenomaisella suostumuksella. Palvelun välittäjä on oikeutettu perumaan varauksen tästä varausasiakkaan kanssa sopimatta, jos matkustavan henkilön tai henkilöiden tiedot ovat puutteelliset tai epäilyttävät.
  4.8   Kokouksen tarjouspyyntö, varaus ja peruutus
  Kokoussivun kautta tehdyissä tarjouspyynnöissä asiakkaan kyselystä ilmoitetaan valituille hotelleille sähköpostitse. Hotellit lähettävät kokoussivun kautta asiakkaalle kyseiset tarjoukset. Jos hotellin tarjous varataan Palvelun välittäjän sivujen kautta, syntyy varauksen myötä asiakkaan ja hotellin välille sitova sopimus. Jos varaus peruutetaan, asiakkaan on ilmoitettava tästä Palvelun välittäjän lisäksi myös hotellille. Palvelun välittäjälle kokousvarauksen peruutus voidaan tehdä ainoastaan online-kokousalueen kautta tai kirjallisesti. Tilaisuuden päätyttyä Palvelun välittäjä pyytää hotellilta kopion kokouslaskusta, jotta se voi analysoida todellisuudessa käytetyt palvelut ja esittää ne tilastollisesti.
  4.9  Bonusohjelmien kautta tehdyt varaukset
  Palvelun välittäjä tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa varauksia nimekkäiden kumppaneiden bonusohjelmien kautta. Tässä tapauksessa hotellivaraus on suoritettava kumppanin sivustoonsa integroiman linkin kautta. Hyvitys suoritetaan noin 6 viikon kuluttua sen kuukauden lopusta, jossa hotellista on kirjauduttu ulos. Hyvityksen määrä on sovittava suoraan kyseisen kumppanin kanssa. Marriott-ketjun hotelleissa tehdyistä varauksista ei hyvitetä bonuksia. Tehtäessä varausta bonusohjelman perusteella on varaavan bonusohjelmaan kuuluvan jäsenen oltava myös matkustava henkilö. Bonusohjelman jäsenelle myönnetään hyvitys omasta sekä yhden mukana matkustavan henkilön varauksesta. Palvelun välittäjän puhelinpalvelun kautta tehdyistä varauksista ei voida antaa bonusta bonusohjelmaan osallistuville. Erilaisten alennusten yhdistäminen ei ole myöskään mahdollista.
  4.10  Palvelun välittäjän puhelinpalvelun kautta tehdyt tarjouspyynnöt
  Palvelun välittäjän puhelinpalvelun kautta tehtävien varausten yhteydessä on annettava henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite tai faksinumero sekä tilitiedot tai luottokortin tiedot, jos näitä tarvitaan varauksen suorittamiseen.
  Jos asiakas haluaa tehdä varauksia, peruutuksia tai muuttaa tietoja, hänet tunnistetaan kysymällä tiettyjä tietoja. Tähän tarvitaan asiakasnumero ja peruutusta tehdessä peruutuskoodi. Palvelun välittäjällä on oikeus kieltäytyä suorittamasta varausta, peruutusta tai tietojen muutosta, jos asiakasta ei voi luotettavasti tunnistaa kirjallisesti tai suullisesti. Varauksia, peruutuksia tai tietojen muutoksia ei voida suorittaa kolmannen osapuolen pyynnöstä.
  Puhelimitse tehdyn varauksen, peruutuksen tai tietojen muutoksen lopuksi tiedot varmistetaan vielä suullisesti. Tietojen varmistus ja sen myötä tehty varaus, peruutus tai tietojen muutos ovat asiakasta sitovia ja astuvat voimaan tietojen suullisen varmistuksen myötä.
  Asiakkaan tehdessä tarjouspyynnön palvelun välittäjän puhelinpalvelun kautta asiakas hyväksyy yrityksen HOTEL DE GmbH yleiset sopimusehdot.
  Palvelun välittäjä voi suorittaa yksittäisvarauksia hotellin sivuilla mainitun saatavuuden mukaan myös järjestelmän ulkopuolelta. Asiakkaalle ilmoitetaan tästä erikseen, ja asiakkaan on ilmoitettava hyväksyvänsä, että asiakasta sitova hotellivaraus astuu voimaan vasta hotellin vahvistettua sen kirjallisesti ja että siihen voi tulla muutoksia. Tämä ei koske puhelinpalvelun kautta tehtyjä ryhmävarauksia.

5.  Asiakasarviot

  Asiakkaat voivat arvioida varaamansa hotellin matkansa jälkeen. Tässä yhteydessä asiakas voi arvioida hotellihuoneen laatua, melutasoa, puhtautta, henkilökunnan ystävällisyyttä ja osaamista, hotellin hinta–laatu-suhdetta, ravintolapalveluita sekä urheilu- ja wellness-tarjontaa. Tätä arviointia voi muuttaa ainoastaan 7 päivän ajan sen laatimisesta. Palvelun välittäjällä on oikeus poistaa arvosteluja syytä ilmoittamatta.
  Tämä verkkopalvelu saattaa sisältää käännöksiä, jotka ovat Googlen tuottamia tai jotka Google on antanut käyttöön. Google ja hotelinfo verkkosivun ylläpitäjän ominaisuudessa sanoutuvat irti kaikista käännöksiin liittyvistä nimenomaisista ja oletetuista takuista. Tämä koskee paikkansapitävyydestä ja luotettavuudesta annettuja takuita sekä oletettuja takuita tarkoituksenmukaisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamattomuudesta. Googlen vastuusta vapauttavana vastuuvapauslausekkeena käytetään ensisijaisesti sisällöltään seuraavanlaista englanninkielistä vastuuvapauslauseketta (Disclaimer):
  This service may contain translations powered by Google. Google disclaims all warranties related to the translations, express or implied, including any warranties of accuracy, reliability, and any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement.

6.  Sekalaista

  6.1  Tietojen käyttö
  Kaikki tiedot on koottu erittäin huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa tietojen keräämisessä tai siirtämisessä syntyneistä virheistä.
  6.2  Jäsenyyden peruutusoikeus
  Asiakas voi koska tahansa perua kirjallisesti rekisteröitymisensä Palvelun välittäjän palveluun. Myös Palvelun välittäjällä on oikeus poistaa asiakas painavasta syystä. Palvelun välittäjä on lisäksi oikeutettu poistamaan asiakastilin käytöstä tästä asiakkaan kanssa sopimatta, jos tilin tiedot ovat puutteelliset, epäilyttävät tai selvästi väärät. Tämä oikeus koskee myös tilanteita, joissa asiakas on aiemmin useampaan otteeseen kiinnittänyt huomiota esim. jättämällä usein saapumatta peruuttamatta varaustaan tai jättämällä laskunsa maksamatta.

7.  Selvityksiä tietosuojasta

8.  Takuun poissulkeminen

  Palvelun välittäjän tai varausjärjestelmän tarjoajan ylläpitämä varausjärjestelmä on sinulle maksuton palvelu. Siksi Palvelun välittäjä tai varausjärjestelmän tarjoaja ei anna takuuta varausjärjestelmän toiminnalle ja käytölle, erityisesti seuraavissa kohdissa:
 • Varausjärjestelmän käytettävissä olosta ja mahdollisuudesta varata matkapalveluita varausjärjestelmän kautta.
 • Asiakkaan ja matkapalvelujen tarjoajan välillä olevan sopimuksen asianmukaisesta täytäntöönpanosta, vaikka tämä sopimus olisi solmittu Palvelun välittäjän tai varausjärjestelmän tarjoajan ylläpitämän varausjärjestelmän avulla.
 • Solmitun sopimuksen muuttamis- tai peruuttamismahdollisuudesta varausjärjestelmän avulla tai muuten.
 • Varausjärjestelmän sisältämien matkapalveluiden kuvausten oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.

9.  Vastuun rajoitus

  9.1
  Palvelun välittäjä tai varausjärjestelmän tarjoaja ei vastaa mistään vahingoista, oikeusperustasta riippumatta, mukaan lukien luvattoman toiminnan, näennäissopimuksellisen velvoitteen, sopimuksen tai takuun, mikäli vahinko ei ole aiheutunut (i) Palvelun välittäjän tai varausjärjestelmän tarjoajan sopimuksen kannalta oleellisten velvollisuuksien tuottamuksellisesta laiminlyönnistä tavalla, joka vaarantaa sopimuksen tarkoituksen, tai (ii) Palvelun välittäjän tai varausjärjestelmän tarjoajan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta palvelujen suorittamisen aikana tai tilaisuuden tullen.
  9.2
  Jos Palvelun välittäjä tai varausjärjestelmän tarjoaja vastaa kohdan 9.1(i) mukaisesti perusvelvollisuuksien tuottamuksellisesta laiminlyönnistä, ilman että kyseessä on törkeä huolimattomuus tai tahallisuus, on Palvelun välittäjän tai varausjärjestelmän tarjoajan koko vastuu rajoitettu sellaisiin vahinkoihin ja sellaiseen vahingon laajuuteen, jonka syntymisen Palvelun välittäjä tai varausjärjestelmän tarjoaja pystyi ennakoimaan sopimuksen solmimisen aikana tiedossa olleiden olosuhteiden perusteella. Tämän kohdan 9.1(ii). tapauksissa ei Palvelun välittäjä tai varausjärjestelmän tarjoaja vastaa välillisistä vahingoista, puuteseuraamusvahingoista tai menetetystä voitosta.
  9.3
  Jos Palvelun välittäjä tai varausjärjestelmän tarjoaja vastaa kohdan 9.1(ii) mukaisesti sellaisten työntekijöiden tai toimeksisaajien törkeästä huolimattomuudesta tai tuottamuksellisuudesta, jotka eivät ole Palvelun välittäjän tai varausjärjestelmän tarjoajan toimielimiä tai johtavia toimihenkilöitä, on Palvelun välittäjän tai varausjärjestelmän tarjoajan koko vastuu rajoitettu samoin sellaisiin vahinkoihin ja sellaiseen vahingon laajuuteen, jonka syntymisen Palvelun välittäjä tai varausjärjestelmän tarjoaja pystyi ennakoimaan sopimuksen solmimisen aikana tiedossa olleiden olosuhteiden perusteella. Tämän kohdan 9.3 tapauksissa ei Palvelun välittäjä tai varausjärjestelmän tarjoaja vastaa välillisistä vahingoista, puuteseuraamusvahingoista tai menetetyistä voitoista.
  9.4
  Kohtien 9.2 ja 9.3 tapauksissa Palvelun välittäjän tai varausjärjestelmän tarjoajan koko vastuu on rajoitettu 50 000 euroon. Kokonaisvastuu puhtaissa omaisuusvahingoissa (henkilö- tai esinevahinkoihin verrattuna) on näissä tapauksissa edelleen rajoitettu palvelujen arvoon. Vahingonkorvausvaatimukset vanhentuvat viimeistään yhden vuoden kuluttua siitä ajankohdasta, kun vahingoittavasta tapahtumasta on saatu tieto. Tämä ei koske luvattomasta toiminnasta aiheutuvia vaateita.
  9.5
  Vahingonkorvausvastuun poissulkeminen tai rajoitus edellä olevien määräysten mukaisesti koskee myös kaikkia Palvelun välittäjän tai varausjärjestelmän tarjoajan työntekijöitä tai toimeksisaaneita koskevia vaatimuksia.

10.  Tekijänoikeus

  Palvelun välittäjän ja mahdollisesti varausjärjestelmän tarjoajan ylläpitämän varausjärjestelmän osat ovat tekijänoikeuslain ja muiden suojelulakien alaisia. Palvelun välittäjän verkkosivujen ja mahdollisesti varausjärjestelmän tarjoajan ylläpitämän varausjärjestelmän ja sinne tallennettujen materiaalien käyttö on sallittua vain varausten suorittamiseksi Palvelun välittäjän ja mahdollisesti varausjärjestelmän tarjoajan kautta.

11.  Sovellettu laki

  Nämä sopimusehdot ja niiden pohjana olevat loppukäyttäjän ja Palvelun välittäjän väliset sopimukset ovat Saksan liittotasavallan lainsäädännön alaisia YK-kauppalaki pois lukien.

12.  Oikeuspaikka

  Oikeuspaikka kauppiaille Saksan kauppakaaren (HGB) tarkoittamalla tavalla on Nürnberg, Saksa. Kuluttajalle on Saksan siviililain (BGB) 13 §:n mukaisesti voimassa lakisääteinen oikeuspaikka.
Tähtiluokitus perustuu hotellin omaan arvioon sekä HOTEL INFO:n ja HOTEL INFO:n asiakkaiden kokemuksiin. Lisätietoja löytyy käyttöehdoista.