Logotip HOTEL DE GmbH  
 
 
   

Splošni pogoji poslovanja (SPP)

Družba hotel.de AG pod www.hotel.de, www.hotel.info in vsemi povezanimi partnerskimi stranmi upravlja svetovno storitev za rezervacije hotelov. Podjetja hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info France S.A.R.L., hotel.info Pte. Ltd. in hotel.info reservas hoteleiras Ltda. so hčerinska podjetja družbe hotel.de AG. Za vse naslove in hčerinska podjetja veljajo naslednji pogoji sodelovanja družbe hotel.de AG, v nadaljevanju "posrednik".

1.  Območje veljavnosti

  Ti splošni pogoji poslovanja veljajo tako za vsa neobvezujoča povpraševanja za rezervacije kot tudi za vse obvezujoče rezervacije nočitev ali srečanj preko posrednikovega svetovnega sistema za rezervacije. Posredovanje posameznih potovalnih storitev, ki jih lahko kot stranka rezervirate preko spletnih strani posrednika, lahko poteka preko spletnih sistemov za rezervacijo, ki jih upravljajo partnerji posrednika ("upravitelj sistema za rezervacije").


2.  Vsebina storitve

  Vsebina storitve je posredovanje in sklepanje prenočitvenih oz. potovalnih ali kongresnih pogodb, ki nastane med rezervacijo neposredno med vami in vašim izbranim hotelom. Potrjeno ceno plačate neposredno v hotelu. Vsi zahtevki in obveznosti, ki izhajajo iz prenočitvene oz. potovalne ali kongresne pogodbe, obstajajo neposredno in izključno med osebo, ki je hotel rezervirala, in izbranim hotelom. Med osebo, ki je naredila rezervacijo, in posrednikom ni pogodbenega razmerja.

  Posrednik kot tudi eventualno upravitelj sistema za rezervacije vas na spletnih straneh posrednika obveščata o izboru posameznih potovalnih storitev. Če želite rezervirati potovalno storitev, bosta vaše povpraševanje o rezervaciji prevzela posrednik ali upravitelj sistema za rezervacije. Če posrednik ali upravitelj sistema za rezervacije vesta, da je rezervirana potovalna storitev na voljo, bo posrednik ali upravitelj sistema za rezervacije naredil rezervacijo pri ponudniku in vam posredoval potrdilo o rezervaciji. Drugače posrednik ali upravitelj sistema za rezervacije vaše povpraševanje posredujeta zadevnemu ponudniku in čakata na njegov odgovor.

  Ponudnik potovalne storitve („Ponudnik“) ni upravitelj sistema za rezervacije ali posrednik, ampak upravitelj hotela.
  Če preko spletnih strani posrednika rezervirate več potovalnih storitev, vam posameznih potovalnih storitev ne bo pripravil in izbral upravitelj sistema za rezervacije, ampak morate to storiti sami.

  Pri izboru posameznih potovalnih storitev, ki vam jih predlaga sistem za rezervacije, bodo vaši pogoji (npr. kraj, cilj, cena, časovno obdobje, kategorija) upoštevani, kolikor bo mogoče. Izbora, ki ga naredi sistem za rezervacije, ne smete razumeti tako, kot da razen tega ni drugih ali boljših potovalnih storitev, ki bi lahko ustrezale vašim željam ali pogojem.


3.  Pogodba med vami in ponudnikom potovalnih storitev

  Z uporabo sistema za rezervacije se med vami in ponudnikom zadevne potovalne storitve sklene prenočitvena pogodba ("pogodba").

  Pogodba postane obvezujoča po uspešno zaključeni spletni rezervaciji.

  Upravitelj sistema za rezervacije in posrednik sporazum med vami in ponudnikom posredujeta zgolj kot kurirja. Upravitelj sistema za rezervacije in posrednik sta v razmerju z vami in ponudnikom dejavna kot neodvisna tretja oseba in ne kot partner, zaupnik, zastopnik ali podizvajalec vas ali ponudnika. Upravitelj sistema za rezervacije in posrednik nista odgovorna za potek pogodbe.


4.  Vsebina rezervacije
  4.1  Standardne rezervacije hotela

  Standardno rezervacijo vam hotel drži do 18:00 po lokalnem času. Če ne prispete do 18:00 po lokalnem času, vam lahko hotel zaračuna stroške, pri čemer je treba upoštevati napotke med potekom rezervacije vsakokratnega hotela. V tem primeru nimate več pravice do prenočitve. Če veste, da boste v hotel prispeli šele po 18:00 po lokalnem času, morate o predvidenem času prihoda obvestiti hotel. Posamezno so na voljo tudi nestandardne rezervacije. V tem primeru upravitelj hotela drži rezervirane sobe na dan prihoda do določene ure. Po tem več nimate pravice do rezervirane sobe, če upravitelja hotela neposredno ne obvestite o poznejšem prihodu. Pri tem upoštevajte podrobne pogoje za rezervacije hotela, s katerimi vas seznanijo med potekom rezervacije in so navedeni tudi v vašem pisnem potrdilu o rezervaciji. Rezervacije, zavarovane s kreditno kartico, morajo biti zagotovljene vso noč.

  4.2  Obveza vaše rezervacije, spremembe in stornacije

  NAPOTEK: glede na pogoje ponudnika morate po rezervaciji plačati dogovorjeno ceno za vodenje potovanja (ali del te vrednosti), če rezervacije niste pravočasno stornirali ali niste izbrali možnosti vodenja potovanja brez storniranja. Če stornirate pozneje ali sploh ne, vam lahko hotel zaračuna celotno ceno potovanja v skladu z zakonom v državi, v katero potujete, in z odštetimi privarčevanimi stroški.

  Podrobne pogoje za stornacijo izveste med postopkom rezervacije in jih sprejmete.

  Stornacije morajo biti izvedene spletno preko posrednikovega sistema ali njegovega servisnega centra pod navedbo kode za stornacijo. V primeru stornacije neposredno pri hotelu posrednik ne more dati nobenih informacij o morebitnih neskladnostih glede trenutka stornacije ali dejanskem stanju stornacije stranke.

  Posebne cene, ki so vezane na najmanjše število nočitev, lahko hotel zagotovi samo, če bivate v hotelu za celotno rezervirano obdobje. Če odpotujete predčasno, vam lahko hotel zaračuna višjo cene glede na krajši čas bivanja.

  Če stranka želi spremeniti že narejeno rezervacijo (t. i. sprememba rezervacije) in pri tem posredniku pošlje e-pošto ali ga pokliče, ima hotel.de pravico, shraniti osebne podatke stranke, da lahko naredi spremembo rezervacije. To ne vpliva na pravice kupca do izbrisa njegovih podatkov v skladu z hotelinfo določili o varstvu podatkov. Pri skrajšanem času bivanja v skladu z veljavno rezervacijo si hotel pridržuje pravico do prilagoditve zadevne cene za nočitev, ki ustreza skrajšanemu času bivanja.

  Posrednik si pridržuje pravico, da pri rezervacijah z nepopolnimi, dvomljivimi ali očitno napačnimi podatki rezervacijo stornira, brez da bi se pred tem moral o tem pogovoriti z osebo, ki je rezervacijo naredila ali osebo, ki potuje. Ta pravica obstaja tudi pri rezervacijah oseb ali registracijah, ki se v preteklosti več krat niso pojavile (gost ni prispel v hotel in ga ni storniral) ali niso/niso v celoti poravnale hotelskih računov. V obeh primerih pravica za spremembo rezervacije ne obstaja.

  Posrednik priporoča sklenitev ustreznih zavarovanj odpovedi, predvsem zavarovanj, pri katerih se vam stroški potovanja povrnejo in/ali nadomestijo.

  4.3  Plačilo s kreditno kartico

  Pri rezervaciji je treba pogosto navesti številko vaše kreditne kartice in veljavnost kreditne kartice. Ti podatki se posredujejo ponudniku zadevne potovalne storitve in preverijo pred potrditvijo vaše rezervacije.

  Vaša kreditna kartica zadevnemu ponudniku zagotavlja plačilo vseh nastalih stroškov pri rezervirani potovalni storitvi. Stroške vam ponudnik potovalne storitve zaračuna preko kreditne kartice neposredno v hotelu. Kartico je treba predložiti ponudniku v hotelu. Čas obračuna je odvisen od pogojev ponudnika.

  V posameznih primerih so prikazane posebne cene za nočitev, ki so mogoče samo pri predplačilu. Na to vas med postopkom rezervacije posebej opozorijo. V teh primerih izražate soglasje, da lahko vašo kreditno kartico takoj bremenijo s skupno ceno z vsemi davki in pristojbinami, kot je dogovorjeno med postopkom rezervacije. Za naknadne spremembe rezervacij vam lahko zato hotel zaračuna določen znesek.

  Uporaba tega sistema za rezervacije je za vas brezplačna.

  Če je za rezervacijo potrebna kreditna kartica, brez veljavne kreditne kartice uporaba sistema za rezervacije upravitelja sistema preko posrednika ni mogoča.

  4.4  Kategorije hotelov in informacije o hotelu/potovanju

  Razporeditev ponujenih hotelov v kategorije ustreza mednarodni oz. vsakokratni nacionalni običajni rabi in označuje standard in opremo hotela. Temelji zgolj na samooceni vsakokratnega upravitelja hotela in je posrednik ne preverja. Tudi vse ostale informacije o hotelih in opisi sob temeljijo zgolj na podatkih upravitelja hotela. Posrednik nima nobenega vpliva na te podatke in ne prevzema odgovornosti za njihovo pravilnost in popolnost.

  4.5  Pogodbeno dogovorjene cene za sobe

  Vse cene so aktualne, ugodne dnevne cene, ki so prikazane v imenu vsakokratnega hotela in ki veljajo za vse rezervacije, narejene preko posrednikovega svetovnega sistema za rezervacije.

  Rezervacije se izvajajo za najboljšo, trenutno najugodnejšo dnevno ceno posrednika, ki jo za izbrano obdobje zagotavlja hotel in je prikazana v imenu hotela. Cene Last Minute, sezonske cene, vikend cene ali posebne akcijske cene, ki so na voljo pri posredniku, se pri rezervaciji upoštevajo samodejno.

  Ceno sporoči hotel in vključuje vse davke in pristojbine. Če so navedeni davki in prostojbine, gre za davke in pristojbine, vključene v ceno. Višina navedenih davkov se nenehno spreminja in je zato ni mogoče obvezujoče navesti. Pri določenih destinacijah je morda treba plačati dodatne krajevne dajatve, kot so npr. turistične takse, mestne takse itd. Navedene cene hotela veljajo za eno sobo za eno noč brez dodatnih storitev. Ponujene dodatne storitve so odvisne od vsakokratnega hotela. Zajtrk je vključen v ceno sobe le, če je to posebej navedeno v opisu hotela. Navedbe cen v drugih valutah so lahko podvržene nihanjem menjalnega tečaja in so zato prikazane brez jamstva in izključno za orientacijo. Prenočitvena pogodba in obračun se naredita neposredno v hotelu.

  Prečrtane cene so realne cene enake kategorije sobe, ki je v ponudbi v obdobju od 30 dni pred oz. po načrtovanem bivanju.

  4.6  Predpisi za potne liste, vize, carino, devize in zdravstveni predpisi potovalne storitve

  Posrednik posreduje samo posamezne potovalne storitve in ni obveščen o podrobnostih vašega potovanja in vaših osebnih razmerah (npr. državljanstvo). Posrednik zato ne more določiti veljavnih predpisov za potne liste, vize, carino, devize in zdravstvenih predpisov, tako da ste sami odgovorni za upoštevanje vseh predpisov.

  4.7  Združitev enakih posameznih rezervacij

  Če se zaradi zaporednih ali vzporedno narejenih posameznih rezervacij stranke ali skupine strank ustvari skupinska rezervacija, ima hotel ali posrednik pravico, te posamezne rezervacije združiti v skupinsko rezervacijo in prilagoditi pogoje za rezervacijo in stornacijo. Če stranka ne sprejme novih pogojev, ima hotel ali posrednik pravico, rezervacijo stornirati. Nadaljnje lahko svojo pravico do rezervirane potovalne storitve odstopite drugi osebi samo z izrecnim dovoljenjem ponudnika. Pri manjkajočih oz. dvomljivih podatkih o stranki, si posrednik pridržuje pravico, da rezervacije stornira brez dogovora s stranko.

  4.8  Povpraševanje, rezervacija in storniranje kongresa

  Pri povpraševanju preko strani za kongresne hotele bodo izbrani hoteli o povpraševanju stranke obveščeni po e-pošti. Hoteli nato stranki preko strani za kongresne hotele pošljejo ustrezne ponudbe. Če se ponudba hotela rezervira preko posrednikovih strani, se ob zaključku rezervacije sklene obvezujoča pogodba med stranko in hotelom. V primeru stornacije mora stranka obvestiti posrednika in hotel. Rezervacijo za kongresni hotel je mogoče pri posredniku stornirati izključno preko spleta na območju za kongresne hotele ali pisno. Po koncu prireditve posrednik od hotela zahteva kopijo računa za kongres, da lahko oceni dejansko opravljene storitve in jih statistično prikaže.

  4.9  Rezervacije preko bonus programov

  Posrednik prav tako nudi možnost rezervacij preko bonus programov priznanih partnerjev. Pri tem lahko hotel rezervirate izključno preko povezave, integrirane na spletnih straneh partnerja. Povračilo se izvede pribl. 6 tednov po koncu meseca, v katerem je stranka odpotovala iz hotela. Glede višine povračila se obrnite na ustreznega partnerja. Rezervacije hotelov iz hotelske verige Marriot so izključene iz povračila bonusa. Pri rezervaciji preko bonus programa morata biti član, kot oseba, ki je rezervacijo naredila, in oseba, ki v hotel prispe, ista oseba. Povračilo velja za člana bonus programa in enega spremljevalca. Za rezervacije udeležencev bonus programa preko servisnega centra posrednika bonusa ni mogoče izplačati. Prav tako ni mogoče med seboj združevati različnih popustov.

  4.10  Povpraševanja po telefonu preko servisnega centra posrednika

  Za rezervacije po telefonu preko servisnega centra je potrebna registracija. Pri tem je treba navesti osebne podatke, kot so ime, naslov, e-poštni naslov oz. številko faksa in po potrebi bančne podatke ali podatke kreditne kartice, če so potrebni za izvedbo rezervacije.

  S telefonsko registracijo preko servisnega centra posrednika stranka sprejema splošne pogoje poslovanja hotel.de AG.

  Za izvedbo rezervacij, stornacij ali spremembe podatkov, mora stranka navesti zadevne podatke, da jo je mogoče identificirati. Pri tem je potrebna številka stranke in pri stornaciji še koda za stornacijo. Posrednik si pri tem pridržuje pravico, da pri nezadostni pisni ali ustni identifikaciji zavrne rezervacijo, stornacijo ali spremembo podatkov. Izvajanje rezervacij, stornacij ali spremembe podatkov v imenu drugih ni dovoljeno.

  Pred rezervacijo, stornacijo ali spremembo podatkov po telefonu je treba še enkrat ustno uskladiti podatke. Ta uskladitev podatkov in posledična rezervacija, stornacija ali sprememba podatkov so za stranko obvezujoči in bodo priznani po koncu ustne uskladitve podatkov.

  Posrednik lahko pri ustrezni razpoložljivosti na hotelski strani izvaja posamezne rezervacije izven sistema. Stranka bo o tem posebej obveščena in se strinja, da postane obvezujoča rezervacija stranke za hotel veljavna šele po vnovični pisni potrditvi in se lahko spreminja. To ne velja za skupinske rezervacije, narejene preko servisnega centra.


5.  Ocene strank

  Stranka ima po vrnitvi z rezerviranega potovanja možnost hotel oceniti. Pri tem lahko stranka oceni kakovost sobe, hrup v sobi, čistočo, prijaznost in kompetenčnost osebja, razmerje cene in storitve, gastronomijo in šport/wellness. To oceno je mogoče spremeniti samo 3 dni po prvotnem vnosu. Posrednik si pridržuje pravico, da ocene brez navedbe razloga izbriše.


6.  Drugo

  6.1  Prevzem podatkov

  Vsi podatki in navedbe so skrbno sestavljeni. Za morebitne napake pri zajemanju ali prenosu podatkov ne prevzemamo odgovornosti.

  6.2  Opomba o pravici preklica

  Prijavo pri posredniku lahko stranka kadar koli pisno prekliče. Prav tako ima posrednik pravico pri utemeljenem razlogu preklicati prijavo stranke. Posrednik si poleg tega pridržuje pravico, da račune strank z nepopolnimi, dvomljivimi ali očitno napačnimi podatki brez posveta s stranko deaktivira. Ta pravica obstaja tudi, če je stranka v preteklosti pogosto krat kršila dogovor, npr. ni prispela v hotel in rezervacije ni stornirala ali ni plačevala računov.


7.  Razlage o varstvu podatkov
8.  Izključitev jamstva

  Sistem za rezervacije, ki ga upravlja posrednik ali upravitelj sistema za rezervacije, je za vas brezplačna storitev. Zato posrednik ali upravitelj sistema za rezervacije ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje in uporabo sistema za rezervacije, predvsem glede naslednjih točk:

  • za razpoložljivost sistema za rezervacije in za možnost, preko njega rezervirati potovalne storitve;
  • za pravilno izpolnjevanje pogodbe med vami in ponudnikom potovalnih storitev, četudi je bila pogodba sklenjena s pomočjo posrednika ali sistema za rezervacije upravitelja sistema za rezervacije;
  • za možnost, sklenjeno pogodbo spremeniti ali stornirati s pomočjo sistema za rezervacije ali kako drugače;.
  • za pravilnost in popolnost opisov potovalnih storitev, vsebovanih na sistemu za rezervacije.

9.  Omejitev jamstva
  9.1

  Jamstvo posrednika ali upravitelja sistema za rezervacije za vse škode, ne glede na to, iz kakšnega razloga so nastale, vključno z nedovoljeno uporabo, kvazipogodbeno obveznostjo, pogodbo ali garancijo, je izključeno, če škode pri izpolnjevanju storitve niso nastale zaradi (i) krivdne kršitve pogodbenih dolžnosti s strani posrednika ali upravitelja sistema za rezervacije na način, ki bi ogrožal namen pogodbe ali (ii) zaradi grobe malomarnosti ali kršitve s strani posrednika ali upravitelja sistema za rezervacije.

  9.2

  Če posrednik ali upravitelj sistema za rezervacije v skladu s št. 9.1(i) prevzema odgovornost za kršitev kardinalnih dolžnosti, brez da bi šlo za grobo malomarnost ali namerno ravnanje, je celotno jamstvo posrednika ali upravitelja sistema za rezervacije omejeno na takšne škode in takšen obseg škode, katerega je posrednik ali upravitelj sistema za rezervacije ob sklenitvi pogodbe lahko predvidel glede na znane okoliščine. V primerih te št. 9.1(ii). posrednik ali upravitelj sistema za rezervacije ne prevzema odgovornosti za posredno škodo, posledično škodo ali izgubljen dobiček.

  9.3

  Če posrednik ali upravitelj sistema za rezervacije v skladu s št. 9.1(ii) prevzema odgovornost za grobo malomarnost ali namerno dejanje sodelavcev ali pooblaščenih, ki niso organi ali vodilni zaposleni pri posredniku ali upravitelju sistema za rezervacije, je celotno jamstvo posrednika ali upravitelja sistema za rezervacije prav tako omejeno na takšno škodo in takšen obseg škode, katerega je lahko posrednik ali upravitelj sistema za rezervacije ob sklenitvi pogodbe lahko predvidel glede na znane okoliščine. V primerih te št. 9.3 posrednik ali upravitelj sistema za rezervacije ne prevzema odgovornosti za posredno škodo, posledično škodo ali izgubljen dobiček.

  9.4

  V primerih št. 9.2 in 9.3 je celotno jamstvo posrednika ali upravitelja sistema za rezervacije omejeno na 50.000 EUR. Celotno jamstvo za čisto premoženjsko škodo (v nasprotju s telesnimi poškodbami ali gmotno škodo) je v teh primerih omejeno na vrednost storitev. Odškodninski zahtevki zastarajo najkasneje leto dni po trenutku, ko ste izvedeli za škodljiv dogodek. To ne velja za vse zahtevke iz nedovoljenega jamstva.

  9.5

  Izključitev ali omejitev jamstva za nadomestilo škode v skladu z obstoječimi predpisi velja tudi za morebitne zahtevke proti sodelavcu ali pooblaščenemu posrednika ali upravitelja sistema za rezervacije.


10.  Avtorske pravice

  Sestavni deli sistema za rezervacije, ki ga upravlja posrednik ali upravitelj sistema za rezervacije, so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in nadaljnjimi zaščitnimi zakoni. Uporaba spletnih strani posrednika ali sistema za rezervacije, ki ga upravlja upravitelj sistema za rezervacije ter na njih shranjenih materialov je dovoljena samo za izvajanje rezervacij preko posrednika ali upravitelja sistema za rezervacije.


11.  Uporabno pravo

  Poslovne pogoje in osnovne pogodbe med končno stranko in posrednikom uravnava pravo Zvezne republike Nemčije pod izključitvijo kupnega prava ZN.


12.  Sodna pristojnost

  Sodna pristojnost za trgovce v mislu trgovskega registra je Nürnberg, Nemčija. Za potrošnike v smislu 13. člena Zveznega zakonika velja zakonska sodna pristojnost.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号