Звездите на базата на самооценка от хотелите, както и опита на hotel.de и hotel.de клиенти. За подробности вижте Условия за ползване.