Звездите на базата на самооценка от хотелите, както и опита на hotel.info и hotel.info клиенти. За подробности вижте Условия за ползване.