Investor Relations

Financial Calendar

25th April, 2013 Annual Report 2012
29th May, 2013First Quarter Report 2013
25th June, 2013Annual General Meeting
29th August, 2013Half Year Report 2013
Звездите на базата на самооценка от хотелите, както и опита на hotel.info и hotel.info клиенти. За подробности вижте Условия за ползване.