HOTEL DE GmbH - Logo  
 
 
   

Ochrana osobných údajov - Ako zaobchádza hotelinfo s Vašimi osobnými údajmi?
Spoločnosť hotel.de AG prevádzkuje na www.hotel.de, www.hotel.info a na všetkých pripojených partnerských stránkach celosvetový hotelový rezervačný systém. Spoločnosti hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info France S.A.R.L., hotel.info Pte. Ltd. a hotel.info reservas hoteleiras Ltda. sú dcérskymi podnikmi spoločnosti hotel.de AG. Pre všetky adresy a dcérske podniky platia nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti hotel.de AG, ďalej nazývaná ako „sprostredkovateľ“.

Sprostredkovateľ by chcel posilniť Vašu dôveru v rezerváciu hotelov online. Preto Vás tu obšírne informujeme o tom, ktoré informácie získavame cez Vás a ako sa tieto informácie používajú.

Sprostredkovateľ zabezpečí dodržanie aktuálne platných ustanovení o ochrane osobných údajov v krajine.

1. Anonymné používanie rezervačných služieb, možnosť registrácie

  Spravidla si naše rezervačné služby môžete načítať bez toho, že by ste poskytovali nejaké údaje o Vašej osobe, tzn., že je možné anonymne sa pozrieť na ponuky hotela. Môžete sa napríklad informovať o cenách a popise hotela bez toho, aby ste sa museli prihlásiť. Na úspešné rezervovanie však budú potrebné Vaše kontaktné údaje. Po zaregistrovaní (prihlásení) máte možnosť uložiť si tieto kontaktné údaje, ktoré by inak museli byť uložené pre každú rezerváciu znova, kedykoľvek nahliadnuť do údajov o rezervácii a spravovať ich (napr. stornovať rezervácie). Okrem toho môžete kedykoľvek sami kontaktné údaje meniť a aktualizovať. Okrem toho môžete ukladať ďalšie údaje, ako napr. fakturačné adresy. Rezerváciu môžete urobiť aj bez registrácie (prihlásenia), ale nebudete mať dodatočne uvedené možnosti.


2. Zisťovanie a používanie údajov pri vyhľadávaní hotelov a vykonávaní rezervácie

  V prípade rezervácie sa ukladajú nasledujúce údaje: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o rezervácii (hotel, miesto, čas príchodu a odchodu), ako aj „ďalšie informácie pre hotel“, pokiaľ tieto uvediete. V prípade rezervácie s kreditnou kartou sa okrem toho uloží číslo kreditnej karty, majiteľ kreditnej karty a dátum platnosti. Dodatočne sa eviduje čas rezervácie a IP-adresa, z ktorej bola zrealizovaná rezervácia.

  Vaše údaje sa použijú na jednoznačné priradenie, realizáciu a vyúčtovanie rezervácie. S rezerváciou sa uskutoční zmluva o sprostredkovaní. Sprostredkovateľ použije tieto údaje na realizáciu zmluvy.

  V prípade úspešnej rezervácie dostanete od sprostredkovateľa potvrdenie rezervácie e-mailom. Potvrdenie e-mailom dostanete okrem toho vo všetkých prípadoch, v ktorých ste robili zmeny Vašej rezervácie alebo údajov. Okrem toho dostanete po odcestovaní automatickú výzvu na hodnotenie rezervovaného hotela. Hodnotenie, ktoré ste odovzdali, bude zapísané anonymne. Neexistuje prepojenie s Vašimi osobnými údajmi.

  Pri vyhľadávaní hotelov prostredníctvom mobilnej aplikácie hotelinfo(aplikácie pre iPhone, Android, Windows Phone atď.) si môžete nechať zobraziť aj výsledky vyhľadávania v okolí Vášho aktuálneho miesta pobytu. Na to je potrebné, aby ste sprostredkovateľovi zaslali Vašu aktuálnu polohu. Odoslanie sa zrealizuje len ak používate príslušnú funkciu vyhľadávania. Údaje sa použijú iba na to, aby sa zistili vhodné výsledky vyhľadávania. Údaje o polohe sprostredkovateľ neukladá a ani ich ďalej nepoužije v inej forme.


3. Postúpenie údajov tretím osobám

  V prípade rezervácie budú Vaše kontaktné, rezervačné a v danom príp. údaje o kreditnej karte (len v prípade rezervácií s kreditnou kartou), ako aj Vami uvedené „ďalšie informácie pre hotel“ postúpené Vami vybranému hotelu. V prípade postúpenia údajov o kreditnej karte (číslo kreditnej karty, majiteľ kreditnej karty a dátum platnosti) za zásadne neukladá a nepostupuje kód CVC.

  Okrem príslušného hotela nedostanú údaje žiadne tretie osoby, iba ak by existovala mimoriadna povinnosť zo zákona. V prípade trestnoprávneho zisťovania, napr. v prípade podozrenia z trestného činu, postúpime všetky údaje potrebné na trestné stíhanie vyšetrujúcim úradom.

  hotelinfo nepostúpi Vaše údaje iným hotelom ani nepredáva žiadne údaje o adresách. Zaobchádzanie s osobnými údajmi s rešpektom patrí k obchodnej filozofii spoločnosti hotelinfo.


4. Používanie údajov pri výherných súťažiach

  Ak by ste sa mohli zúčastniť výherných súťaží spoločnosti hotelinfo, napr. aby ste vyhrali pobyt v hoteli, musíte sa zaregistrovať. V nich použité údaje sa použijú tak, aby sme v prípade výhry mohli informovať výhercu o výhre a aby sme zabezpečili, že sa tej istej hry zúčastní každý zákazník len raz. Po vylosovaní výhercu bude partner výhernej súťaže informovaný e-mailom.

  Na overenie výhercu budú údaje o výhercovi (meno, adresa) postúpené príslušnému hotelu (ktorý ste vyhrali). Hotel bude pritom upozornený na to, že tieto údaje sa smú použiť len na zlosovanie poukazu a ďalšie použitie je neprípustné.

  V individuálnom prípade sa budeme na požiadanie partnera výhernej súťaže pýtať, či súhlasíte s odovzdaním údajov partnerovi. V tomto prípade máte možnosť súhlasiť s postúpením údajov osobitným vyhlásením o súhlase.


5. Použitie údajov na zasielanie informačného bulletinu

  Ak ste nám na to prenechali Vašu e-mailovú adresu, dostanete náš pravidelný informačný bulletin spoločnosti %PartnerSiteName o našich špeciálnych ponukách hotelov, zľavách alebo jednorazových výhodách partnerských hotelov. Ak sme počas rezervácie získali Vašu e-mailovú adresu, bude podľa § 7 ods. 3 UWG (zákon o ochrane hospodárskej súťaže) použitá na účely reklamy našich služieb. Informačný bulletin môžete kedykoľvek odhlásiť. Stačí, keď zašlete e-mail na adresu newsletter@hotelinfo. Ak informačný bulletin odhlásite, bude Vaša e-mailová adresa vyradená zo zoznamu príjemcov.


6. Spracovanie dát za použitia webových stránok

  Cookies
  Webové stránky sprostredkovateľa používajú takzvané súbory „Cookie“, sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a v ktorých sú zdokumentované údaje na opätovnú identifikáciu. Tieto sa zapisujú pri prihlásení na overenie používateľa počas jeho návštevy. Súbory „Cookie“ môžete z Vášho počítača sami kedykoľvek vymazať a používať webové stránky aj bez súborov „Cookie“.

  Plugins
  Webové stránky sprostredkovateľa obsahujú rôzne rozšírenia (doplnky, obsahy stránok iných poskytovateľov). Pri načítaní webových stránok sa automaticky vytvorí spojenie s príslušným poskytovateľom, tento poskytovateľ pritom dostane údaje o používateľovi, ako napr. názov domény, dátum prístupu, kód odpovede http, dopytujúcu webovú stránku, množstvá údajov, ako aj IP adresu alebo jej časti. Nerealizuje sa prístup k osobným údajom.

  Na tieto účely sú involvovaní nasledujúci poskytovatelia:
  Google Analytics, webová analytická služba spoločnosti Google Inc. („Google“), zostavuje štatistiky o používaní webovej stránky sprostredkovateľa, analyzuje spôsob a rozsah použitia stránok a zostavuje anonymné prehľady o aktivitách na webových stránkach. IP adresa sa prenáša skrátená o posledné miesta, tak aby sa prenos dát uskutočňoval anonymne. Údaje sa ukladajú v USA: Spoločnosť Google rešpektuje ustanovenia o ochrane osobných údajov dohovoru „US Safe Harbor“ a je registrovaná v programe „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Viac informácií nájdete na stránke http://services.google.com/sitestats/sk.html.

  Facebook (Spol. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Írsko) ukladá údaje na to, aby priradil používanie webovej stránky Vášmu účtu na sieti Facebook, pokiaľ ste jej členom. Toto priradenie sa robí vtedy, keď ste paralelne prihlásení na sieti Facebook alebo ukladáte vo Vašom počítači súbory „Cookie“ siete Facebook. Ak aktívne používate rozšírenie, napr. stláčate tlačidlo „páči sa mi“ alebo odovzdávate komentár, ukáže sa to vo Vašom profile na sieti Facebook. Ak nechcete, aby tieto údaje dostala sieť Facebook, musíte sa pred návštevou webovej stránky sprostredkovateľa odhlásiť zo služby Facebook, príp. vymazať súbory „Cookie“ siete Facebook. Spoločnosť Facebook rešpektuje ustanovenia o ochrane osobných údajov dohovoru „US Safe Harbor“ a je registrovaná v programe „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Viac informácií nájdete na stránke http://www.facebook.com/policy.php.

  Addthis (Spol. Clearspring Technologies, Inc., 8000 Westpark Drive, Suite 625 McLean, VA 22102, USA) používa údaje, aby Vám zobrazil možnosti ďalšieho odporúčania načítaných webových stránok (napr. prostredníctvom sieteTwitter) alebo možnosti ukladania pre Bookmarks (napr. na Google). Pri aktívnom ďalšom odporúčaní alebo označovaní obľúbených položiek (favorities) sa táto skutočnosť a Vaše odporúčanie ďalej/Vaše označenie obľúbenej položky odošle navštívenému poskytovateľovi (napr. Twitter, Delicious, MySpace) a uloží sa tam. Ďalšie spracovanie poskytnutých údajov v službe AddThis sa uskutočňuje podľa pravidiel Privacy Policy tohto podniku http://www.addthis.com/privacy#publisher-visitors.

  V každom prípade sprostredkovateľ umožňuje iba prepojenie k poskytovateľovi. Účel a rozsah príslušného zisťovania alebo používania údajov prostredníctvom poskytovateľa, ako aj Vaše práva na ochranu môžete uplatniť u príslušného poskytovateľa.


7. Ochrana Vašich údajov:

  Vaše osobné údaje sa v hotelinfo s istotou prenášajú zakódované. Platí to pre Vašu rezerváciu a pre prihlásenie zákazníka. Sprostredkovateľ na to používa kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). Nezainteresované osoby nemôžu čítať Vaše údaje.

  Vaše údaje sa ukladajú na systémoch spoločnosti hotel.de. Všetky IT podliehajú vlastnej bezpečnostnej koncepcii IT. Server a siete sú chránené pred cudzími prístupmi aktuálnymi bezpečnostnými komponentmi IT. Spracovanie údajov v rámci podniku podlieha zadaniam koncepcie na ochranu údajov. Sprostredkovateľ menoval externého splnomocnenca na ochranu osobných údajov a podrobuje jeho procesy interným zadaniam o ochrane údajov. Koncepcia konkretizuje právne postupy zákona o ochrane osobných údajov.

  Ako užívateľ ste povinný zachádzať s vašimi osobnými údajmi dôverne a nesprístupňovať ich žiadnym nepovolaným tretím osobám. Sprostredkovateľ nepreberá zodpovednosť za nenáležite použité heslá, pokiaľ sprostredkovateľ nezastupuje ich zneužitie.


8. Vymazanie Vašich údajov:

  Vaše prístupové údaje môžete kedykoľvek vymazať. Údaje o rezervácii zostanú v systéme spoločnosti hotelinfo uložené až do premlčania všetkých nárokov vyplývajúcich zo zmluvy o sprostredkovaní. Ak rezervácie spustili platobné postupy, musia zostať tieto údaje uložené až do uplynutia premlčacej lehoty. Potom budú blokované na ďalšie spracovanie, budú však k dispozícii na nahliadnutie daňovým úradom a audítorom v prípade potreby.


9. Vaše práva: zrušenie, zmena, informácia

  Zrušenie zasielania informačného bulletinu:
  Používanie Vašej e-mailovej adresy na zasielanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať. Sú na to rôzne možnosti:

  (1) V každom informačnom bulletine nájdete odkaz na odhlásenie. Ak ho aktivujete, budete vyradení zo zoznamu príjemcov informačného bulletinu.
  (2) Ak ste registrovaní, môžete po prihlásení v bode menu „Newsletter“ (Informačný bulletin) sami kedykoľvek spravovať a meniť odber.
  (3) Napokon ho môžete kedykoľvek odhlásiť jednoduchým oznámením adresovaným spoločnosti hotelinfo. Potom budú Vaše údaje blokované. Adresujte Vaše odvolanie neformálne na:
   AG
   Hugo-Junkers-Straße 15-17
   , D-90411 Nürnberg
   Fax +49-911-59832-11
   alebo e-mailom na newsletterunsubscribe@hotelinfo

  Zároveň vždy uvádzajte správnu e-mailovú adresu, aby sme mohli spracovať Vaše odvolanie.

  Zmena Vašich údajov:
  S registráciou dostanete priamy prístup k Vašim údajom chránený heslom. V oblasti „Môj profil“ môžete spravovať a prispôsobovať Vaše údaje, ako aj odber informačného bulletinu.

  Práva na informácie:
  Podľa spolkového zákona o ochrane osobných údajov máte kedykoľvek právo na informáciu o Vašich uložených údajoch, ako aj popríp. právo na opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Vaše otázky ohľadom zisťovania, spracovania alebo používania osobných údajov, na poskytovanie informácií, opravy, blokovanie alebo vymazanie adresujte na:

   hotel.de AG
   , Hugo-Junkers-Straße 15-17
   D-90411 Nürnberg
   Fax +49-911-59832-11
   alebo e-mailom na info@%PartnerSiteName

  Kontakt na splnomocnenca na ochranu osobných údajov:
  Okrem toho sa môžete kedykoľvek v prípade otázok alebo sťažností pri zachádzaní s Vašimi osobnými údajmi s dôverou obrátiť na splnomocnenca na ochranu osobných údajov.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号