Ochrona danych osobowych

Kontakt


Telefon 00800-11211200*

E-mail info@hotel.info

* Dostępny z wielu krajów za darmo, aby uzyskać więcej informacji i pełne dane kontaktowe, kliknij tutaj.
Ochrona danych osobowych

Jak hotelinfo wykorzystuje moje dane?

1. Anonimowe korzystanie z systemu rezerwacji, możliwość rejestracji

  Do serwisu rezerwacji można zwykle wejść bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, jest więc możliwy anonimowy wgląd w dostępne oferty hoteli. Można na przykład sprawdzić oferty cenowe i opisy hoteli bez konieczności rejestracji/logowania się do serwisu. W celu skutecznej rezerwacji potrzebne będą jednak Twoje dane kontaktowe. Dzięki zarejestrowaniu masz możliwość zapisania swoich danych kontaktowych (w przeciwnym razie trzeba je wpisywać za każdym razem od nowa), wglądu w każdej chwili do swoich danych kontaktowych i rezerwacji oraz zarządzania swoimi rezerwacjami, np. anulowania ich. Ponadto możesz w każdej chwili samodzielnie zmieniać i aktualizować swoje dane kontaktowe. Oprócz tego możesz zapamiętać inne dane, jak np. adresy do fakturowania. Możesz wprawdzie dokonywać rezerwacji bez wcześniejszej rejestracji, wtedy jednak nie będziesz mieć tych wymienionych dodatkowych możliwości.

2. Pobieranie i wykorzystywanie danych podczas wyszukiwania hotelu i dokonywania rezerwacji

  W przypadku rezerwacji zapisywane są następujące dane: nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane dot. rezerwacji (hotel, miejscowość, czas przyjazdu i odjazdu) oraz podawane „dalsze informacje skierowane do hotelu”, o ile takie wprowadzono. W przypadku rezerwacji z użyciem karty kredytowej zostanie zapisany jej numer, właściciel i data ważności. Dodatkowo zachowa się data rezerwacji i adres IP, z którego została dokonana rezerwacja.
  Twoje dane są potrzebne do jednoznacznego przyporządkowania, przeprowadzenia i rozliczenia rezerwacji. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zawarciem umowy pośrednictwa. Pośrednik korzysta z tych danych na potrzeby realizacji umowy.
  Po dokonaniu skutecznej rezerwacji otrzymasz od pośrednika e-mail z potwierdzeniem rezerwacji. Potwierdzenie mailem otrzymasz w każdym przypadku zmiany rezerwacji lub swoich danych. Po wyjeździe otrzymasz poza tym automatyczną prośbę o dokonanie oceny hotelu, w którym przebywałeś(aś).
  Jeśli podasz nazwiska i dane kontaktowe osób towarzyszących, dane te zostaną również wykorzystane. Prosimy upewnić się, że masz pozwolenie na korzystanie z ich danych kontaktowych.
  Twoje dane rezerwacji (nazwisko, imię, adres e-mail i numer rezerwacji) wykorzystujemy również w celu wysyłania pocztą elektroniczną zaproszeń do oceny naszej strony internetowej. Możesz w dowolnej chwili wycofać zgodę na wykorzystywanie Twoich danych do tych celów ze skutkiem na przyszłość.

3. Dodatkowe pobieranie danych za pomocą aplikacji

  Podczas wyszukiwania hotelu za pomocą mobilnego korzystania z hotelinfo(aplikacje dla iPhone, Android, Windows Phone, itp.) możesz również ustawić wyświetlanie wyników wyszukiwania w okolicy miejsca, w którym aktualnie przebywasz. W tym celu musisz poinformować pośrednika o miejscu, w którym aktualnie przebywasz. Przesłanie danych nastąpi tylko wtedy, gdy zostanie użyta odpowiednia funkcja wyszukiwania. Dane zostaną wykorzystane jedynie w celu wyszukania odpowiednich wyników. Dane dotyczące miejscowości nie zostaną zapisane przez pośrednika, ani też wykorzystane w innej formie.

4. Przekazywanie danych osobom trzecim

  W przypadku dokonania rezerwacji podane przez klienta dane kontaktowe i dotyczące samej rezerwacji, ewentualne dane karty kredytowej (dotyczy tylko rezerwacji z użyciem karty kredytowej) oraz „informacje dodatkowe dla hotelu”, przekazuje się do wybranego hotelu.
  Poza hotelem danych nie przekazuje się nikomu innemu, chyba że zaistnieje szczególny obowiązek ustawowy. W przypadku postępowania karnego, np. podejrzenia o popełnienie czynu karalnego, przekazujemy wszystkie wymagane dane organom śledczym.
  hotelinfo nie przekazuje Twoich danych innym hotelom i nie sprzedaje danych adresowych. Zasada poufnego traktowania danych osobowych należy do filozofii firmy hotelinfo.
  W świetle niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych usługodawcy, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie hotelinfo, związani są umową i nie są traktowani jako osoby trzecie.

5. Wykorzystywanie danych w loteriach

  Aby móc uczestniczyć w loteriach organizowanych przez hotelinfo i na przykład wygrać pobyt w hotelu, trzeba być zalogowanym/zarejestrowanym użytkownikiem. Zgromadzone dane wykorzystuje się, aby móc Cię poinformować o wygranej, jak również upewnić się, że każdy klient tylko raz uczestniczy w tej samej loterii. Po rozlosowaniu nagród uczestnicy loterii otrzymują informacje mailem.
  W celu autoryzacji zwycięzcy jego dane (nazwisko, adres) zostaną przesłane do hotelu, w którym wygrał pobyt. Jednocześnie hotel zostanie poinformowany, że może wykorzystać te dane wyłącznie do realizacji wygranej, a jakiekolwiek inne wykorzystanie jest niedozwolone.
  W poszczególnych przypadkach możemy pytać na zlecenie partnera loterii o zgodę na przekazanie mu danych osobowych klienta. W takim przypadku istnieje możliwość wyrażenia zgody na przekazanie danych poprzez odrębne oświadczenie woli.

6. Wykorzystywanie danych do dystrybucji biuletynu

  Adres e-mail podany podczas dokonywania rezerwacji będzie wykorzystywany zgodnie z § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) w celu przesyłania informacji o ofertach promocyjnych, zniżkach lub wyjątkowych okazjach oferowanych przez nasze hotele zrzeszone (materiały marketingowe dotyczące naszych usług przesyłane w formie biuletynu). W przypadku niedokonania żadnej rezerwacji informacje te można otrzymywać w wyniku zgłoszenia adresu e-mail do otrzymywania biuletynu.
  Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji. W tym celu wyślij wiadomość e-mail na adres newsletter@hotel.infolub kliknij łącze służące do rezygnacji zawarte w biuletynie. Dany adres e-mail zostanie wówczas usunięty z listy odbiorców.

7. Wykorzystywanie danych przez integrację dodatkowych usług

  Cookies
  Strony internetowe pośrednika używają tzw. „Cookies“, czyli małych plików tekstowych, zapisywanych na Twoim komputerze w celu ponownej identyfikacji zawartości. Zastosowane zostają one przy logowaniu/rejestracji, aby autoryzować użytkownika podczas jego aktywnej sesji. W każdej chwili możesz usunąć pliki Cookies ze swojego komputera i bez ich używania korzystać ze stron internetowych.
  Plugins
  Strony internetowe pośrednika zawierają różne rozszerzenia (wtyczki, treści innych oferentów) zapewniające dodatkowe funkcje. Przy wywoływaniu stron internetowych tworzy się automatycznie połączenie z poszczególnymi oferentami, a oferent otrzymuje dane użytkownika, jak np. nazwa domeny, data wywołania, kod odpowiedzi http, wywoływana strona, ilości danych oraz adresy IP lub ich części. Nie ma dostępu do danych osobowych.
  Zintegrowane są następujące wtyczki:
  Addthis (dalsze polecanie):
  Addthis (Fa. Clearspring Technologies, Inc., 8000 Westpark Drive, Suite 625 McLean, VA 22102, USA) używa danych, aby wskazać możliwości dalszego polecania wywoływanych stron internetowych (np. przez Twittera) lub magazynowania Bookmarks (np. w Google). W przypadku dalszego polecania lub dodawania do ulubionych proces ten jest zapisywany, a Twoje polecenie/dodanie do ulubionych jest przekazywane wybranemu portalowi (np. Twitter, Delicious, MySpace) i tam zapisywane. Dalsze przetwarzanie przekazywanych danych w AddThis następuje zgodnie z zasadami Privacy Policy przedsiębiorstwa.
  Więcej informacji na temat Addthis

8. Wykorzystywanie danych do analizy stron internetowych (analiza wykorzystywania)

  Pośrednik analizuje w pseudonimizowanej formie zachowania użytkownika strony w celu określenia odpowiedniego zapotrzebowania na treści i ulepszenia oferty. W związku z tym dany usługodawca rejestruje i wykorzystuje pseudonimizowane i anonimowe dane o użytkowniku (w tym adres IP) oraz sposób użytkowania strony. Pośrednik stosuje następujące narzędzia:
  Google Analytics:
  Google Analytics, serwis analityczny Google Inc. („Google”), tworzy anonimowe statystyki dotyczące korzystania ze stron internetowych pośrednika, anonimowe raporty o aktywności na tych stronach internetowych oraz analizuje rodzaj i zakres korzystania z nich. Adres IP jest przesyłany bez ostatnich pozycji, co gwarantuje anonimowość przekazywania danych. Zapisywanie danych następuje w USA: Google przestrzega postanowień o ochronie danych zgodnie z porozumieniem „US Safe Harbor”, jest również zarejestrowany w programie „Safe Harbor” Ministerstwa Handlu USA.
  Więcej informacji na temat statystyk stron internetowych Google
  Webtrekk:
  Webtrekk GmbH (Berlin) rejestruje w pseudonimizowanej i anonimowej formie dane użytkownika, takie jak rodzaj/wersja przeglądarki (np. Internet Explorer 7.0), język przeglądarki (np. niemiecki), używany system operacyjny (np. Windows XP), wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki, rozdzielczość ekranu, aktywacja skryptu Java, Java wł./wył., cookies wł./wył., głębia koloru, adres IP oraz dane dotyczące zachowania użytkownika, takie jak kliknięcia, godzina dostępu, czas trwania, zakres i kolejność wywoływanych stron, referencyjny URL (wcześniejsza strona), wybrane opcje oraz fakt, że wprowadzono dane. Webtrekk tworzy z tych danych anonimowe i pseudonimizowane analizy o użytkowniku i wykorzystywanych treściach stron oraz przeprowadzonych i anulowanych procesach wyszukiwania wyłącznie dla pośrednika. Dane pozostają zapisane w Webtrekk przez sześć miesięcy. Jeśli użytkownik jest podczas wywoływania strony zalogowany u pośrednika, zapisywany jest także anonimowy numer klienta, tak aby można było połączyć dane na temat użytkowania z wcześniejszymi danymi w jeden profil całościowy. Dane na temat użytkowania zostaną wtedy anonimowo przeanalizowane przez pośrednika z wykorzystaniem innych cech (np. płeć lub miejscowość).

9. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do analizy stron internetowych (§ 15 ust. 3 niem. ustawy o telemediach)

  Użytkownik może nie zgodzić się na wykorzystanie danych do analizy stron internetowych.

  W przypadku Google Analytics za pomocą dodatkowej funkcji przeglądarki (Add-on) można zdezaktywować przekazywanie danych do Google Analytics. Google udostępnia dodatek dezaktywacyjny do pobrania. Ewentualnie można wykluczyć wykorzystywanie danych przez dezaktywację skryptów Google Analytics za pomocą odpowiednich rozszerzeń przeglądarki (np. w Firefox).
  Dodatek dezaktywacyjny Google Analytics
  Można także uniemożliwić rejestrowanie przez Google Analytics – za pomocą poniższego odsyłacza. Zostanie utworzony plik opt out cookie, który uniemożliwi zapis danych podczas odwiedzania tej strony w przyszłości:
  Dezaktywacja Google Analytics

  Aplikacja Google Analytics umożliwia nam także analizę statystyczną danych z AdWords i double click cookie. W razie braku zgody można także zdezaktywować tę funkcję za pomocą menedżera reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl).
  W przypadku Webtrekk można wykluczyć wykorzystywanie danych za pomocą odpowiedniego pliku cookie (cookie „webtrekkOptOut”). Ten sprzeciw obowiązuje, dopóki cookie zapisane jest na komputerze. Jeśli cookie zostanie usunięte wraz z zakończeniem użytkowania lub użytkownik wejdzie na strony pośrednika za pomocą innych komputerów lub przeglądarek, trzeba ponownie uruchomić ten plik cookie. Aby uruchomić cookie do sprzeciwu, przeglądarka musi zaakceptować go.
  Uruchamianie Webtrekk Opt-Out-Cookie

10. Ochrona Twoich danych:

  Transmisja Twoich danych osobowych u pośrednika odbywa się w bezpieczny, kodowany sposób. Dotyczy to Twojej rezerwacji, a także loginu klienta. Pośrednik stosuje system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Twoje dane nie są dostępne dla osób z zewnątrz.
  Dane są przechowywane w systemach HOTEL DE GmbH. Nasze zasoby informatyczne są objęte koncepcją bezpieczeństwa IT. Serwer i sieci chronione są przed niepożądanym dostępem za pomocą zabezpieczeń technologii informatycznej. Przetwarzanie danych wewnątrz firmy podlega założeniom koncepcji ochrony danych. Pośrednik zlecił nadzór zewnętrzny rzecznikowi ds. ochrony danych osobowych i podporządkował swoje procesy wewnętrznym wytycznym ochrony danych. Koncepcja ta realizuje ustawowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych.
  Jako użytkownik jesteś zobowiązany(a) traktować swoje dane dostępowe poufnie i nie przekazywać ich nieuprawnionym osobom trzecim. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne posługiwanie się hasłami, o ile nadużycie nie leży po jego stronie.

11. Usuwanie danych:

  Możesz w dowolnym momencie usunąć swoje dane dostępowe. Dane rezerwacji zostają zachowane w systemie hotelinfo do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń z umowy pośrednictwa. Jeżeli rezerwacje skutkowały uruchomieniem płatności, dane te, zgodnie z wymogami ustawowymi, zostają zachowane do momentu wystąpienia przedawnienia. Są one zabezpieczone przed dalszym przetwarzaniem, pozostają jednak w razie potrzeby do wglądu urzędników nadzoru gospodarczego i urzędów skarbowych.

12. Dalsze prawa: odwołanie, zmiana, informacja

  Odwołanie zgody na wysyłkę biuletynu
  Zawsze masz prawo odwołać swoją zgodę na wykorzystywanie Twojego maila do dystrybucji biuletynu. Można to zrobić na kilka sposobów:
  1. W każdym biuletynie znajduje się link służący do odwołania abonamentu. Po jego uaktywnieniu zostaniesz skreślony(a) z listy odbiorców biuletynu.

  2. Jeżeli jesteś zarejestrowany(a), po zalogowaniu możesz sam(a) zarządzać abonamentem i w każdej chwili zmieniać go z podpunktu „Biuletyn” znajdującego się w stopce.

  3. Możesz też w każdej chwili odmówić, wysyłając prostą informację do hotelinfo. Twoje dane zostaną wtedy zablokowane. Odwołanie można przesłać bez potrzeby zachowania specjalnej formy na:

   HOTEL DE GmbH
   Hugo-Junkers-Straße 15-17
   D-90411 Norymberga
   Faks +49-911-59832-11
   lub mailowo na adres newsletterunsubscribe@hotel.info
  Podaj przy tym poprawny adres mailowy, aby można było prawidłowo przetworzyć Twoje odwołanie.

  Zmiana danych
  Po zarejestrowaniu się otrzymujesz chroniony hasłem, bezpośredni dostęp do swoich danych. W obszarze „Mój hotelinfo” możesz zarządzać swoimi danymi oraz decydować o przesyłaniu biuletynu.

  Prawo do informacji
  W myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w każdej chwili masz prawo do informacji na temat Twoich zapisanych danych oraz do ich aktualizacji, zablokowania lub wykasowania. Pytania związane z pobieraniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem danych osobowych na potrzeby informacyjne, dokonania zmian, zablokowania albo wykasowania danych prosimy kierować:
  HOTEL DE GmbH
  Hugo-Junkers-Straße 15-17
  D-90411 Norymberga
  Faks +49-911-59832-11
  lub mailowo na adres info@hotel.info

  Kontakt z rzecznikiem ds. ochrony danych osobowych
  Poza tym, w przypadku pytań lub zażaleń odnośnie administrowania danymi osobowymi, możesz w każdej chwili zwrócić się bez obaw do rzecznika ds. ochrony danych osobowych:
  Pan Marco Biewald
  datenschutz@hotel.info
Liczba gwiazdek opiera się zarówno na ocenie własnej hotelu, jak i na doświadczeniach firmy HOTEL INFO i klientów HOTEL INFO. Szczegóły można znaleźć w sekcjach „Ogólne warunki handlowe”.