hotel.info HI GmbH - logo  
 
 
   

Personvern - hva gjør hotel.info med dine personlige opplysninger?
hotel.de AG, driver under adressene www.hotel.de, www.hotel.info og alle tilsluttede partnersider en verdensomspennende hotellreservasjonstjeneste. hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info France S.A.R.L., hotel.info Pte. Ltd. og hotel.info reservas hoteleiras Ltda. er datterselskaper av hotel.de AG. For alle adresser og datterselskaper gjelder følgende datavernbetingelsene for hotel.de AG, som i det følgende blir kalt "formidleren".

Formidleren ønsker å styrke tilliten din til online reservasjoner av hoteller. Derfor informerer vi deg grundig om hvilken informasjon som hentes inn om deg samt hvordan denne informasjonen brukes.

Formidleren sikrer at personvernlovene i det enkelte landet overholdes.

1. Anonym bruk av reservasjonstjenesten, registreringsmulighet

  Som regel kan du hente opp reservasjonstjenesten vår uten å måtte angi personlig informasjon. Det betyr at det er mulig å se på hotelltilbudene anonymt. På denne måten kan du for eksempel informere deg om prisene og hotellbeskrivelsen uten å måtte registrere deg. For en vellykket bestilling er det imidlertid nødvendig med kontaktdata. Med vellykket registrering har du mulighet til å lagre slike kontaktdata som ellers vil måtte lagres på nytt ved hver bestilling og se på kontakt- og bestillingsdata som lagres hos oss samt forvalte bestillinger f.eks. avbestille. I tillegg kan du til enhver tid endre og oppdatere kontaktdataen din selv. Utover dette kan du lagre data som f. eks. fakturaadresser. Du kan også bestille uten registrering, men da får du ikke de ekstra mulighetene som nevens ovenfor.


2. Innsamling og bruk av data ved hotellsøk og bestilling

  Ved en bestilling blir følgende data lagret: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bestillingsinformasjon (hotell, sted, ankomst- og avreisetider) samt "ytterligere informasjon til hotellet", såfremt du angir dette. Ved bestilling med kredittkort, lagres i tillegg kredittkortnummeret, -innehaveren og gyldighetsdatoen. I tillegg registreres bestillingstidspunktet og IP-adressen som bestillingen ble foretatt fra.

  Informasjonen din brukes for å kunne planlegge en bestilling samt utføre bestilling og avregning. Sammen med bestillingen kommer det i stand en formidlingskontrakt. Formidler benytter denne informasjonen til å gjennomføre kontrakten.

  I tilfelle av en vellykket bestilling mottar du en reservasjonsbekreftelse fra formidler via e-post. Bekreftelser via E-post får du også i alle tilfeller hvor du foretar endringer av bestillingen eller dataen din. Etter avreisen får du i tillegg en automatisk oppfordring til å vurdere det besøkte hotellet. Vurderingen som du avgir lagres anonymt. Det foretas ingen tilknytting til din bestillingsdata.

  Bestillingsinformasjonen din (etternavn, fornavn, e-postadresse og bestillingsnummer) bruker vi også til å sende deg en e-post der vi ber deg om å vurdere nettsiden vår. Du kan når som helst reservere deg mot at opplysningene dine brukes i denne sammenhengen.

  Ved søk etter hotell via mobilapplikasjonen fra hotel.info (App for iPhone, Android, Windows Phone, osv.) kan du i tillegg se søkeresultater i omkretsen fra ditt aktuelle oppholdssted. For å gjøre dette, må du avsløre din aktuelle posisjon til formidleren. Overføringen skjer kun når tilsvarende søkefunksjon blir brukt. Data blir utelukkende brukt for å fastsette passende søkeresultater. Posisjonsdata blir verken lagret av formidleren eller videreformindlet på noen annen måte.


3. Videreformidling av data til tredjepart

  I tilfelle av en bestilling blir dine kontakt-, bestillings- og eventuelt kredittkortdata (kun ved bestilling med kredittkort) samt "ytterligere informasjon til hotellet" som du anga, sendt videre til hotellet du valgte. Ved viderelevering av kredittkortdata (kredittkortnummer, -innehaver og gyldighetsdato) blir CVC-koden prinsipielt ikke lagret eller viderelevert.

  Bortsett fra det gjeldende hotellet, vil ingen andre motta disse dataene, såfremt det ikke består en spesiell rettslig plikt. I tilfelle av en strafferettslig undersøkelse, f.eks. ved mistanke om lovbrudd, sender vi dataene dine til ansvarlig myndighet.

  hotel.info gir ikke dataene dine videre til andre hoteller, og vi selger heller ingen adressedata. En respektfull omgang med personlige data er en naturlig del av forretningsfilosofien til hotel.info.

  Leverandører som behandler personlige data på vegne av hotel.info, er kontraktsmessig forpliktet iht. den tyske personopplysningsloven og regnes personvernrettslig ikke som tredjepersoner.


4. Bruk av data i konkurranser

  For å kunne delta i konkurranser som arrangeres av hotel.info, f.eks. for å vinne et hotellopphold, må du registrere deg. Dataene som lagres brukes for å informere deg dersom du vinner samt for å sikre at hver kunde kun deltar en gang i samme konkurranse. Etter trekningen blir vinneren av konkurransen informert via e-post.

  For å identifisere vinneren blir dennes data (navn, adresse) sendt til hotellet. Hotellet gjøres oppmerksom på at de kun får lov til og bruke dataene til å løse inn gavekortet,og at videre bruk er ulovlig.

  I enkelte tilfeller vil vi etter forespørsel fra konkurransepartneren spørre om du er inneforstått med at dataene dine blir gitt videre til partneren. I dette tilfellet har du, gjennom en spesiell samtykkeerklæring mulighet til å gi ditt samtykke til at dataene dine gis videre.


5. Bruk av data til utsendelse av nyhetsbrev

  Hvis du har gitt formidleren e-postadressen din til dette, mottar du regelmessig hotel.info-nyhetsbrevet om spesielle hotelltilbud, rabattkampanjer eller unike fordeler på partnerhoteller. Dersom formidleren har mottatt e-postadressen din i forbindelse med bestillingen, blir denne iht. § 7 avsn. 3 i UWG (lov mot urettferdig konkurranse) brukt til reklameformål for egne tjenester. Du kan stoppe dette når som helst. Du sender bare en e-post til newsletter@hotel.info. Hvis du avbestiller nyhetsbrevet, blir e-postadressen din slettet fra mottakerlisten.


6. Databehandling ved bruk av nettsidene

  Cookies
  Formidlerens nettsider benytter såkalte "cookies", dvs. små tekstfiler som legges inn på PC-en din og som inneholder opplysninger for gjenkjenning. Disse settes ved registrering for å identifisere en bruker under aktiv bruk av siden. Du kan når som helst selv slette cookies fra PC-en din, og også bruke nettsidene uten cookies.

  Plugins
  Formidlerens nettsider inneholder ulike utvidelser (plugins, sideinnhold fra andre tilbydere). Når du henter frem nettsiden, opprettes det automatisk en forbindelse til aktuell tilbyder, og dermed mottar denne tilbyderen opplysninger om brukeren, f.eks. domenenavn, adgangsdato, http-svar-kode, forespørrende nettside, datamengde samt IP-adresser eller deler av disse. Det utleveres ingen personlige opplysninger.

  Følgende tilbydere er koblet til for dette formål:
  Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"), lager statistikker over bruk av formidlerens nettsider, analyserer type og omfang av sidebruken og fremstiller anonyme rapporter om nettsideaktiviteten. IP-adressen blir overført forkortet via de siste stedene, slik at dataoverføringen foregår anonymt. Datalagringen skjer i Amerika: Google tar hensyn til datavernbestemmelsene i "US Safe Harbor"-avtalen og er registrert i det amerikanske handelsdepartementets "Safe Harbor"-program. Mer informasjon finner du på http://services.google.com/sitestats/no.html.

  Facebook (Fa. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irland) lagrer opplysningene for å allokere bruken av nettsiden til din Facebook-konto dersom du er medlem der. Denne allokeringen skjer hvis du er parallelt innlogget på Facebook eller lagrer Facebook-cookies på PC-en din. Hvis du aktivt benytter deg av utvidelsen, f.eks. betjener «Liker»-knappen eller gir en kommentar, vises denne på Facebook-profilen din. Hvis du ikke vil at Facebook mottar denne informasjonen, må du logge deg ut av Facebook-kontoen hhv. slette Facebook-cookies før du besøker formidlerens nettsider. Facebook tar hensyn til datavernbestemmelsene i US Safe Harbor-avtalen og er registrert i det amerikanske handelsdepartementets Safe Harbor-program. Mer informasjon finner du på http://www.facebook.com/policy.php.

  Addthis (Fa. Clearspring Technologies, Inc., 8000 Westpark Drive, Suite 625 McLean, VA 22102, USA) bruker dataene, slik at du får muligheten til å anbefale en nettside videre (f. eks. via Twitter) eller lagringsmuligheter for Bookmarks (f. eks. på Google). Ved aktiv anbefaling videre eller lagring av favoritter blir dette lagret, og anbefalingen/merkingen av favoritter blir ledet videre til den søkte tilbyderen (f. eks. Twitter, Delicious, MySpace) og lagret der. Annen behandling av formidlede data hos AddThis skjer i henhold til reglene i firmaets retningslinjer for personvern http://www.addthis.com/privacy#publisher-visitors.

  Formidleren muliggjør i alle tilfeller utelukkende forbindelsen til tilbyderen. Du kan gjøre formål og omfang av aktuell datainnhenting og bruk av denne samt dine datavernrettigheter gjeldende via tilbyderen.


7. Vern av dataene dine

  Dine personlige data blir oversendt hotel.info sikkert via kodifisering. Dette gjelder både for bestillingen din og for kundeinnloggingen. Til det formålet bruker vi kodifiseringssystemet SSL (Secure Socket Layer). Dataene din kan ikke leses av utenforstående.

  Dataene dine lagres på systemer fra hotel.de. Samtlige IT beskyttes av et eget IT-sikkerhetskonsept. Servere og nettverk beskyttes mot fremmed tilgang gjennom aktuelle IT-sikkerhetskomponenter. Bearbeidelsen av data innenfor selskapet skjer under overholdelse av et strengt personvernkonsept. Formidleren har bestilt en ekstern personvernagent og tilpasser sine prosesser til de interne personvernforeleggene. Konseptet konkretiserer de rettslige kravene for personvern.

  Du som bruker er forpliktet til å behandle dine personlige påloggingsdata fortrolig og ikke gi dem videre til en uvedkommende tredjepart. Formidleren tar ikke ansvar for misbrukte passord, såfremt formidleren ikke er ansvarlige for misbruket.


8. Sletting av dataene dine

  Du kan når som helst slette adgangsopplysningene dine. Bestillingsdataene forblir lagret i systemet til hotel.info inntil alle krav i formidlingskontrakten er foreldet. Hvis reservasjoner har utløst betalingsprosesser, må dataene forbli lagret inntil foreldelsesfristens utløp. De blir da sperret for videre bearbeidelse, men forblir ved behov tilgjengelig for innsyn for revisorer og ligningskontor.


9. Dine rettigheter: Annulering, endring, informasjon

  Annulering av nyhetsbrevsutsendelse:
  Du kan til enhver tid avvise bruken av E-postadressen din for utsendelsen av nyhetsbrev. Det finnes forskjellige muligheter for å gjøre det:

  (1) I hvert nyhetsbrev finner du en lenke for å avbestille. Benytter du deg av denne, blir du slettet fra listen over mottakere av nyhetsbrevet.
  (2) Hvis du er registrert, kan du etter at du er logget på gå til menypunktet "Nyhetsbrev" og forvalte abonnementet ditt slik du ønsker.
  (3) Du kan også stoppe nyhetsbrevet ved å sende en melding til hotel.info. Dataene dine blir da sperret. Rett tilbakekallingen din formløst til:
   hotel.de AG
   Hugo-Junkers-Straße 15-17
   D-90411 Nürnberg (Tyskland)
   Faks +49-911-59832-11
   eller via e-post til nyhetsbrevavbestilling@hotel.info

  Pass på at du alltid angir riktig e-postadresse, slik at vi kan behandle henvendelsen din.

  Endring av dataene dine:
  Sammen med registreringen få du en passordbeskyttet, direkte tilgang til dataene dine. I området "Min profil" kan du forvalte dine personlige data samt bestillingen av nyhetsbrev.

  Informasjonsrettigheter:
  I følge loven om personvern har du enhver tid rett til å få informasjon om data som lagres om deg samt ev. rett til å korrigere, sperre eller slette slike data. Hvis du har spørsmål angående lagring, bearbeidelse og bruk av personlig data, angående informasjon, korrektur, sperring eller sletting, kan du rette disse til:

   hotel.de AG
   Hugo-Junkers-Straße 15-17
   D-90411 Nürnberg (Tyskland)
   Faks +49-911-59832-11
   eller via e-post til info@hotel.info

  Kontakt personvernansvarlig:
  Utover dette kan du til enhver tid ta fortrolig kontakt med personvernansvarlig hos oss når det gjelder spørsmål eller klager i omgang med dataene dine.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号