HOTEL DE GmbH logotip  
 
 
   

Zaštita podataka - Na koji način hotelinfo postupa sa Vašim podacima?
Preduzeće hotel.de AG preko www.hotel.de, www.hotel.info i svih povezanih partnerskih strana pruža uslugu rezervisanja hotela širom sveta. Preduzeća hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info France S.A.R.L., hotel.info Pte. Ltd. i hotel.info reservas hoteleiras Ltda. su filijale preduzeća hotel.de AG. Za sve adrese i filijale važe sledeće odredbe o zaštiti podataka preduzeća hotel.de AG, u daljem tekstu „Posrednik“.

Posrednik želi da poveća Vaše poverenje u rezervaciju hotela putem Interneta. Zbog toga ovde pružamo detaljno objašnjenje o tome koje informacije se prikupljaju od Vas i kako se te informacije koriste.

Posrednik garantuje poštovanje važećih zakona o zaštiti podataka u dotičnoj zemlji.

1. Anonimno korišćenje usluga rezervacije i mogućnost registracije

  Možete da pozovete našu službu za rezervacije, bez davanja bilo kakvih ličnih podataka, odnosno možete anonimno da vidite ponude hotela. Na primer, to znači da možete dobiti informacije o cenama i opisima hotela bez potrebe da se registrujete. Za uspešnu rezervaciju su potrebni vaši podaci za kontakt. Nakon uspešne registracije, imate mogućnost da dodate podatke za kontakt, koje biste morali ponovo da upisujete pri svakoj rezervaciji, tako da u svakom trenutku možete da pregledate podatke o kontaktu i rezervacijama, da upravljate njima, npr. da ih otkažete. Pored toga, u bilo kom trenutku možete sami da menjate i ažurirate svoje podatke za kontakt. Pored toga, možete da definišete i druge podatke, npr. adresu za prijem fakture. Takođe, rezervaciju možete da izvršite i bez registracije, ali tada nećete imati dodatne navedene mogućnosti.


2. Prikupljanje i korišćenje podataka radi pretraživanja i rezervisanja hotela

  U slučaju rezervacije, memorišu se sledeći podaci: ime, adresa, broj telefona, adrese e-pošte, podaci o rezervaciji (hotel, mesto, vremena dolaska i odlaska), kao "dodatne informacije o hotelu" ukoliko se iste unesu. Prilikom rezervisanja korišćenjem kreditne kartice, dodatno se memorišu broj kreditne kartice, vlasnik kreditne kartice i datum do koga važi. Tada se određuje i IP adresa sa koje je izrvšena rezervacija.

  Vaši podaci se koriste da bi se rezervacija jednoznačno dodelila, izvršila i doznačila. Sa rezervacijom se zasniva ugovor o posredovanju. Posrednik koristi ove podatke za izvršenje ugovora.

  Ako je rezervacija uspešno izvršena, posrednik će Vam poslati E-poruku sa potvrdom rezervacije. Osim toga, E-poruke sa potvrdom takođe ćete dobiti uvek kada dođe do promene Vaše rezervacije ili Vaših podataka. Nakon odjavljivanja iz hotela, dobićete automatizovani zahtev za ocenjivanje rezervisanog hotela. Ocena koju date biće obrađena kao anonimna. Ona se ne povezuje sa podacima iz Vaše rezervacija.

  Prilikom pretraživanja hotela putem mobilne aplikacije hotelinfo(aplikacija za iPhone, Android, Windows telefon itd.) možete dodatno prikazati rezultate u okolini Vašeg trenutnog mesta boravka. Za to je potrebno da svoju trenutnu lokaciju dostavite posredniku. Posredovanje se vrši samo kada se koristi odgovarajuća funkcija pretraživanja. Podaci će se koristiti samo za određivanje odgovarajućih rezultata pretrage. Posrednik ne čuva podatke o lokaciji niti ih u drugoj formi prosleđuje dalje.


3. Otkrivanje podataka trećim licima

  U slučaju rezervacije, Vaši podaci za kontakt, podaci o rezervaciji, kao i eventualni podaci o kreditnoj kartici (samo prilikom rezervisanja kreditnom karticom), kao i „druge informacije za hotel“ koje ste naveli, prosleđuju se hotelu koji ste izabrali. U slučaju da treba proslediti podatke o kreditnoj kartici (broj kreditne kartice, vlasnik kreditne kartice i datum do koga važi), neće se vršiti memorisanje ili prosleđivanje CVC koda.

  Osim izabranog hotela, nijedna druga strana ne dobija Vaše podatke, osim u slučaju da postoji posebna zakonska obaveza. U slučaju krivičnih istraga npr. sumnje o postojanju kriminalne radnje, svi podaci potrebni u istrazi prosleđuju se istražnim vlastima.

  hotelinfo ne otkriva Vaše podatke drugim hotelima i ne bavi se prodajom bilo kakvih adresnih podataka. Pravilno postupanje sa ličnim podacima je sastavni deo poslovne filozofije hotelinfo.


4. Korišćenje podataka za nagradne igre

  Da biste mogli da učestvujete u bilo kojoj hotelinfo nagradnoj igri, na primer da osvojite nagradni boravak u nekom hotelu, morate da se registrujete. Podaci koji su sačuvani prilikom registracije koriste se za obaveštavanje u slučaju dobitka, kao i da bi se osiguralo da svaki korisnik samo jednom učestvuje u istoj nagradnoj igri. Nakon izvlačenja pobednika, partner nagradne igre će poslati obaveštenje putem e-pošte.

  Za proveru identiteta pobednika koriste se podaci pobednika (ime, adresa) koji se prosleđuju odgovarajućem hotelu. Pri tom se hotel obaveštava da te podatke sme da koristi samo za izdavanje vaučera i da drugačije korišćenje tih podataka nije dozvoljeno.

  U pojedinim slučajevima, ukoliko to zahteva partner nagradne igre, možemo da Vam pošaljemo upit u kojem se traži Vaša saglasnost za slanje podataka ovom partneru. U tom slučaju imate mogućnost da se saglasite sa prenosom podataka putem posebne izjave o saglasnosti.


5. Korišćenje podataka za slanje biltena

  Ukoliko ste posredniku dali svoju adresu e-pošte za tu svrhu, redovno ćete dobijati hotelinfo bilten sa posebnim ponudama hotela, popustima ili drugim jedinstvenim prednostima partnerskih hotela. Ako je posrednik kao deo rezervacije primio Vašu adresu e-pošte, ona će se u saglasnosti sa § 7 čl. 3 Zakona o zaštiti konkurencije (UWG) koristiti u svrhu reklamiranja vlastitih usluga. U svakom trenutku možete da zatražite prekid njezinog korišćenja. Da biste to učinili, jednostavno pošaljite poruku e-pošte na adresu newsletter@hotelinfo. Ukoliko odjavite bilten, Vaša adresa e-pošte se briše sa liste primaoca.


6. Obrada podataka prilikom korišćenja Internet sajtova

  Kolačići
  Internet stranice posrednika ostavljaju tzv. „kolačiće“, male tekstualne datoteke, na vašem računaru u kojima se evidentiraju podaci potrebni za prepoznavanje. Kolačići se ubacuju prilikom registracije kako bi se proverio identitet korisnika prilikom njegove / njene aktivne sesije. Kolačiće možete obrisati sa računara u svakom trenutku, a Internet sajtove možete koristiti i bez kolačića.

  IDodaci
  Internet stranice posrednika sadrže različite dodatke (programske dodatke, sadržaje stranica drugih ponuđača). Prilikom otvaranja Internet sajta automatski se uspostavlja veza za određenim ponuđačem koji pritom dobija podatke o korisniku, npr. naziv domena, datum pristupa, http odzivni kod, otvorene web stranice, količine podataka, kao i IP adrese ili njihove delove. Pritom se ne pristupa ličnim podacima.

  Sledeći ponuđači se vezuju za takve svrhe:
  Google Analytics, web analitički servis kompanije Google Inc. („Google"), generiše statističke podatke o korišćenju Internet sajta posrednika, analizira vrstu i obim korišćenja stranica i sastavlja anonimne izveštaje o aktivnosti web stranica. IP adresa se prenosi bez poslednjih cifara, tako da se prenos podataka vrši anonimno. Podaci se skladište u SAD: Google poštuje odredbe o zaštiti podataka „US Safe Harbor“ sporazuma i registrovan je u okviru programa „Safe Harbor“ Ministarstva za trgovinu SAD. Više informacija naći ćete na http://services.google.com/sitestats/en.html.

  Facebook (kompanija Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dablin 2 Irska) memoriše podatke o korišćenju Internet sajta koji se dodeljuju Vašem Facebook nalogu, ako ste član te mreže. Ova dodela se vrši kada ste paralelno prijavljeni na Facebook ili ako su na vašem računaru memorisani Facebook kolačići. Ukoliko aktivno koristite ovaj privremeni dodatak, npr. pritisnete taster „Sviđa mi se" ili ostavite komentar, to će biti prikazano u Vašem Facebook profilu. Ako ne želite da Facebook dobije ove podatke, pre posete Internet sajta morate da se odjavite sa Facebook-a, odnosno da izbrišete Facebook kolačiće. Facebook poštuje odredbe o zaštiti podataka „US Safe Harbor“ sporazuma i registrovan je u okviru programa „Safe Harbor“ Ministarstva za trgovinu SAD. Više informacija ćete naći na adresi http://www.facebook.com/policy.php.

  Addthis (kompanija Clearspring Technologies, Inc., 8000 Westpark Drive, Suite 625 McLean, VA 22102, SAD) koristi podatke da bi vam omogućio da preporučite otvorene Internet sajtove (npr. preko Twitter-a) ili da bi vam pokazao mogućnosti memorisanja obeleživača (npr. kod Google-a). Ako je aktivirana opcija preporuka ili memorisanja favorita, ti podaci i vaše preporuke/obeležavanje favorita se prosleđuju izabranim provajderima (npr. Twitter, Delicious, MySpace) i tamo se memorišu. Dalja obrada prosleđenih podataka se kod AddThis po pravilu vrši u skladu sa politikom privatnosti ovog preduzeća http://www.addthis.com/privacy#publisher-visitors.

  Posrednik u svim slučajevima omogućava samo vezu ka ponuđačima. U vezi sa svrhom i obimom određenog prikupljanja podataka i njihovog korišćenja od strane ponuđača, kao i vašem pravu na zaštitu, možete se obratiti određenim ponuđačima.


7. Zaštita Vaših podataka

  Vaši lični podaci se kod hotelinfo bezbedno prenose korišćenjem postupaka za kodiranje podataka. Isto važi za Vašu rezervaciju i prijavljivanje korisnika. U tu svrhu, posrednik koristi sistem kodiranja SSL (Secure Socket Layer). Vaše podatke ne može čitati bilo ko van ovog preduzeća.

  Vaši podaci se čuvaju na sistemima preduzeća hotel.de. Cela IT oblast je obuhvaćena našom bezbednosnom IT koncepcijom. Server i mreže su zaštićeni od neovlašćenog pristupa korišćenjem savremenih IT-bezbednosnih komponenti. Obrada podataka u okviru preduzeća podleže pravilima koncepta zaštite podataka. Posrednik je ovlastio spoljnog konsultanta za zaštitu podataka i kombinuje njegove procese sa unutrašnjim procesima za zaštitu podataka. Ovaj koncept je u skladu sa zakonskim zahtevima za zaštitu ličnih podataka.

  Kao korisnik ste dužni da svoje podatke za pristup čuvate kao poverljive i da ih ne učinite dostupnim trećim neovlašćenim stranama. Posrednik ne prihvata nikakvu odgovornost za zloupotrebe lozinke ukoliko posrednik nije odgovoran za iste.


8. Brisanje Vaših podataka

  U svakom trenutku možete da izbrišete svoje podatke za pristup. Podaci o rezervaciji ostaju u hotelinfo sistemu do isteka fiskalne godine za sve zahteve po osnovu ugovora o posredovanju. Ukoliko je po osnovu rezervacije nastala obaveza plaćanja, ovi podaci se po zakonu moraju čuvati do isteka fiskalne godine. U tom slučaju je njihova upotreba blokirana, ali mogu biti dostupni finansijskim inspektorima ako je to potrebno.


9. Vaše pravo: odjava, promena, informacije

  Odjava biltena:
  Svoju adresu e-pošte možete da odjavite sa liste za slanje biltena u svakom trenutku. Za to postoje sledeće mogućnosti:

  (1) U svakom biltenu ćete naći vezu za odjavljivanje. Kada ga potvrdite, bićete uklonjeni sa liste primalaca biltena.
  (2) Ako ste registrovani, nakon prijavljivanja na svoj korisnički nalog možete sami da upravljate pretplatom i menjate te podatke pod stavkom menija „Bilten“.
  (3) U svakom trenutku nam jednostavno možete poslati poruku da želite da odjavite bilten. Vaši podaci će tada biti blokirani. Poruku o odjavljivanju nam pošaljite na adresu:
   hotel.de AG
   Hugo-Junkers-Straße 15-17
   D-90411 Nürnberg
   faks +49-911-59832-11
   ili putem e-pošte na adresu info@hotelinfo.

  Tačno navedite svoju adresu e-popšte da bismo mogli da Vas uklonimo sa liste pretplatnika.

  Promena Vaših podataka:
  Prilikom registracije dobijate direktan pristup svojim podacima koji su zaštićeni lozinkom. U delu "Moj profil" možete da upravljate svojim ličnim podacima, kao i pretplatom na bilten.

  Pravo na informacije:
  U skladu sa Saveznim zakonom o zaštiti podataka, imate pravo da u svakom trenutku zatražite informacije o podacima koji se čuvaju o vama, kao i pravo na izmenu, blokiranje ili brisanje ovih podataka. Svoje zahteve vezane za uklanjanje, obradu ili korišćenje vaših ličnih podataka, za informacije, izveštaje o čuvanju, blokiranju ili brisanju Vaših podataka pošaljite na:

   hotel.de AG
   Hugo-Junkers-Straße 15-17
   D-90411 Nürnberg
   faks +49-911-59832-11
   ili putem e-pošte na adresu info@hotelinfo.

  Kontakt sa konsultantnom za zaštitu podataka:
  Takođe imate mogućnost da stupite u kontakt sa našim konsultantnom za zaštitu podataka, na poverljiv način, u slučaju da imate pitanja ili pritužbe u vezi sa obradom Vaših podataka.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号