HOTEL DE GmbH - סמליל  
 
 
   

הגנת נתונים - כיצד משתמשת hotelinfo בנתוניכם?
hotel.de AG מפעילה דרך האתרים www.hotel.de‏, www.hotel.info ואתרי-השותפים המקושרים האחרים שירות הזמנת מלונות כלל-עולמי. hotel.info HI GmbH,‏ hotel.info reservas hoteleras S.L.‎,‏ hotel.info hotel booking Ltd.‎,‏ hotel.info Italia S.r.l.‎, ‏hotel.info Pte. Ltd., hotel.info France S.A.R.L. ו-hotel.info reservas hoteleiras Ltda.‎ הן חברות-בת של hotel.de AG. תקנות הגנת הנתונים של hotel.de AG (להלן "המתווכת") המובאים להלן תקפים לגבי כל הכתובות וחברות-הבת.

המתווכת מעוניינת לחזק את אמונכם בהזמנת מלונות מקוונת. מסיבה זו אנו מוסרים לכם כאן דיווח מקיף שבו מפורט מהם הנתונים שייאספו לגביכם ומהו השימוש שייעשה בהם.

המתווכת מתחייבת לשמור על תקנות הגנת הנתונים אשר תקפות במדינה הרלוונטית.

1. שימוש בשירותי ההזמנות בעילום-שם, אפשרויות הרשמה

  ככלל, ניתן להעלות את שירות ההזמנות מבלי להזין שום פרטים אישיים, כלומר ישנה אפשרות לסקור את מבצעי המלונות בעילום-שם. כך, לדוגמה, תוכלו להתעדכן לגבי המחירים ותיאורי המלונות מבלי להיאלץ להירשם לאתר. בכל מקרה, לצורך הצלחה בביצוע הזמנה יהיו נחוצים פרטי יצירת הקשר שלכם. בביצוע המוצלח של הזמנה מוקנית לכם האפשרות להזין באופן קבוע את פרטי יצירת הקשר שאחרת תיאלצו להזין מחדש בכל ביצוע הזמנה; לעיין תמיד בפרטי יצירת הקשר ובנתוני ההזמנה; ולנהל את ההזמנות שלכם - למשל, לבטל. מלבד זאת תוכלו תמיד לשנות בעצמכם את פרטי יצירת הקשר ולעדכן אותם. מעבר לכך תוכלו להזין נתונים נוספים, כגון כתובות למשלוח חשבונות. אתם יכולים אמנם לבצע הזמנות בלי להירשם, אבל האפשרויות הנוספות שנזכרו לא יעמדו לרשותכם.


2. איסוף נתונים ושימוש בהם במהלך חיפוש-מלונות וביצוע-הזמנות

  בביצוע הזמנה נשמרים הנתונים הבאים: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, נתוני הזמנה (מלון, מיקום, זמני הגעה ועזיבה) וכן "פרטים נוספים לשימוש המלון", אם תזינו משהו בשדה הזה. בהזמנה בכרטיס אשראי נשמרים בנוסף לכך גם מספר כרטיס האשראי, הבעלים ומועד תום התוקף. כמו כן יימסרו גם תאריך ההזמנה וכתובת ה-IP שממנה נשלחה ההזמנה.

  בנתונים ייעשה שימוש לצורך מיון מדויק של הזמנות, הוצאתן לפועל והפקת חשבונות. עם ביצוע ההזמנה נכנס לתוקף חוזה תיווך. המתווכת משתמשת בנתונים אלו לסגירת החוזה.

  במקרה של הצלחת ההזמנה, תקבלו מהמתווכת בדוא"ל אישור הזמנה. אישור בדוא"ל ישלח אליכם כל אימת שתבצעו שינויים בהזמנה או בפרטים שלכם. פרט לכך תקבלו לאחר העזיבה בקשה אוטומטית לדרג את המלון שביקרתם בו. הדירוג שתשלחו יתקבל בעילום-שם. לא יווצר קישור בינו לבין נתוני ההזמנה שלכם.

  בחיפוש מלונות דרך היישום של hotelinfo לטלפונים ניידים (יישום עבור iPhone,‏ Android,‏ Windows Phone‏ וכו') תוכלו להציג, בנוסף, גם תוצאות חיפוש שנמצאות בסביבה של מקום הלינה שלכם באותו רגע. לצורך כך המתווכת עליכם להעביר למתווכת את נתוני מיקוכם העכשווי. ההעברה מתבצעת רק כאשר נעשה שימוש בפונקציית החיפוש המתאימה. בנתונים ייעשה שימוש אך ורק לצורך אחזור של תוצאות חיפוש מתאימות. נתוני המיקום לא יישמרו על ידי המתווכת ולא ייעשה בהם שימוש נוסף בשום צורה.


3. העברת נתונים לצד שלישי

  בביצוע הזמנה יימסרו למלון שבחרתם פרטי יצירת הקשר, נתוני ההזמנה ובמקרה הצורך גם פרטי כרטיס האשראי (רק בהזמנות בכרטיס אשראי); כמו כן יימסרו גם ה"פרטים נוספים לשימוש המלון" שהוזנו על ידיכם. עקרונית אינו נשמר או מועבר קוד ה-CVC במסגרת ההעברה של פרטי כרטיס האשראי (מספר כרטיס אשראי, בעלים ומועד תום תוקף).

  פרט למלון הרלוונטי לא יועברו הנתונים לשום צד שלישי, אלא אם תיווצר חובה מיוחדת הנגזרת מן החוק. במקרה של חקירה פלילית, למשל במקרה של חשד לפשיעה, יועברו לסמכות החוקרת כל הנתונים שנחוצים לצורך ההעמדה לדין.

  hotelinfo אינו מעביר את נתוניכם למלונות אחרים וכן אינו מוכר נתוני כתובות. שימוש ראוי בנתונים אישיים הוא חלק מהפילוסופיה העסקית של hotelinfo.


4. שימוש בנתונים במסגרת הגרלות

  אם אתם רוצים להשתתף באחת ההגרלות של hotelinfo, כדי לזכות למשל בשהייה במלון, אתם חייבים להירשם לאתר. הנתונים שנשמרים שם נחוצים לצורך עדכונכם במקרה של זכייה, וכן כדי להבטיח שלקוחות ישתתפו רק פעם אחת בכל הגרלה. משתתפי ההגרלה יקבלו עדכון בדוא"ל אחרי שיוכרז על הזוכה.

  על מנת לאמת את זהות הזוכה יועברו פרטי הזוכה (שם, כתובת) אל המלון המתאים. בתוך כך יובהר למלון כי הוא מורשה להשתמש בנתונים אלו רק לצורך העברת השובר לזוכה, ושאין להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

  במקרים מסוימים אנו נפנה אליכם על פי בקשת השותף להגרלה, על מנת לברר אם הנכם מסכימים להעברת הנתונים לשותף. במקרים מסוג זה תינתן לכם האפשרות לאשר את העברת הנתונים באמצעות הצהרה על הסכמה מרצון.


5. שימוש בנתונים למשלוח ידיעון

  אם השארתם למתווכת את כתובת הדוא"ל שלכם, תקבלו באופן סדיר את ידיעון hotelinfo-ובו מידע על מבצעים מיוחדים, הנחות או הטבות חד-פעמיות שמוצעים על ידי המלונות השותפים. אם כתובת הדוא"ל שלכם נמסרה למתווכת במסגרת ההזמנה שביצעתם, לפי סעיף § 7 פסקה 3 של החוק נגד תחרות לא הוגנת |(UWG) רק למטרת פרסום שירותיה. תוכלו תמיד לבטל את המינוי על הידיעון. לצורך זה שלחו פשוט הודעה בדוא"ל לכתובת newsletter@hotelinfo. אם תבטלו את המינוי על הידיעון, כתובת הדוא"ל שלכם תימחק מרשימת המנויים.


6. עיבוד נתונים בעת השימוש באתרי אינטרנט

  עוגיות
  באתרי האינטרנט של המתווכת נעשה שימוש במה שמכונה "עוגיות" (Cookies): קובצי טקסט קטנים שנוצרים במחשב ושנשמרים בהם נתונים המשמשים לזיהוי מחדש. העוגיות מוגדרות בעת ההרשמה על מנת לאמת את זהות המשתמש במהלך השיח (session) הפעיל שלו. תוכלו תמיד למחוק בעצמכם את העוגיות מהמחשב שלכם ולהשתמש באתרי האינטרנט גם בלי עוגיות.

  מִתקָעים
  באתרי האינטרנט של המתווכת כלולות הרחבות מסוגים שונים (מִתקָעים, תכנים מאתרים של מציעים אחרים). בטעינת אתרי האינטרנט תיווצר באופן אוטומטי התחברות למציע הרלוונטי, שבאמצעותה יקבל המציע הנ"ל את נתוני המשתמש או חלק מהם - כגון שם התחום, תאריך הגישה, קוד תשובת ה-http, אתר האינטרנט שממנו הגיעה הפנייה, כמות הנתונים וכתובת ה-IP. לא תוקנה גישה לנתונים אישיים.

  למטרות הנ"ל נוצר חיבור עם המציעים הבאים:
  Google Analytics, שירות ניתוח אינטרנטי של Google Inc.‏ ("Google") שבעזרתו אפשר ליצור סטטיסטיקות של השימוש באתרי האינטרנט של המתווכת, לנתח את האופי וההיקף של השימוש באתרים ולייצר דוחות עלומי-שם לגבי הפעילות באתרי האינטרנט. הספרות האחרונות של כתובת ה-IP נגזרו, על מנת שהעברת הנתונים תיעשה בעילום-שם. שמירת הנתונים נעשית בארה"ב: Google שומרת על תקנות הגנת הנתונים של האמנה "US Safe Harbor" ורשומה בתכנית "Safe Harbor" של משרד המסחר האמריקאי. מידע נוסף תמצאו בכתובת http://services.google.com/sitestats/en.html.

  Facebook (Fa. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland) שומרת את הנתונים על מנת לקשר בין השימוש באתרי האינטרנט לבין חשבונכם ב-Facebook, אם הנכם חברים בה. קישור זה מבוצע כשהנכם מחוברים במקביל ל-Facebook או שומרים במחשבכם עוגיות של Facebook. אם תשתמשו במִתקָע באופן פעיל, למשל אם תקליקו על הלחצן "אהבתי" או תכתבו הערה, זה יוצג בפרופיל ה-Facebook שלכם. אם אינכם מעוניינים ש-Facebook תקבל את הנתונים הנ"ל, עליכם להתנתק מ-Facebook לפני הביקור באתר האינטרנט של המתווכת וכן למחוק את העוגיות של Facebook. Facebook שומרת על תקנות הגנת הנתונים של אמנת "US Safe Harbor" ורשומה בתוכנית "Safe Harbor" של משרד המסחר האמריקאי. מידע נוסף תמצאו בכתובת http://www.facebook.com/policy.php.

  Addthis (Fa. Clearspring Technologies, Inc., 8000 Westpark Drive, Suite 625 McLean, VA 22102, USA) משתמשת בנתונים על מנת להציג בפניכם את הדרכים שבהן תוכלו להמליץ על אתרי האינטרנט שנטענו (למשל, דרך Twitter) או את הדרכים שבהן תוכלו לשמור סימניות (למשל, ב-Google). במקרה של המלצה או שמירה למועדפים אשר נעשות באופן פעיל, תישמר פעולה זו וההמלצה/הסימון או כמועדף יועברו הלאה למציע הנבחר (למשל, Twitter, Delicious, MySpace) ויישמרו שם. עיבודים נוספים של נתונים המועברים על ידי AddThis מבוצעים בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות של החברה http://www.addthis.com/privacy#publisher-visitors.

  בכל מקרה מאפשרת המתווכת אך ורק את ההתחברות למציע. את המטרה וההיקף של איסוף הנתונים הרלוונטי והשימוש בהם על ידי המציע, וכן את זכויות ההגנה שלכם, תוכלו לבקש להגדיר אצל המציע הרלוונטי.


7. הגנה על נתוניכם

  הנתונים האישיים שלכם נשלחים אל hotelinfo בצורה מוצפנת ובטוחה. הדבר נכון הן להזמנות שאתם מבצעים והן לכניסתכם כלקוחות. לצורך כך משתמשת המתווכת במערכת הקידוד SSL‏ (Secure Socket Layer). זר לא יוכל לצפות בנתוניכם.

  הנתונים שלכם נשמרים במערכות של hotel.de. כל ה-IT כפוף לתפיסת אבטחת IT ייחודית. השרתים והרשתות מוגנים מפני גישות של גורמים זרים באמצעות רכיבי אבטחת IT עדכניים. עיבוד הנתונים בתוך החברה כפוף לדרישותיה של תפיסת הגנת נתונים. המתווכת משתמשת בשירותיו של קבלן הגנת נתונים חיצוני והיא הכפיפה את תהליכיה לדרישות הפנימיות מהגנת הנתונים. באמצעות התפיסה מיושמות הלכה למעשה הדרישות להגנת נתונים אישיים שמציב החוק.

  כמשתמשים הנכם מחויבים לשמור כהלכה על פרטי הכניסה האישיים שלכם ולמנוע גישה של צד שלישי לא מאושר. לא תוטל על המתווכת חבות בגין שימוש לרעה בסיסמאות, כל עוד השימוש לרעה לא נעשה בשמה.


8. מחיקת נתוניכם

  תוכלו תמיד למחוק את פרטי הכניסה שלכם. נתוני ההזמנה יישמרו במערכת של hotelinfo עד לפקיעת תוקפן של כל הדרישות הנגזרות מחוזה התיווך. על פי החוק חייבים הנתונים להישמר עד לתום תקופת ההגבלה, אם כתוצאה מהזמנות שבוצעו מותחלים הליכי תשלום. הנתונים יישמרו אז למטרות המשך עיבוד, ובמקרה הצורך יתאפשר לרואי חשבון ולרשויות הכספים לצפות בהם.


9. זכויותיכם: בקשת ביטול, שינוי , מידע

  בקשה לביטול שליחת הניוזלטר:
  תוכלו תמיד לבטל את השימוש בכתובת הדוא"ל שלכם לצורך שליחת הניוזלטר. ניתן לעשות זאת במספר דרכים:

  (1) בכל ניוזלטר תמצאו קישור לביטול המנוי. אם תפעילו אותו תימחקו מהרשימה של מקבלי-הניוזלטר.
  (2) אם אתם רשומים תוכלו תמיד לנהל בעצמכם את הגדרות המנוי תחת פריט התפריט "ניוזלטר" לאחר ההתחברות.
  (3) לבסוף, תוכלו תמיד לבצע את הביטול פשוט על ידי שליחת הודעה אל hotelinfo. במקרה זה ייחסמו הנתונים שלכם. שלחו הודעה לא פורמלית אל:
   hotel.de AG
   Hugo-Junkers-Straße 15-17
   D-90411 Nürnberg
   פקס +49-911-59832-11
   או דוא"ל לכתובת newsletterunsubscribe@hotelinfo

  ציינו תמיד בתוך כך את כתובת הדוא"ל הנכונה, בשביל שאפשר יהיה לטפל בבקשת הביטול שלכם.

  שינוי הפרטים שלכם:
  עם ההרשמה תוקנה לכם גישה ישירה ומוגנת-סיסמה לפרטים שלכם. באזור "הפרופיל שלי" תוכלו לנהל את הנתונים האישיים שלכם וכן את מה שנוגע לניוזלטר.

  זכויות למידע:
  על פי חוק הגנת הנתונים שמורה לכם בכל עת הזכות לקבל מידע על הנתונים שנשמרו לגביכם וכן - כאשר הדבר רלוונטי - הזכות לתיקון, חסימה או מחיקה של נתונים אלו. הפנו את שאלותיכם לגבי האיסוף, העיבוד או השימוש בפרטיכם האישיים וכן לגבי המידע, השינוי, החסימה או המחיקה שלהם אל:

   hotel.de AG
   Hugo-Junkers-Straße 15-17
   D-90411 Nürnberg
   פקס +49-911-59832-11
   או דוא"ל לכתובת info@hotelinfo

  ליצירת קשר עם קבלן הגנת הנתונים:
  במקרה של שאלות תוכלו מעבר לכך תמיד לפנות בבטחה, או תלונות בנוגע לשימוש בנתוניכם, אל קבלן הגנת נתונים.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号