HOTEL DE GmbH - logo  
 
 
   

Andmekaitse - kuidas toimib hotelinfo Teie andmetega?
hotel.de AG haldab aadressidel www.hotel.de, www.hotel.info ja kõigil ühendatud partnersaitidel ülemaailmset hotellide reserveerimisteenust. hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info France S.A.R.L., hotel.info Pte. Ltd. ja hotel.info reservas hoteleiras Ltda. on hotel.de AG tütarfirmad. Kõigile aadressidele ja tütarfirmadele kehtivad hotel.de AG, alljärgnevalt "Vahendaja", järgmised andmekaitsetingimused.

Vahendaja sooviks julgustada Teid hotelle online-reserveerima. Seetõttu informeerime Teid igakülgselt, millist infot Teie kohta kogutakse ja kuidas seda kasutatakse.

Vahendaja tagab riigis kehtivatest andmekaitsemäärustest kinnipidamise.

1. Reserveerimisteenuse anonüümne kasutamine, registreerumisvõimalus

  Reeglina võite Te avada meie reserveerimisteenuse ilma oma isiku kohta andmeid esitamata, st hotellide pakkumisi on võimalik vaadata anonüümselt. Nii võite Te nt ilma registreerumata uurida hindu ja hotellide kirjeldusi. Kuid edukaks broneerimiseks on vaja Teie kontaktandmeid. Edukas registreerumine annab Teile võimaluse talletada kontaktandmed, mis tuleks vastasel korral iga broneeringu puhul uuesti sisestada, vaadata igal ajal oma kontakt- ja broneerimisandmeid ja hallata broneeringuid, nt need tühistada. Lisaks võite Te oma kontaktandmeid igal ajal ise muuta ja värskendada. Sellele lisaks võite Te talletada muid andmeid, nt arve aadresse. Te võite broneerida ka ilma registreerumata, kuid Teil puuduvad mainitud täiendavad võimalused.


2. Andmete kogumine ja kasutamine seoses hotelli otsingu ja broneerimisega

  Broneeringu korral salvestatakse järgmised andmed: nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed broneeringu kohta (hotell, koht, saabumis- ja lahkumisaeg) ning hotellile mõeldud lisainfo, kui olete selle sisestanud. Krediitkaardiga broneerimisel salvestatakse ühtlasi krediitkaardi number, omanik ja kehtivusaeg. Lisaks registreeritakse broneerimise aeg ja IP-aadress, kust broneering tehti.

  Teie andmeid kasutatakse broneeringu ühemõtteliseks omistamiseks, selle läbiviimiseks ja arveldamiseks. Koos broneerimisega rakendub vahendusleping. Vahendaja kasutab neid andmeid lepingu läbiviimiseks.

  Eduka broneerimise korral saate Te vahendajalt e-kirjaga reserveeringu kinnituse. Lisaks saate Te e-kirja teel kinnituse alati, kui muudate oma broneeringut või andmeid. Pärast Teie ärasõitu saadetakse Teile lisaks automaatselt palve anda broneeritud hotellile hinnang. Teie poolt antud hinnangud käsitletakse anonüümselt. Seda ei seostata broneerimisandmetega.

  Kui kasutate hotellide otsimiseks hotelinfo mobiilset rakendust (iPhone'i, Androidi, Windows Phone'i jne programme) võite lisaks lasta kuvada otsingutulemused oma aktuaalse asukoha lähikonnas. Selleks on vaja, et edastaksite vahendajale oma asukoha antud hetkel. Edastamine toimub vaid juhul, kui kasutatakse vastavat otsifunktsiooni. Andmeid kasutatakse vaid sobivate otsingutulemuste väljaselgitamiseks. Vahendaja ei salvesta asukoha andmeid ega jätka nende kasutamist muul kujul.


3. Andmete edastamine kolmandatele osapooltele

  Broneerimise korral edastatakse Teie poolt valitud hotellile Teie kontakt- ja broneerimisandmed ning võimalik, et krediitkaardi andmed (ainult krediitkaardiga broneerimise korral) ja „muu info hotellile“. Krediitkaardi andmete edastamise korral (kaardi number, omanik ja kehtivusaeg) CVC-koodi põhimõtteliselt ei savestata ega edastata.

  Peale vastava hotelli ei saa kolmandad osapooled neid andmeid, v.a. juhul, kui selleks on olemas eriline seadusest tulenev kohustus. Kriminaaluurimise korral, nt kuriteokahtluse puhul, edastatakse kõik uurimiseks vajalikud andmed uurimisasutustele.

  hotelinfo ei anna Teie andmeid teistele hotellidele ega müü aadressandmeid. Lugupidav ümberkäimine Teie isikuandmetega on hotelinfo ärifilosoofiaks.


4. Andmete kasutamine auhinnamängudes

  Et osaleda hotelinfo poolt korraldatud auhinnamängudes ja võita nt hotellis ööbimine, peate olema registreerunud. Sinna salvestatud andmeid kasutatakse, et Teid võidu korral teavitada ning tagamaks, et iga klient saaks samas auhinnamängus osaleda vaid üks kord. Pärast võitja väljaloosimist informeeritakse auhinnamängu partnerit e-kirja teel.

  Võitja autentimiseks edastatakse võitja andmed (nimi, aadress) vastavale hotellile. Seejuures juhitakse hotelli tähelepanu asjaolule, et neid andmeid on lubatud kasutada ainult tähiku väljaostmiseks ning et kasutamine muul viisil ei ole lubatud.

  Üksikjuhtudel küsime me auhinnamängu partneri soovil, kas olete nõus andmete edastamisega partnerile. Sel juhul on Teil võimalik nõustuda andmete edastamisega eraldi nõustumisavaldusega.


5. Andmete kasutamine infobülletääni levitamiseks

  Kui olete andnud vahendajale selleks oma e-posti aadressi, saadetakse teile regulaarselt hotelinfo infobülletään, mis sisaldab meie partnerhotellide eripakkumisi, allahindlusi või ühekordseid soodustusi. Kuivõrd vahendaja saab broneeringu raames teie e-posti aadressi, kasutatakse seda Saksamaa Ebaausa konkurentsi tõkestamise seaduse (UWG) § 7, lõigu 3 kohaselt oma teenuste reklaamimise eesmärgil. Te saate seda igal ajal vaidlustada. Selleks saatke lihtsalt e-kiri aadressile newsletter@hotelinfo. Kui lõpetate infobülletääni tellimise, kustutatakse teie e-posti aadress saajate nimekirjast.


6. Andmetöötlus veebisaitide kasutamisel

  Cookies
  Vahendaja veebisaidid kasutavad nn küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis paigutatakse Teie arvutisse ja sisaldavad andmeid Teie tuvastamiseks. Paigutamine toimub registreerumisel, et võimaldada kasutaja autentimist aktiivse seansi ajal. Küpsised võite Te alati ise oma arvutist kustutada ja kasutada veebisaite ka ilma küpsisteta.

  Plugins
  Vahendaja veebisaidid sisaldavad erinevaid laiendusi (pluginaid, teiste pakkujate sisu). Veebisaidi avamisel luuakse automaatselt ühendus vastava pakkujaga, kes saab seejuures andmeid kasutaja kohta, nt domeeninime, külastuse kuupäeva, http-vastuskoodi, päringu esitanud veebisaidi, andmekogused ning IP-aadressid või nende osad. Isikuandmetetele puudub juurdepääs.

  Sel otstarbel on kaasatud järgmised pakkujad:
  Google Analytics, veebianalüüsitalitus, mis kuulub firmale Google Inc. ("Google") ja koostab statistilisi ülevaateid vahendaja veebisaidi kasutamise kohta, analüüsib saidi kasutamise viisi ja ulatust ning koostab anonüümseid aruandeid veebisaidi tegevuse kohta. IP-aadress kantakse üle viimaste kohtade võrra lühendatuna, nii et ülekanne toimub anonüümselt. Andmete salvestamine toimub USA-s: Google järgib „US Safe Harbor“-lepingu andmekaitsemäärusi ja on registreeritud USA kaubandusministeeriumi „Safe Harbor“-programmi juures. Lisainfot leiate aadressilt http://services.google.com/sitestats/en.html.

  Facebook (firma Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland) salvestab andmed, et veebisaidi kasutamine toimuks Teie Facebooki konto kaudu, kui see Teil olemas on. Facebooki kaudu kasutamine leiab aset, kui olete samaaegselt sisse logitud Facebooki või kui salvestate oma arvutis Facebooki küpsiseid. Kui kasutate laiendust aktiivselt, nt vajutate "Mulle meeldib"-nupule või esitate kommentaari, näidatakse seda Teie Facebooki profiilis. Kui Te ei soovi, et Facebook need andmed saaks, tuleb Teil enne vahendaja veebisaitide külastamist Facebookist välja logida või kustutada Facebooki küpsised. Facebook järgib „US Safe Harbor“-lepingu andmekaitsemäärusi ja on registreeritud USA kaubandusministeeriumi „Safe Harbor“-programmi juures. Lisainfot leiate aadressilt http://www.facebook.com/policy.php.

  Addthis (firma Clearspring Technologies, Inc., 8000 Westpark Drive, Suite 625 McLean, VA 22102, USA) kasutab andmeid, et näidata Teile võimalusi avatud veebisaitide soovitamiseks teistele (nt Twitteri kaudu) või järjehoidjate salvestamiseks (nt Google'is). Kui on aktiveeritud soovitamine või lemmikute salvestamine, siis see fakt salvestatakse ja Teie soovitus/ lemmiku tähistamine edastatakse väljavalitud pakkujale (nt Twitter, Delicious, MySpace) ja salvestatakse seal. AddThis poolt edastatud andmete edasine töötlemine toimub vastavalt ettevõtte http://www.addthis.com/privacy#publisher-visitors privaatsuspoliitika reeglitele.

  Vahendaja võimaldab igal juhul ainult ühenduse pakkujaga. Andmete kogumise otstarbe ja mahu, kasutamise pakkuja poolt ning oma õigused isikuandmete kaitseks võite kehtestada vastava pakkuja juures.


7. Teie andmete kaitsmine

  hotelinfo edastab Teie isikuandmed turvaliselt krüpteerituna. See kehtib Teie broneeringu ja ka sisselogimise kohta. Seejuures kasutab vahendaja kodeerimissüsteemi SSL (Secure Socket Layer). Asjasse pühendamatu isik ei saa Teie andmeid lugeda.

  Teie andmeid talletatakse hotel.de süsteemides. Kogu IT puhul rakendatakse meie oma IT-turvakontseptsiooni. Server ja võrgud on võõraste eest kaitstud uusimate IT-turvakomponentidega. Andmete ettevõttesisene töötlemine vastab andmekaitsekontseptsiooni nõuetele. Vahendaja on määranud välise andmekaitsevoliniku ja allutab oma protsessid sisemistele andmekaitsenõuetele. Kontseptsioon annab isikuandmete kaitset puudutavatele seadusandlikele nõuetele konkreetse sisu.

  Kasutajana olete kohustatud hoidma oma isiklikke sisselogimisandmeid turvaliselt ning neid kõrvalistele isikutele mitte teatavaks tegema. Vahendaja ei vastuta salasõnade kuritarvitamise eest, kui kuritarvitus ei leidnud aset vahendaja süül.


8. Teie andmete kustutamine

  Oma juurdepääsuandmed võite Te igal ajal kustutada. Broneerimisandmed jäävad kuni kõigi vahenduslepingust tulenevate nõuete aegumiseni hotelinfo süsteemi talletatuks. Kui reserveerimise tagajärjel on toimunud maksmine, tuleb neid andmeid vastavalt seadusele talletada kuni aegumistähtaja lõpuni. Need blokeeritakse siis edasiseks töötlemiseks, kuid vajadusel võivad audiitorid ja maksuametnikud nendega tutvuda.


9. Teie õigused: Tühistamine, muutmine, teave

  Infobülletääni tühistamine:
  Oma e-posti aadressi kasutamise infobülletääni saatmiseks võite Te igal ajal tühistada. Selleks on mitmeid võimalusi:

  (1) Igas infobülletäänis on tühistamislink. Kui vajutate sellele, kustutatakse Teid infobülletääni saajate nimekirjast.
  (2) Kui olete registreeritud, võite Te pärast menüüpunktis „Infobülletään“ registreerumist abonementi igal ajal ise hallata.
  (3) Lõpuks võite Te selle alati tühistada, saates meile lihtsalt vastava teate aadressile hotelinfo. Sel juhul teie andmed blokeeritakse. Saatke oma tagasivõtmine vabas vormis järgmisele aadressile:
   hotel.de AG
   Hugo-Junkers-Straße 15-17
   D-90411 Nürnberg
   Faks +49-911-59832-11
   või e-posti teel newsletterunsubscribe@hotelinfo

  Esitage seejuures alati õige e-posti aadress, et saaksime Teie tühistamisteadet töödelda.

  Teie andmete muutmine:
  Registreerimisega saate Te salasõnaga kaitstud vahetu juurdepääsu oma andmetele. Alas "Minu profiil" võite Te hallata oma isiklikke andmeid ning infobülletääni tellimist.

  Teabeõigus:
  Vastavalt andmekaitseseadusele on Teil igal ajal õigus saada teavet oma salvestatud andmete kohta ning neid andmeid vajadusel korrigeerida, blokeerida või kustutada. Saatke küsimused isikuandmete kogumise, töötlemise või kasutamise, korrigeerimise, blokeerimise või kustutamise kohta ning andmeid puudutava teabe kohta aadressil:

   hotel.de AG
   Hugo-Junkers-Straße 15-17
   D-90411 Nürnberg
   Faks +49-911-59832-11
   või e-posti teel info@hotelinfo

  Andmekaitsevoliniku kontaktandmed:
  Ühtlasi võite Te küsimuste või kaebustega, mis puudutavad Teie andmetega ümberkäimist, alati julgesti pöörduda andmekaitsevoliniku poole.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号