โลโก้ของ - HOTEL DE GmbH  
 
 
   

การป้องกันข้อมูล - ทาง hotelinfo ใช้ข้อมูลของท่านไปในทิศทางใด
บริษัท hotel.de AG ดำเนินธุรกิจให้บริการการจองห้องพักโรงแรมระดับสากลที่ www.hotel.de, www.hotel.info และที่หน้าเว็บไซตทั้งหมดของผูร่วมกิจการ hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info Pte. Ltd., hotel.info France S.A.R.L. และ hotel.info reservas hoteleiras Ltda. เป็นบริษัทในเครือของ hotel.de AG. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ที่กำหนดโดย hotel.de AG หรือที่จะเรียกว่า "บริษัทตัวแทน" นับจากนี้เป็นต้นไปจะถือว่ามีผลบังคับใช้ สำหรับที่อยู่และบริษัทในเครือทุกแห่ง

บริษัทตัวแทนต้องการสร้างความมั่นใจของท่านในการใช้บริการการจองโรงแรมผ่านระบบออนไลน์ให้เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางเราจึงแจ้งให้ท่านทราบ ณ ที่นี้ว่า มีข้อมูลอะไรบ้างที่ถูกเก็บบันทึกไว้และจะมีการใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร

บริษัทตัวแทนจะตรวจสอบเพื่อใหแน่ใจวา ทุกฝ่ายจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองขอมูลส่วนบุคคลของแต่ละประเทศ

1. การใช้บริการการจองห้องพักโดยไม่ระบุชื่อ, ทางเลือกในการลงทะเบียน

  ตามปกติแล้ว ท่านสามารถใช้บริการการจองห้องพักโดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ได้ ซึ่งหมายความว่า ท่านสามารถดูข้อเสนอของทางโรงแรมโดยไม่ระบุชื่อได้ เช่น ท่านสามารถดูข้อมูลของราคาและคำบรรยายเกี่ยวกับโรงแรมได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจองห้องพักสำเร็จผล ท่านจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลติดต่อให้ทราบ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ท่านสามารถเก็บข้อมูลติดต่อที่ใช้ในการจองห้องพักไว้ในระบบได้ (มิฉะนั้นจะต้องแจ้งใหม่ทุกครั้ง) สามารถดูข้อมูลติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับการจองเราและจัดการการจอง (เช่น การยกเลิก)ได้ทุกเมื่อ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเปลี่ยนและอัพเดตข้อมูลติดต่อของท่านด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ ท่านสามารถเก็บข้อมูลอื่น ๆ เช่น ที่อยู่บนใบเสร็จรับเงินไว้ได้เช่นกัน ท่านสามารถเลือกจองห้องพักโดยไม่ลงทะเบียนก็ได้ แต่จะไม่ได้รับบริการอื่นที่เปนประโยชนและสะดวกสบายดังที่ได้แจ้งไว้


2. การรวบรวมและการใชข้อมูลในการค้นหาโรงแรมและการดําเนินการจองห้องพัก

  หากมีการจองห้องพัก ขอมูลเหล่านี้จะถูกบันทึก: ชื่อนามสกุล, ข้อมูลติดต่อ (ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์), ที่อยู่อีเมล์, ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง (ชื่อโรงแรม, ที่ตั้ง, เวลาเช็คอินและเช็คเอาต์) และ "ข้อมูลพิเศษอื่น ๆ สำหรับทางโรงแรม" หากท่านได้แจ้งไว้ หากจองห้องพักผ่านบัตรเครดิต หมายเลขบัตร ชื่อนามสกุลของเจ้าของบัตร และอายุการใช้งานของบัตรเครดิตจะถูกบันทึกไว้เช่นกัน นอกจากนั้นจะมีการบันทึกเวลาที่ดําเนินการจองและที่อยู่ไูอพีที่ใชดำเนินการจองอีกด้วย

  ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการจัดระเบียบ การดําเนินการ และการชําระเงินการจอง เมื่อการจองเสร็จสิ้นลงจะถือว่ามีสัญญาการจัดสรรเกิดขึ้น บริษัทตัวแทนจะใช้ข้อมูลเหล่านี้สำหรับกระบวนการดำเนินสัญญา

  หากการจองห้องพักประสบผลสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการจองจากบริษัทตัวแทน ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากเราในกรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงการจองหรือข้อมูลของท่าน นอกจากนั้นหลังจากที่มีการเช็คเอาต์แล้ว ท่านจะได้รับคำขอความช่วยเหลือให้ร่วมประเมินผลโรงแรมที่ได้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ การประเมินผลของท่านจะถูกบันทึกไว้โดยไม่ระบุชื่อ จะไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับข้อมูลการจองของท่าน

  ในการค้นหาโรงแรมผ่านโปรแกรมสำหรับเครื่องมือพกพาของ hotelinfo(App สำหรับ iPhone, Android, Windows Phone ฯลฯ) ท่านยังสามารถเลือกดูผลลัพธ์การค้นหาโรงแรมในละแวกที่ท่านกำลังดำเนินกิจกรรมอยู่ได้เพิ่มเติมเช่นกัน ทั้งนี้ทางบริษัทตัวแทนจำเป็นต้องได้รับการโอนข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านกำลังดำเนินกิจกรรมอยู่ จะมีการโอนข้อมูลก็ต่อเมื่อมีการเลือกใช้วิธีการค้นหาดังกล่าวเท่านั้น ข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการค้นหาผลลัพธ์ที่เหมาะสมเท่านั้น บริษัทตัวแทนจะไม่เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบริเวณที่ท่านกำลังดำเนินกิจกรรมหรือจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในรูปแบบใดก็ตาม


3. การเผยแพร่ข้อมูลไปสู่บุคคลที่สาม

  เมื่อมีการจองเกิดขึ้น จะมีการเผยแพร่ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการจอง ข้อมูลบัตรเครดิต (หากจองผ่านการใช้บัตรเครดิต) และ "ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับทางโรงแรม" ที่ได้แจ้งไว้ไปยังโรงแรมที่ท่านได้เลือกไว้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลบัตรเครดิต (หมายเลขบัตร ชื่อนามสกุลของเจ้าของบัตร และอายุการใช้งานของบัตรเครดิต) จะไม่มีการบันทึกหรือมอบรหัส CVC แต่อย่างใดทั้งสิ้น

  นอกจากโรงแรมที่ท่านได้เลือกไว้แล้ว จะไม่มีบุคคลที่สามที่จะได้รับข้อมูล นอกเสียจากว่ามีข้อบังคับทางกฎหมายกำหนดไว้ ในกรณีของการสอบสวนทางอาญา เช่น ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่า อาจเกิดการก่ออาชญากรรม ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อใช้ในการสอบสวนจะถูกเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่สอบสวนอาชญากรรม

  hotelinfo จะไม่เผยแพร่ข้อมูลของท่านให้แก่โรงแรมอื่นและจะไม่กระทำการขายข้อมูลที่อยู่เช่นกัน การให้เกียรติและเคารพข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ hotelinfo


4. การนำข้อมูลไปใช้ีร่วมเล่นเกมชิงรางวัล

  ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนจึงจะสามารถร่วมเล่นเกมชิงรางวัลของ hotelinfo ได้ เช่น ร่วมชิงรางวัลบัตรกำนัลพักค้างคืนที่โรงแรม ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้จะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการแจ้งผลหากชนะการร่วมเล่นเกมชิงรางวัล และเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าแต่ละรายร่วมเล่นเกมเพียงครั้งเดียวต่อเกมเท่านั้น หลังจากที่จับสลากชื่อผู้ชนะรางวัลแล้วจะมีการแจ้งผลไปยังผู้ร่วมมือในการเล่นเกมชิงรางวัล

  เพื่อตรวจสอบความเปนจริงของข้อมูลของผู้ชนะรางวัลจะมีการเผยแพร่ข้อมูล (ชื่อนามสกุล, ที่อยู่) ของผู้ชนะรางวัลต่อไปให้ทางโรงแรมผู้จัด ซึ่งในขณะเดียวกันทางโรงแรมจะได้รับแจ้งถึงการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ของการแลกเปลี่ยนขอรับบริการจากบัตรกำนัลเท่านั้นและจะไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดได้

  ในบางกรณีอาจมีการติดต่อสอบถามจากทางผู้ร่วมมือในการเล่นเกมชิงรางวัลว่า ท่านยินยอมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของตนไปยังผู้ร่วมมือรายนั้นหรือไม่ ในกรณีนี้ท่านมีสิทธิ์อนุญาตให้มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยผ่านคำประกาศยินยอมกรณีพิเศษได้


5. การใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการส่งจดหมายข่าว

  หากคุณได้แจ้งที่อยู่อีเมล์ของคุณให้บริษัทตัวแทนทราบเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว คุณจะได้รับจดหมายข่าว hotelinfo เป็นประจำเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษจากโรงแรม กิจกรรมส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ครั้งพิเศษจากโรงแรมที่ทำงานร่วมกับเรา หากบริษัทตัวแทนได้รับที่อยู่อีเมล์ของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจองห้องพัก กฎหมายมาตรา 7 วรรค 3 UWG เพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาสำหรับการให้บริการของตนเอง จะมีผลบังคับใช้ คุณสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ทุกเมื่อ กรุณาส่งอีเมล์เพื่อขอยกเลิกการรับจดหมายข่าวมาที่ newsletter@hotelinfo หากคุณยกเลิกการรับจดหมายข่าว ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะถูกลบออกจากรายชื่อผู้รับจดหมายข่าว


6. การประมวลผลข้อมูลเวลาใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ

  คุกกี้
  เว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทตัวแทนจะใช้ข้อมูลขนาดเล็กที่เป็นข้อความหรือ "คุกกี้" ซึ่งจะถูกสร้างลงบนคอมพิวเตอร์ของท่านและบันทึกลงในระบบเพื่อจุดประสงค์ของการจำแบบ ซึ่งจะมีผลระหว่างการลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบความเป็นจริงของผู้ใช้/รับรองผู้ใช้ ขณะที่ผู้ใช้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น ๆ ท่านสามารถลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์ของท่านได้ทุกเมื่อด้วยตนเอง หรือใช้เว็บไซต์โดยปราศจากคุกกี้ก็ได้

  พลักอิน
  เว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทตัวแทนจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติอื่น ๆ เช่นกัน (พลักอิน เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรายอื่น) และจะมีการเชื่อมต่อไปที่ผู้ให้บริการนั้น ๆ ทันทีที่มีการเปิดหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว และในทางกลับกันผู้ให้บริการก็จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ เช่น ชื่อโดเมน, วันที่ที่เข้าสู่ระบบ, รหัสคำตอบแบบ http, เว็บไซต์ที่ต้องการหาข้อมูล, จำนวนข้อมูลและที่อยู่ไอพี หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการจะไม่สามารถเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลได้

  ผู้ให้บริการเหล่านี้ได้แก่:
  Google Analytics ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลของ Google Inc. ("Google") มีหน้าที่สร้างสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ วิเคราะห์ลักษณะและขอบเขตของการใช้ และเขียนรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์โดยไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ไอพีจะถูกย่อให้สั้นลงโดยตัดออกตัวเลขโดดสองสามตัวสุดท้าย เพื่อที่ช่วยเก็บการส่งข้อมูลไว้เป็นนิรนาม การเก็บบันทึกขอมูลจะถูกดําเนินการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา: Google ได้ลงทะเบียนไว้กับโปรแกรม "Safe Harbor" ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกาและจะดำเนินการตามกฎหมายคุมครองข้อมูลตามข้อตกลง "US Safe Harbor" ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://services.google.com/sitestats/th.html

  Facebook (Fa. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 ประเทศไอร์แลนด์) จะเก็บบันทึกข้อมูลการใช้หน้าเว็บไซต์ไว้เพื่อเชื่อมโยงต่อบัญชี Facebook ของท่าน หากท่านเป็นสมาชิกของ Facebook การเชื่อโยงนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่ท่านกำลังอยู่ในระบบของ Facebook ไปพร้อม ๆ กันหรือบันทึกคุกกี้ของ Facebook ไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน หากท่านใช้คุณสมบัตินี้ เช่น กดปุ่ม "Like" หรือแสดงความคิดเห็น กิจกรรมเหล่านี้จะปรากฏขึ้นที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ของท่านเช่นกัน หากท่านไม่ต้องการให้ Facebook รับข้อมูลเหล่านี้ ท่านจะต้องออกจากระบบของ Facebook หรือลบคุกกี้ของ Facebook เสียก่อน ก่อนที่จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของผู้เป็นสื่อกลาง/ผู้ให้บริการ Facebook ได้ลงทะเบียนไว้กับโปรแกรม "Safe Harbor" ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกาและจะดำเนินการตามกฎหมายคุมครองข้อมูลตามข้อตกลง "US Safe Harbor" ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/policy.php

  Addthis (Fa. Clearspring Technologies, Inc., 8000 Westpark Drive, Suite 625 McLean, VA 22102, ประเทศสหรัฐอเมริกา) จะใช้ข้อมูลเพื่อช่วยแสดงให้ท่านทราบถึงความเป็นไปได้ในการแนะนำหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมอยู่ให้คนอื่นรู้จัก (เช่น ผ่าน Twitter) หรือแสดงความสามารถในการบันทึกหน้าเว็บไซต์ไว้ที่ Bookmark (เช่น ที่ Google) ในกรณีที่มีการแนะนำต่อหรือบันทึกเป็นเว็บไซต์โปรด จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้และส่งต่อไปให้ผู้ให้บริการที่ได้รับคัดเลือก (เช่น Twitter, Delicious, MySpace) และจะถูกบันทึกกับผู้ให้บริการรายนั้น ๆ ต่อไป กระบวนการของการโอนข้อมูลขั้นต่อ ๆ ไปของ AddThis เป็นการดำเนินการตามกฎของนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท http://www.addthis.com/privacy#publisher-visitors

  ไม่ว่ากรณีก็ตาม ผู้เป็นสื่อกลางทำหน้าที่เชื่อมต่อเข้าสู่ผู้ให้บริการเท่านั้น ท่านสามารถเรียกร้องขอทราบจุดประสงค์และขอบเขตการเก็บสะสมและใช้ข้อมูลผ่านผู้ให้บริการและสิทธิป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้จากผู้ให้บริการรายดังกล่าวโดยตรง


7. การป้องกันข้อมูลของท่าน

  ที่ hotelinfo ข้อมูลของท่านจะได้รับการโอนอย่างปลอดภัยด้วยการใช้รหัสลับ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการจองห้องพักและการเขาสูระบบในฐานะลูกคา บริษัทตัวแทนจะใช้ระบบการลงรหัสแบบ SSL (Secure Socket Layer) ข้อมูลของท่านจะไม่สามารถถูกอ่านจากบุคคลภายนอกได้

  ข้อมูลของท่านจะถูกบันทึกไว้ที่ระบบของ hotel.de ระบบ IT ทั้งหมดได้รับการวางแผนตามความคิดรวบยอดด้านความปลอดภัยทาง IT ของเราเอง ระบบเซอร์เวอร์และเครือข่ายได้รับการป้องกันจากบุคคลภายนอกผ่านส่วนประกอบด้านความปลอดภัยทาง IT ระบบล่าสุด การนำข้อมูลมาใช้ภายในบริษัทจะดำเนินการตามนโยบายกรอบความคิดด้านการป้องกันข้อมูล บริษัทตัวแทนได้จ้างผู้ตรวจการณ์ด้านการป้องกันข้อมูลจากภายนอก ซึ่งดำเนินกระบวนการต่าง ๆ ตามนโยบายกรอบความคิดด้านการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัท แผนการนี้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ในฐานะของผู้ใช้ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของท่านเองและเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ให้ตกอยู่ในมือของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ บริษัทตัวแทนจะไม่รับผิดใด ๆ หากมีการใช้รหัสผ่านในทางที่ไม่ถูกต้อง เว้นเสียแต่ว่ากรณีดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของบริษัทตัวแทน


8. การลบข้อมูลของท่าน

  ทานสามารถลบขอมูลเขาสูระบบของทานได้ทุกเมื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการจองจะถูกบันทึกไว้ในระบบของ hotelinfo จนถึงเวลาที่สิทธิเรียกร้องจากสัญญาการจัดสรรการจองสิ้นสุดลง หากมีการชำระเงินเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากการจอง ข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกเก็บบันทึกจนอายุความสิ้นสุดลงตามกฎหมาย ซึ่งจะถูกบล็อคไม่ให้มีการนำไปใช้ต่อเพื่อจุดประสงค์อื่น แต่จะถูกเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบหลักฐานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ตรวจภาษีของรัฐหากจำเป็น


9. สิทธิต่าง ๆ ของทาน: การยกเลิก /การเพิกถอน, การเปลี่ยนแปลง, การขอข้อมูล

  การยกเลิกการรับจดหมายข่าว:
  ท่านสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ทุกเมื่อด้วยการใช้ที่อยู่อีเมล์ของท่าน ซึ่งมีทางเลือกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  (1) ในจดหมายข่าวทุก ๆ ฉบับจะมีลิงก์ยกเลิกการเปนสมาชิกขอรับจดหมายขาว เมื่อท่านเข้าไปที่ลิงก์นี้ ชื่อของท่านจะถูกลบออกจากรายชื่อการเปนสมาชิกขอรับจดหมายขาว
  (2) หากท่านได้ลงทะเบียนไว้ ท่านสามารถดูแลจัดการการเปนสมาชิกขอรับจดหมายขาวด้วยตนเองที่หัวข้อเมนู "จดหมายข่าว" ได้ทุกเมื่อ
  (3) นอกจากนั้นแล้ว ท่านสามารถส่งข้อความขอยกเลิกการเปนสมาชิกขอรับจดหมายขาวมาที่ hotelinfo ได้ทุกเมื่อเช่นกัน จากนั้นข้อมูลของท่านจะถูกบล็อค กรุณาส่งคำขอยกเลิกที่เขียนขึ้นเองนี้ไปที่:
   บริษัท hotel.de AG
   Hugo-Junkers-Straße 15-17
   D-90411 Nürnberg
   แฟ็กซ์ +49-911-59832-11
   หรือทางอีเมล์ที่ newsletterunsubscribe@hotelinfo

  อย่างไรก็ตามเพื่อการดำเนินการการขอยกเลิกของท่าน กรุณาแจ้งที่อยู่อีเมล์ที่ถูกต้องแนบมาด้วย

  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน:
  หลังจากที่ได้ลงทะเบียน ท่านจะได้รับข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยตรงซึ่งมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ที่หมวด " โปรไฟลของผม/ฉัน" ท่านสามารถดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับจดหมายข่าวได้

  สิทธิ์ในการขอข้อมูล:
  ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ์ขอทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกของท่านได้ทุกเมื่อ และยังมีสิทธิ์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง บล็อค หรือลบข้อมูลดังกล่าวได้เช่นกัน กรุณาแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การขอข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล การบล็อคข้อมูล หรือการลบข้อมูลไปที่:

   บริษัท hotel.de AG
   Hugo-Junkers-Straße 15-17
   D-90411 Nürnberg
   แฟ็กซ์ +49-911-59832-11
   หรือทางอีเมล์ที่ info@hotelinfo

  ที่อยู่ติดต่อของผู้ตรวจการณ์ด้านการป้องกันข้อมูล:
  นอกจากนั้นแล้วหากมีข้อสงสัยหรือคำร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่าน ท่านยังสามารถติดต่อปรึกษากับผู้ตรวจการณ์ด้านการป้องกันข้อมูลอย่างเป็นส่วนตัวได้เช่นกันICP-Licence: 沪ICP备10026152号