HOTEL DE GmbH logotips  
 
 
   

Datu aizsardzība - Ko hotelinfo dara ar Jūsu datiem?
Die hotel.de AG savās mājas lapās www.hotel.de, www.hotel.info un visās tām pieslēgtajās sadarbību partneru lapās uztur vispasaules viesnīcu rezervāciju servisu. hotel.info HI GmbH, hotel.info reservas hoteleras S.L., hotel.info hotel booking Ltd., hotel.info Italia S.r.l., hotel.info France S.A.R.L., hotel.info Pte. Ltd. un hotel.info reservas hoteleiras Ltda. ir hotel.de AG meitas uzņēmumi. Uz visām adresēm un meitas uzņēmumiem attiecas zemāk norādītie hotel.de AG, turpmāk tekstā - "starpnieks", datu aizsardzības noteikumi.

Starpnieks vēlas stiprināt Jūsu uzticēšanos tiešsaistes viesnīcu rezervāciju servisam. Tāpēc šeit Jūs varat atrast plašu informāciju par to, kāda informācija par Jums tiek vākta un kādā veidā šī informācija tiek izmantota.

Starpnieks nodrošina attiecīgajā valstī spēkā esošo datu aizsardzības noteikumu ievērošanu.

1. Anonīma rezervāciju servisa izmantošana, reģistrēšanās iespēja

  Jūs parasti varat izmantot mūsu rezervāciju servisu bez jebkādu personīgo datu ievadīšanas. Tas nozīmē, ka Jums ir iespējams anonīmi apskatīt viesnīcu piedāvājumus. Piemēram, Jūs varat apskatīt viesnīcu aprakstus un cenas, iepriekš nereģistrējoties. Tomēr veiksmīgai viesnīcas rezervēšanai ir nepieciešama Jūsu kontaktinformācija. Veiksmīgi piereģistrējoties, Jums ir iespēja saglabāt šo kontaktinformāciju, lai Jums tā nebūtu atkārtoti jāievada no jauna katru reizi, kad vēlaties veikt rezervāciju, kā arī Jums ir iespēja katrā laikā savu saglabāto kontaktinformāciju un rezervācijas datus apskatīt un administrēt savas rezervācijas, piemēram, tās anulēt. Papildus Jūs savu kontaktinformāciju katrā laikā varat pats mainīt un aktualizēt. Papildus tam Jūs varat saglabāt arī citus datus, piemēram, rēķinu adreses. Jūs varat veikt rezervāciju arī iepriekš nepiereģistrējoties, tomēr tad Jūs nevarēsiet izmantot papildus norādītās iespējas.


2. Datu vākšana un izmantošana, meklējot viesnīcas un veicot rezervācijas

  Veicot rezervāciju, atmiņā tiek saglabāti šādi dati: uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, rezervācijas dati (viesnīca, vieta, ierašanās un aizceļošanas datums), kā arī "papildus informācija viesnīcai", ja vien Jūs tādu šajā lauciņā esat ievadījis. Veicot rezervāciju ar kredītkarti, papildus tiek saglabāts kredītkartes numurs, īpašnieks un derīguma datums. Papildus tiek reģistrēts rezervācijas veikšanas laiks un IP adrese, no kuras rezervācija ir veikta.

  Jūsu dati tiek izmantoti, lai varētu viennozīmīgi attiecināt rezervāciju, to izpildīt un par to norēķināties. Veicot rezervāciju, tiek noslēgts starpniecības līgums. Starpnieks šos datus izmanto, lai izpildītu līgumu.

  Ja rezervācija ir bijusi veiksmīga, Jūs no starpnieka pa e-pastu saņemsiet rezervācijas apstiprinājumu. Arī visos gadījumos, kad Jūs veicat savas rezervācijas vai datu izmaiņas, Jūs no mums saņemsiet atbilstošu apstiprinājumu pa e-pastu. Pēc aizceļošanas Jūs papildus saņemsiet automātiski sastādītu uzaicinājumu novērtēt apmeklēto viesnīcu. Jūsu vērtējums tiks apstrādāts anonīmi. Jūsu vērtējums nekādā veidā netiek saistīts ar rezervācijas datiem.

  Meklējot viesnīcas ar hotelinfo mobilo lietojumprogrammu palīdzību (App, kas ir paredzēts izmantošanai iPhone, Android, Windows Phone utt.), Jūs papildus varat likt uzrādīt vaicājuma rezultātus, kuri aptver Jūsu aktuālās uzturēšanās vietas tuvējo apkārtni. Šim mērķim ir nepieciešams pārsūtīt Jūsu aktuālo atrašanās vietu starpniekam. Pārsūtīšana tiek veikta tikai tad, ja tiek izmantota attiecīgā meklēšanas funkcija. Dati tiek izmantoti vienīgi piemērotu meklēšanas rezultātu iegūšanai. Atrašanās vietas datus starpnieks atmiņā nesaglabā, kā arī netiek veikta to tālāka izmantošana citā formā.


3. Datu nodošana trešajām personām

  Rezervācijas gadījumā Jūsu kontaktinformācija, rezervācijas dati un kredītkartes informācija, ja tāda ir sniegta (tikai veicot rezervācijas ar kredītkartēm), kā arī Jūsu norādītā "papildus informācija viesnīcai", tiek pārsūtīta Jūsu izvēlētajai viesnīcai. Nododot tālāk kredītkartes informāciju (kredītkartes numuru, īpašnieka vārdu un uzvārdu, kā arī derīguma datumu), CVC kods principiāli atmiņā netiek saglabāts vai nodots tālāk.

  Bez attiecīgās viesnīcas šos datus nesaņems neviena trešā institūcija, ja vien nepastāv īpašs likumdošanas aktos paredzēts paziņošanas pienākums. Kriminālizmeklēšanas gadījumā, piemēram, ja pastāv aizdomas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, visa kriminālvajāšanai nepieciešamā informācija tiek nodota izmeklēšanas iestāžu rīcībā.

  hotelinfo nenodod Jūsu datus citām viesnīcām un arī nepārdod adrešu datus. Personīgo datu respektēšana pieder pie hotelinfo uzņēmējdarbības principiem.


4. Datu izmantošana izlozēs

  Ja Jūs vēlaties piedalīties hotelinfo rīkotajās izlozēs, lai laimētu iespēju, piemēram, bez maksas nakšņot kādā no viesnīcām, Jums ir jāreģistrējas. Tur saglabātie dati tiek izmantoti, lai varētu Jūs informēt par laimestu un lai nodrošinātu, ka katrs klients vienā un tajā pašā izlozē piedalās tikai vienu reizi. Pēc izlozes beigām izlozes partneris tiek informēts pa e-pastu.

  Lai identificētu uzvarētāju, viņa dati (vārds, adrese) tiek nosūtīti attiecīgajai viesnīcai. Attiecīgajai viesnīcai tiek norādīts, ka tā šos datus drīkst izmantot tikai laimesta kartes īstenošanai, un jebkāda cita veida izmantošana ir aizliegta.

  Atsevišķos gadījumos mēs pēc mūsu izlozes partnera pieprasījuma varam Jums jautāt, vai Jūs piekrītat Jūsu datu nodošanai šim partnerim. Šādā gadījumā Jums ir iespēja sniegt papildus datu izmantošanas atļauju un tādejādi atļaut nodot Jūsu datus tālāk.


5. Datu izmantošana, veicot informatīvā ziņojuma nosūtīšanu

  Ja sistēmā esat norādījis savu e-pasta adresi, Jūs regulāri saņemsit hotelinfo informatīvo ziņojumu par īpašiem viesnīcu piedāvājumiem, atlaižu akcijām vai vienreizējiem sadarbības viesnīcu piedāvājumiem. Ja sistēmā rezervācijas brīdī ir ievadīta jūsu e-pasta adrese, tā saskaņā ar UWG 7. paragrāfa 3. nodaļu tiek izmantota tikai iepriekš norādītās reklāmas mērķiem. Pretenziju gadījumā savu e-pastu no sistēmas varat dzēst jebkurā brīdī. Šim mērķim vienkārši nosūtiet e-pastu uz newsletter@hotelinfo. Ja Jūs atsakāties no informatīvā ziņojuma saņemšanas, Jūsu e-pasta adrese tiks izdzēsta no saņēmēju saraksta.


6. Datu apstrāde, izmantojot interneta lapas

  Cookies
  Starpnieka interneta lapas izmanto tā sauktās "sīkdatnes"; tās ir maza izmēra teksta datnes, kuras tiek izvietotas Jūsu datorā un kurās tiek dokumentēta atkārtotai identificēšanai nepieciešamā informācija. Tās tiek izvietotas reģistrācijas brīdī, lai autentificētu lietotāju viņa aktīvās sesijas laikā. Sīkdatnes Jūs jebkurā brīdī savā datorā varat izdzēst un interneta lapas lietot arī bez sīkdatnēm.

  Plugins
  Starpnieka interneta lapas satur dažādus paplašinājumus (spraudņus, citu piedāvātāju lapu saturu). Atverot interneta lapas, automātiski tiek izveidots savienojums ar attiecīgo piedāvātāju, turklāt šis piedāvātājs saņem informāciju par lietotāju, piemēram, domēna nosaukumu, piekļuves datumu, http atbildes kodu, pieprasījumu veicošo interneta lapu, datu apjomiem un IP adresēm vai to daļām. Nenotiek piekļuve personas datiem.

  Šim mērķim ir piesaistīti tālāk norādītie piedāvātāji:
  Google Analytics, Google Inc. ("Google") tīmekļa analīzes dienests, sastāda statistikas par starpnieka interneta lapas lietojumu, veic lapas izmantošanas veida un apjoma analīzi un sastāda anonīmus ziņojumus par aktivitātēm interneta lapā. IP adrese tiek pārsūtīta, neuzrādot pēdējos simbolus, tādējādi saglabājot pārsūtīto datu anonimitāti. Dati saglabāšana tiek veikta ASV: Portāls Google ievēro "US Safe Harbor" vienošanās ietvaros noteiktos datu aizsardzības noteikumus un ir reģistrēts ASV Tirdzniecības ministrijas izveidotajā programmā "Safe Harbor". Plašāka informācija ir pieejama interneta vietnē http://services.google.com/sitestats/en.html.

  Facebook (uzņēmums Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland) saglabā datus, lai interneta lapas lietošanu piesaistītu Jūsu Facebook kontam, ja vien Jūs tur esat reģistrējies kā biedrs. Šī piesaiste tiek veikta tad, ja Jūs vienlaikus esat autorizējies Facebook sistēmā vai arī savā datorā saglabājat Facebook sīkdatnes. Ja Jūs aktīvi lietojat paplašinājumu, piemēram, aktivizējat pogu "Man patīk" vai arī iesniedzat komentāru, tas tiek parādīts Jūsu Facebook profilā. Ja Jūs nevēlaties, lai šie dati tiktu iekļauti portālā Facebook, pirms starpnieka interneta lapu apmeklēšanas Jums ir jāiziet no Facebook sistēmas vai attiecīgi jāizdzēš Facebook sīkdatnes. Portāls Facebook ievēro "US Safe Harbor" vienošanās ietvaros noteiktos datu aizsardzības noteikumus un ir reģistrēts ASV Tirdzniecības ministrijas izveidotajā programmā "Safe Harbor". Plašāka informācija ir pieejama interneta vietnē http://www.facebook.com/policy.php.

  Addthis (uzņēmums Clearspring Technologies, Inc., 8000 Westpark Drive, Suite 625 McLean, VA 22102, USA) izmanto datus, lai Jums parādītu atvērto interneta lapu (piemēram, izmantojot Twitter) tālākas rekomendēšanas vai grāmatzīmju atmiņā saglabāšanas iespējas (piemēram, Google meklētājprogrammā). Aktīvas tālākas rekomendēšanas vai iecienīto lapu saglabāšanas gadījumā šis fakts tiek saglabāts atmiņā un Jūsu tālākā rekomendācija/Jūsu iecienītās lapas marķējums tiek pārsūtīts tālāk izvēlētajam piedāvātājam (piemēram, Twitter, Delicious, MySpace) un tur saglabāts atmiņā. Pārsūtīto datu tālākā apstrāde AddThis tiek veikta saskaņā ar uzņēmuma privātuma politiku http://www.addthis.com/privacy#publisher-visitors.

  Starpnieks visos gadījumos nodrošina vienīgi savienojuma izveidi ar piedāvātāju. Prasības attiecībā uz piedāvātāja veiktās datu vākšanas un izmantošanas mērķi un apjomu, kā arī savām tiesībām uz datu aizsardzību Jūs varat izvirzīt pie attiecīgā piedāvātāja.


7. Jūsu datu aizsardzība

  Jūsu personīgie dati hotelinfo sistēmā tiek nosūtīti drošā, šifrētā veidā. Tas attiecas uz Jūsu rezervāciju un arī uz autorizēšanos kā klientam. Šim nolūkam starpnieks izmanto šifrēšanas sistēmu SSL (Secure Socket Layer). Jūsu dati nav pieejami trešām personām.

  Jūsu dati tiek saglabāti hotel.de sistēmās. Visas informācijas tehnoloģijas ir pakļautas mūsu vienotajam informācijas tehnoloģijas drošības konceptam. Serveri un tīkli ir nodrošināti pret ārējiem uzbrukumiem ar modernām informācijas tehnoloģijas drošības komponentēm. Datu pārstrāde uzņēmuma ietvaros ir pakļauta datu aizsardzības koncepcijai. Starpnieki nodarbina par datu aizsardzību atbildīgo darbinieku un savus procesus pakļauj iekšējiem datu aizsardzības noteikumiem. Šī koncepcija konkretizē ar personu datu aizsardzību saistītos likuma noteikumus.

  Jums kā lietotājam ir pienākums turēt savus personīgos piekļuves datus slepenībā un nedot trešajām iespēju tiem piekļūt. Starpnieks neatbild par paroļu ļaunprātīgu izmantošanu, ja vien par to nav atbildīgs starpnieks.


8. Jūsu datu dzēšana

  Jūs jebkurā laikā varat savus piekļuves datus izdzēst. Rezervācijas dati tiek saglabāti hotelinfo sistēmā līdz brīdim, kad ir iestājies jebkādu no starpniecības līguma izrietošo prasību noilgums. Ja rezervācija ir bijusi saistīta ar maksājumiem, saskaņā ar likumu šie dati ir jāsaglabā līdz noilguma termiņu beigām. Pēc tam šie dati tiek slēgti cita veida lietošanai, taču nepieciešamības gadījumā tos var apskatīt revidenti un ieņēmumu dienestu darbinieki.


9. Jūsu tiesības: atsaukšana, izmaiņu veikšana, informācijas saņemšana

  Informatīvā ziņojuma abonēšanas atsaukšana:
  Jūs katrā laikā varat iesniegt iebildumus pret Jūsu e-pasta adreses izmantošanu informatīvā ziņojuma piesūtīšanai. Šim nolūkam Jums ir pieejamas vairākas iespējas:

  (1) Katrā informatīvajā ziņojumā ir ievietota saite, kas dod iespēju atteikties no informatīvā ziņojuma saņemšanas. Uzklikšķinot uz šīs saites, Jūsu adrese tiks dzēsta no informatīvā ziņojuma abonentu saraksta.
  (2) Ja Jūs esat reģistrējies, Jūs pēc reģistrācijas izvēlnes punktā "Informatīvas ziņojums" jebkurā laikā pats varat administrēt savu abonementu.
  (3) Jūs arī katrā laikā varat vienkārši hotelinfo nosūtīt abonementa atsaukumu. Tad Jūsu dati tiks bloķēti . Savu atsaukumu sūtiet uz šādu adresi:
   hotel.de AG
   Hugo-Junkers-Straße 15-17
   D-90411 Nürnberg
   , fakss +49-911-59832-11
   vai uz e-pastu newsletterunsubscribe@hotelinfo

  Lūdzu vienmēr norādiet pareizu e-pasta adresi, lai mēs Jūsu atsaukumu varētu apstrādāt.

  Datu izmaiņa:
  Reģistrējoties Jūs iegūstat ar paroli aizsargātu, tiešu piekļuvi saviem datiem. Sadaļā "Mans profils" Jūs varat administrēt savus personīgos datus, kā arī informatīvā ziņojuma saņemšanu.

  Tiesības pieprasīt informāciju:
  Saskaņā ar datu aizsardzības likumu Jums katrā laikā ir tiesības iegūt informāciju par Jūsu datu apstrādes sistēmās saglabātajiem datiem, kā arī vajadzības gadījumā šos datus izmainīt, bloķēt vai dzēst. Lūdzu sūtiet savus jautājumus par Jūsu personas datu savākšanu, apstrādi un lietošanu, informācijas pieprasīšanu, datu izmainīšanu, bloķēšanu un dzēšanu uz šādu adresi:

   hotel.de AG
   Hugo-Junkers-Straße 15-17
   D-90411 Nürnberg
   , fakss +49-911-59832-11
   vai rakstot uz e-pastu info@hotelinfo

  Datu aizsardzības uzrauga kontaktinformācija:
  Papildus tam Jums ir iespēja katrā laikā vērsties pie mūsu datu aizsardzības uzrauga, lai uzdotu jautājumus par datu izmantošanu vai lai iesniegtu sūdzības.ICP-Licence: 沪ICP备10026152号