โลโก้ของ - HOTEL DE GmbH  
 
 
  ภาพรวม    |    ประชาสัมพันธ์    |    งาน  

คำนำเกี่ยวกับ hotel.de AG

hotel.de AG และยี่ห้อระดับสากลของบริษัทหรือ hotel.info เป็นตัวแทนชั้นนำแห่งหนึ่งของผู้ให้บริการการจองห้องพักโรงแรมฟรีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.hotel.de และ www.hotel.info ท่านสามารถค้นหาโรงแรมต่าง ๆ ได้มากกว่า 210,000 แห่งทั่วโลก
hotel.de และ hotel.info เสนอห้องพักโรงแรมทุกประเภท ทั่วโลก ในราคาที่ชื่นชอบ ให้แก่ลูกค้าที่เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจและลูกค้าที่เดินทางเพื่อการพักผอนหยอนใจ บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 มีพนักงานในปัจจุบันมากกว่า 470 คนและได้กลายเป็นบริษัทมหาชนเมื่อเดือนตุลาคม พ .ศ. 2549
hotel.de AG เป็นผู้ให้บริการการจองห้องพักโรงแรมผ่านระบบออนไลน์ชั้นนำรายหนึ่งของยุโรป

 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์

 ตำแหน่งงาน

 หมายเหตุทางกฎหมาย

 ติดต่อ

ICP-Licence: 沪ICP备10026152号